Økonomikurs
Verdivurdering
Du har valgt: Akershus
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 timer 19 900 kr
Hva er bedriften DIN verdt? Vet du sånn ca hva virksomheten du leder eller styrer er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike scenarier? [+]
Verdivurdering av DIN bedrift - praktisk kombinert m/kurselementer HVA ER BEDRIFTEN VERDT? NB! Datoer i kursplanen for dette produktet er kun et forslag - og konkret dato, sted og tid avtaler vi særskilt ut fra hva som passer.  Vet du sånn ca hva virksomheten du leder eller styrer er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike scenarier? Vet du hva det legges vekt på når verdien estimeres og hvordan dette gjøres i praksis? Etter vår mening: det å utvikle selskaps-/eierverdier er styret og ledelsens viktigste oppgave! Hvordan skal du fastsette retning hvis du ikke vet hvor du er idag? Det burde være et "must" for et styre å ha begrep om selskapets verdi, det å målsette en verdi på et punkt frem i tid, og vite hva som skaper og utvider verdien, men også for å få en bedre forståelse for de mekanismer som påvirker verdier både i egen og andre virksomheter. Dette er en dag du og/eller dere garantert vil ha stor nytte av! Verdivurderingen kombineres med etterfølgende gjennomgang av vurderingen og åpen diskusjon om ulike sider av verdivurderingen. Her får du med andre ord en kombinasjon av: a) en forberedende verdivurdering av din virksomhet, eller deres forretningsområder, fra vår side b) samt kursmessige elementer i forhold til læring i og med prosessen vi tar sammen, etter vår verdivurdering (ca 2,5 - 3 timer) Vi har deltatt i godt over hundre kjøp og salgssituasjoner av bedrifter og gjennomført verdivurderinger for en rekke kunder innenfor mange ulike bransjer. Vi vil gjennom ditt eget praktiske case gi deg bedre forståelse for viktige faguttrykk som eksempelvis: P/E verdi, Pari contra overkurs, kontantstrøm og kontantsyrømsanalyse, diskontering, normalresultatmetoden etc. Vårt forberedende arbeid med verdivurdering: I en slik sammenheng har vi en del forberedende arbeid som må gjøres. Vi må ha oversendt regnkaper, og detaljerte utdrag av diverse regnskapskontoer, budsjetter og prognoser. Dette avtaler vi særskilt med den enkelte kunde.  Verdivurderingen er å anse som en ca-vurdering, da vi i en sammenheng som dette ikke har en grundig forutgående due diligence eller risikoanalyse å bygge vurderingen på. Imidlertid vil vi gå igjennom, og gi dere tilgang til, en praktisk sjekkliste og verktøy som du / dere kan benytte i den sammenheng.  NB! Vi avtaler gjerne en annen konkret dato som måtte passe for din/deres del. Da angir du bare ønske om dette i fritekstfeltet ved bestilling. Kan videre leveres via teams eller annen egnet plattform og således tilpasses "hvorhen i landet du/dere holder hus." Denne praktiske verdivurderingen er rettet mot eiere, investorer, styrekonsulenter, hele styret, enkelt styremedlemmer, ledere, ledergrupper og andre som ønsker å få en konkret forståelse av selskapets verdi.  Herunder for deg som ønsker å kunne nyttiggjøre deg erfaringene ved verdiestimering fremover i og for egen bedrift / eller i din vurdering av oppkjøpskandidater eller andre virksomheter.      [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 5 950 kr
18 Oct
01 Nov
15 Nov
Hva er verdien av virksomheten? Hvordan beregne verdien og hvilke faktorer og elementer påvirker verdien? Lær om praktiske verdivurderinger og bli med på case-oppgaver! [+]
Dette kurset er basert på en rekke konkrete cases der det inngår et PDF-hefte på ca 80 sider med eksempler på konkrete verdivurderinger. Kurset retter seg primært mot styremedlemmer, men også mot eiere, investorer og daglig ledere som har ønsker og behov om å bedre forstå hvordan verdien av et selskap beregnes, og hvilke faktorer som bidrar til å redusere eller øke dets verdi.  Formålet med kurset er at kursdeltakere skal bli bedre rustet til å vurdere verdien av egen virksomhet, selskaper som er attraktive oppkjøps- eller fusjonspartnere, eller for å vurdere investeringer i andre virksomheter eller forretningsområder. Formålet med kurset er videre at kursdeltakere skal få en grundig gjennomgang av de ulike sider ved due diligence prosesser i praksis.   Kurset går grundig inn på ulike utgangspunkt for verdivurderinger. Forskjellige modeller og betraktningsmåter, samt konkrete beregninger av verdier basert på ulike prinsipper og innfallsvinkler er tema for kurset. Kursdagen tar videre for seg due diligence-prosesser i praksis knyttet til egen og/eller ekstern virksomhet.   Kursinnhold:   Verdivurderinger og faktorer som påvirker verdi:  ulike utgangspunkt for verdivurderinger generelt om ulike verdivurderingsmetoder selskapets stilling i markedet hvordan selskapet egner seg i konkurranse know how og produksjonsmetoder/analysemetoder etc. kunder og markedsandeler faste rammeavtaler og nøkkelkunder distribusjonskanaler markedsadgang/markedstilgang substansverdier eller faktiske og nøytrale verdier i selskapet EBIT og/eller EBITDA beregninger og vurderinger multipliseringsfaktorer i praksis vurderinger av og forventninger til fremtiden for selskapet utvikling og lønnsomhet fremover i tid for virksomheten kjøpende investorers ulike ståsted og synergimuligheter   Nettkurset fungerer slik:   Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.   Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.   Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.   [-]
Les mer