Oversikt over relevante kurs innen Religionsvitenskap i Oslo

Velg Kategori

Fant 10 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Bli en disippel

Oslo 1 år 6 000 kr
Gjør deg klar for en annerledes skoleuke! FBO er en skole midt i Filadelfias pulserende menighetsliv Les mer

Disiplinbasert master i Kristendomskunnskap

Oslo 2 år 0 kr
Masterstudiet i kristendomskunnskap gir stor valgfrihet. Med ulike studieretninger har du mulighet til å profilere utdannelsen mot dine fag- og yrkesinteresser. Les mer

Årsstudium i Kristendomskunnskap/ RLE

Oslo 1 år 0 kr
Dette årsstudiet gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen. Les mer

Disiplinbasert master i Kirkelig undervisning (kateket)

Oslo 2 år 0 kr
En kateket leder kirkens undervisningsarbeid. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har vitalisert opplæringsfeltet og har skapt et stort behov for kvalifiserte und... Les mer

Mastergrad i Klinisk sjelesorg

Oslo 5 år 0 kr
Studiet gir kompetanse for stillinger som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. Les mer

Erfaringsbasert master i RLE/ Religion og etikk

Oslo 3 år 0 kr
Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående... Les mer

Kristendomskunnskap/ RLE

Oslo 3 år 0 kr
Studiet gir studenten grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning. Les mer

Religion, Society and Global Issues

Oslo 2 år 0 kr
This Master’s programme aims at providing insights into and knowledge of various relationships between religion and society in an increasingly global and multicultural ... Les mer

Disiplinbasert master i Diakoni

Oslo 2 år 0 kr
Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? Les mer

Ungdom, kultur og tro (UKT)

Oslo 3 år 0 kr
Hva vil det si å være ung i dag? Hva preger ungdomstiden som livsfase? Hvordan kommuniserer kirken med ungdom? Les mer