Kurs: VG2 Barne og ungdomsarbeider
Levanger videregående skole