Transport og samferdsel
Transport og logistikk
Akershus
Du har valgt: Skedsmo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 11 000 kr
Digitalt kurs for teoriforberedende for fagbrev i logistikk og yrkessjåfør. [+]
  Dokumentasjon av fagkompetanse Fagbrev innen logistikk retter seg mot deg som har jobbet lenge med vareflyten i bedriften.   En fagoperatør skal ha kunnskap og ferdigheter innen lager og terminal, Transport og distribusjon, HMS, Service og kundebehandling, kavlitetssikring og informasjonsflyt.  Etterspørselen etter kvalifisert personell som har kompetanse innen logistikk og transport er stor. Fagbrevet gir deg ett formelt papir som dokumentererdin mangeårige kunnskap.  Fagbrevet er med på å heve kvaliteten på bedriften. Vår erfaring tilsier at bedrifter som satser på etter- og videreutdanning med vekt på fagbrev bl.a får økt fokus på mer rasjonell og kostnadsbesparende drift og økt trivsel blant de ansatte.  Opplæringsloven gir yrkesaktive med "lang" yrkeserfaring mulighet til å få dokumentert sin realkompetanse gjennom et fagbrev. Dette kan gi deltakerne større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver.  Yrkessjår Yrkessjåføren skal birda til effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester.  Hovedområdene innen for faget er  Planleggin og drift som omfatter organisering av transportbedrifter, planlegging av transporttjenester. Ulike regelverk innen transport, miljøvennlige transporttjenester, lasting, lossing og transport av gods og personer.  Transport omfatter forskriftsmessig bruk av arbeidsutstyr, elektroniske verktøy for behandling av transportdokumenter, kommunikasjon, effektiv utførelse av transportoppdraget.    [-]
Les mer