Leiv Eiriksson Nyskaping AS
Fra ide til livskraftig bedrift