Offshore-kurs
Du har valgt: Trykktesting
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Trykktesting
 

2 dager 7 500 kr
Kurs i trykktesting (2 dager). [+]
NB! Påmelding må skje via vår kursportal.   Målsettingen for dette kurset, er å gi den deltaker tilstrekkelige kunnskaper, rutiner, evner og holdninger til å utføre trykktesting på en sikker måte, og i henhold til eksisterende krav og spesifikasjoner. Kurset vil ta for seg de grunnleggende prinsippene for trykktesting med væske og gass. Kurset er i all hovedsak rettet mot NORSOK L-CR-004, men andre spesifikasjoner vil også bli gjennomgått Kurset vil også dekke selskapsinterne regler og rutiner for arbeid relatert til utførelse av trykktesting    Etter fullført kurs skal deltagerne:  • Kjenne til NORSOK krav forbundet med trykktesting • Kjenne til gjeldende rutiner og retningslinjer forbundet med trykktesting• Kunne utarbeide nødvendig dokumentasjon for trykktest• Kjenne til IKM Testing sin prosedyre for trykktesting• Kjenne til og vite tetningsprinsippene for fittings som benyttes i forbindelse med    trykktesting• Kjenne til trykklasse for utstyr samt begrensningene til dette i forhold til trykk• Kjenne til korrekt bruk av utstyr som benyttes i forbindelse med trykktesting• Være i stand til å utføre en trykktest på en sikker og effektiv måte Kurset inneholder følgende hovedelementer:• Planlegging og forberedelse.• Valg og bruk av utstyr. • HMS • Praktisk gjennomføring. • Dokumentasjon.• Fittings, gjengetyper, flenser og pakninger• Bolter, Ventiler, Kalibrering og Standarder• Praktisk trykktesting Deltakere: 11 personerVarighet: Kurset har en varighet på 15 timer, 2 dagerKurssted: Ved vårt kurs- og kompetansesenter, Ljosheimveien 16, 4050 Sola.Språk: Norsk eller engelskUndervisning: Klasserom og praktisk trening. Eksamen: Kurset avsluttes med en nettbasert testKursbevis sendes per epost etter fullført kurs. Påmelding: For å se kursdatoer og melde på kan du bruke vår nye nettportal - https://www.ikm.no/kurs/ . Ved påmelding via Kursguiden.no kan vi ikke garantere plass. [-]
Les mer
Larvik 2 dager 6 500 kr
08 Aug
05 Sep
03 Oct
Grunnleggende kurs i trykktest [+]
15 timers opplæring over 2 dager hvor deltaker skal få innføring i:   • Trykktestingsutstyr • Hydrostatisk og Pneumatisk trykktesting  • Sikkerhet ved trykktesting og fysiske barrierer  • Bruk av personlig verneutstyr/HMS • Generelle prosedyrer ved trykktesting • Fittings og høytrykkslanger  • Gjengetyper og renhet  • Omregningstabeller PSI - BAR  • Trykklasser    Deltakere må ha med vernesko, og varm underbekledning på vinterstid.   Lunsj/drikke er inkludert begge dager.   [-]
Les mer