Truckførerkurs - truckførerbevis
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Oslo Bergen Og 3 andre steder 1 dag 2 650 kr
21 Jul
01 Aug
17 Aug
Komplett kurs (T1) Lavtløftende truck, med teori og praksis i tilrettelagte lokaler [+]
Målet er å utdanne førere av maskiner innenfor klassen T1 Motoriserte lede- og skyvetrucker (u/ fast førerplass) Gi blivende førere av småtrucker en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk. Gi god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. T1  =  Lede palletruck T1  =  Lede støttebenstruck     T1  =  Lavtløftende plukktruck   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 5 300 kr
Kurs zapewni kandydatom dobry wgląd w budowę, działanie, konserwację i użytkowanie różnych rodzajów wózków jezdniowych (widłowych). Aby uniknąć wypadków związanych z prac... [+]
Kurs na operatora daje niezbędne do tego uprawnienia/kompetencje. W ramach kursu na operatora wózków jezdniowych otrzymasz świadectwo kwalifikacji, które zwiększa możliwości zatrudnienia, a także zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz bezpieczeństwo osób, które codziennie korzystają z wózków jezdniowych w pracy. Profesjonalne szkolenie jest niezbędne do bezpiecznej, wydajnej i ekonomicznej jazdy wózkami jezdniowymi. Kompetansebedriften to firma, która oferuje kursy dla przyszłych operatorów wózków jezdniowych i która szkoli te osoby na bezpiecznych i odpowiedzialnych kierowców-operatorów z prawidłową wiedzą i umiejętnościami. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu na operatora wózka jezdniowego osoba biorąca udział w kursie otrzymuje certyfikat (świadectwo kwalifikacji) kierowcy-operatora, które pozwala na dostosowanie świadectwa kwalifikacji do sytuacji zawodowej danego uczestnika oraz poszerza jego wiedzę w wielu aspektach związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy. Co chcemy osiągnąć dzięki naszemu kursowi na kierowcę-operatora wózków jezdniowych?Chcemy zapewnić kierowcom-operatorom wózków jezdniowych najlepsze teoretyczne i praktyczne szkolenie podstawowe w zakresie bezpiecznego użytkowania wózków jezdniowcyh, tak aby uniknąć wypadków. Kurs daje uczestnikom dobry wgląd w zasady budowy, eksploatacji, konserwacji i eksploatacji wózków jezdniowch. Do kogo jest skierowany kurs?Kurs na kierowcę-operatora wózka jezdniowego jest skierowany do tych osób, które będą używać wózków jezdniowych w codziennej pracy. Dotyczyć to może również osób, które w swojej pracy obsługują wózek tylko częściowo (np:konserwatorów, mechaników) i/lub mimo doświadczenia i uprawnień pochodzących z innych krajów potrzebują do pracy wymaganego norweskiego świadectwa kwalifikacji. Po ukończeniu tego kursu będziesz pewnym i bezpieczniejszym kierowcą-operatorem, który poradzi sobie w najbardziej wymagających sytuacjach. Będziesz miał również wiedzę, jak organizować bezpieczne miejsce pracy.   Świadectwo kwalifikacji.                                                                         W firmie Kompetansebedriften możesz wziąć udział w kursie dla kierowców-operatorów, dzięki któremu staniesz się bezpiecznym, efektywnym i świadomym operatorem wózka jezdniowego z dobrymi umiejętnościami. Otrzymasz szkolenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne, a po zdaniu egzaminu z teorii i praktyki na kierowcę-operatora wózków jezdniowych, otrzymasz certyfikowane świadectwo kwalifikacji kierowcy-operatora. Po profesjonalnym szkoleniu zmniejsza to ryzyko wypadku z udziałem osób oraz wypadków, które powodują uszkodzenia towarów i mienia. Część teoretyczna kursu obejmuje zajęcia dla wszystkich wózków z grupy T1-T2-T3-T4-T5, część praktyczna kursu kierowcy-operatora standardowo obejmuje zajęcia T1-T2-T4  z możliwością rozszerzenia do klas T3 i T5. Można to wybrać w formularzu rejestracyjnym. Wymagania dla uczestnika kursu: Jako uczestnik kursu musisz mieć ukończone 18 lat. Musisz także posługiwać się językiem, w którym prowadzony jest kurs – do wyboru są trzy języki: Język norweski Język angielski Język polski   Treść Kursów dla kierowców-operatorów Nasze kursy obejmują całą wymaganą teorię oraz praktykę, wszystkie moduły to moduły 1.1, 2.2, 3.2, 4.2. Szkolenie teoretyczne Moduł 1.1 jest wspólny dla: wózków jezdniowych, maszyn do robót ziemnych i dźwigów: Wprowadzenie, dlaczego szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jest wymagane? Prawa i regulacje. Środowisko pracy, obowiązki i konsekwencje. Środowisko zewnętrzne, ochrona środowiska. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące użytkowania sprzętu roboczego. Towary niebezpieczne / Znakowanie i obsługa.  Moduł 2.2 część specjalna kursu dla kierowców-operatorów wózków jezdniowych Wprowadzenie z wymaganiami dla kierowców-operatorów Typy wózków wraz z akcesoriami i obszar ich zastosowania. Wypadki wózków jezdniowych Budowa i eksploatacja wózków jezdniowych. Kontrola i raportowanie. Stabilność wózków-jezdniowych. Obsługa ładunków. Zasady użytkowania i bezpieczeństwa podczas korzystania z wózka jezdniowego. Szkolenie praktyczne Moduł 3.2 Podstawowe szkolenie praktyczne Moduł 4.2 Praktyczna nauka jazdy Firma Kompetansebedriften prowadzi kursy dla kierowców-operatorów na terenie całego kraju oraz może prowadzić kursy dla kierowców-operatorów w języku norweskim, angielskim, polskim lub przez tłumacza. Otrzymujesz nasze materiały dydaktyczne w języku w którym jest prowadzony kurs – może to być angielski, polski i norweski. W naszych ośrodkach szkoleniowych w Oslo, Sandefjord i Trondheim prowadzimy ciekawe i urozmaicone kursy dla kierowców-operatorów, operatorów maszyn do robót ziemnych i operatorów dźwigów. Kursy są prowadzone rzetelnie jak i w łatwy i przystępny do zrozumienia sposób, tak aby kursanci w bezstresujący sposób osiągneli zamierzony cel.     Ceny: Teoria i praktyka T1, T2 i T4                        4 800kr Teoria i praktyka T1, T2, T3 i T4                 6 000kr Teoria i praktyka T1, T2, T4 i T5                 6 000kr Teoria i praktyka T1, T2, T3, T4 i T5           7 200kr   Dodatkowe produkty: • Wydanie Certyfikatu (świadectw kwalifikacji) z SFS 500kr (obowiązkowa opłata) • Podręcznik 365kr (obowiązkowy) • Lunch, jedzenie i picie 4 dni 425 NOK (opcjonalnie) Ten kurs dla wózków jezdniowych odbywa się od poniedziałku do czwartku wieczorem od godz 16.30-22.00. Mamy tu również kursy dla kierowców-operatorów w porze dziennej. Firma kompetencyjna stawia klienta w centrum uwagi i oczywiście dostosowuje szkolenie do pożądanych potrzeb. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym kursie, skontaktuj się z nami.Her Sprawdź także nasze pozostałe kursy certyfikowane i dokumentowane, których bardzo szeroki wybór znajdziesz w zakładce „kurskalender”, „truck/maskin/kran” i „andre kurs” [-]
Les mer
7 timer 2 550 kr
Dokumentert sikkerhetsopplæring for lavtløftende, ikke løftende trucker og ledestabler. [+]
Kurset har som hovedmål å gi riktig og god opplæring slik at alvorlige skader på truckføreren, personell og materiell unngås. Opplæringen har måsetting å bidra til positive holdninger til sikker bruk av truck. Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2, Best.nr 703.   Kursinnhhold: Typer av trcuker, stabilitet og godshåndtering, bruksanvisning og lastdiagram. Praktisk sikker bruk av ledetrucker. Miljøet rundt trucken. Kontroll, rapporterting og lovgrunnlag. Stabilitet. Godshåndtering Mini modul 1.1 Praktisk bruk.   Gjennomføring: Kurset gjennomføres som kombinert klasseromsundervisning og praktisk opplæring, med en avsluttende teoretisk prøve. Kurset har en varighet 7,5 timer.   Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, kompetansebevis enkel lunsj og kaffe/te. [-]
Les mer
4 dager 6 500 kr
Maskinførerkurs / Masseforflytningsmaskiner: Modul 2.1 – teori, Modul 3.1 – praktisk opplæring, Modul 4.1 – praktisk kjøreopplæring. [+]
Maskinfører / Masseforflytningsmaskiner Modul 2.1 – teori Modul 3.1 – praktisk opplæring Modul 4.1 – praktisk kjøreopplæring Opptakskrav: Godt syn og god hørsel. Må kunne fylle de til enhver tids krav til førerkort. Praksis på gravemaskin, dumper, hjullaster og dozer kan ordnes etter avtale.   Modul 2.1 – teori 24 timer teoretisk undervisning.  Vår opplæring av masseforflytningsmaskiner følger opplæringsplaner utgitt av departementet.  Hensikten kurset er å gi personer som arbeider med masseforflytningkunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker unngås. Gjennom kurset forsøker vi å skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå under masseforflytning. Våre instruktører har meget god kompetanse og lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Vi tilpasser kursene etter behov slik at det er relevant for den enkelte bedrift. Forkunnskaper for Modul 2.1: Gjennomført Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. NB! Gi oss beskjed om du ikke har dette fra før.  Kursinnhold (Modul 2.1) Innledning/læreplaner Sikkerhet – Ansvar – Vedlikehold Geoteknikk Ergonomi, Arbeidsmiljø og Sikkerhet Brannvern – Førstehjelp Natur og miljøhensyn Hjullaster, gravemaskin Veihøvel, dozer og anleggsdumper Teoretisk Eksamen Praksis Eksamen gjennomføres etter endt teorikurs.  - - - - - - - - - - - - - -  Modul 3.1 – Praktisk opplæring 8 timer grunnleggende praktisk opplæring.  Forkunnskaper for Modul 3.1 Gjennomført og bestått Modul 1.1 (8 timer) og Modul 2.1 (24 timer).  Praksis kan også tas i sammenheng med teorikurset. Ta kontakt for avtale/pris på praksis. Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttings-maskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområder og sikkerhetsutstyr.   Grunnopplæringen skal også omfatte vedlikehold og viktige kontrollpunkter på masseforflyttingsmaskiner.  Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening i hht. Modul 4.  Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på masseforflyttingsmaskin, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflyttingsmaskin. Den praktiske delen gjennomføres i bedrift under fadderordning.  Det må gis minst 32 timers praktisk opplæring på hver maskintype før en kan føre maskintypen selvstendig. Dette foregår etter bestemt gjennomføring og opplæringsbok.  Kursinnhold (Modul 3.1) Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på  den aktuelle masseforflytningsmaskin. Kontrollpunkter på masseforflytningsmaskinen.  Bruksområder og betjening av den aktuelle masseforflytningsmaskinen. Masseforflyttingsmaskinens arbeidsområde. Masseforflyttingsmaskin brukt for løfting av last. Bruk av løfteredskap. Praktisk øvelse i bruk av masseforflyttingsmaskinen. Det gjennomføres ikke prøve etter gjennomført kurs, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i Modul 4.1 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.  Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende praktisk opplæring utstedes av opplæringsvirksomheten. - - - - - - - - - - - - - -  Modul 4.1 – Praktisk kjøreopplæring 32 timer ved Sertifisert opplæringsvirksomhet  eller 32 timer ved Bedriftsopplæring Forkunnskaper for Modul 4.1 Skal ha gjennomført følgende moduler: Modul 1.1 (8 timer) Modul 2.1 (24 timer) Modul 3.1 ( 8 timer). Leksjon 1: Repetisjon av leksjon 1-7. (2 t) Leksjon 2: Praktisk øvelse i bruk av masseforflytningsmaskinen. (30 t) Riktig og sikker bruk med tanke på: Betjening/kjøring Daglig kontroll og vedlikehold Kjøring på ulike typer underlag og i varierende terreng.  Vurdering Etter avsluttet praktisk opplæring gjennomføres avsluttende praktisk prøve.   Det brukes karakterskala “Bestått” / “Ikke bestått”.  Det skal benyttes sjekkliste for praktisk prøve som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøven skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.  Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomhet, og kompetanse- bevis for fører av masseforflytningsmaskiner, kan utstedes av et register som har avtale/kontrakt med sertifisert opplæringsvirksomhet. [-]
Les mer
Hedmark. Kurs for trucker opp til 10 tonn [+]
  Truckførerkurs - opplæring er er lønnsomt å ha Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Praktisk opplæring kan gjennomføres hos oss eller med fadder på bedrift. Teorikurset er felles for alle typer trucker med løftekapasitet opp til 10 tonn.   Man kan senere utvide beviset til å omfatte andre klasser om man har gjennomført praktisk opplæring på disse. Målsetning med kurset Vi ønsker å gi truckførere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck, så man i størst mulig grad unngår uhell og alvorlige ulykker. Et truckførerkurs gir deltagerene god kompetanse til å kjøre truck og er en god vei inn i arbeidslivet innenfor blant annet transport, lager og logistikk. Forkunnskaper Man behøver ikke ha forkunnskaperfor å delta på kurset. Innhold truckførerkurs * Modul 1.1 Fellesdel, kran-truck - maskin * Modul 2.2 Teoretisk opplæring, løfte- og stablevogner for gods * Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring * Modul 4.2 Praktisk opplæring Ved bestått teoriprøve og praktisk prøve utstedes godkjent kompetansebevis. [-]
Les mer
Velkommen til kurs hos oss på Tiur'n! [+]
Har du noen spørsmål angående Kurset så ta kontakt via påmeldingskjema til venstre! Så tar vi kontakt så snart vi har mulighet. [-]
Les mer
Fosnavåg Ålesund 20 timer 5 490 kr
10 Aug
29 Aug
12 Sep
2.2 -14 timer teoriundervisning. 3.2 -6 timer grunnleggende praksis. [+]
STQ Competence Centre Hensikten med kurset er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Kurset retter seg i første rekke mot fremtidige brukere av Truck. Men alle som har befatning med lasthåndtering og truck vedrisikoanalyse og arbeidsledelse kan også dra nytte av kurset.Kurset gjennomføres med Norskspråklige lærer og lære-materiell i henhold til lovverk og forskrift, samt anerkjentelæreplaner for modulbasert opplæring.   Innhold: Sikkerhetsopplæring, lover, forskrifter Trucktyper Elektrisk truck – konstruksjon Stabilitet Dagligkontroll og vedlikehold Material og godshåndtering HMS Riktig bruk av truck Teorikurset avsluttes med teoretisk eksamen. Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale: Opplæringen gjennomføres etter endt grunnkurs. 20 timer føres i kjørebok.  Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift og den skal gjennomføres på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring. Instruktøren/fadderen skal inneha truckførerbevis og minst 1 års erfaring. Vi holder åpne klasseromskurs på Sunnmøre - i Fosnavåg og i Ålesund, er det flere i bedriften med behov for opplæring holder vi også bedriftsinterne kurs hvor vi sender instruktør til dere. Vi holder generelt kurs i hele Møre og Romsdal fylke, men vi kan også reise til resten av landet ved behov. Forkunnskaper: Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Deltaker må ha fylt 18 år Har du ikke Modul 1.1 fra før av (kan ikke være eldre enn 3 år), så må du legge til denne modulen som tilleggsprodukt når du melder deg på Truck Grunnkurs hos oss.   Gyldighet: Ingen utløpsdato   Utdanningsforløp truckfører Truckføreropplæringen består av fire moduler: Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods Truck. Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring per truck klasse. Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring (20 timer per trucktype under fadderopplæring). Modul 1.1 er felles for maskin, truck og kran. Hvis du kan dokumentere at du har modul 1.1 ifra før som ikke er eldre enn 3 år, kan du starte rett på modul 2.2. Modul 4.2 kan gjennomføres i bedrift ved bruk av fadderordning. Dersom man ikke har muligheten til det så kan man delta på et av STQ sine praksis kurs. Når man har gjennomført alle moduler for en truck klasse må man ta oppkjøring. Bestått praktisk prøve på truck vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck. Viktig informasjon Prisen gjelder for modul 2.2 og 3.2. Det koster ekstra for modul 1.1, modul 4.2 og oppkjøring.   Kursbevis/sertifikat: Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.    Praktisk informasjon:  OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. TRANSPORT: STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi. For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, sjekk ut www.stq.no    Avmelding - Avlysning - Betaling   Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 5 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt Vi tilbyr betalingsløsninger som nettbetaling eller faktura. For betaling med faktura kommer det i tillegg et fakturagebyr på 89,-.   Bedriftsinterne kurs: Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted. For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: course@stq.no   Hvorfor ta kurs hos oss? Vi samarbeider og utvikler kurs ilag med flere store aktører innen stillas, fallsikring, gassmåling, kran, simulator osv. for og kunne gi våre kunder et førsteklasses kurs. Vi håndplukker de beste instruktørene innenfor hvert fagområde for å innfri våre kunders forventninger. Våre kursledere skal rangere høyt både når det gjelder faglig kompetanse og pedagogisk fremstilling. Hvert kurs blir nøye evaluert, og bekrefter at våre kursledere leverer på et høyt nivå.   Du kan lese mer om våre samarbeidspartnere og sertifiseringer på vår hjemmeside www.stq.no   [-]
Les mer
Heimdal 1 dag 2 300 kr
I samarbeid med Trøndelag Trucksenter. Vi er sertifisert for alle truckklasser og teleskoptruck klasse C1 [+]
Modul 2.9 Tilleggsmodul C1/C2 – teori Modul 4.9 Tilleggsmodul C1/C2 – praksis   Teleskoptruck C1 Løftekapasitet t.o.m. 10 tonn. Hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis.   Teleskoptruck C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck Løftekapasitet t.o.m. 10 tonn Hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt.   Teoretisk grunnopplæring Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.  Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran. Praksis i kjøring og betjening av teleskoptruck kommer i tillegg til denne modul. Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.  Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2. Forkunnskaper/krav Du må ha fylt 17 år (bevis utstedes når deltaker har fylt 18 år). Du må inneha truckførerbevis for enten T4 Motvektstruck (Modul 2.2) eller M1-M6 Masseforflytningsmaskin (Modul 2.1) eller G8 Lastebilkran (Modul 2.8) Viktig: Teleskoptruck kan utstyres og brukes på en slik måte at fører bør ha kurs i løfteredskap, stropp og signalgiving. Arbeidsgiver må selv vurdere hvor vidt føreren skal gjennomgå modul 2.3 løfteredskap eller annen tilsvarende opplæring under hensyn til bruken av maskinen dersom denne har sertifisert opplæring i truck eller masseforflytningsmaskiner. Kursinnhold Teori (6,5 timer) Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck Ulykker med teleskoptruck Konstruksjon og virkemåte Støtteben og stabilitet Bomkonstruksjon – funksjon og virkemåte. Overlastsystem Lastdiagram Oppstilling – vurdering av oppstillingsplass, teleskoparmens arbeidsradius, m.v. Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Praktisk opplæring Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en praktisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2. Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse (T) truck eller (M) masseforflytningsmaskin: 4 timer i opplæringsvirksomhet eller 8 timer i bedrift Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse G8 Lastebilkran 8 timer i opplæringsvirksomhet eller 16 timer i bedrift Praktisk opplæring C1 og C2 Hovedkomponenter og tilleggsutstyr Kontrollpunkter Funksjonstest Kjøretrening/Oppstilling Praktisk prøve Tilleggspraksis for utvidelse til C2 Hovedkomponenter, funksjonsmåte og sikkerhet Kjøretrening/oppstilling Praktisk prøve Arbeidsmiljøloven sier at man skal ha en teoretisk og praktisk opplæring for å kjøre gaffeltruck. Dette er viktig for å redusere personulykker og skader på utstyr og bygninger. Vi har de nødvendige sertifiseringer og den kompetanse som gjør oss i stand til å kunne utdanne nye truckførere. Kompetansebevis får du med deg fra oss, etter fullført kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Vi er sertifisert for alle truck-klasser og teleskoptruck klasse C1 og C2. Hos oss finner du et lyst og trivelig undervisningsrom og gode lærerkrefter. Nye kurs holdes hver måned, både i våre lokaler og ute hos kunden etter behov. Teleskoptruckførerkurs C2 og stortruckførerkurs holdes etter avtale. [-]
Les mer
Tromsø 3 dager 5 300 kr
27 Dec
Komplett Truckfører Kurs i alle klasser! T1-T5 i Hele Norge! *Kveldskurs-Dagtid-Helg* Complete Forklift course for all classes! T1-T5 All Norway! *Evening-Daytime-weekend... [+]
Truckførerkurs T1-T5 Komplettkurs AS tilbyr komplette truckførerkurs i alle klassene T1-T5 der eleven vil få en grundig teoretisk innføring i regelverk, konstruksjon og sikker bruk av arbeidsutstyret.   We also provide classes in English for all our courses, contact us!   Det er mulig å utvide med klassene T3-T5 (fullt truckførebevis)  Dette kan enkelt velges i påmeldingsskjemaet. Etter fullført kurs og bestått praktisk og teoretisk eksamen utstedes det kompetansebevis fra sentralregisteret på sertifisert opplæring der registreringsavgiften er 500,-   Det tilkommer ingen skjulte kostnader!    Trucktyper: T1 = Ledetruck (snile) T2 = Skyvemasttruck T3 = Førerløftende plukk truck, svingaffel truck T4 = Motvektstruck T5 = Sidelaster   Ta kontakt for mer utfyllende info alle dager frem til 22.00 E-post:  post@komplettkurs.no  Tlf:       +47 45452585   Opplæringsplanen omhandler følgende punkter: MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Innledning Lover og forskrifter Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Ytre miljø Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr Farlig gods, merking og håndtering Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)     MODUL 2.2 Teorikurs – Truckfører (14 skoletimers varighet) Innledning med krav til truckfører Bruksområder for de enkelte trucktypene på arbeidsplassen Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg Oppbygging av forskjellige trucker Vedlikehold Hydraulikk Dieselmotor Sertifisering/dokumentasjon Øvingsoppgaver Eksamen     MODUL 3.2 Praktisk bruk – Grunnleggende praktisk opplæring (6 skoletimers varighet) Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle Trucker Kontrollpunkter Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner Truckens arbeidsområde     Modul 4.2 Praktisk opplæring I opplæringsbedrift Der eleven skal utøve praktiske oppgaver med de forskjellige trucktypene til kompetansenivået er oppnødt Så avslutter vi med en eksamen på den praktiske biten       Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud.  Minimum deltaker 6 (Komplettkurs AS tar forbehold om nok deltakere) Mat og drikke ? Vi tilbyr enkel servering på våre kurs!  Dette kan enkelt velges nede i påmeldingsskjema.   WWW.KOMPLETTKURS.NO     [-]
Les mer
Praksis + nettkurs Oslo Fredrikstad Og 3 andre steder 3 dager 7 490 kr
22 Aug
05 Sep
12 Sep
Truckførerkurs med teori og praksis i tilrettelagte lokaler. Hos Toyota får du et komplett kurs for å blir en sikker og effektiv sjåfør! [+]
  I mange bransjer er det et grunnleggende behov for håndtering av varer og annet gods, ofte med mange ansatte og varer for mange milliarder kroner. Grunnleggende kunnskap om truck og de lover og regler som er rammeverket for materialhåndtering, bidrar til at de som jobber med og rundt en truck skal være sikker på at de unngår skader på personer og varene de håndterer. Toyota Material Handling tilbyr lovpålagt truckførerkurs med teori og praksis som gir deg eller dine ansatte de riktige forutsetningene for å kunne arbeide selvstendige på en effektiv og sikker måte   Toyotas instruktører har til sammen mer enn 230 år praktisk erfaring fra bransjen Våre truckførerkurs er utviklet av fagfolk med bakgrunn som truckførere, truckmekanikere eller annen relatert arbeidserfaring. Våre 10 kursinstruktører, som årlig utdanner over 3400 førere på landsbasis, har til sammen over 90 års erfaring som instruktører innen truck, kran, personløfter, hjullaster og andre masseforflytningskjøretøy.      Kurset inneholder komplett truckteori og praktisk kjøring: En e-læringsdel som SKAL gjennomføres FØR kurset, tar omtrent 3-4 timer, deretter 4 kvelder på lokasjon med en teorikveld og tre praksiskvelder. Dette er et kurs med en god blanding av teori og praksis. Kursdeltagerne får: Innføring i Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (teori) Truckteori inkludert trucktyper, bruksområder, virkemåte og sikkerhet (teori) Grunnleggende praktisk opplæring (Kjøreteknikk, kontroll og virkemåte) Utdypende praktisk kjøreopplæring (Funksjonstest, godshåndtering og kjøretrening) Samtlige deltagere vil gjennomgå teorieksamen og praktisk prøve Tilrettelagt undervisning i forhold til lese- og skrivevansker Ved bestått Truckførerkurs får du klasse: T1, T2, T3, T4 & T5 * *Teorien dekker alle klasser, men ikke alle lokasjoner har T3 og T5 maskiner tilgjengelig for oppkjøring pga. de er lite utbredt i Norge. Skulle du eller din arbeidsplass ha behov for disse klassene, ta kontakt!   Billig utdanning, rett i jobb: Etter gjennomført kurs vil dere sitte igjen med: Et godt grunnlag for sikker og effektiv materialhåndtering Mulighet til å gå rett i jobb som truckfører Døråpner for en karriere Ansatte som har forutsetninger til å utføre pålagte arbeidsoppgaver   Kurset kan også tilpasses bedrifter: Vi tilrettelegger kurs som passer din bedrift, på forespørsel.   Gode tilbakemeldinger fra kursdeltagere og arbeidsgivere: Vi får meget gode tilbakemeldinger fra kursdeltagere og arbeidsgivere både på innhold og gjennomføring av kursene. De fleste setter stor pris på mye praktisk kjøring og erfaringen våre kursinstruktører innehar som de klarer å formidle i løpet av kurset. Begrenset med plass - meld deg på nå!    [-]
Les mer
Drammen Bergen Og 2 andre steder 10 150 kr
29 Aug
29 Aug
05 Sep
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av truckene, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngåes. [+]
Kurset starter med fellesteori som er en grunnleggende innføring i aktuelle lover og forskrifter, og en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr. Fagdelen vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Kurset gjennomføres over 5 dager. Dag 3 avsluttes med en teoretisk prøve, og 4 dagen er det grunnleggende praktisk bruk.% dag avsluttes med praktiskprøve.   Etter bestått teoretisk prøve og gjennomført grunnleggende praktisk bruk (Modul 3.2) + praksiskjøring, kan praktisk prøve gjennomføres. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 000 kg.     Innhold: Krav til Truckfører Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder Ulykker med truck Truckens virkemåte og konstruksjon Stabilitet Godshåndtering Kontroll og vedlikehold Sikkerhetsregler ved bruk Sertifisering/dokumentasjon [-]
Les mer
Drammen Bergen 20 timer 7 700 kr
30 Aug
30 Aug
20 Sep
Kurset gir førere av forskjellige truck klasser under 10 tonn en grunnopplæring i sikker bruk av truckene, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngåes... [+]
Modul 2.2 Teori   Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Kurset gjennomføres med 2 dager teori som avsluttes med en teoretisk prøve. Dag 3 er grunnleggende praktisk bruk. Det forutsettes at deltagerne har gjennomført Modul 1.1 (Fellesteori)     Innhold:   Krav til Truckfører Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder Ulykker med truck Truckens virkemåte og konstruksjon Stabilitet Godshåndtering Kontroll og vedlikehold Sikkerhetsregler ved bruk Sertifisering/dokumentasjon   Modul 3.2 praktisk bruk Etter å ha gjennomgått og bestått modulene 1 (8 timer) og 2.2 (14 timer), skal eleven gjennomføre modul 3.2 (6 timer). Dette skal gi førerne god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for trucker.   Innhold: Konstruksjon Oppbygging Betjening Bruksegenskaper Bruksområder Sikkerhetsutstyr Viktige kontrollpunkter Vedlikehold   Etter praktisk grunnopplæring skal det gjennomføres mengdetrening etter Modul 4.2.   - Bedriftsinternt 20 timer   - Opplæringsvirksomhet 14 timer.   Mengde treningen avsluttes med en praktisk prøve. [-]
Les mer
Oslo Bergen Og 2 andre steder 1 dag 2 700 kr
10 Aug
10 Aug
10 Aug
Brukeropplæring for førere av palle-trucker og ledestablere [+]
Jungheinrich Norge tilbyr trukføreropplæring i egne lokaler. Opplæringen inneholder følgende: Introduksjon i bruk og gjennomgang av daglig inspeksjon på truck Grunnleggende drift av truck Sikkerhetsregler Manøvrering av truck og hydrauliske funksjoner Ved fullføring av truckførerkurset vil du kunne følgende: Gjennomføre daglig kontroll av trucken Kjenne truckens bruksområder, stabilitet og løfteevne Bruke trucken på en sikker måte Laste og losse riktig Kjenne de vanligste lastbærerenes mål og størrelser Oppfylle de krav som gjelder for truck på arbeidsplassen og kjøring på veg Grunnleggende kunnskap om batteri og lading av trucken Kompetente kjøreferdigheter Være miljø-, sikkerhets-, service- og kvalitetsbevisst Våre instruktører er svært dyktige og har lang erfaring i å håndtere de ulike stadiene av opplæringen. De gir alle deltakerne på kurset den beste muligheten til å lykkes i å få truckførerbevis. [-]
Les mer
Alta Tromsø Og 1 annet sted 28 timer 5 400 kr
09 Aug
09 Aug
09 Aug
Kurset skal gi førere av truck en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås [+]
Kursinnhold modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. modul 2.2 Truck Mål Å gi førere av truck en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås. Gjelder for truck-klasser under 10 tonn.     Undervisningsform Teoridelen (M1.1- M2.2) gjennomføres som livebasert forelesning over web. Gjennomføring av modul 3.2 - gjøres som fysisk samling - de som alt har nok praksistimer kan på denne samlingen foreta utsjekk.    Kursgjennomføring / praktiske opplysninger Kurset er totalt på to dager undervising.   Kurset avsluttes med en skriftlig/elektronisk prøve. Kompetanse / kursbevis / sertifikat Norsk Fagutdanning utsteder: Kompetansebevis ved bestått teoretisk og praktisk eksamen og godkjent praksis. NB! Deltakeren må kunne dokumentere 20 timer veiledet praksis i bedrift før kompetansebevis utsjekk kan foretas ref.modul 4.2.       [-]
Les mer
Drammen Bergen 28 timer 8 060 kr
29 Aug
29 Aug
19 Sep
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av truckene, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngåes. [+]
Kurset starter med fellesteori som er en grunnleggende innføring i aktuelle lover og forskrifter, og en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr. Fagdelen vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Kurset gjennomføres over 4 dager. Dag 3 avsluttes med en teoretisk prøve, og 4 dagen er det grunnleggende praktisk bruk.   Etter bestått teoretisk prøve og gjennomført grunnleggende praktisk bruk (Modul 3.2) + praksiskjøring, kan praktisk prøve gjennomføres. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 000 kg.     Innhold: Krav til Truckfører Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder Ulykker med truck Truckens virkemåte og konstruksjon Stabilitet Godshåndtering Kontroll og vedlikehold Sikkerhetsregler ved bruk Sertifisering/dokumentasjon [-]
Les mer