Bygg og anlegg
Vei og anlegg
Du har valgt: Veg
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 4 700 SEK
Med denna kurs har du under 90 dagars tid har tillgång till ett flertal filmklipp som lär dig grunderna i Novapoint Bas och hur man bygger upp sin quadrimodell. [+]
Våra e-kurser bygger på att du genomför kursen övning för övning men det är även möjligt att hoppa direkt till ett specifikt avsnitt eller pausa, gå tillbaka och repetera. Du har möjlighet att ta kursen helt i ditt eget tempo och att se klippen hur många gånger du vill under perioden på 90 dagar. Under kursen går man igenom metodik, grunder och terminologi för att bygga upp en quadrimodell.Du lär dig bland annat att upprätta nya projekt, importera data och traingulera samman modeller för att skapa mark- berg- och jordlagermodeller. Du får lära dig hur du kan hantera 2D respektive 3D-data och hur du upprättar presentationer och aktiviteter av olika slag för kommande arbete. [-]
Les mer
2 dager 9 500 SEK
10 Nov
Kurs som ger dig fördjupad kunskap i Novapoint Väg. Avancerad användning av linjekonstruktion och vägmodell för att ge bästa möjliga förutsättningar för dig att kunna pro... [+]
Linjekonstruktion, grundlig genomgång av linjekonstruktionsfunktionen. Korsningsprojektering. Vägmodell - Avgränsningar, Avancerad användning av överbyggnadsbeskrivning, sidoområden och släntkilar. Terrängmodellering, terrassbeskrivning, mängdberäkning, rapporter och export av digital data. Under kursen finns även utrymme för fördjupning i frågor som uppkommer under kursens gång.   Detta är en öppen kurs men går även fint att beställa och anpassa för ett specifikt företags behov. Lämpligt antal deltagare är 4-6 personer. Vid dessa tillfällen kan innehållet anpassas helt efter deltagarnas behov och kunskapsnivå. [-]
Les mer
Nettkurs 5 800 SEK
Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig grunderna i Novapoint Väg helt i din egen takt. Kursen består av små videoklipp och du har tillgång till dessa i 90 dagar. [+]
Våra e-kurser bygger på att du genomför kursen övning för övning men önskar man hoppa direkt till ett avsnitt så är det möjligt. Du har möjlighet att ta kursen helt i ditt eget tempo och du kan pausa, spola tillbaka eller ta om en övning. Allt inom perioden av 90 dagar. Denna kurs ger dig grunderna i Novapoint Väg och efter avslutad kurs har du kunskap om bl a: - Linjekonstruktion och projektering av horisontal- och vertikalgeometri- Upprättande av vägmodell, beskrivning av vägytor och överbyggnader- Utritning av väg i plan, profil och sektioner- Mängdberäkning och generering av rapporter- Export av utsättningsdata [-]
Les mer
3 dager 13 500 SEK
14 Dec
Kursen ger grundläggande kunskaper i Quadri och Novapoint Väg. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar vilket gör det enkelt att följa. [+]
Under kurstillfället lär du dig bland annat att skapa och redigera modeller för att beskriva mark- jord- och berglager. Du får lära dig hur du kan hantera 2D- respektive 3D-underlag och hur du bör strukturera upp ditt projekt. När det gäller vägprojektering så läggs stor vikt vid Linjekonstruktion för att ta fram plan- och profilgeometri för väg. En annan viktig del är vägutformningen och här får du lära dig hur du bäst använder de verktyg som finns för detta, som t ex vägytebeskrivning, beskrivning av överbyggnad och terrassbeskrivning. Utöver modelleringen så tittar vi på hur man får fram ritningsunderlag för plan-, profil- och tvärsektionsritningar samt framtagande av mängdrapporter och utsättningsdata. [-]
Les mer
4 timer 2 950 SEK
Våra webbkurser är kortare utbildningar, ofta på 2 h, där vi begränsar oss till ett specifikt ämne eller område. [+]
Konverteringsregler används i Quadri för att läsa information och omvandla det till objekt samt åt andra hållet omvandla objekt till information lämpat för andra system. Vi nyttjar konverteringsregler vid importer av data och vid export av data. Konverteringsregler styr även vilka typer av objekt som skapas då vi genomför olika beräkningar och modelleringar. I denna kurs lär du dig att hantera konverteringsregler på ett korrekt sätt för import av data men vi kommer även titta på regler för export. Vi fokuserar främst på hur man kan skapa egna regler för att vid importer omvandla information från indatafiler till objekt i quadrimodellen, och hur vi med konverteringsregeln kan tilldela dessa objekt olika attribut (information). Du kommer efter avklarad kurs ha kunskap för att skapa enkla generella regler för - import av dwg  - import av landXML - export till IFC    [-]
Les mer
2 timer 995 SEK
För att möjliggöra nyttjande av olika program i ett projekt så krävs det ett gemensamt utbytesformat. IFC är ett sådant och under denna kurs får du lära dig mer om format... [+]
Under denna kurs får du lära dig mer om IFC och bakgrunden till detta format. Du lär dig hur du kan exportera ut data till IFC från Quadri och Novapoint samt hur du kan importera IFC-information in till din quadrimodell. [-]
Les mer
4 timer 2 950 SEK
Våra webbkurser är kortare utbildningar, ofta på 2 h, där vi begränsar oss till ett specifikt ämne eller område. [+]
Ritningsregler styr visningen av objekten i Quadri och i den här kursen går vi igenom både hur man redigerar de ritningsregler som följer med programmet och hur man skapar helt egna från grunden. Vi kommer titta närmare på hur strukturen i en ritningsregel kan påverka visningen och hur man använder teman för att slippa kopiera mellan ritningsregler. Till vår hjälp kommer vi använda oss av verktygen Presentationsinställningar och Ritningsregeleditorn.    Efter kursen kommer du ha en grundläggande förståelse för hur man utifrån egenskaperna för objekten kan styra visningen vilket ger möjlighet att få två objekt av samma typ att visas på helt olika sätt.   Du kommer även att få lära dig mer om vilka olika visningstyper det finns och hur dessa beter sig i plan, sektion och 3D.  [-]
Les mer
2 950 SEK
23 Nov
Kursen ger en introduktion i att jobba med Quadri samt en noggrann genomgång av de höjdsättningsverktyg som finns i modellen samt i Novapoint Landskap. [+]
I Quadri finns dynamiska verktyg för att på ett smidigt sätt modellera upp mark och nya ytor. Under denna webkurs lär du dig dels att jobba med höjdsättning och modellering direkt i modellen men även att använda de höjdsättningsverktyg som finns i autoCAD-miljön. Introduktionskursen består av 2 tillfällen via webb à 2 timmar. Del 1: Introduktion Quadri Under denna del av kursen ligger fokus på Quadri. Vi går igenom hur man bygger upp en enkel 3D-modell och kopplingarna till Novapoint Landskap, SketchUp mm.Vi tittar även på Volymberäkning och Markformning. Del 2: Introduktion Novapoint Landskap Här ges en noggrann genomgång av höjdsättningsfunktionerna specifikt, samt en översiktlig genomgång av andra viktiga delar i modulen: Växter och plantering, linjebibliotek mm [-]
Les mer
4 750 SEK
En fördjupning i principerna för linjekonstruktion, kombinerat med praktiska övningar. Linjekonstruktion är en funktion i Novapoint Väg. [+]
Under kursen fördjupar vi oss i verktyget linjekonstruktion. Syftet är att ge en bra förståelse för hur man jobbar med linjeföring i Novapoint. Under kursen går vi igenom principerna i linjekonstruktion, koppling mellan horisontal- och vertikalgeometri, elementkombinationer, olika redigeringsmöjligheter och hur man läser den data som lagras. Vi reder ut begrepp som kort och lång båge och lär oss att hantera inspänningar på ett korrekt sätt.  Dessutom tittar vi på korsning typ A1 och B och utför konstruktionsövningar med dessa som förlaga. [-]
Les mer
6 timer 4 500 SEK
I kursen Överbyggnadsmodellering ges möjlighet att lära sig hitta och förstå de olika verktyg som finns för att beskriva överbyggnaden i en väg. [+]
Vid beskrivning av vägöverbyggnad och vägens terrass så nyttjas ett flertal verktyg och funktioner.  För att på bästa sätt kunna möta kraven på detaljerad projektering så går vi igenom olika lösningar för att beskriva överbyggnad. Under dagen varvas teori och praktik men tyngden ligger på praktiska moment i form av olika övningsuppgifter. Under kursen berörs övergångar mellan olika lagertjocklekar, både längs och tvärs vägen, nyttjande av linjer för avgränsningar och detaljerad överbyggnadsbeskrivning.Vi ger dig flera matnyttiga tips kring hur vägmodellen fungerar avseende exempelvis terrassavslut och koppling till vägytor. [-]
Les mer
2 950 SEK
Under den här kursen lär du dig plocka ut mängder från ett projekt lagrat i Quadri. Kursen riktar sig till dig som är entreprenör och räknar på anbud. [+]
I denna kurs får du en genomgång av hur du plockar ut mängder ur modellen och använder dessa i din anbudsräkning. Vi går igenom följande moment: - ta fram schakt, fyll och överbyggnadsmängder för vägar- ta fram mängduppgifter för VA-schakter, ledningar och brunnar- utför enklare volymberäkningar mellan ytor i modellen Utöver detta visas en enklare modellering av Väg och VA. [-]
Les mer