Produksjonskurs og industrikurs
Du har valgt: Mekanikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettstudier 5 500 kr
Mekanikk - kurs for tekniske tegnere, er såpass generelt at kurset gir utbytte innen de fleste tekniske og mekaniske fag. [+]
Mekanikk - kurs for tekniske tegnere, er såpass generelt at kurset gir utbytte innen de fleste tekniske og mekaniske fag. Kurset passer for alle som ønsker kunnskaper i mekanikk tilsvarende grunnkurset for tekniske tegnere. Lærestoffet gir deg mulighet til å benytte matematikken på en praktisk måte. Den nære sammenhengen med praktiske oppgaver gir deg også mulighet til å bruke mekanikk-kunnskapene i arbeidslivet senere.   [-]
Les mer
7 timer 2 200 kr
AC kurs som er godkjent for F-gass forordningen, kurset tar for seg AC anleggets oppbygning og virkemåte, mekanisk reparasjon og feilsøking, er og oljer [+]
Innhold:  Introduksjon  Historie  Miljø (F-gass forordningen)  Grunnleggende prinsipper  AC anleggets oppbygning og virkemåte  Sikkerhet  Kuldemedier og oljer  Systemkomponenter  Utladning av anlegget  Mekanisk reparasjon og feilsøking  Vakuumering og fylling av anlegget  Elektrisk/elektronisk reparasjon og feilsøking  Hvordan og hvorfor “flushe“ et AC anlegg Opplæringsbevis (kr. 350,- til myndigheten)   Mål           Etter kurset skal deltagerne kunne:  Kjenne til A/C anleggets virkemåte  Feilsøke og reparere anlegg [-]
Les mer
5 dager 14 300 kr
Lager- og vibrasjonsteknikk, analyse av vibrasjon- og lagerskader. Få kunnskap om skadeårsaker og forskjellige forebyggende tiltak. [+]
Lager- og vibrasjonsteknikk, analyse av vibrasjon- og lagerskader. Dette kurset retter seg mot personell som ønsker å utvide sitt kunnskapsnivå innen lager- og vibrasjonsteknikk. Både mekanikere og elektroreparatører, inkl. ingeniører bør ha god kunnskap om prediktivt vedlikehold, også proaktivt vedlikehold.Deltagerne vil etter kurset blant annet ha fått innsikt i hvordan vibrasjonsmålinger (tilstandskontroll) er til hjelp for å detektere skader og skadelige driftsforhold i maskiner, videre vil deltagerne få kunnskap om skadeårsaker og forskjellige forebyggende tiltak for å unngå de samme problemene i fremtiden.   KURSPROGRAM Lagerteknikk:- Grunnleggende lagerteori                                                                                                    - Hvordan finne frem i Hovedkatalogen- Toleranser og pasninger          - Hvordan demontere/montere lagrene for de praktiske øvelsene Lageranalyse:- Kategorisering av en lagerskade ihht ISO                                                                         - Spormønster                                                                 - Tolkning av lagerskader, hva kan vi gjøre for å unngå lagerskader?                                                     - Praktisk prøving i analyse av lagerskader Vibrasjonsteknikk: - Hvordan måle og analysere vibrasjoner i roterende maskineri- Vibrasjonsmåling på testbenk- Analyse av målinger- Demontering av skadede komponenter i maskin (prøvebenk) Lager- og vibrasjonsteknikk:- Utstyr for lagervedlikehold.- Vibrasjonsmåle- og analyseutstyr- Organisering av vibrasjonsmåling Det er lagt opp til en rekke praktiske øvelser i grupper under hvert tema. [-]
Les mer
5 dager 13 800 kr
Kurset gir en grundig innføring i hvordan man oppnår lengst mulig levetid for kule- og rullelagre. [+]
Kurset gir en grundig innføring i hvordan man oppnår lengst mulig levetid for kule- og rullelagre. Kurset er egnet for alle som har ansvar for - eller arbeider praktisk med - roterende maskineri   KURSPROGRAM  Forskjellige lagertyper og deres bruksområder: Sfærisk kule- og rullelager, sporkulelager, vinkelkontaktkulelager, sylindrisk kulelager, nålrullelager, konisk rullelager, aksialkule- og rullelager, sylindrisk aksialrullelager, sfærisk aksialrullelager, Y-lagerenheter og lagerhus. Lagerbetegnelser: - ISO-standard- etterbetegnelser Toleranser og pasninger: - verktøy- måleteknikk- aksler- lagerhus- underlag- oppretting Metoder og verktøy for montering og demontering av lager: - kaldmontering/demontering- varm-montering/demontering- klemhylse/avdragshylse- sylindrisk/konisk akseltapp- bruk av oljetrykk- krav til renhet- monteringsgjennomgåelse av alle de vanligste lagertypene Smøring av lager: - fettsmøring- oljesmøring- renhetskrav- smøringens innvirkning på lagerets levetid- metoder Bedømme lagerskader og bestemme årsaker: - lære å bedømme de vanligste lagerskader- finne årsaksforhold- tiltak Tilstandskontroll: - metoder- verktøy- instrumenter Praktiske øvelser: Praktiske øvelser i små grupper. Hver gruppe skal innom en rekke forskjellige stasjoner/øvelser [-]
Les mer
5 dager 13 800 kr
Feilsøking, drift, vedlikehold og operasjonsforståelse for prosessteknikere og mekanikere - et praktisk/teoretisk kursopplegg. [+]
Feilsøking, drift, vedlikehold og operasjonsforståelse for prosessteknikere og mekanikere - et praktisk/teoretisk kursopplegg. Under "pumper" tar kurset for seg de vanligste roterende fortrengerpumper og dynamiske pumper med hovedvekt på sentrifugalpumper. Under temaet "tetninger" vil tørre og våte typer mekaniske akseltetninger for roterende utstyr som pumper og kompressorer bli gjennomgått. En vesentlig del av kurstiden er avsatt til praktiske øvelser og gruppearbeid. KURSPROGRAM Pumpeteknikk: - pumpekurver- pumpers funksjon i et system- serie- og parallellkobling- håndtering av pumper- anvendelser- NPSH og kavitasjon- de forskjellige delers konstruksjon og funksjon- materialer- installasjon- pumper og systemkurver- sentrifugalpumper- en- og flertrinnspumper- horisontale/vertikale pumper- fortrengerpumper- eksenterskruepumper- 2- og 3- spindelskruepumper- slangepumperTetningsteknikk: - mekanisk tetning og virkemåte- tetninger for gass og væsker- kompressortetninger- materialer- lekkasjer- drift av tetninger- API plan/systemer- planhetskontroll av sliteflaterPraktiske øvelser i grupper [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Som fagskoleingeniør innen maskinteknisk drift har du kompetanse for å arbeide som mellomleder i virksomheter som bearbeider mekaniske produkter. [+]
Som fagskoleingeniør innen maskinteknisk drift har du kompetanse for å arbeide som mellomleder i virksomheter som bearbeider mekaniske produkter.   Undervisningen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger individuelt og i grupper evt. med dataverktøy, prosjektarbeid, laboratoriearbeid og veiledning.   Hovedprosjektet andre skoleår skjer i samarbeid med lokalt næringsliv. Andre samarbeidsformer med næringslivet er ekskursjoner og bruk av gjesteforelesere.   Gjennom studiet vil du få kompetanse til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Denne fordypningen kan tas over 2 år på heltid eller 4 år på deltid, eller nettstøttet.    Fagene: Redskapsfag:• Realfag• Kommunikasjonsfag    Ledelsesfag:• Ledelse• Økonomi• Markedsføring    Fordypningsfag:• Kjemi og miljølære• Elektro og automasjon• Mekanikk• Termodynamikk• Teknisk dokumentasjon• Materiallære• Tilvirkningsteknikk• Verkstedteknisk automatisering• Konstruksjonsteknikk og DAK• HMS- og kvalitetsledelse   Jobbmuligheter:Planlegging og koordinering av materialbehov, materialflyt og personressurser i produksjonsprosesser i industrien. Andre viktige arbeidsområder er innen kvalitetsstyring, vedlikehold og driftssikkerhet.• Nyskapning og entreprenørskap [-]
Les mer
2 år
Etter fullført løp kan du løysa sertifikata heilt opp til maskinsjef (med tillegg av naudsynt fartstid) [+]
Våre samarbeidande reiarlag garanterer kadettplass etter bestått utdanning! Klikk deg vidare og les om vårt tilbod, og kva som er opptakskrava.   To-årig teknisk fagskule er ei spennande og målretta utdanning. Utdanning til skipsmaskinist kan du ta på fagskule, og vår skule tilbyr dette opplæringsløpet.   Bli med i vårt gode miljø. Hos oss får du vera student i eit inkluderande miljø, og vi samarbeider tett med næringa i lokalmiljøet. M.a. jobbar våre studentar i lag med utviklngsavdelinga hos Eidesvik AS og får studera utviklnga av brenselceller til bruk i skip, og gassdrift på skipsmotorar. Slik ligg våre studentar i forkant i den tekniske utviklnga til sjøs!     [-]
Les mer
2 år
Du vil få kompetanse til å utvikle maskiner som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. [+]
Maskinteknikk er en fordypning som gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift. Du vil få kompetanse til å utvikle maskiner som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder.   Utgangspunktet for undervisningen vil være klasserommet med en blanding av tradisjonell undervisning og veiledning. I tillegg vil du gjennomføre en del arbeid i laboratoriet og på datarom. Skolen har godt samarbeid med det lokale næringslivet gjennom aktuelle prosjektarbeid og bruk av gjesteforelesere. Det er for tiden stor etterspørsel etter fagskoleingeniører, og derfor vil en slik utdanning gi gode jobbmuligheter.   Denne fordypningen kan tas over 2 år på heltid eller 4 år på deltid, eller nettstøttet.   Fagene:  Redskapsfag:• Realfag• Kommunikasjonsfag    Ledelsesfag:• Ledelse• Økonomi• Markedsføring    Fordypningsfag:• Kjemi og miljølære• Elektro og automasjon• Mekanikk• Termodynamikk• Teknisk dokumentasjon• Materiallære• Tilvirkningsteknikk• Verkstedteknisk automatisering• Konstruksjonsteknikk og DAK• HMS- og kvalitetsledelse• Nyskapning og entreprenørskap Jobbmuligheter:Mellomlederstillinger innen: Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av mekanisk utstyr i verkstedindustrien ogprosessindustrien på land og offshore. Jobber innen arbeidsledelse, salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.