Bygg og anlegg
Vei og anlegg
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 treff ( i Sør-Trøndelag ) i Vei og anlegg
 

Nettkurs 5 500 kr
Tilos grunnkurs - Nettkurs Dette nettkurset gir grunnleggende kunnskap og innføring i Tilos med praktiske øvelser. [+]
Har du bestilt nettkurs hos oss tidligere kan du også bestille kurset direkte på: Trimble Learn  Våre nettkurs er basert på at du går igjennom kurset fra øving til øving. Du velger selv i hvilket tempo du ønsker å ta kurset innenfor avtaletiden på 90 dager. Nettkursene følger et kurshefte som følger med kurset. Vi anbefaler at du laster ned kursheftet og tilhørende oppgavefiler før du starter kurset. Du vil da kunne løse oppgavene selv underveis i kurset. Kursheftet inneholder informasjon om alle øvelsene i kurset. Så lenge du har husket å lagre øvingsfilene dine lokalt kan du fortsette der du sluttet. Når du har fullført kurset kan du laste ned ditt kursbevis.    Om kurset Tilos er et verktøy for optimal planlegging og gjennomføring av et anlegg, i et grafisk tid- og stedsdiagram. Dette nettkurset gir grunnleggende kunnskap og innføring i Tilos med praktiske øvelser. Kurset holdes på engelsk!   Nødvendig programvare Tilos programvare med gyldig lisens installert   [-]
Les mer
5 600 SEK
En fördjupning i principerna för linjekonstruktion, kombinerat med praktiska övningar. Linjekonstruktion är en funktion i Novapoint Väg. [+]
Under kursen fördjupar vi oss i verktyget linjekonstruktion. Syftet är att ge en bra förståelse för hur man jobbar med linjeföring i Novapoint. Under kursen går vi igenom principerna i linjekonstruktion, koppling mellan horisontal- och vertikalgeometri, elementkombinationer, olika redigeringsmöjligheter och hur man läser den data som lagras. Vi reder ut begrepp som kort och lång båge och lär oss att hantera inspänningar på ett korrekt sätt.  Dessutom tittar vi på korsning typ A1 och B och utför konstruktionsövningar med dessa som förlaga. [-]
Les mer
Nettkurs 6 700 SEK
Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig grunderna i Novapoint Väg helt i din egen takt. Kursen består av små videoklipp och du har tillgång till dessa i 90 dagar. [+]
Våra e-kurser bygger på att du genomför kursen övning för övning men önskar man hoppa direkt till ett avsnitt så är det möjligt. Du har möjlighet att ta kursen helt i ditt eget tempo och du kan pausa, spola tillbaka eller ta om en övning. Allt inom perioden av 90 dagar. Denna kurs ger dig grunderna i Novapoint Väg och efter avslutad kurs har du kunskap om bl a: - Linjekonstruktion och projektering av horisontal- och vertikalgeometri- Upprättande av vägmodell, beskrivning av vägytor och överbyggnader- Utritning av väg i plan, profil och sektioner- Mängdberäkning och generering av rapporter- Export av utsättningsdata [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 80 timer 23 900 kr
Veg- og anleggsfaget har vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområde. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehald ... [+]
Veg- og anleggsfaget har vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområde. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehald og utbygging av infrastrukturen. Anleggsbransjen er i stadig utvikling, med nye maskiner, utstyr og arbeidsmetodar. Arbeidsoppgåvene må ofte utførast i vanskeleg terreng, og det er derfor viktig å ta vare på tryggleiken, både for seg sjølv og for andre. Anleggsarbeidaren handterer kostbare maskiner, og driftsstans kan få store konsekvensar. Opplæringa skal medverke til å gi kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehald av vegar. Opplæringa skal leggje vekt på bruk og vedlikehald av maskiner og utstyr. Vegbygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, og opplæringa skal fremme ei medviten haldning til miljø- og ressursspørsmål. Opplæringa skal fremme gode arbeidsvanar i samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvarar. Opplæringa skal sikre gjeldande krav til helse, miljø og tryggleik. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er veg- og anleggsarbeidar. [-]
Les mer
2 dager 8 900 kr
Få oversikt over hva som skjer innen utvikling på vinterdrift av vei samt nye krav for gående, syklende. [+]
Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet. Få input på strategier og valg av metoder. Programmet inneholder spennende innlegg fra alle aktører innen vinterdrift fra forskning-/og universitetsmiljø, Statens vegvesen, kommuner, små og store entreprenører, rådgivere og brukerorganisasjoner. Vi håper du har anledning til å delta, og gjerne bidra til tverrfaglige diskusjoner og meningsutvekslinger etter innleggene. Målgruppe for seminaret: De som har ansvar for planlegging og gjennomføring av vinterdrift både hos offentlig myndighet og forvaltere (stat, fylkeskommune og kommune), sivilingeniniører, ingeniører, konsulenter, planleggere, entreprenører og rådgivere. Velkommen til interessante og lærerike dager i Trondheim! Ønsker ditt firma en utstillerplass på seminaret, så er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder for tilbud, len@tekna.no. [-]
Les mer