Alle kategorier
Du har valgt: Bygg og anlegg
Nullstill
Filter
Ferdig

-

75 treff i Bygg og anlegg

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Drammen 105 timer 17 000 kr
06 Nov
04 Dec
LUNSJ INKLUDERT I PRISEN! ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! [+]
ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! DU FÅR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL: Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg. Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning. Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg. I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene. Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på våre ADK1-kurs. Vi har opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser. ADK1-kurset har en varighet på 105 timer, der det er lagt vekt på variasjon i kursgjennomføringen, flere interessante forelesere, praktiske øvingelser i innendørs anlegg. ADK1-sertifikat bekrefter at ADK1-kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger! Kursavgiften inkluderer:Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt, læremateriell. Kursavgiften inkluderer IKKE: Eksamensavgift, kursbevis og sertifikatavgift. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Bergen Molde Og 12 andre steder 2 dager 5 100 kr
24 Apr
08 May
22 May
2-dagers kurs for deg som ønsker innføring i ADK1 (Vann & avløp) [+]
Kurs for de som ønsker seg en kort innføring i ADK1. Kurset går over to dager og tar for seg følgende delmål:   Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren. Delmål 2 - Rørmaterialer. Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg. Delmål 4 - Etablering av rørgrøft. Delmål 5 - Rørlegging. Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk. Delmål 7 - Montering av kummer og gategods. Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen. Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll). Delmål 10 - Lover og forskrifter. Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll. Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG). Delmål 14 - Renovering av ledningsnett.   Info og pris: Pris inkluderer materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te. [-]
Les mer
Drammen 1 dag 4 500 kr
31 May
18 Dec
Trenger du å friske opp basiskunnskaper i hydraulikk og øke forståelsen for ulike problemstillinger som man møter i VA-hverdagen? [+]
Norsk Rørsenter inviterer til kurs i praktisk VA-hydraulikk. Kurset passer både for nyutdannede og for ansatte med lengre erfaring innen VA-sektoren. Målet for kurset er å friske opp basiskunnskaper og øke forståelsen for ulike problemstillinger som man møter i VA-hverdagen. Ulike øvingsoppgaver vil bli presentert med etterfølgende diskusjon og forslag til løsningsmetodikk. Kurset ledes av Professor Oddvar Lindholm ved UMB.   TEMA FOR KURSET Tre naturlover som styrer vannet, noen vannfysiske parametre, strømningstyper, kontinuitetsligningen. Trykkberegninger, krefter i bend, singulærtap i bend og ventiler. Bernoullis formel; loven om summen av energiformene som er konstant, trykk- og energilinjer, pitot-målere, utstrømning gjennom hull. Darcy-Weisbachs formel for dimensjonering av ledninger, hydraulisk ruhet kontra friksjonskoeffisienten og Moodys diagram. Mannings ligning for beregning av åpne kanaler, åpen kanalstrømning, kritisk strømning, delfyllinger, vannføring i overløp. Selvrensing, skjærspenning i ledninger. Parallellkoblede og seriekoblede sentrifugalpumper, effektbehov med og uten turtallsregulering, kavitasjon, NPSH. Case/Øvingsoppgaver. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Hol 5 dager 14 900 kr
Dette kurset er for deg som skal lære litt om PLS og hvordan du kan drifte og overvåke styresystemer med PLS. [+]
PLS systemet som benyttes på kurset er basert på Siemens PLS S7. PLS opplæringen vil være generell og uavhengig av PLS leverandør. Etter kurset vil du ha god kunnskap om grunnprinsippene til et anlegg styrt av PLS. Du vil være i stand til å feilsøke med PLS software og multimeter, rette feil og bytte komponeter som inngår i et styresystem. PLS grunnprinsipper Systemoversikt over styresystem med SIMATIC S7 Lære å benytte Step7 software Lage et enkelt program som kontrollerer en prosess Oppsett og montasje av PLS systemet Adressering og oppkopling av sensorer og aktuatorer (innganger og utganger) Oppstart av PLS systemet Overordnede og underordnede systemer med andre PLSer Lære å ta sikkerhetskopier og dokumentere softvare Kommunikasjon, BUS systemer Oppgaver og praktiske øvelser på PLS utstyr Feilsøking og overvåking av styresystem med PLS Grunnleggende feilsøking på et anlegg med PLS Lære å lese kretsskjemaer med PLS Overvåking og logging av komponenter i et anlegg Lære å bruke multimeter til å feilsøke på elektriske kretser Oppgaver og praktiske øvelser på anlegg [-]
Les mer
Oslo 2 dager 9 800 kr
06 Apr
BIM-koordinator, prosjektleder eller anleggsleder i prosjekter med BIM? [+]
Tverrfaglig samhandling med åpenBIM - grunnkurs og VK Grunnkurs, dag 1: Kurset vil ta for seg grunnleggende teori om BIM og hvordan jobbe med ÅpenBIM. Vi vil gå gjennom hvordan prosessene forandres i BIM-prosjekt, kartlegge forventninger til BIM i prosjektene og hvordan de kan møtes. Tips og triks for BIM-koordinatorer og prosjekteringsledere. Kursinnhold: • Hvordan var fortiden, hva gjør vi nå og hva kan vi forvente oss i fremtiden? • Hvordan må prosessene endres?• Hvordan fordeles roller og ansvar i en samlet BIM?• Kan programvare hjelpe oss å gjøre informasjonsflyten mer strømlinjet og bedre? • Er det områder i en byggeprosess som kan bli mer effektive med BIM?Etter kurset skal du: • Vite hvorfor vi bør bruke BIM • Kunne grunnleggende definisjoner innenfor BIM • Hvordan vil de ulike fasene endre seg • Vite hva som er viktig for god samhandling i prosjekter med BIM • Ha noen holdepunkter for oppstart av prosjekt med BIM • Ha grunnleggende kunnskap om SimpleBIM, Solibri, kommunikasjons- og digitaliseringsverktøy for byggeprosjekter Videregående, dag 2: Dette kurset er en påbygning av grunnkurs i Samhandling med ÅpenBIM og vil fokusere mer teknisk på hva er viktig i et BIM-prosjekt. Vi vil gå gjennom noen programvarer som kan gjøre BIM-koordinatorens eller prosjektlederens rolle enklere. Kursinnhold: • 0-punkts problematikk • Prosjektoppstart og -gjennomføring med BIM • Bedre digital samhandling og kommunikasjon • Programvarer som; - Naviate SimpleBIM - Solibri - BIM 360 Etter kurset skal du: - Kjenne til viktigheten bak et prosjektnullpunkt - Ha grunnleggende kjennskap til prosjektoppstart BIM - Kunne kommunisere digitalt med prosjektgruppen på ulike plattformer - Ha kjennskap til basisfunksjoner i SimpleBIM, Solibri og BIM360 Kurset kan tas hver for seg, ta evt. kontakt med kursavdelingen. [-]
Les mer
Tromsø Ålesund Og 6 andre steder 3 dager 7 650 kr
12 Jun
03 Jul
17 Aug
Kurs for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer for å bedre rutiner rundt gjennomføring og kontroll av VA-prosjekter. [+]
Kurs over hele landet!   God byggeledelse og kontroll av VA prosjekter er en forutsetning for at VA prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen/tiltakshaver.   Kurset går over 3 dager fra 09.00 til 16.00. Gjennomføres med forelesning, gruppeoppgaver og løsning av konkrete dagsakutelle problemstillinger kursdeltagerne sitter med. Foreleserne er høyt kvalifiserte med bred komptanse innen VA anlegg. Alle gjennomfører kurs i ADK 1 og kjenner godt til utfordringer til entreprenørene og de utførende og vet godt hva som er de vanligste feilene som blir gjort og konsekvensene av disse. Ingen krav til forkunnskaper   Se "Program-knappen" for mer info helt nederst! Påmeldinger og pris til høyre. Sted og dato øverst.   [-]
Les mer
Herøy 15 timer 6 600 kr
25 Apr
Kursene i asbestsanering gjennomførest slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet ..... [+]
Arbeid med Asbest krever godkjent opplæring før arbeidet starter. Det er arbeidsgivers ansvar at alle som deltar i arbeid med asbest har dokumentert kompetanse. Kursene i asbestsanering gjennomførest slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Godkjenningen varer i 3 år og må da oppdateres med et dagskurs. Forkunnskaper: Ingen krav   Kursbevis/sertifikat:   Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.   Praktisk informasjon:    OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. Pris pr pers. inkludert frokost er 1190,- pr døgn. TRANSPORT: STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.   For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, sjekk ut www.stq.no    Avmelding - Avlysning - Betaling   Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 2 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt Vi tilbyr betalingsløsninger som nettbetaling eller faktura. For betaling med faktura kommer det i tillegg et fakturagebyr på 89,-. [-]
Les mer
Drammen 7 timer 4 500 kr
03 May
VA-BRANSJENS VIKTIGSTE STANDARD! Behov for en innføring eller oppdatering i bruk av NS 3420? [+]
VA-BRANSJENS VIKTIGSTE STANDARD! Har du behov for en innføring eller oppdatering i bruk av NS 3420? Beskriver du utvendige ledningsanlegg for vann og avløp? Driver du byggeledelse eller kontroll? Vil du unngå kostbare ”fallgruver”? DA BØR DU IKKE GÅ GLIPP AV VÅR NYTTIGE TEMADAG! Standarden er funskjonsorientert og tanken er at en ytelse/beskrivelse bare skal beskrives på ett sted i standarden. Dette betyr at en VA beskrivelser som angår «rør» står på samme sted i standarden som sanitær og VVS beskrivelser. Når det gjelder utførelse, henvises det til flere europeiske standarder. Ved enkelte anledninger kan opplysninger som disse henvisningene gir være motstridende med innholdet i NS 3420. Temadagen vil innledningsvis ha en generell gjennomgang av standardens oppbygging og hvordan kodesystemet er fungerer. Det vil bli gitt eksempler på hvordan en beskrivelsespost utarbeides, hvilke regler som gjelder, hva som inngår i en standard beskrivelse, hva prisene skal inkludere og hvordan mengdene beregnes. Det vil bli gitt eksempler på aktuelle VA-beskrivelser, etterfulgt av tips og kommentarer. Det gis også eksempler på bruk av aktuelle kravspesifikasjoner. Praktiske eksempler fra VA beskrivelser med hovedvekt på transportsystemet. Mål med kurset: Innføring i kodesystem og beskrivelsestekster i NS 3420 med vekt på VA-delen. Det legges stor vekt på praktiske eksempler. Vi holder også NS 3420 Internkurs på forespørsel. Mer på www.norskrorsenter.no! [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
11 Sep
Kurset vil gi deg kunnskap om bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker, belastninger ... [+]
Kurset vil gi deg kunnskap om bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker, belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner og forsterkningsmetodikk. Du lærer å velge bindemiddel for asfaltdekker, proporsjonere asfalt, dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger og planlegge forsterkningstiltak for utbedring av veg.Kursinnhold Materialparametre Nedbrytningsmekanismer Spenningsanalyser Dimensjoneringsmetoder Bæreevne og forsterking Laboratoriekurs Læringsmål Kunnskaper (Du skal ha kunnskap om): •    Bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker•    Belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner•    Forsterkingsmetodikk Ferdigheter (Du kan): •    Foreta valg av bindemiddel for asfaltdekker•    Proporsjonere asfalt ved hjelp av ulike metoder•    Dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger•    Planlegge forsterkningstiltak for utbedring av veg Kompetanse (Du kan): Gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/elementene i en vegkonstruksjon Dimensjonere vegkonstruksjoner til å motstå dagens og fremtidige endringer i klima og trafikkbelastning Forstå prinsippene for samvirke mellom nybygging, vedlikehold og forsterking av vegkonstruksjoner UndervisningsformTo samlinger på fire dager hver, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver. To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2017: Første samling: 11. - 14. september 2017Andre samling: 02. - 05. oktober - 2017 Sted: Trondheim. Oppstart kl. 09.00 første samlingsdag, slutt kl. 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling). [-]
Les mer
25 000 kr
The goal of the course is to develop a basic understanding of central aspects, principles, methods a... [+]
The goal of the course is to develop a basic understanding of central aspects, principles, methods and tools related to the management of operations and maintenance of advanced, complex and integrated machines, equipment, products, systems and to apply the knowledge in a practical industrial setting. The course will describe central factors and methods used to optimize activities in design and development, installation and commissioning, operations and maintenance, removal with respect to costs, profits, and acceptable risk level for health, safety and environment (HSE), as well as investments. Common operation and maintenance standards, maintenance engineering tools and  techniques, as well as condition monitoring maintenance management will be presented and discussed. Furthermore, the course will cover predictive maintenance management and the basic principles and methods used in condition monitoring of rotating machinery, piping, pressure vessels and load bearing structures. One or several project report shall be prepared with a theme in maintenance engineering management. The context will be on offshore technology (as for example oil and gas platforms or offshore wind farms). [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 1 semester 25 000 kr
This course covers core principles, methods, and practices related to the engineering, operations, a... [+]
This course covers core principles, methods, and practices related to the engineering, operations, and management of complex engineering systems and facilities. It incorporates multidisciplinary components inclusive of asset management concepts and principles that provide a safe and a productive foundation to manage modern engineering assets both in public and private sectors. The course also provides a detailed insight into the principles and applications of the new ISO standards on Asset management (PAS 55 and ISO 55000 series). Many industrial cases will be discussed to provide practical insights into the real use of principles, concepts, and methods.  [-]
Les mer
Drammen 14 timer 4 500 kr
04 May
Har du fått utstedt ADK1 sertifikat i 2008 eller senere? Norsk Rørsenter arrangerer resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering! [+]
Har du fått utstedt ADK sertifikat i 2008 eller senere?Har du behov for resertifisering av ADK sertifikatet? Norsk Rørsenter arrangerer resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet! Dagens ADK1 læreplan inneholder 14 delmål. Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gjennomgå de viktigste punktene i alle disse 14 delmålene, med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år. Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har en stipulert varighet på 1 time. Denne eksamen er utformet med “flervalgsspørsmål”. Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK sertifikat utgår. Bor du langt unna?Kan du ikke på noen av de oppsatte datoene? Ta vårt ADK1 Reserfiseringskurs på nett! Krav for utstedelse av ADK1-resertifiseringssertifikat Har ADK1 sertifikat. Gjennomført resertifiseringskurs. Bestått enkel eksamen. Finn ut mer om oss og våre kurs på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 5 dager 12 900 kr
11 Sep
Jobber du med vann og avløp? Interessert i VA-faget og ser nytten av å være faglig oppdatert? [+]
Jobber du med vann og avløp? Er du interessert i VA-faget og ser nytten av å være faglig oppdatert? Har du behov for en grunnleggende innføring i VA-teknikk? Ønsker du en oversiktlig gjennomgang av sentrale lover, forskrifter, normer og standarder? Mangelfull juridisk kompetanse kan bli en svært kostbar fornøyelse. Tema på Grunnleggende VA-teknikk VA-juss – VA-standarder/normer. Aktuelle lover, forskrifter og standarder. Materialvalg. Bygging av VA-anlegg – geoteknikk. Ledningsnett, kummer, pumpestasjoner, overløp, olje- og fettutskillere. Dimensjoneringsprinsipper – sanering/renoveringsmetoder. Hydraulikk, dimensjonering av vann- og avløpsledninger. Kontroll og oppfølging ved bygging av VA-anlegg. Sluttkontroll – VA-normer. Kursavgiften inkluderer:Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt, læremateriell, kursbevis. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Bærum Bergen 2 dager 8 750 kr
26 Apr
15 May
Kurset for deg som er Revit-brukere og skal samhandle med andre fag i Revit. [+]
NTI CADcenter leverer opplæring for å forenkle og effektivisere din arbeidshverdag Årlig utdanner over 8.000 personer seg i ulike CAD- og BIM-løsninger hos NTI CADcenter.Vi har mer enn 70 forskjellige kurs innen fagområdene CAD/BIM-, Industri, Prosess, Plant og Infrastruktur- og dokumenthåndtering, og i snitt har våre 100 konsulenter og instruktører mer enn 10 års erfaring med opplæring og konsulenttjenester.   Etter kurset vil du være i stand til å: bruke Revit Architecture, Revit Structure, eller Revit MEP i et flerfaglig BIM-prosjekt. sette inn et felles origo linke fagmodeller ta i bruk objekter fra fagmodeller gjennomføre revisjonskontroller eller kollisjonskontroller i Revit   Her er et utvalg av temaene du vil lære på kurset: Worksharing» (flere jobber på samme fil) Worksets Central file Linking Copy/Monitor Coordination Review Interference Check   Dette er et populært kurs, meld deg på nå! Kurs på dine betingelser!Ditt firma har kanskje investert i ny CAD-programvare, oppgradert til ny versjon, oppdatert til ny programvare eller dere trenger rett og slett oppfriskning. Da er det på tide å investere i kompetanse for dine ansatte! Kontakt vår kurskoordinator Wenche, telefon 21 40 27 89 eller epost. [-]
Les mer
Drammen 2 dager 6 900 kr
24 Apr
Vi gir deg nyttig kunnskap om kostnadseffektiv og korrekt myndighetsforvaltning! [+]
Vi gir deg nyttig kunnskap om kostnadseffektiv og korrekt myndighetsforvaltning! “Opprydding” i spredt bebyggelse er i følge KLIF en av hovedutfordringene i forhold til EUs rammedirektiv for vann. I flere områder utgjør disse utslippene et betydelig miljøproblem, bl.a forurensning av viktige drikkevannskilder. Avløpsbestemmelsene i Forskrift om begrensning av forurensning stiller derfor strengere krav til mindre avløpsanlegg. Anleggene skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Flere tusen septiktanker, dårlig fungerende sandfilterløsninger etc. må i de nærmeste årene erstattes med infiltrasjonsanlegg, våtmarksfilter, biofilter, minirenseanlegg eller andre renseløsninger som tilfredsstiller kravet til renseeffekt. Både nye og reviderte VA/Miljø-blad i tilknytning til mindre avløpsanlegg vil bli gjennomgått på dette kurset. Norsk Rørsenter har lang erfaring med faglig bistand i forbindelse med VA-forvaltning. Vi bistår flere kommuner med forvaltning/saksbehandling relatert til mindre avløpsanlegg. Sentrale tema for kurset Hvilke konsekvenser får avløpsbestemmelsene? Behandling av søknad om utslippstillatelse. Vurdering av ulike avløpsløsninger. Utarbeidelse av lokale forskrifter. Kontroll og tilsyn. Info om endringer i VA/Miljø-blad (reviderte og nye blader relatert til mindre avløpsanlegg). Planlegging- og utøving av kostnadseffektiv myndighetsforvaltning. Økonomi og ressursbruk ved myndighetsforvaltning etter forskriften. Beregning av resipientbelastning ved utslipp fra mindre avløpsanlegg. Samarbeid Finn ut mer om oss og våre kurs på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer