Alle kategorier
Du har valgt: Vekterkurs og ordensvaktkurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

25 timer
Hovedformålet med kurset er at ordensvaktene skal læres opp til å forebygge konflikter og få opplæring med sikte på å løse konflikter uten bruk av vold. [+]
Kursets målsetningKurset skal gi nye ordensvakter et godt startgrunnlag og gi de som allerede er erfarne ordensvakter en bevisstgjøring på seg selv og de problemer man kan møte i yrket. Etter endt kurs skal den enkelte kunne gå inn å jobbe på utesteder med den selvtillit og bevissthet som trengs for å redusere skader på seg selv og gjester. De skal kunne arbeide bevist for å forebygge vold og skal kunne ta ansvar i nødsituasjoner på sin arbeidsplass.Ordensvaktene skal kunne gjøre en jobb som fremmer ett godt rykte for seg selv, firmaet, yrket og utelivsbransjen i sin helhet ovenfor allmennheten.Kurset er godkjent av politiet i det politidistrikt det avholdes, og kreves for å kunne jobbe som ordensvakt. Vi er det eneste selskap som tilbyr "Tegn og Symptomer" som en bonus på våre ordensvaktkurs. Ole V. Øyseth fra Politihøyskolen gir en god innføring i hvordan avdekke rusmisbruk og hvordan forholde seg til rusmisbrukere.  Påmeldingen er bindende. Ved manglende fremmøte eller avbestilling senere enn 5 virkedager før kursstart, vil det bli belastet 100 % kursavgift. Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes 50 % av kursavgiften. Avbestilling må skje skriftlig. Kurset faktureres deltakeren direkte dersom ikke annet er oppgitt. Norsk må beherskes muntlig og skriftlig. Sikkerhetsakademiet AS forbeholder seg retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte kursdeltakere. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 år 37 700 kr
Denne utdanningen gir deg økt kunnskap om kundebehandling, markedsføring, økonomi og sikkerhet, og åpner dørene til mange spennende yrker. Dette er andre året i utd... [+]
Denne utdanningen gir deg økt kunnskap om kundebehandling, markedsføring, økonomi og sikkerhet, og åpner dørene til mange spennende yrker. Dette er andre året i utdanningsløpet, og kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider eller vekter.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Salg service og sikkerhet Vg2 - 547 - 50 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Service og samferdsel Vg1/grunnkurs.     Studietid Du kan bruke inntil 18 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 3 Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt. Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5.-15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. På Vg2 er det eksamen i alle fag. I fagene norsk, engelsk og kroppsøving omfatter eksamen også Vg1 pensum. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 37 700,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
100 timer 19 000 kr
Har du praktisk erfaring fra arbeid i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere, men mangler formell kompetanse? Da k.... [+]
En vekter skal ivareta sine kunders og allmennhetens krav til trygghet. Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet. Arbeidsoppgavene varierer fra forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder, til planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder. I tillegg til kontroll og sikring av personell og økonomiske verdier, må man kunne betjene automatiske varslings- og overvåkingsanlegg for innbrudd, brann og prosessovervåking.   Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen sikkerhetsfaget. Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Sikkerhetsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 sikkerhetsfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er vekter.   Hovedområder innen  Vg3 Sikkerhetsfaget er:    Sikkerhetsplanlegging: Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet.    Sikkerhetsarbeid: Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.   Rapportering: Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.    Finansiering: Kurset er godkjent for lån i lånekassen, www.lanekassen.no. Du trenger MinID for å søke. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.  Ta kontakt med AOF Møre og Romsdal eller din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper deg gjerne med søknaden. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 105 timer 19 850 kr
Ledsagerkurs med lang politierfaring. Kurset på i overkant av 100 timer er basert på godkjent kurskompendium fra politiet. Deltakere må gjennomgå en selekteringsprosess f... [+]
Krav godkjent vekterutdannelse, tilfredsstillende vandel. Førerkort for bil. Kursplanen er godkjent av Politidirektoratet. Undervisning kveld og dagtid i helger.  Selektering. Søknadsfrist til kurset er 24. april, 2018. Selektering foregår 7 - 8.mai. For fullstendig informasjon og timeplan gå til www.sikkerhetsakadmiet.no   Ta kontakt me oss om noe er uklart og detaljer.  [-]
Les mer
100 timer 15 000 kr
ledsagerkurs [+]
I PVS har vi kursopplegg og instruktører som kan tilby et kurs som er godt tilpasset norske forhold, norske lover og regler. Ingen cowboymentalitet med våpen og rappellering her. Vi fokuserer på det som er viktig ved ledsagertjeneste i Norge, nemlig forebyggende arbeid, trussel- og risikoanalyser, og det å unngå, og å ta seg ut av og vekk fra kritiske situasjoner. Vi legger vekt på praktiske leksjoner og øvelser. [-]
Les mer
30 timer 3 500 kr
Vekterkurs trinn 2 består av 30 timers praksisopplæring i et godkjent vaktselskap, og gjennomføres i bedriften under kyndig veiledning fra instruktør/veileder. [+]
Vekterkurs trinn 2 består av 30 timers praksisopplæring i et godkjent vaktselskap, og gjennomføres i bedriften under kyndig veiledning fra instruktør/veileder. [-]
Les mer
50 timer 8 500 kr
Vekterkurs trinn 3 er siste del av den lovpålagte utdanningen du må ha for å kunne jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap. Som vekter må du gjennomføre dette kurset i... [+]
Vekterkurs trinn 3 er siste del av den lovpålagte utdanningen du må ha for å kunne jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap. Som vekter må du gjennomføre dette kurset innen seks måneder eller maks 850 arbeidstimer etter ansettelse. Kurset skal gi deg den nødvendige teoretiske kunnskapen til å utføre dine arbeidsoppgaver på en trygg og profesjonell måte. Etter bestått trinn 1, 2 og 3, vil du kunne jobbe som autorisert vekter. Kurset består av en lovpålagt teoriundervisning på 50 timer som tilfredsstiller kravene i "Lov om vaktvirksomhet". Vårt vekterkurs trinn 3 har i tillegg bonusundervisning i: a) brannslukking, hvor alle deltakere får prøvd ut de mest brukte slukkemidlene, b) Rapportlære basert på politiets teknikker tilpasset vektere, og c) Tegn og symptomer på misbruk av rusmidler basert på et undervisningsopplegg av Ole Vidar Øiseth ved Politihøgskolen i Oslo.Kurset inneholder følgende emner: Vektertjeneste; Tjenester og tjenesteutførelse Førstehjelp Brannvern - inkludert brannøvelse hvor alle får prøve de mest brukte slukkemidlene Jus for vektere Konflikthåndtering Risikoanalyse og beredskapsplanlegging Spionasje, sabotasje og terrorhandlinger Teknisk og fysisk sikring Kundebehandling og kommunikasjon Helse, miljø og sikkerhet med utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets retningslinjer. Etikk og holdninger Rapportlære (basert på politiets teknikker, tilpasset vektere) Tegn og symptomer på misbruk (basert på Politihøgskolens undervisningsmateriell) Skriftlig eksamen (flervalgsprøve)Lesehjelp for de med dysleksi, lese- og skrivevansker på eksamenHar du dysleksi, lese- og/eller skrivevansker, kan du få lesehjelp på eksamen. Opplys om dette ved påmelding. Vår eksamen er en flervalgsprøve, det vil si at hvert spørsmål har 3 svaralternativer hvor kun ett svar er riktig. Dette er en bedre eksamensform for de som ikke behersker lesing/skriving så godt [-]
Les mer
15 timer 5 500 kr
Vekterkurs trinn 1 gir den teoretiske grunnopplæringen du må ha for å kunne begynne å jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap. Dette kurset må gjennomføres før du kan ... [+]
Vekterkurs trinn 1 gir den teoretiske grunnopplæringen du må ha for å kunne begynne å jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap. Dette kurset må gjennomføres før du kan begynne å jobbe som vekter. Kurset gir deg en innføring i vekteryrket slik at du får den nødvendige basiskunnskapen. Kurset består av 15 timer teoretisk opplæring som tilfredsstiller kravene iht Lov om vaktvirksomhet. Kurset gjennomføres over 2-3 dager og kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser innen de ulike emnene i kurset. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås før kursbevis utstedes og Vekterkurs Trinn 2 kan påbegynnes.Vekterkurs trinn 1 inneholder følgende emner: Introduksjon til vekteryrket og informasjon om bransjen Etikk og holdninger Helse, miljø og sikkerhet Jus for vektere - juridiske rettigheter og begrensninger i utføringen av vakttjeneste Konflikthåndtering Førstehjelp Brannvern Skriftlig eksamen Lesehjelp for de med dysleksi, lese- og skrivevansker på eksamenHar du dysleksi, lese- og/eller skrivevansker, kan du få lesehjelp på eksamen. Opplys om dette ved påmelding. Vår eksamen er en flervalgsprøve, det vil si at hvert spørsmål har 3 svaralternativer hvor kun ett svar er riktig. Dette er en bedre eksamensform for de som ikke behersker lesing/skriving så godt [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
    * Vekterkurs trinn-1 med fordypning    * Visitering og personellkontroll    * Praksis på konserter, festivaler og idretts... [+]
    * Vekterkurs trinn-1 med fordypning    * Visitering og personellkontroll    * Praksis på konserter, festivaler og idrettsarrangemenet    * Øvelser ute, inne, i skogen, i midtbyen, på dagen og natten    * Idrett, med krav til politihøyskolen    * Sanitet    * Brannvern    * Studieturer Vekterkurs trinn-1 med fordypning     * Brannvern    * Bruk av kart, kompas og GPS    * Helse, miljø og sikkerhet    * Jus    * Konflikthåndtering    * Kriminalitetsbildet    * Narkotika    * Observasjonsteknikk    * Patruljerende tjenester    * Personell kontroll    * Publikumsrettede tjen.    * Risikovurdering og beredskapsplanlegging    * Samband    * Servicearbeid    * Sikkerhetstjenester    * Skriftlig framstilling, rapportskriving    * Spionasje, sabotasje og terror    * Store arrangementer    * Stressmestring og emosjonell førstehjelp    * Tekniske og fysiske sikringstiltak    * Åstedssikring Studieturer til Tr.heim og Oslo     * Politihøyskolen i Oslo    * Sikkerhetsavdelingen på Stortinget    * Sikkerhetsavdelingen i Regeringskvartalet    * Oslo Tollstasjon    * Oslo Fengsel    * Røde Kors    * NRK Marinlyst, med omvisning og overvære deltagelse i TV-produksjon    * Oslo Spektrum    * Lerkendal stadion    * Trondheim spektrum    * Idrettsarrangement     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.