Juridiske kurs
Du har valgt: Ferieloven
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Ferieloven

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Hva inngår i feriepengegrunnlaget? Når skal feriepengene utbetales? Når blir feriepengene trekkpliktige? Og hva er 4/26-deler? [+]
Sticos E-kurs - Feriepenger Hva inngår i feriepengegrunnlaget? Når skal feriepengene utbetales? Når blir feriepengene trekkpliktige? Og hva er 4/26-deler? I dette kurset har vi fokusert på Ferielovens kapittel 3 som omhandler beregning og utbetaling av feriepenger. Her får du svar på ofte stilte spørsmål om temaet. Vi gir blant annet svar på om det er forskjell på utbetaling av feriepenger til timelønte og månedslønte, hvordan feriepengeavregningen blir for ansatte som nettopp har begynt i virksomheten eller som slutter, og feriepenger for ansatte som er over 60 år. Du vil lære hvordan og når du skal trekke inn feriedagene. Vi bruker mange eksempler for å illustrere ulike problemstillinger. For å gjennomføre kurset må man svare på oppgaver underveis. Fastsetting av ferie og selve avviklingen av feriefritiden er ikke tema i dette kurset. Kurset vil være aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal. Vi gjør oppmerksom på at kurset dekker de til enhver tid gjeldende regler. Innhold Introduksjon Feriepenger Beregning av feriepenger Utbetaling av feriepenger Feriepengeavregning – Hva er 4/26-deler? Feriepengeavregning – Ulike problemstillinger Timelønn vs. månedslønn Feriepenger til arbeidstaker over 60 år Feriepenger uten full opptjening av ferie Feriepenger ved deltidsstilling og endring av stillingsprosent Feriepenger under sykefravær/foreldrepermisjon Feriepenger ved opphør av arbeidsforhold Avslutning   Autorisasjonstimer 1,5 time under fagområdet Rettslære   Kursholder(e) Marianne Lund & Hilde Thronæs [-]
Les mer
Oslo 4 timer 2 900 kr
11 May
Når og hvordan skal feriepengene avregnes? Gjør dette korrekt slik at arbeidstaker får riktig utbetaling til riktig tid. [+]
Ferie og feriepenger Når kan den ansatte kreve ferie og når skal egentlig feriepengene utbetales? Bli god på arbeidsgivers plikter ved ferieavvikling.   Ferieåret måned for måned Det er viktig å planlegge ferieåret både ressursmessig og økonomisk. Store feriesaldoer for flere ansatte på slutten av året kan få økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Du får tips til hvordan ferieavviklingen kan håndteres.   Når og hvordan skal feriepengene avregnes? Gjør dette korrekt slik at arbeidstaker får riktig utbetaling til riktig tid. Avregning av feriedager mot feriepenger er vanligvis ikke så vanskelig. Blir imidlertid en ansatt langtidssykemeldt, permittert eller går ut i foreldrepermisjon, vil avregningen endre seg underveis. Vi ser på noen eksempler på dette og hvordan dette kan håndteres. Innhold Arbeidsgivers plikter ved feriefastsetting Ansattes rettigheter ved feriefastsetting Når skal feriepengene utbetales? Hvordan avregnes feriepengene? Hva er egentlig 4/26? A-melding av feriepenger og ferietrekk Ferie i forbindelse med sykdom/permisjon/permittering Når tar du ut restferien? Regelverk for overføring av feriedager Kursholder(e) Hilde Thronæs Autorisasjon 3,5 timer under fagområdet Rettslære [-]
Les mer