Alle kategorier
Du har valgt: Bygg og anlegg
Nullstill
Filter
Ferdig

-

72 treff i Bygg og anlegg

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Drammen Stord 2 dager 6 000 kr
Trenger du sertifisering for Elektomuffesveising? Vi har opplæring i henhold til NS 416! [+]
Sveising med elektromuffe Kurset er godkjent av Nemko og det gis anledning til å avlegge Nemko-eksamen og ved bestått eksamen utstedes Nemko-sertifikat. Opplæring i henhold til NS 416. Kurset varer 2 dager iht. NS 416-2. Kurset består av en teoridel og en praksisdel. I teoridelen tar man for seg materialet polyetylen, og det gis en grunnleggende innføring i materialegenskaper, med spesiell vekt på forhold som kan påvirke skjøteprosessen. Vi gjennomgår nødvendig verktøy som trengs for å gjennomføre en korrekt skjøt; sveisemaskin, oppspennings-, skrape- og rengjøringsverktøy. Det vil bli lagt stor vekt på å vise prosedyre for riktig utført elektromuffesveis, samt gjennomgang av eksempler på sjekklister. I praksisdelen får kursdeltakerne demonstrert hvordan en korrekt eletromuffeskjøt skal gjennomføres. Kursdeltakerne skal også få øving i å gjennomføre hele sveiseprosessen selv. Kurset avsluttes med en frivillig test. Ved gjennomført kurs og bestått test utstedes operatørbevis. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 12 uker 17 000 kr
15 Aug
15 Aug
ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! [+]
KURSET HADDE OPPSTART 3. APRIL - TAR OPP NYE DELTAGERE FRAM TIL 24. APRIL! ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! DU FÅR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL: Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg. Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning. Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg. I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene. Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på våre ADK1-kurs. Vi har opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser. I tillegg til ordinære 3-ukers ADK1 kurs, tilbyr Norsk Rørsenter nå nettbaserte ADK1-kurs. Innhold og opptakskrav er det samme som for et ordinært ADK1-kurs, men varighet og arbeidsform er svært forskjellig. Et nettbasert ADK1-kurs foregår på internett. Som kursdeltaker vil du få tilgang til en nettadresse hvor du logger deg på for å få tilgang til litteratur, VA/Miljø-blad og annet aktuelt fagstoff. Alt materiell blir lagt på dette nettstedet og du som kursdeltaker er selv ansvarlig for å lese og studere det som blir lagt ut. Det skal også gjennomføres praksis, som på et ordinært kurs, for å få utstedt sertifikat. Dette vil foregå i våre kurslokaler i Drammen. I løpet av praksisdagene skal det også gjennomføres en skriftlig eksamen. Kursavgiften inkluderer:Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt, læremateriell. Kursavgiften inkluderer IKKE:Eksamensavgift, kursbevis og sertifikatavgift. Vi har også 3 ukers ADK1-kurs med klasseromsundervisning hvis nettkurs ikke passer for deg. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 3 dager 8 900 kr
25 Oct
Nyetablering og utskiftning av mindre avløpsanlegg er mer aktuelt enn noen gang! Få kunnskap om prosjektering og bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg! [+]
Kurs i prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg Nye avløpsbestemmelser stiller strengere krav til prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg! Nyetablering og utskiftning av mindre avløpsanlegg er mer aktuelt enn noen gang. Flere tusen eksiterende avløpsløsninger må byttes ut de neste årene for å imøtekomme nasjonale krav og EU-direktiv. Det er generelt sett behov for kompetanseheving for de aktører som skal bistå med prosjektering og utførelse av mindre avløpsanlegg. Sentrale tema Valg av hensiktsmessig renseløsning. Prosjektering av mindre avløpsanlegg. Bygging av naturbaserte avløpsanlegg (infiltrasjonsanlegg og våtmarksfilter). Drift og vedlikehold av naturbaserte avløpsanlegg. Installasjon og drift av minirenseanlegg og biofilteranlegg. Praktiske øvelser ute i felt. MålsetningKurset skal gi deltakerene teoretisk og praktisk kunnskap om prosjektering og bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg iht. gjeldende forskrifter, normer og standarder. Kurset vil i kombinasjon med relevant fagkompetanse tilfredsstille kommunenes krav til kompetanse for å kunne bygge slike anlegg. Kurset gir også en innføring i installasjon og drift av minirenseanlegg. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
02 Oct
Kurset gir deg verktøy og metoder for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektko... [+]
Kurset gir deg verktøy og metoder for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Du lærer også om metoder og prosesser for utvikling og styring av krav i prosjekter.Følgende tema utgjør innholdet i kurset: Tema 1) Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å lede utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Deltakerne vil få oversikt og forståelse for tankegangen og metoder for å omsette behov til mulige løsninger (prosjektkonsepter), og for å vurdere disse prosjektkonseptene som et grunnlag for beslutning om eventuell videreføring. Deltakerne vil få kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering og konseptevaluering. Tema 2) Kravprosesser. Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å gjennomføre en effektiv kravutviklingsprosess fra behov til spesifikasjoner, for å sikre at prosjektet blir en suksess. Deltakerne vil få oversikt over prosesser, metoder og utfordringer for å lede kravutviklingsprosesser i prosjekter. Læringsmål Kunnskap: Etter fullført kurs kan deltakeren•    terminologien og kunnskapsfronten når det gjelder metoder og verktøy for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter•    beskrive hovedtrinn i kravprosesser og viktige suksessfaktorer for å lykkes. Beskrive og forklare ulike måter å innhente krav på•    redegjøre for organisatoriske faktorer som innvirker på kravprosesserFerdigheter: Etter fullført kurs kan deltakeren•    utføre enkle behovsanalyser•    definere og formulere mål•    planlegge og gjennomføre konseptutviklingsprosessen•    lage og gjennomføre opplegg for konseptevaluering•    utforme, prioritere og spesifisere gode krav.•    lage en plan for innhenting, prioritering og spesifisering av prosjektkravGenerell kompetanse: Etter fullført kurs kan deltakeren•    erkjenne nødvendigheten av å involvere interessenter i konseptutvikling og kravprosesser•    forstå betydningen av å se på konseptutvikling og kravprosesser fra et helhetlig livsløpsperspektiv•    få innsikt i forskningsbasert kunnskap innen utvalgte sentrale temaer for tidligfase i prosjekter•    reflektere over hvordan kravprosesser foregår i sin egen virksomhet og muligheter for forbedring UndervisningKurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.  Bassam Hussein er en av faglærerne i dette kurset. I 2016 ble han kåret til en av Norges ti mest fantastiske formidlere av Morgenbladet (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/08/her-er-de-fantastiske-formidlerne). Bassam har tidligere vært nominert til SINTEF-prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2008/2009. Han har fått  studentene ved "Produktutvikling og produksjon" sin pedagogikkpris (2009) og har blitt kåret til beste foreleser av "Etter- og videreutdanningsprogram i prosjektledelse" Kan inngå i masterprogramKurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i prosjektledelse og samhandling eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn. To samlinger i Trondheim: Første samling: 2. - 3. oktober 2017Andre samling: 16. - 17. oktober 2017 Samlingene er obligatoriske. Oppstart første dager på samlingene kl 10.15, avslutning siste dag kl 15.00. [-]
Les mer
Bærum Aurskog Høland 1 dag 4 950 kr
Bearbeiding og utnyttelse av punktskyer fra laserskanning i Revit. Kort innføring i terminologi og teknikk. [+]
NTI CADcenter leverer opplæring for å forenkle og effektivisere din arbeidshverdag Årlig utdanner over 8.000 personer seg i ulike CAD- og BIM-løsninger hos NTI CADcenter.Vi har mer enn 70 forskjellige kurs innen fagområdene CAD/BIM-, Industri, Prosess, Plant og Infrastruktur- og dokumenthåndtering, og i snitt har våre 100 konsulenter og instruktører mer enn 10 års erfaring med opplæring og konsulenttjenester.   Punktskyer - ReCap 360 & Revit  Dette kurset tar for seg bearbeiding og utnyttelse av punktskyer fra laserskanning i Revit, og hvilke muligheter dette gir. Vi gir også en kort innføring i terminologi og teknikk knyttet til laserskanning og vi tar for oss de kravene som det er viktig å stille til leverandøren av punktskyen, for å motta filer som er egnet til formålet. En del av dagen er viet til modellering i Revit med punktskyen som utgangspunkt. Som et effektiviserende tilleggsverktøy, benytter vi her en Revit plug-in med navnet «Scan to BIM».   Dette er et populært kurs, meld deg på nå! Kurs på dine betingelser!Ditt firma har kanskje investert i ny CAD-programvare, oppgradert til ny versjon, oppdatert til ny programvare eller dere trenger rett og slett oppfriskning. Da er det på tide å investere i kompetanse for dine ansatte! Kontakt vår kurskoordinator Wenche, telefon 21 40 27 89 eller epost. [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
31 Oct
Maintenance Optimisation Kurset gir grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktisk... [+]
Maintenance Optimisation Kurset gir grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering.Følgende tema utgjør innholdet i kurset: Vedlikeholdsstyring Alders-, blokk- og minimale vedlikeholdsstrategier Optimering av intervall og intervensjonsnivå ved modeller for tilstandskontroll Gruppering av vedlikeholdsoppgaver, og optimering av strategier for gruppering Utføring av vedlikehold ved mulighet Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM) Optimering av fornyelse Innsamling og analyse av erfaringsdata for bruk i vedlikeholdsstyring Vedlikeholdets betydning mht. sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer Bruk av numeriske metoder   Topics: Maintenance management Age, block, and minimal repair policies Optimisation of intervals and intervention level in condition monitoring models Optimum grouping of maintenance activities. Spare part optimisation. Opportunity based maintenance Reliability centred maintenance (RCM) Optimisation of renewal Data collection and analysis for use in maintenance management Influence of maintenance on safety and reliability for complex systems Use of numerical methods Undervisning Kurset gjennomføres med to samlinger (tre + to dager) med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på erfaringsoverføring mellom deltakerne. I forelesningene benyttes datamaskin for å løse regneoppgaver. Du må ha med egen PC med MS Excel på samlingene.  Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, obligatoriske oppgaver og veiledning.  NB! Undervisningen foregår på engelsk. Kan inngå i masterprogram Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn. Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i olje- og gassteknologi/Master of Science in Oil and Gas Technology To samlinger i Trondheim høsten 2017: Første samling: 31. oktober - 2. november Andre samling: 5. - 7. desember Du må ta med PC med MS Excel på samlingene, Mac med siste versjon av Excel kan også benyttes. [-]
Les mer
Oslo 1 dag 3 700 kr
På forespørsel
På forespørsel
Lær deg kuldeprosessen, bli kompetent til å drifte og etterse kulde- og varmepumpeanlegg. Meld deg på dette populære og unike kurset! [+]
Andersen Kompetanse tilbyr bedriftsopplæring og kurs innen relevante og spennede område som økonomi, innkjøp, kvalitet og kuldeteknikk. De enkele kursemner kan lett kombineres etter kundens behov og ønsker. Vi har 10 års erfaring fra kursvirksomhet, og satser nå på bedriftsopplæring i all hovedsak, men tilbyr også ordinære kurs. Kurset gir deltakerne forståelse av virkemåten til kulde- og varmepumpeanlegget, herunder kuldeprosessen, de enkelte komponenters funksjon i anlegget, feilsøking, automatikk etc. Videre ser vi på hvilke faktorer som er viktige når vi skal anskaffe kuldeanlegg. Hvilke nytteverdi vil kurset gi meg og min arbeidsgiver: Du oppnår økende kompetanse og forståelse av kuldeprosessen, noe som er en betingelse for å drifte og etterse kulde- og varmepumpeanleggene i bedriften, og du kan lettere korrigere avvik når disse oppstår. Videre sikrer kurset bedre kompetanse blant bedriftens bestillere / prosjektledere.  Kurset tar for seg følgende hovedpunkter: -  enkel grunnleggende teori om fordampning og kondensasjon -  kulde-og varmepumpens hovedkomponenter -  systemoppbygging og arbeidsprosessen -  drift, vedlikehold og feilsøking av anlegget -  viktige momenter ved anskaffelse av kulde- og varmepumpeanlegg       [-]
Les mer
25 000 kr
The goal of the course is to develop a basic understanding of central aspects, principles, methods a... [+]
The goal of the course is to develop a basic understanding of central aspects, principles, methods and tools related to the management of operations and maintenance of advanced, complex and integrated machines, equipment, products, systems and to apply the knowledge in a practical industrial setting. The course will describe central factors and methods used to optimize activities in design and development, installation and commissioning, operations and maintenance, removal with respect to costs, profits, and acceptable risk level for health, safety and environment (HSE), as well as investments. Common operation and maintenance standards, maintenance engineering tools and  techniques, as well as condition monitoring maintenance management will be presented and discussed. Furthermore, the course will cover predictive maintenance management and the basic principles and methods used in condition monitoring of rotating machinery, piping, pressure vessels and load bearing structures. One or several project report shall be prepared with a theme in maintenance engineering management. The context will be on offshore technology (as for example oil and gas platforms or offshore wind farms). [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 1 semester 25 000 kr
This course covers core principles, methods, and practices related to the engineering, operations, a... [+]
This course covers core principles, methods, and practices related to the engineering, operations, and management of complex engineering systems and facilities. It incorporates multidisciplinary components inclusive of asset management concepts and principles that provide a safe and a productive foundation to manage modern engineering assets both in public and private sectors. The course also provides a detailed insight into the principles and applications of the new ISO standards on Asset management (PAS 55 and ISO 55000 series). Many industrial cases will be discussed to provide practical insights into the real use of principles, concepts, and methods.  [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 14 timer 3 500 kr
05 Jun
Har du fått utstedt ADK1 sertifikat i 2008 eller senere? Norsk Rørsenter arrangerer nettbasert resertifiseringskurs for de som har behov for resertifisering! [+]
Har du fått utstedt ADK sertifikat i 2008 eller senere?Da har du kanskje behov for resertifisering av ADK sertifikatet?Bor du langt unna eller det passer ikke å ta et vanlig kurs? Norsk Rørsenter arrangerer nettbasert resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet. Start når du ønsker! (Husk å skriv i kommentarfeltet ønsket startdato.) ADK1 RESERTIFISERINGSKURS Læreplanen for ADK1-kurset ble i 2008 revidert av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Det ble da innført en gyldighetsperiode på 6 år for ADK1-sertifikatet. Med virkning fra 1.01.2014 har “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse” laget en læreplan for et resertifiseringskurs for de som ønsker å resertifisere ADK1 sertifikatet. Ved resertifisering vil det påløpe en ny gyldighetsperiode på 6 år. Resertifiseringskurset vil også fungere som et oppdateringskurs hvor alle sentrale delmål innen “anleggsrørlegging” inngår og da med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år. Kurset har en varighet som tilsvarer ca. 14 timer og vil også fungere som et oppfriskningskurs. Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har en stipulert varighet på 1 time. Denne eksamen er utformet med “flervalgsspørsmål”. KRAV FOR UTSTEDELSE AV ADK1-RESERTIFISERINGSSERTIFIKAT Har ADK1 sertifikat. Gjennomført resertifiseringskurs. Bestått enkel eksamen. ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann. Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK sertifikat utgår. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 3 dager 8 900 kr
09 Oct
Dette kurset tar for seg praktisk byggeledelse innen vann og avløp. God byggeledelse er en forutsetning for et vellykket VA-prosjekt! [+]
God byggeledelse er en forutsetning for et vellykket VA-prosjekt! Et vellykket prosjekt er et prosjekt som leveres til avtalt kvalitet, til avtalt tid og til avtalt pris. Effektiv byggeledelse kan spare kommune/tiltakshaver for betydelige kostnader! Kurset tar for seg praktisk byggeledelse VA: Arbeidsmetodikk i forbindelse med bruk og tolkning av NS 3420, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Eksempler på kontroll. HMS på byggeplassen. Praktiske eksempler. Praktisk byggeledelse. Systematisk kontroll og oppfølging av et VA – prosjekt (kontraktsgjennomføring). Praktisk gjennomgang av et middels stort VA-prosjekt. Eksempler på sjekklister. Bruk og forståelse av kontraktsstandardene NS 8405 og NS 8406. Gjennomgang av de viktigste punktene i NS 8403, byggelederoppdrag. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 105 timer 17 000 kr
06 Nov
04 Dec
LUNSJ INKLUDERT I PRISEN! ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! [+]
ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! DU FÅR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL: Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg. Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning. Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg. I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene. Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på våre ADK1-kurs. Vi har opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser. ADK1-kurset har en varighet på 105 timer, der det er lagt vekt på variasjon i kursgjennomføringen, flere interessante forelesere, praktiske øvingelser i innendørs anlegg. ADK1-sertifikat bekrefter at ADK1-kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger! Kursavgiften inkluderer:Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt, læremateriell. Kursavgiften inkluderer IKKE: Eksamensavgift, kursbevis og sertifikatavgift. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 1 dag 4 500 kr
31 May
18 Dec
Trenger du å friske opp basiskunnskaper i hydraulikk og øke forståelsen for ulike problemstillinger som man møter i VA-hverdagen? [+]
Norsk Rørsenter inviterer til kurs i praktisk VA-hydraulikk. Kurset passer både for nyutdannede og for ansatte med lengre erfaring innen VA-sektoren. Målet for kurset er å friske opp basiskunnskaper og øke forståelsen for ulike problemstillinger som man møter i VA-hverdagen. Ulike øvingsoppgaver vil bli presentert med etterfølgende diskusjon og forslag til løsningsmetodikk. Kurset ledes av Professor Oddvar Lindholm ved UMB.   TEMA FOR KURSET Tre naturlover som styrer vannet, noen vannfysiske parametre, strømningstyper, kontinuitetsligningen. Trykkberegninger, krefter i bend, singulærtap i bend og ventiler. Bernoullis formel; loven om summen av energiformene som er konstant, trykk- og energilinjer, pitot-målere, utstrømning gjennom hull. Darcy-Weisbachs formel for dimensjonering av ledninger, hydraulisk ruhet kontra friksjonskoeffisienten og Moodys diagram. Mannings ligning for beregning av åpne kanaler, åpen kanalstrømning, kritisk strømning, delfyllinger, vannføring i overløp. Selvrensing, skjærspenning i ledninger. Parallellkoblede og seriekoblede sentrifugalpumper, effektbehov med og uten turtallsregulering, kavitasjon, NPSH. Case/Øvingsoppgaver. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 1 dag 4 500 kr
30 May
Kurs i Overvannsteknikk setter fokus på hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak man kan sette inn for å motvirke oversvømmelser og uønskede hendelser! [+]
Norsk Rørsenter introduserer et nytt kurs om ”Overvannsteknikk” med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser. Klimaendringer fører til varmere, våtere og villere klima. Økte vannmengder kan medvirke til at det oppstår problemer i forbindelse med håndtering av overvann. Kurset i ”Overvannsteknikk” setter fokus på hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak man kan sette inn for å motvirke oversvømmelser og uønskede hendelser. Kurset tar også for seg hvilke krav kommunene bør stille til utbyggere for å ta hensyn til de problemer økte vannmengder medfører. Benytt sjansen til å bli med på et innholdsrikt og interessant kurs om overvann. Kurset egner seg for alle som ønsker mer kunnskap om dette tema. Kurset ledes av Professor Oddvar Lindholm ved UMB. Temaer Overvann i VA-systemet Overvannsberegninger – Maksimale vannføringer Volumberegning av fordrøyningstiltak (dammer, bassenger, etc.) Korttidsnedbør og snøsmeltingsintensiteter Forurensninger i overvann Klimaendringer og ekstreme regn Dimensjoneringsprinsipper og klimafaktorer Tiltak, lokale overvannsdisponering (LOD), sandfang Tekniske krav Øvingsoppgaver Finn ut mer om oss og våre kurs på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 7 timer 4 500 kr
15 Jun
VA-BRANSJENS VIKTIGSTE STANDARD! Behov for en innføring eller oppdatering i bruk av NS 3420? [+]
VA-BRANSJENS VIKTIGSTE STANDARD! Har du behov for en innføring eller oppdatering i bruk av NS 3420? Beskriver du utvendige ledningsanlegg for vann og avløp? Driver du byggeledelse eller kontroll? Vil du unngå kostbare ”fallgruver”? DA BØR DU IKKE GÅ GLIPP AV VÅR NYTTIGE TEMADAG! Standarden er funskjonsorientert og tanken er at en ytelse/beskrivelse bare skal beskrives på ett sted i standarden. Dette betyr at en VA beskrivelser som angår «rør» står på samme sted i standarden som sanitær og VVS beskrivelser. Når det gjelder utførelse, henvises det til flere europeiske standarder. Ved enkelte anledninger kan opplysninger som disse henvisningene gir være motstridende med innholdet i NS 3420. Temadagen vil innledningsvis ha en generell gjennomgang av standardens oppbygging og hvordan kodesystemet er fungerer. Det vil bli gitt eksempler på hvordan en beskrivelsespost utarbeides, hvilke regler som gjelder, hva som inngår i en standard beskrivelse, hva prisene skal inkludere og hvordan mengdene beregnes. Det vil bli gitt eksempler på aktuelle VA-beskrivelser, etterfulgt av tips og kommentarer. Det gis også eksempler på bruk av aktuelle kravspesifikasjoner. Praktiske eksempler fra VA beskrivelser med hovedvekt på transportsystemet. Mål med kurset: Innføring i kodesystem og beskrivelsestekster i NS 3420 med vekt på VA-delen. Det legges stor vekt på praktiske eksempler. Vi holder også NS 3420 Internkurs på forespørsel. Mer på www.norskrorsenter.no! [-]
Les mer