Kurs: Kurs i rekrutteringsstrategi
Pro Vestland Opplæringskontor