Alle kategorier
Du har valgt: Administrasjon og HR
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Administrasjon og HR

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs
Bachelor i administrasjon og ledelse passer for deg som ønsker formell kompetanse, og som søker stor grad av fleksibilitet i fagsammensetning og gjennomføring. [+]
Bachelor i administrasjon og ledelse tilbys i sin helhet som et nettstudium og er en generell utdanning som du kan benytte deg av i de fleste bransjer.   Studiet er fleksibelt i fagsammensetning og ved gjennomføring, og gir deg analytisk trening og solid kompetanse innenfor administrasjon foretningsdrift og ledelse   Dersom du tidligere har tatt økonomiske/administrative fag, kan du kanskje være nærmere målet om en bachelorgrad enn du trodde.   Bachelorgraden består av 180 studiepoeng (stp) og kan oppnås på følgende måter: Du kan ta alle 180 studiepoengene på nett hos Høyskolen Kristiania Nettstudier, eller Du kan innpasse inntil 120 stp av merkantile fag fra andre høyskoler, og ta de resterende studiepoeng ved Høyskolen Kristiania Nettstudier. Dette kan være Høgskolekandidat eller tilsvarende. Det må tas minimum 60 stp. hos Høyskolen Kristiania Nettstudier. Alle innpasninger vurderes individuelt.   For å oppnå bachelorgraden må minimum 30 studiepoeng av følgende fag inngå i studieporteføljen: Innføring i bedriftsøkonomi - 7,5 studiepoeng Metode - kvantitativ del  - 7,5 studiepoeng Samfunnsvitenskapelig metode - 7,5 studiepoeng Organisasjons- og ledelsesteori - 7,5 studiepoeng   Innpassing av tidligere utdanning Dersom du allerede har fullført merkantile fag eller studier fra andre høyskoler, kan du ta kontakt med våre studieveiledere på nettstudier@kristiania.no for å søke om å få innpasset hele eller deler av tidligere utdanning.   Samarbeidsskole Høyskolen Kristiania er vår samarbeidspartner for Bachelor i administrasjon og ledelse og er ansvarlig for utstedelse av vitnemål etter fullført bachelorgrad.   For å få utstedt vitnemål i Bachelor i administrasjon og ledelse, må du ha fullført minst 60 studiepoeng av fag fra Markedshøyskolen. De merkantile fagene som kan velges inn i bachelorgraden hos Høyskolen Kristiania Nettstudier er fag fra Høyskolen Kristiania.   Fagkombinasjon: Bachelor i administrasjon og ledelse gir stor grad av valgfrihet og bygges opp med følgende portefølje: 30 studiepoeng kjernefag (må inngå i bachelorgraden) 90 studiepoeng med valgfrie fag innenfor merkantile fag 2 spesialiseringer á 30 studiepoeng   [-]
Les mer
Oslo 4 timer 1 900 kr
25 May
29 Jun
Karriere- og jobbsøkerkurs: jobben er din! Vi gir deg verktøyene og opplæringen du trenger for å sikre en rask vei ut i nytt arbeidsforhold. [+]
Få konkrete innspill til hvordan du lander drømmejobben og hvordan du som jobbsøker kan skille deg ut i søknadsbunken gjennom å synliggjøre din kompetanse. Våre rådgivere har lang og solid erfaring innen karriererådgiving, spisskompetanse på arbeidsmarkedet og et bredt nettverk av potensielle arbeidsgivere innenfor næringslivet og bemanningsbransjen. Kurset avsluttes med konkrete innspill til hvordan å gjøre din CV konkurransedyktig. Dagens og fremtidens arbeidsmarked Hvordan hente ut verdien av din unike kompetanse og hvordan synliggjøre den Bevisstgjøring av adferd og personlig egnethet CVens avgjørende rolle for å lande drømmejobben. Konkrete råd til hvordan bli attraktiv på arbeidsmarkedet Søknadsbrevet: hvordan analysere en stillingsannonse for å treffe med tanke på bedriftens krav til kompetanse og kandidatprofil LinkedIn og sosiale medier: presentasjon av egen merkevare Intervjuet: innsikt i ulike intervjusituasjoner. Råd til optimal presentasjon av egen merkevare. Hvordan håndtere nervøsitet og eventuelle uforberedte spørsmål Tilgang til det digitale jobbsøkerverktøyet KarrierePRO [-]
Les mer
Oslo Stavanger 1 dag 4 450 kr
Lær å håndtere vanskelige personalsaker på en juridisk korrekt måte. [+]
  Vanskelige personalsaker   Lær å håndtere vanskelige personalsaker på en juridisk korrekt måte!   Du vil blant annet lære: Hvilke rettigheter har den ansatte? Hvilke muligheter og handlingsrom har du som leder? Bli trygg i de vanskelige sakene.Kurset vanskelige personalsaker vil gjøre deg trygg på gjeldende regelverk som du må forholde deg til. Du vil lære å håndtere de vanskelige personalsakene på en "skikkelig" måte - med minst mulig bekymring for rettslig etterspill. Erfaring og gode råd Kurset ledes av advokat med lang erfaring på dette området. Du vil få konkrete råd om hvordan du best kan håndtere problemer som manglende arbeidsprestasjoner, samarbeidsproblemer, lojalitetsbrudd, fravær og økonomisk mislighold m.m.   Varighet: 1 dag   Hvem passer kurset for: Kurset passer for deg som har personalansvar eller jobber med HR og personal, men som ikke er utdannet jurist. Undervisningen er praktisk lagt opp, med rom for diskusjoner rundt interessante, kontrete eksempler underveis. Relevante eksemplerUndervisningen er praktisk lagt opp, med rom for diskusjoner rundt interessante, kontrete eksempler underveis.   Kursleder Thomas Talén Thomas Talén partner og leder av arbeidsavdelingen i advokatfirmaet Bull & Co. Han har lang erfaring med arbeidsrett, herunder konflikthåndtering, avtaleutforming, rekruttering og nedbemanning. Hen er en dyktig kursleder som formidler stoffet på en meget god måte.    [-]
Les mer
Rogaland 1 semester 23 000 kr
På forespørsel
Kurset diskuterer teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse, samt innføring og et kritisk innovativt blikk på teknikker og metoder. [+]
Emnet er basert på evidensbasert ledelse og fokuserer på bruk av den beste tilgjengelige vitenskaplige dokumentasjon for å fremme kvaliteten i en leder, organisjonens beslutninger og praksis. Emnet vil også ta for seg hva forskning sier om effektive systemer for å rekruttere, mobilisere, beholde og lede organisasjonens menneskelige verdier. 10 studiepoeng MålgruppeMålgruppe for dette studiet er ledere i små- og mellomstore bedrifter som ønsker en dypere forståelse av  organisasjonens menneskelige ressurser. Kurset retter seg også mot personer med utvidet ansvar for personalressurser, ol.  InnholdKurset omfatter følgende temaområder: Hvilke samfunnsforhold påvirker HRM Strategisk HRM Konkurransefordeler gjennom HRM Arbeid, mening og driverne for et positivt arbeidsmiljø og effektiv personalledelse Sikring av medarbeidernes "employability" Top-down eller bottom-up: Om deltakelse, engasjement og effektivitet Teknikker for utvikling av medarbeidere og organisasjon Hva driver prestasjoner og hva er effektiv ledelse? Prestasjonsledelse, lønn og belønning Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær Kommunikasjon og og interpersonlig effektivitet LæringsutbytteEtter fullført kurs forventes det at studenten bla. skal kunne redegjøre for de samfunnsforhold som påvirker valg av HRM strategi, kunne utforme alternative HRM-strategier for en definert organisasjon og påvise fordeler og ulemper ved de ulike strategiene, mv. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 10 200 kr
Kurset gir en helhetlig oversikt over et svært bredt fagfelt, med vekt på innholdet i de enkelte fagdisiplinene innen HR og sammenhengene mellom dem. [+]
Er du ny i HR-rollen og har behov for en innføring i HR-prosessene og få oversikt over HR-området? Eller er du alene i HR eller du skal etablere HR-funksjonen i egen virksomhet? Da kommer ofte spørsmål om hvor du skal starte og hvordan du skal organisere arbeidet. På dette kurset får du: En konkret gjennomgang av det grunnleggende i HR-arbeidet Dele erfaringer med kursholder og andre kursdeltakerne Praktiske eksempler på hvordan du kan gjennomføre HR-arbeidet i egen virksomhet Etter kurset har du oversikt over HR-området og sammenhengen mellom de ulike områdene. Gjennom dette vil du også få innsikt i ulike HR-roller og rollekonflikter som kan oppstå. Du vil forstå målene for HR og kjenne til praktisk gjennomføring av sentrale HR-prosesser. Kurset gir en grunnleggende innføring på følgende områder: Arbeidsrett, arbeidsmiljøloven og HMS Personalpolitikk Rekruttering og introduksjon av nyansatte Kompetanseutvikling Prestasjon og belønning Avvikling av arbeidsforhold Organisasjon, endring og ledelse Strategisk HR HR-roller og kompetanser Måling og analyse Ressursplanlegging   Du tar med strategi-, visjon- og verdidokumenter fra din virksomhet for optimalt læringsutbytte.  Dette brukes under øvelser, og gir deg muligheten til å jobbe praktisk og effektivt med forankring i egen organisasjon og virkelighet. Kurset vil være en blanding av forelesning og deltakeraktivitet, der det legges opp til dialog og praktiske øvelser. Etter kurset kan du som medlem i HR Norge gratis kontakte kursholder for råd og veiledning knyttet til praktisk gjennomføring i din egen virksomhet. Dersom du ønsker fordypning på noen av områdene, har HR Norge andre kurs som ivaretar dette. [-]
Les mer
Enebakk 10 kr
gg [+]
KURSBESKRIVELSE Kursguiden.no er Norges ledende kursportal med over 10 000 kurs og studier fra kjente, norske kurstilbydere og studiesteder. Vår forretningsidé er å samle kurs og studier fra hele landet og presentere dem i vår tjeneste slik at dere kan søke og finne det kurset eller studiet som dere er på jakt etter. I tillegg til våre egne nettsider, er Kursguiden.no integrert på andre kjente nettsteder. Kursguiden er også strategisk plassert hos de viktigste søkemotorene. Kursguiden.no har vært i markedet siden 2000 og er den mest effektive aktøren når det gjelder å skaffe våre kunder flere kurs- og studiedeltagere.   [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 1 år 11 500 kr
18 Sep
Jobber du med arkiv i offentlig sektor eller ønsker en slik jobb? Få en innføring i de sentrale elementene i faget. Oppstart 18.09.2017. For annen oppstart, ta kontakt... [+]
Med Arkivskolen ønsker vi å gi deg det faglige grunnlaget du trenger for å utføre en god jobb med dokumenthåndtering/arkiv i offentlig sektor. Det er kanskje fort gjort å lære seg hvordan dokumenter skal registreres, men for å ta gode daglige avgjørelser og være en god veileder for saksbehandlerne, er det nødvendig å ha god arkivfaglig basiskunnskap på plass. Ved å ta dette nettkurset vil du blant annet få:   Innsikt i alle sentrale element i arkivfagetInnsikt i arkivtjenestens ansvar og arbeidsoppgaverPraktisk vinklet lesestoffTreningsoppgaver og emnetesterOppgaver og innsendinger med utgangspunkt i egen arbeidsplassPersonlig veiledningStørre faglig trygghet og tyngdeBedre grunnlag til å gjøre gode faglige vurderinger   Ved hjelp av forelesningstekst, artikler, oppgaver, eksempler og linker på nettet leder vi deg gjennom 10 tema innen arkivfaget. Dette vil gi deg grunnleggende fagkunnskaper om håndtering av dokumenter i offentlig forvaltning. Hver deltaker må levere 10 innsendingsoppgaver som tar for seg det sentrale i de enkelte temaene  koblet mot egen arbeidsplass. Dette gir en praktisk forståelse av teorien. Besvarelsene kommenteres og vurderes av nettlærer. Temaoversikt: Arkiv og dokumentasjonsbehov Dokumentene Journalføring Daglige arbeidsoppgaver Arkivkoder Periodisering Bevaring og kassasjon Innsyn og offentlighet Arkivplan Kvalitet i alle ledd   Hvert tema inneholder: Fagstoff Kontrollspørsmål Treningsoppgaver Innsendingsoppgave   Dersom du ønsker å få mer innsikt i arbeidet ditt med arkiv og dokumentkontroll er Arkivskolen absolutt noe for deg. Fleksibilitet:  Kurset har ingen samlinger. Du velger selv når og hvor du ønsker å jobbe med kurset. Vi har ingen faste frister for innlevering av besvarelsene. Det betyr at du kan benytte hele året eller jobbe raskere om det passer deg.    Oppstart for arbeidssøkende, lærlinger: Personer i praksis, lærlinger og arbeidssøkende kan starte opp uavhenging av vårt hovedopptak. Ta kontakt.   Tilgang til DEMO: http://training.didac.no/nettopp Bruker ID: visning Passord: visninger   Neste hovedoppstart: 18.09.2017 Påmeldingsfrist: 3.9.2017 Se også vår nettside: Arkivskolen Se også kurset: Arkivskolen LIGHT (uten innsendingsoppgaver) [-]
Les mer
Stavanger Oslo Og 5 andre steder 1 dag 5 500 kr
15 Jun
28 Sep
12 Oct
Opphør av arbeidsforhold - Permittering, oppsigelse, avskjed. [+]
Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte. Kurset gir en oversikt over i de mest sentrale og grunnleggende emnene i loven med særlig fokus på reglene om opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, permittering, oppsigelse og avskjed.  Hvem kan delta? Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid. Mål for kurset: Etter fullført kurs skal deltakerne ha en forståelse av de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse, avskjed og permittering, og særlig hva som kan danne grunnlag for fristillelser, oppsigelser og permittering. Deltema: Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av nedbemanningsprosesser Forskjellen på oppsigelse og avskjed, og de ulike prosedyrene som her må følges. Saksbehandlingsreglene og kravene til dokumentasjon. Innholdet i kravet til at "annet passende arbeid" i AML.§ 15-7 skal være avklart før oppsigelse besluttes. Kravet om "saklig grunn" for oppsigelse. Permitteringsreglene og arbeidsgivers lønnspliklt i denne forbindelse Kursavgift og info: Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.   Kurs over hele landet. Ta kontakt visst det er ønskelig å sette opp dette kurset i ditt nærmiljø. [-]
Les mer
Oslo 4 timer 790 kr
Dette seminaret gir deg innsikt i hodejegerens metode i jakten på å finne rett kandidat til den riktige stillingen. [+]
Hvor mye påvirker hodejegeren utfallet av rekrutteringsprosessen, og hvordan jobber de egentlig? Få med deg de siste trendene innen rekruttering, og hva du kan gjøre for å bli en attraktiv kandidat i dagens utfordrende marked. Bli med på et unikt seminar der du får god innsikt i rekrutteringsprosessen fra begynnelse til slutt. Du vil møte noen av landets fremste innen rekrutteringsbransjen som deler raust fra sin hverdag i jakten på de beste kandidatene. Registrering fra kl : 13:30Program: 14:00 - 17:00   Alle deltakere får boken Motivasjon og jobbsøking. Verdi 369,- [-]
Les mer
Nettbasert kurs Oslo 1 time 650 kr
I dette kurset ser vi på den nye bestemmelsen for midlertidig tilsetting og hvilke begrensninger denne har med hensyn til karantene for ny tilsetting i arbeid av samme a... [+]
Sticos E-kurs - Endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli 2015 ble Arbeidsmiljøloven endret. I dette kurset ser vi på den nye bestemmelsen for midlertidig tilsetting og hvilke begrensninger denne har med hensyn til karantene for ny tilsetting i arbeid av samme art og rettigheter til fast ansettelse. Videre tar vi for oss endringene i arbeidstidsbestemmelsene ved gjennomsnittsberegning og nye grenser for overtidsarbeid. Vi ser på endringen for antall søn- og helgedager man kan arbeide etter hverandre og konsekvensen av det. Endring i reglene om saklig oppsigelse på grunn av alder, herunder bedriftsinterne aldersgrenser, blir også gjennomgått. Til slutt endringer i straffebestemmelsene. Innhold Introduksjon Utvidet mulighet for midlertidig tilsetting Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Overtidsarbeid Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet Søn- og helgedagsarbeid Aldersgrense for opphør av arbeidsforholdet Straff Avslutning Autorisasjonstimer Dette kurset gir 1 rettslære.   Kursholdere Aina Kregnes og Inger Rose Mathisen   [-]
Les mer
Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Introduksjon til Excel , makroprogrammering og utviklingsmiljøet i Excel, sentrale objekter, objekthierarkiet i VBA, funksjoner og prosedyrer, hendelser og knapper, enkl... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Grunnleggende kunnskaper i programmering Innleveringer: 8 av 12 øvinger er obligatorisk. Personlig veileder: ja Vurderingsform: 3-timers individuell skriftlig eksamen. Ansvarlig: Jostein Lund Eksamensdato: 04.12.13         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet Kontorautomasjon skal studenten ha følgende læringsutbytte: KUNNSKAPER:Studenten kan:- forklare funksjonen til sentrale objekter i Excel- forklare oppbygningen av objekter i objekthierarkiet til VBA- beskrive forskjellen mellom funksjoner og prosedyrer FERDIGHETER:Studenten kan:- automatisere oppgaver ved å spille inn makroer i Excel- lage og endre på makroer ved hjelp av utviklingsmiljøet i Excel- benytte innebygde og lage egendefinerte funksjoner- starte en oppgave basert på en hendelse eller en knapp i regnearket- lage kode som genererer grafikk og diagrammer- importere og eksportere data til og fra regnearket- bruke pivottabeller for å generere rapporter GENERELL KOMPETANSE:- Studenten får en forståelse av fordelene med automatisering av oppgaver i et regneark. Innhold:Introduksjon til Excel , makroprogrammering og utviklingsmiljøet i Excel, sentrale objekter, objekthierarkiet i VBA, funksjoner og prosedyrer, hendelser og knapper, enkle brukergrensesnitt, grafikk og diagrammer, import og eksport av data, pivotobjekter, praktiske eksempler.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Kontorautomasjon 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 6 måneder 6 500 kr
Arkivskolen UTEN innsendingsoppgaver, men med samme faglige innhold. 6 måneders tilgang med en avsluttende elektronisk test. [+]
Arkivskolen LIGHT har samme innhold som vårt nettkurs Arkivskolen, men har ikke krav til innlevering av innsendingsoppgaver. Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å levere Arkivskolens 10 innsendingsoppgaver, men allikevel har behov for å lære fagstoffet, gir vi deg muligheten til det i denne LIGHT versjon. Temaer i nettkurset: Arkiv – dokumentasjonsbehov. Dokumentene Journalføring Daglige arbeidsoppgaver Arkivkoder Periodisering Bevaring og kassasjon Innsyn og offentlighet Arkivplan Kvalitet i alle ledd   Ved å ta dette kurset vil du blant annet få: Innsikt i alle sentrale element i arkivfaget Innsikt i arkivtjenestens ansvar og arbeidsoppgaver Praktisk vinklet lesestoff Treningsoppgaver og kontrolloppgaver Faglig veiledning ved behov Større faglig trygghet og tyngde Bedre grunnlag til å gjøre gode faglige vurderinge Og en avsluttende emnetest Med dette kurset ønsker vi å gi deg det faglige grunnlaget du trenger for å utføre en god jobb med dokumenthåndtering/arkiv. Du jobber på et dokumentsenter, i en arkivtjeneste, kanskje alene med oppgaven i en virksomhet. Det er fort gjort å lære seg å registrere dokumenter, men for å ta gode daglige avgjørelser og være en god veileder for saksbehandlerne, er det nødvendig å ha god arkivfaglig basiskunnskap på plass. Godkjenning: Kurset godkjennes på bakgrunn av en avsluttende elektronisk test hvor minimum 80% av svarene må være korrekte. Det gis kursbevis ved bestått kurs. Ønsker du å fullføre Arkivskolen på et senere tidspunkt er det mulig.   Mer informasjon finner du i invitasjonen.   Tilgang til DEMO: http://training.didac.no/nettopp Bruker ID: visning Passord: visninger [-]
Les mer
Nettbasert kurs 12 800 kr
Kurset dekker kravene til yrkesteorien på vei frem til fagbrev i kontor og adm.faget VG3. Dette er nyttig fordi fagbrevet vil gjøre deg mer attraktiv som arbeidstaker, ... [+]
Du vil kunne bli en ressursperson for bedriften og gjennom økt lønnsomhet skape en trygg arbeidsplass. Arbeidsplassen som læringsarena er sentralt i kurset.   Et annet nøkkelord i kurset er fleksibilitet. Du kan starte når du vil, bestemme eget tempo og unngå å være bundet til faste tider. Det eneste du trenger er tilgang til en PC med internett.    Faginnhold   - Markedsføring og profilering - Kontorservice - Administrative oppgaver (bl.a IKT-tjenester, HMS, lover og regler mm) - Økonomi - Eksamenstrening    Eksamen    Tverrfaglig skriftlig eksamen i juni og desember.   PS: Organsierte i Handel og kontor kan søke om økonomisk støtte. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 12 800 kr
Grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering. DNV GL har valgt HR Norge som samarbeidspartner innen... [+]
Kurset gir en grundig innføring i ulike sider ved rekrutteringsprosessen og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering. DNV GL har valgt HR Norge som samarbeidspartner innen sertifisering av rekrutteringspersonell. DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og kompetansen som kreves for å drive med rekruttering. Intensjonen med standardiseringen er å kvalitetssikre utøvelsen av rekrutteringsfaget. Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GLsnettsider. Kostnader tilknyttet sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften. Kurset dekker blant annet: Hvordan gjennomføre en kost-/nytteanalyse for rekruttering Hvordan gjennomføre en jobbanalyse og omsette denne til en stillingsbeskrivelse Redegjøre for forhold knyttet til etikk, habilitet og integritet i rekrutteringsprosessen Kjenne til relevante lover og forskrifter relatert til rekruttering Etablere og følge rutiner for administrasjon og behandling av søknader Kjenne til de ulike seleksjonsmetoder, herunder velge relevante metoder tilpasset stillingens kravspesifikasjon Praktisk bruk av ulike seleksjonsmetoder:              biodata intervju arbeidspsykologisk testing arbeidsprøver referanseintervju Redegjøre for praktisk gjennomføring av evaluering av rekrutteringsprosessen Demonstrere forståelse for utøvelse av egen rolle som rekrutterer [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 semester 26 450 kr
Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor. Den passer både for deg som ønsker jobb innen konto... [+]
Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor. Den passer både for deg som ønsker jobb innen kontorarbeid, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet. Studiet dekker behovet for teoretisk grunnutdanning for kontormedarbeidere.   Du oppnår Nivå: Yrkesrettet utdanning Program Kontormedarbeider - 345 - 19 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Det stilles ingen spesielle krav til tidligere utdanning, men noe yrkeserfaring er en fordel. Krav til forkunnskaper/praksis Det stilles ingen spesielle krav til tidligere utdanning, men noe yrkeserfaring er en fordel. Krav til utstyr Du må ha tilgang til PC med internettilkobling og Microsoft Office fra 2007-2013 med Word, Excel og PowerPoint.   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Studiet avsluttes med en 4 timers hjemmeeksamen. Etter fullført studium og bestått eksamen mottar du vitnemål og får tittelen Kontormedarbeider NKI. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 26 450,- Pris eksamen 1 eksamen á kr 1 750,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned. Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer