Helse- og sosialfag
Helseyrker
Du har valgt: Terapeut
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Terapeut
 

Klasserom + nettkurs 2 år 19 500 kr
Velg en utdanning som gir deg store framtidige muligheter og utfordringer. Fotterapi er et fag i stadig utvikling og som vil kreve høy faglig kompetanse for å dekke marke... [+]
Formål Fotterapi og ortopediteknikk skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor yrkene fotterapeut eller ortopeditekniker. Programfagene skal bidra til bedre folkehelse gjennom at mennesker til hjelp til å ivareta og øke sin mobilitet og funksjonsevne. Videre skal programfagene bidra til at det utvikles og produseres hjelpemidler som gir brukeren mulighet til å mestre fysiske aktiviteter og til å delta i sosiale fellesskap. Moderne livsstil og høyere levealder øker behovet for tjenester og produkter, og det er behov for yrkesutøvere med evne og vilje til å fremme helse, fysisk aktivitet og livsglede.   Opplæringen skal bidra til å utvikle praktiske ferdigheter, kreativitet, formforståelse og kunnskap om produkter, materialer og behandlingsmåter. Gjennom opplæringen skal evnen til å kommunisere og samhandle med andre i forskjellig alder, livssituasjon og med annen kulturtilhørighet utvikles.   Opplæringen skal videre bidra til å utvikle sosiale ferdigheter, etisk refleksjon, respekt og service overfor mennesker med ulik bakgrunn. Programfagene skal også bidra til kritisk tenkning og evne til selvstendighet i yrkesutøvelsen.   Opplæringen skal være praksisnær, tverrfaglig og gi helhetlig kompetanse. Videre skal opplæringen legge grunnlaget for videre opplæring som fotterapeut eller ortopeditekniker.   [-]
Les mer
4 år
På forespørsel
NGIs filosofi er å spre gestaltterpi samtidig som at den faglig kvaliteten sikres. [+]
OppbyggingUtdanningen består av 8 samlinger i Stavanger og Tromsø og 9 i Oslo pr. år. Undervisningstiden i Stavanger og Tromsø er fredag ettermiddag, hele lørdag og søndag formiddag. I Oslo er undervisningen stort sett lagt til fredag og lørdag, men to ganger i året er det også undervisning torsdag ettermiddag. Undervisningstid pr. år er ca 150 timer.   I andre, tredje og fjerde år i Oslo er en av samlingene en internatsamling på hotell. I tredje og fjerde klasse er det gruppeveiledning i tillegg til undervisningen. Både veiledning og hotellopphold er inkludert i prisen.   I tillegg til undervisningen, er det en smågruppe samling mellom hver undervisningsbolk. I tredje og fjerde klasse er det også gruppeveiledning.   Det forutsettes at studenten jobber med mennesker i løpet av hele studietiden. I tredje og fjerde klasse kan studenter som har fått skolens tillatelse, begynne med klienter i egen praksis. Studenten kaller seg da gestaltterapeut under utdanning.   Faglig innholdNGI tilfredstiller kravene til faglig innhold fra de to euorpeiske fagorganisasjonene, Europen Asscoiation of Psychotherapy (EAGT) og European Association of Gestalt Therapy (EAGT). NGI er godkjent "Training Institute" av begge organisasjonene og er dermed godkjente EAGTI og EAPI.   Det faglige innholdet i den 4-årige utdanningen ble opprinnelig hentet fra den nederlandsk/belgiske skolen for gestalt og psykosyntese (Multi-di-Mens) av rektor Daan van Baalen. Grunnleggeren av denne skolen hadde lært gestaltterapi av en av gestaltteoriens grunnleggere, Fritz Perls, og hans nære etterfølgere.   NGIs filosofi er å spre gestaltterpi samtidig som at den faglig kvaliteten sikres. NGI blir påvirket og inspirert gjennom nyere gestaltlitteratur og deltakelse på kurs, konferanser og møter utenlands. Samtidig utvikler NGI gestaltteorien ved å utgi publikasjoner og være foredragsholder.   [-]
Les mer