Offshore-kurs
Du har valgt: Vedlikeholdsarbeid
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 semester 56 900 kr
Fremtidsrettet og sertifisert kompetanse for vedlikeholdspersonell. [+]
Ta din karriere ett skritt videre med World Class Maintenance! Utdanningen er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold og er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker dersom øvrige krav til utdannelse og yrkeserfaring er oppfylt. Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdstekniker (punktene A1 – A7). NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.   Kurset går over 5 moduler og blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.  Kursmaterialet består av lærebøker, standarder, notater etc i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Basert på vedlikeholdsmålene bør kompetansen til vedlikeholdsteknikeren i selvstendig utførelse av vedlikeholdsoppgaver. Vedlikeholdsteknikeren vil få kompetanse i planlegge, gjennomføre og følge opp vedlikeholdsaktiviteter – forebyggende og korrigerende utvikle og følge opp regler og prosedyrer for sikkerhet, helse og miljø sikre tilgang på materiell, verktøy og utstyr som er nødvendig for vedlikehold evaluere og kvalitetssikre vedlikeholdsoppgavene utvikle og sikre bruk av systemer for IKT (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi) [-]
Les mer