Bygg og anlegg
Du har valgt: Vann og avløp (VA)
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 9 500 SEK
06 Dec
Kursen ger grundläggande kunskap i Novapoint Bas och Novapoint VA. Praktisk genomgång av terrängmodell och projekteringsverktygen i VA-modulen. [+]
Under kurstillfället lär du dig bland annat att skapa och redigera Quadrimodeller med mark-, jord- och berglager. Du får en grundlig genomgång av VA Konfiguration och dess inställningar för typsektioner, materialtyper och presentation. Därifrån går vi sedan igenom projekteringsmetodiken som nyttjas i VA Konstruktion och hur man redigerar VA-system i plan och profil.I tillägg till detta lär du dig ta fram mängder, rapporter, utsättningsdata och skapande av 3D-underlag för visualisering. [-]
Les mer
4 timer 2 950 SEK
Våra webbkurser är kortare utbildningar, ofta på 2 h, där vi begränsar oss till ett specifikt ämne eller område. [+]
Ritningsregler styr visningen av objekten i Quadri och i den här kursen går vi igenom både hur man redigerar de ritningsregler som följer med programmet och hur man skapar helt egna från grunden. Vi kommer titta närmare på hur strukturen i en ritningsregel kan påverka visningen och hur man använder teman för att slippa kopiera mellan ritningsregler. Till vår hjälp kommer vi använda oss av verktygen Presentationsinställningar och Ritningsregeleditorn.    Efter kursen kommer du ha en grundläggande förståelse för hur man utifrån egenskaperna för objekten kan styra visningen vilket ger möjlighet att få två objekt av samma typ att visas på helt olika sätt.   Du kommer även att få lära dig mer om vilka olika visningstyper det finns och hur dessa beter sig i plan, sektion och 3D.  [-]
Les mer
2 950 SEK
23 Nov
Kursen ger en introduktion i att jobba med Quadri samt en noggrann genomgång av de höjdsättningsverktyg som finns i modellen samt i Novapoint Landskap. [+]
I Quadri finns dynamiska verktyg för att på ett smidigt sätt modellera upp mark och nya ytor. Under denna webkurs lär du dig dels att jobba med höjdsättning och modellering direkt i modellen men även att använda de höjdsättningsverktyg som finns i autoCAD-miljön. Introduktionskursen består av 2 tillfällen via webb à 2 timmar. Del 1: Introduktion Quadri Under denna del av kursen ligger fokus på Quadri. Vi går igenom hur man bygger upp en enkel 3D-modell och kopplingarna till Novapoint Landskap, SketchUp mm.Vi tittar även på Volymberäkning och Markformning. Del 2: Introduktion Novapoint Landskap Här ges en noggrann genomgång av höjdsättningsfunktionerna specifikt, samt en översiktlig genomgång av andra viktiga delar i modulen: Växter och plantering, linjebibliotek mm [-]
Les mer
1 dag 4 750 SEK
09 Nov
Under kursen fördjupar vi oss i både VA konfiguration och konstruktion, vi tittar dessutom närmare på samprojektering Väg och VA samt exporter. [+]
Fördjupning i VA Konfiguration och Konstruktion. Lär känna konfigurationen med alla dess möjliga inställningar. Vi går igenom exempel som hur vi skapar typsektioner för kabel och öppna diken. När det gäller VA Konstruktion tittar vi närmare på funktioner som förenklar ditt arbete, uppdelning mellan serviser och huvudledningar, ändra och kopiera egenskaper, hur man arbetar på ett korrekt sätt med anslutningar, höjder och lutningar. Vi tittar på olika sätt att få fram mängder och hur man hanterar beräkningsunderlag på korrekt sätt. Utöver detta pratar vi om samprojektering med Vägprojektören och hur vi kan exportera VA till format som IFC och LandXML. [-]
Les mer
4 timer 2 950 SEK
Våra webbkurser är kortare utbildningar, ofta på 2 h, där vi begränsar oss till ett specifikt ämne eller område. [+]
Konverteringsregler används i Quadri för att läsa information och omvandla det till objekt samt åt andra hållet omvandla objekt till information lämpat för andra system. Vi nyttjar konverteringsregler vid importer av data och vid export av data. Konverteringsregler styr även vilka typer av objekt som skapas då vi genomför olika beräkningar och modelleringar. I denna kurs lär du dig att hantera konverteringsregler på ett korrekt sätt för import av data men vi kommer även titta på regler för export. Vi fokuserar främst på hur man kan skapa egna regler för att vid importer omvandla information från indatafiler till objekt i quadrimodellen, och hur vi med konverteringsregeln kan tilldela dessa objekt olika attribut (information). Du kommer efter avklarad kurs ha kunskap för att skapa enkla generella regler för - import av dwg  - import av landXML - export till IFC    [-]
Les mer
Nettkurs 4 700 SEK
Med denna kurs har du under 90 dagars tid har tillgång till ett flertal filmklipp som lär dig grunderna i Novapoint Bas och hur man bygger upp sin quadrimodell. [+]
Våra e-kurser bygger på att du genomför kursen övning för övning men det är även möjligt att hoppa direkt till ett specifikt avsnitt eller pausa, gå tillbaka och repetera. Du har möjlighet att ta kursen helt i ditt eget tempo och att se klippen hur många gånger du vill under perioden på 90 dagar. Under kursen går man igenom metodik, grunder och terminologi för att bygga upp en quadrimodell.Du lär dig bland annat att upprätta nya projekt, importera data och traingulera samman modeller för att skapa mark- berg- och jordlagermodeller. Du får lära dig hur du kan hantera 2D respektive 3D-data och hur du upprättar presentationer och aktiviteter av olika slag för kommande arbete. [-]
Les mer
2 timer 995 SEK
För att möjliggöra nyttjande av olika program i ett projekt så krävs det ett gemensamt utbytesformat. IFC är ett sådant och under denna kurs får du lära dig mer om format... [+]
Under denna kurs får du lära dig mer om IFC och bakgrunden till detta format. Du lär dig hur du kan exportera ut data till IFC från Quadri och Novapoint samt hur du kan importera IFC-information in till din quadrimodell. [-]
Les mer
Nettkurs 5 800 SEK
Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig Novapoint VA helt i din egen takt. Kursen består av små filmklipp och du har tillgång till dessa i 90 dagar. [+]
Kursen är uppbyggd av övningar som du med fördel genomför i ordningsföljd. Det finns dock inga hinder från att du när som helst hoppar till ett önskat avsnitt, pausar eller repeterar en del i kursen.Du tar kursen helt i din egen takt! Med övningarna får du en grundlig genomgång av delarna i Novapoint VA och hur man arbetar på bästa sätt. Bl a går vi igenom konfiguration och dess olika bibliotek. Konstruktion för projektering av VA i plan och profil samt utritning, mängdning och export av utsättningsdata. [-]
Les mer