Maritime kurs og shipping
Du har valgt: Maritime kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 treff i Maritime kurs

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nordkapp 24 timer 12 700 kr
31 May
Nordkapp maritime fagskole tilbyr kurs for mannskaper som skal tjenestegjøre om bord i hurtigbåt. Kurs holdes på forespørsel fra våre kunder. [+]
Form: Klasserom/Simulator Varighet: 3 DAGER For navigatør, maskinist og øvrige Kurset tilfredsstiller internasjonale krav og krav fra Sjøfartsdirektoratet i kvalifikasjonsforskriften av 9. mai 2003 nr. 68, jfr. § 9-3 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs.   Kurset tilfredsstiller de krav det er satt til brobesetningen på hurtiggående fartøy (forskrift av 090503 nr.4§9-3 ( 2 )   Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III, og Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, § 65om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs. BRM: Etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og praktisere god ledelse på bro. ERM: Kandidatene skal ha kompetanse som gjør dem skikket til å vurdere og opprettholde skipets sjødyktighet. Opplæringen gjennomføres som forelesninger og praktiske øvelser i simulator for å belyse aspekter innen stresshåndtering, kommunikasjon, situasjonsoppfatning og beslutningsprosesser.   [-]
Les mer
Vikna 2 dager
25 May
29 Jun
Oppdatering Hurtiggående MOB rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord [+]
Oppdatering hurtiggående MOB Kurset er rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord, eller skal håndtere MOB-båt i forbindelse med andre oppdrag. Krav til forkunskap: Kursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningsfarkost og mann over bord båt iht. tabell A-VI/2-1 og HMOB iht. tabell A-VI/2-2, før deltakelse på dette kurset. Dette skal dokumenteres: Alternativ 1: Dokumentasjon på gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-2(dvs. ikke eldre enn 5 år) eller, Alternativ 2: Dersom ikke gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-2, kan dokumentasjon på 12 mnd. fartstid i løpet av de siste 5 år, opparbeidet i tidsrom med gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-2, godkjennes. Læremål: Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 16 timer fordelt på 2 dager. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no   [-]
Les mer
Nordkapp 40 timer 19 000 kr
29 May
Nordkapp maritime fagskole tilbyr kurs for mannskaper som skal tjenestegjøre om bord i hurtigbåt. [+]
Form: Klasserom/Simulator Varighet: 5 DAGER For navigatør, maskinist og øvrige Kurset tilfredsstiller internasjonale krav og krav fra Sjøfartsdirektoratet i kvalifikasjonsforskriften av 9. mai 2003 nr. 68, jfr. § 9-3 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs.   Kurset tilfredsstiller de krav det er satt til brobesetningen på hurtiggående fartøy (forskrift av 090503 nr.4§9-3 ( 2 )   Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III, og Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, § 65om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs. BRM: Etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og praktisere god ledelse på bro. ERM: Kandidatene skal ha kompetanse som gjør dem skikket til å vurdere og opprettholde skipets sjødyktighet. Opplæringen gjennomføres som forelesninger og praktiske øvelser i simulator for å belyse aspekter innen stresshåndtering, kommunikasjon, situasjonsoppfatning og beslutningsprosesser.   [-]
Les mer
Vikna 3 dager
17 Oct
28 Nov
12 Dec
Den maritime næringens ambisiøse miljømålsetting om reduksjon av utslipp av klimagasser og miljøgifter blir stadig mer sentral. Med EcoShip – vårt egenutviklede ... [+]
EcoShip er fartsoptimalisering i praksi Kursdeltakerne skal tilegne seg nødvendig kunnskap, ferdighet og kompetanse til å planlegge og gjennomføre drivstofføkonomiske kjøringer av typiske pendelferjer/hurtigbåter i den hensikt å minimalisere utslipp av klimagasser og miljøgifter. Kursdeltakerne skal også forstå sammenhengen mellom drivstofføkonomisk kjøring og økt sikkerhet for både skip, last og passasjerer – spesielt ved manøvreringer til og fra land. Krav til forkunskap: Det er ingen krav til forkunnskap. Læremål: Etter kurset skal deltakerene kunne demonstrere kompetanse for å spare miljø og utgifter knyttet til skipsfart. Kurset er i henhold til: Emneplan for oppdatering hurtigbåt og STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 25 timer på 3 dager. Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Vikna 3 dager
22 May
22 May
22 May
Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. [+]
Hurtigbåt grunnkurs og oppdatering med BRM/ERM Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt.Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.Dette innebærer grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse av alle tilgjengelige ressurser under hurtigbåtoperasjon.Opplæringen vil til dels gjennomføres som forelesninger i klasserom og som gruppeoppgaver, gruppediskusjoner og ”case- studies”.Opplæringen innbefatter bruk av simulator for å belyse aspekter innen stresshåndtering, kommunikasjon, situasjonsoppfatning, beslutningsprosesser og lederskap. Kurset er tilpassert ankomst med fly samme dag til kursstart kl 11.30 og avreise med fly siste kursdag kl 10.30. Læremål: Etter kurset skal deltakerene kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset er i henhold til: Godkjent emneplan for hurtigbåt grunnkurs og oppdatering inkludert BRM og ERM. FOR-2011-12-22-1523, § 65 Dekker også BRM og ERM kurs iht. STCW 1978 konvensjonen med senere endringer. Varighet: Grunnkurs 5 dager kr 15.560,- + MVA 2938,-, oppdatering 3 dager kr 13.470,- + MVA 2942,-  Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Tromsø 18 000 kr
18 Jun
Arktisk miljø skal gi innblikk og kunnskap om det sårbare arktiske miljø. Emnet tar for seg de spesielle utfordringene knyttet til operasjoner i et slikt miljø.Økend... [+]
Økende skipstrafikk og aktivitet i de sårbare og hardføre nordområdene stiller nye krav  kompetanse for rederier, operatører, myndigheter og leverandører. Artitisk miljø skal gi innblikk og kunnskap om det sårbare arktiske miljø. Emnet tar for seg de spesielle utfordringene knyttet til operasjoner i et slikt miljø. Kurset gir faglig fordypning i arktisk miljø med vekt på følgende tema; Geografi Marine økosystem Meteorologi Oseanografi Miljøpåvirkninger Klimaendringer Formålet er å gi kursdeltakerne kunnskap om de spesielle miljømessige forhold som er av betydning ved operasjoner i Arktis. Universitetet i Tromsø samarbeider med ledende kompetansemiljø i inn- og utland og foreleserne på studiet innehar spisskompetanse innenfor sine fagområder. Kurset skal ha en teoretisk og praktisk tilnærming til fagområdet. [-]
Les mer
Bodø 5 dager
Kurset inneholder opplæring i grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse for hurtigbåtens bro... [+]
Navigatør, maskinist og øvrige Kurset tilfredstiller internasjonale krav og krav fra Sjøfartsdirektoratet i kvalifikasjonsforskriften av 9. mai 2003 nr. 687 , jfr. § 9-3 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs. Kurset tilfredsstiller de krav det er satt til brobesetningen på hurtiggående fartøy  (forskrift av 090503 nr.4 §9-3 ( 2 ) . Kurset inneholder opplæring i grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse for hurtigbåtens brobesetning .Kurset vil også gi opplæring på gjeldende regelverk, standard prosedyrer (SOP) og prosedyrebygging, krisehåndtering og teknisk karakteristikk av hurtigbåt . Opplæringen vil til dels gjennomføres som forelesninger, gruppeoppgaver og gruppediskusjoner . Opplæringen innbefatter bruk av simulator for å belyse aspekter innen stresshåndtering, kommunikasjon, situasjonsoppfatning og beslutningsprosesser . I forbindelse  med simulatorøvinger vil  også metoder for sikker navigering og planlegging av seilas dekkes .Relevante ”Case studies ” gjennomført for å belyse årsaker til tidligere operative ulykker . Forelesere/instruktører vil være skolens egne lærekrefter, med spesiell kompetanse på de aktuelle områdene, godkjente assessorer fra rederiene samt relevante forelesere fra andre institusjoner. Jfr. STCW A-I/6 MÅL:Etter endt kurs skal kursdeltakeren ha utdypet sin :Kunnskap og forståelse for prinsipper rundt ledelse av hurtigbåtens samlede resusserser,Kunnskap og forståelse for prinsipper rundt menneskelige faktorer som har spesiell betydning for ledelse av hurtigbåt operasjoner,Grunnleggende prinsipper rundt forhold som påvirker ressursutnyttelsen på hurtigbåt, - Kunnskap og forståelse om regelverk som er knyttet til operasjon av hurtigbåt,- Kunnskap og forståelse for bruk av prosedyrer og prosedyrebygging,- Kunnskap og forståelse om hurtigbåtens tekniske og operative muligheter og begrensninger i forhold til sikker drift,- Bevissthet om lederens rolle og ansvar i holdnings skapende arbeid. [-]
Les mer