Hus, hage og interiør
Vedlikehold av eiendom
Du har valgt: Hedmark
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Hedmark ) i Vedlikehold av eiendom
 

Moelv 8 500 kr
02 Sep
En anleggsgartner skal ved hjelp av regnbed og andre LOD tiltak, kunne trygge en privat eiendom i tråd med framtidig styrtregn, kommunale krav og strategier for overvann.... [+]
Etablering av regnbed og andre LOD tiltak for å trygge en privat eiendom i tråd med kommunale krav og strategier for overvann   Program  Dag 1: 2. september 2024  11:00 Oppmøte og registrering (Tegnesalen) 11:30 Lunsj i kantina  Økt 1  12:15 Oppstart av kurset med innledning og befaring  13:50 Grønn verktøykasse: Gjennomgang og presentasjon av naturbaserte blågrønne tiltak  Noen overvannsutfordringer i norske kommuner   Tretrinnsstrategien  Avrenning og avrenningskoeffisienter  Ulike naturbaserte tiltak  15:00 Kjenn din tomt  Grunnvann  IVF- klimaservicesenter- lokal data, klimafaktor   Jordtype- stedegnes massers betydning    Infiltrasjonsmåling (MPD) med utdeling av rør og gjennomgang av faktaark  15:30 Middag i kantina   Økt 2   16:15 Praktisk infiltrasjonsmåling, med felles gjennomgang av observasjoner og målinger  Dagen avsluttes ca.18.00   Dag 2: 3. september 2024   07:45 Kaffe med noe attåt   Økt 3   08:30 Kommunale strategier og krav  Presentasjon av Oslo kommune sin overvannsstrategi  Eksempler på prosjekter  Dokumentasjon og løsninger  Deltagere finner egne kommunale planer og strategier  11:00 Lunsj   Økt 4 Regnbed som LOD tiltak  11:30 Teori om regnbed  Plassering, areal, nedbørsfelt, utforming, renseeffekt, drift og vedlikehold, filtermediet og stedegne masser   Vegetasjon - herdighetsoner, lysforhold og skjøtsel.   Beregne areal regnbed ved bruk av Paus formel  Faktaark om regnbed  Drift og skjøtsel i Vea sitt regnbed, praksis  Utbedringer innløp, overløp og trygg flomvei  Luking og skjøtsel av vegetasjon  Vedlikehold taknedløp  Tolke jordprøver og vurdere gjødsling, jordforbedring med mer  15:30 Middag  Økt 5 Fullføre drift og skjøtsel  Oppgaver rektorbolig og øvre lærerbolig  Planlegge LOD på bygd og ubygd eiendom med lokale kommunale krav og hensyn til nedbør, topografi, infrastruktur, naboer med mer.     Ferdig ca. 18:00   Dag 3: 4. september 2024   07:45 Kaffe med noe attåt Økt 6  08:30 Fullføre oppgave og presentere for de andre kursdeltagerne  Faglige diskusjoner rundt FDV, funksjonskrav  Simulering av dimensjonerende nedbør for Vea sitt regnbed   11:30 Avslutning med lunsj  Kursavgiften inkluderer de måltidene som er beskrevet i programmet. Det er noen overnattingsplasser på Vea, og vi sender informasjon om det til dere som er påmeldt. For dere som kommer med bil kan vi anbefale Honne hotell som ligger på Biri (rett over Mjøsbrua). Påmeldingsbetingelser: Ved avmelding etter påmeldingsfristen 16.august 2024 blir ikke kursavgiften refundert.    Kursholdere er: Bernt Braskerud og Magnus Nyheim [-]
Les mer