Økonomikurs
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff ( i Sør-Trøndelag ) i Økonomikurs
 

Bergen Oslo Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
18 Oct
27 Oct
20 Nov
I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. [+]
Det blir mer og mer vanlig at virksomheter drives med aktiviteter over landegrenser. I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land. Skatteavtalenes betydning og forholdet til interne skatteregler vil bli gjennomgått. Videre vil viktige begreper det er nødvendig å kjenne til, bli nærmere forklart. Kursinnhold Sammenhengen mellom norske interne skatteregler og skatteavtaler Internasjonal skatteplanlegging Metoder for å unngå skatteflukt – BEPS-prosjektet Skatteavtaler og utviklingen innen internasjonal skatt Skatteavtalenes oppbygning Den nordiske skatteavtalen, OECDs mønsteravtale, «Supertraktaten» Grunnleggende begreper: Hjemmehørende-begrepet Globalinntektsprinsippet Begrenset skattepliktig Kreditmetoden/unntaksmetoden NOKUS-/CFC-regler Kildeprinsippet Datterselskap versus filial Internprising mellom nærstående selskaper (sktl § 13-1 og OECDs retningslinjer Skatteavtalenes prinsipper for allokering av inntekter og kostnader ved fast driftssted Tips til hvor du finner aktuelle rettskilder og relevant informasjon Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
Oslo Sweden Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
16 Oct
19 Oct
30 Oct
Kurset fokuserer på hvordan regnskapsførerregelverket skal etterleves, og tar for seg endringer og nyheter og aktuelle temaer og ofte stilte spørsmål. [+]
Autoriserte regnskapsførere som i næring fører regnskap for andre, må oppfylle de krav som stilles i regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk (GRFS). I tillegg kommer krav som følger av hvitvaskingsregelverket og risikostyringsforskriften. Dette kurset har fokus på hvordan regnskapsførerregelverket skal etterleves, og består av to deler. Den første delen oppdaterer deg på de siste nyhetene innenfor regnskapsførerreglene og god regnskapsføringsskikk (GRFS). Del to tar opp aktuelle temaer og ofte stilte spørsmål, bl.a. basert på nylige innsendte spørsmål til Regnskap Norges Fagsupport og diskusjoner i Bransjestandardutvalget i løpet av det siste året. Kursinnhold Del 1: Gjennomgang av endringer og nyheter, herunder: Redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon Veiledning om kontroll av prosjektregnskap til Innovasjon Norge Status ny regnskapsførerlov samt ny hvitvaskingslov Nylig avsagte dommer   Del 2: Aktuelle temaer og ofte stilte spørsmål, bl.a.: Risikobasert kundekontroll, herunder elektronisk signatur som legitimasjon Oppdragsavtalen, herunder ny avtalemal og -struktur i KS Komplett, hvem som kan signere og elektronisk signatur, krav til ajourhold og heving Fullmakter, herunder fullmakter på funksjon i stedet for navn og delegering av fullmakter Regnskapsførers utleverings-, bistands-, taushets- og opplysningsplikt, herunder forholdet til styret og ledelsen, revisor, offentlige myndigheter, gjeldsnemnd og bostyrer Oppfølging av kundens interne rutiner, herunder ajourhold og dokumentasjon Kvalitetskontroll av medarbeidere, herunder frekvens, omfang, tidspunkt og dokumentasjon Oppdragsdokumentasjon, herunder oppbevaringskrav m.m. Regnskapsførers attestasjoner og bekreftelser til eksterne parter Daglig leder og oppdragsansvarlig regnskapsfører, herunder unntak, ansettelse vs. innleie mv. Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer
Trondheim Oslo Og 1 annet sted 3 timer 2 100 kr
16 Nov
30 Nov
13 Dec
På dette visningskurset gir vi deg en oversikt over regelverket og hva du skal gjøre i lønnssystemet Huldt & Lillevik Lønn ved årets slutt. [+]
Det er viktig at arbeidsgiver rapporterer korrekte inntektsopplysninger til skattemyndighetene. Kan du regelverket og hva du skal gjøre i lønnssystemet ved årets slutt? På dette visningskurset skal vi gi deg svar på dette, slik at årsavslutningen i Huldt & Lillevik Lønn blir enklest mulig for deg. Kursinnhold Nytt innen lønn/skatt 2017 – teori Ny versjon av Huldt & Lillevik Lønn – system Nyheter og forbedringer Avstemming og klargjøre årsavslutning – teori/system  Er det gitt korrekte opplysninger om naturalytelser, firmabil, elektronisk kommunikasjon, arbeidstøy, fri avis mm? Avstemmingslister Kontrollere innsendte a-meldinger Hvordan korrigere evt feil på tidligere a-meldinger Ekstra lønnskjøring Avslutte systemet for 2017 – system Sammenstillingsoppgave Feriepengeliste Skattekort – teori/system Trekkplikt og endring i skattebetalingsloven Innhenting av skattekort for 2018 Nytt i 2018 – teori/system Kort oppsummering av regelendringer lønn/personal gjeldende fra 2018 Tilrettelegging i lønnssystemet før lønnskjøring i 2018 Regnskapsfører:   S/A 3,5 t   Revisor:   Skatt 3,5 t [-]
Les mer
Oslo Ålesund Og 7 andre steder 7 timer 4 100 kr
28 Nov
29 Nov
30 Nov
Kurset gjennomgår prosessen i et årsoppgjør for AS fra A – Å. [+]
Kurset vil gjennomgå prosessen i et årsoppgjør for AS fra A – Å. Kurset vil ta lett på de grunnleggende oppgavene i årsoppgjøret og gå mer i dybden på de årsoppgjørselementene som er aktuelle og/eller vanligvis er mest krevende, og som det er knyttet særlig risiko for vesentlige feil til.   Kursinnhold Utsatt skatt-modellen. Hvordan sikre at overgangen fra finansregnskapet til skatteregnskapet skjer uten feil? Gode kontroll- og avstemmingsmetoder vil bli gjennomgått for å sikre at feil avdekkes og korrigeres Tilvirkningskontrakter – regnskaps- og skattemessig behandling Fusjon, fisjon, omdanning – første års årsregnskap og ligningspapirer Tilleggsutbytte, ekstraordinært utbytte, reversering av utbyttevedtak – bokføring, noter, ligningspapirer og aksjonærregister Konsernbidrag Ulovlig lån – bokføring, noter, ligningspapirer og aksjonærregister Vedlikehold og påkostning – ulike kriterier for aktivering etter hhv. skatteregler og regnskapsregler behandles og gunstige effekter gjennomgås Påkostning leid bygg – bokføring, noter og ligningspapirer for utleier og leietaker Aksjer og andre verdipapirer – innenfor og utenfor fritaksmetoden, 3 %-regelen, FOU og andre immaterielle eiendeler Nedskrivningsvurderinger – driftsmidler og investeringer Tilskudd og gaver Skattefunn, Innovasjon Norge mv. Andre aktuelle emner Regnskapsfører:   Regn 3,5 t   S/A 3,5 t   Revisor:   Skatt 3,5 t   Regn 3,5 t [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Emnet gir en grundig innføring i bruk av regneark (Excel) og en introduksjon til makroprogrammerin... [+]
Emnet gir en grundig innføring i bruk av regneark (Excel) og en introduksjon til makroprogrammering. Det gjennomgås beste praksis for utvikling av regneark og den viktigste funksjonene i Excel. Vi ser på grafikk og diagrammer, import og eksport av data, samt på pivotobjekter og -rapporter. Emnet bygger på teori gjennomgått i emnene "IFUD1111 Bedriftsøkonomi" og "IFUD1106 Økonomisk styring og regnskap", og vi ser hvordan regneark kan brukes som verktøy til økonomistøtte, økonomisk analyse og rapportering i bedrifter.Les mer om IFUD1114 Økonomisk analyse med regneark [-]
Les mer
Trondheim Stavanger Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
17 Oct
18 Oct
24 Oct
Kurset gir en komplett oversikt over avgiftsmessige problemstillinger knyttet til fast eiendom, både ved oppføring, utleie, salg og kjøp. [+]
Kurset gir en komplett oversikt over avgiftsmessige problemstillinger knyttet til fast eiendom, både ved oppføring, utleie, salg og kjøp. Kurset gir en grundig gjennomgang av ordningen med frivillig registrering. I tillegg gjennomgås spørsmål knyttet til fordelingsnøkler og dokumentasjon. Kurset gir også en grundig gjennomgang av justeringsreglene med eksempler, og konsekvenser av eventuelle feil. Kursinnhold Begrepet «fast eiendom» Hovedregler og unntak Frivillig registrering MVA i leiekontrakten Ulike arealtyper Egenregi og fremmedregi  Forhåndsregistrering  Tilbakegående avgiftsoppgjør Fordelingsnøkler Salg og kjøp Fisjon/fusjon Justeringsreglene Formelle krav Infrastruktur Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
Kristiansand Trondheim Og 3 andre steder 1 dag 4 200 kr
19 Oct
19 Oct
16 Nov
Årsoppgjør fra a – å med årsregnskap og skattberegning. For deg som vurderer å gjøre mer av årsregnskapet selv, og for deg som ønsker større forståelse. [+]
Årsregnskap fra a – å. Ønsker du å lære mer om årsregnskap og skatteberegning? Kurset har en praktisk tilnærming hvor vi starter med saldobalansen i et AS, og herfra lager et komplett årsregnskap. Vi gjennomgår postene som krever vurdering av selskapet, og ser hvilken effekt disse vil kunne ha på regnskap og skatt. Du får god praktisk trening gjennom arbeid med oppgaver, som gjennomgås i fellesskap.   Noe av det du vil lære mer om på kurset: Lovverk og sentrale regnskapsprinsipper. Årlige avstemminger og sjekkpunkter. Gjennomgang av postene som krever vurdering fra selskapet. Kobling av saldobalanse mot årsregnskap og alminnelig regnskapsskjema. Beregning av skatt og disponering av årets resultat. Utarbeidelse av årsregnskap med noter. Fyldig kursdokumentasjon, og du får med deg hjem til fritt bruk i eget selskap: Komplett avskrivningsmodul i MS Excel (verdi kr 1000). Brukervennlig og komplett årsregnskaps-modell i MS Excel (verdi kr 1500). Målgruppe Kurset passer for deg som arbeider med regnskap, og som vurderer å gjøre mer av eller hele årsregnskapet selv. Kurset er også veldig nyttig for alle som er brukere av årsregnskapet:  Regnskapsmedarbeidere - økonomikonsulenter, styremedlemmer - ledere m.v. Forkunnskaper  For å få best mulig utbytte av kurset, bør du ha litt grunnleggende kjennskap til regnskap.  Vi har maks 12 kursdeltakere på kurset – små grupper gir rom for å stille spørsmål og få svar på det du lurer på. Etter fullført kurs får du kursbevis som beskriver alle hovedpunktene i kurset.  Sertifisering regnskapsfører: 4 timer finansregnskap, 3 timer skatterett.   Meld deg på og sikre deg plass! Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål rundt deltakelse.   Fornøyde kursdeltakere: "Veldig pedagogisk, og endelig skjønner jeg hvordan skattenoten blir beregnet!"  Marit. «Veldig lærerikt, og flott med få deltakere slik at kursleder har tid til å svare på spørsmål.» Anders. Rune Sagstad får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.  Rune er autorisert regnskapsfører, og har erfaring som økonomisjef i nasjonale og internasjonale selskaper. [-]
Les mer
Oslo Bergen Og 8 andre steder 7 timer 4 100 kr
19 Oct
01 Nov
02 Nov
Kurset gjennomgår de nye endringene i regnskapsloven og er rettet mot alle som arbeider med regnskap for kunder eller i bedrifter. [+]
Ny regnskapslov forventes å tre i kraft med virkning fra regnskapsåret 2018. Dette vil berøre alle som arbeider med regnskap. Endringen innebærer mange nye begreper å gjøre seg kjent med, herunder nye alminnelige regnskapsprinsipper. Dagens resultatorienterte grunnleggende regnskapsprinsipper forsvinner. Den nye loven innebærer også en ny tilnærming til regnskapsmessig presentasjon og nye vurderingsregler. Norsk god regnskapsskikk, slik vi kjenner den i dag, erstattes med nye regnskapsstandarder basert på IFRS for SMEs. Det nye regelverket medfører også nye valgmuligheter for de regnskapspliktige. Det er viktig å gjøre seg kjent med hovedtrekkene i endringene tidlig, slik at nødvendige tilpasninger kan planlegges og gjennomføres. Kursinnhold Regnskapsplikten – hvem som har årsregnskapsplikt etter ny lov Reglene for differensiert og begrenset regnskapsplikt i ny lov Mer fleksibel definisjon av regnskapsåret Tilpasning til internasjonale standarder Nye alminnelige regnskapsprinsipper Nye vurderingsregler i årsregnskapet Valgmuligheter i det nye regelverket Endrede krav til oppstillingsplan og noter Bestemmelser om årsberetning i ny regnskapslov Konsernregnskap separat fra selskapsregnskapet Regnskapsfører:   Regn 7 t   Revisor:   Regn 7 t [-]
Les mer
Trondheim Hamar Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
18 Oct
01 Nov
21 Nov
Kurset gir deg økt innsikt i hvilken type dokumentasjon som kreves, hvem som har oppbevaringsplikten og hvor lenge oppbevaringen må skje. [+]
Som regnskapsfører har du en rekke dokumentasjonsregler å forholde deg til, det være seg i bokføringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, god regnskapsføringsskikk, hvitvaskingsloven m.m. Gjennom kurset skal du få økt innsikt i hvilken type dokumentasjon som kreves, hvem som har oppbevaringsplikten og hvor lenge oppbevaringen må skje. Kurset vil også gi tips om hvordan regnskapsfører og kunde kan samarbeide om å rasjonalisere oppbevaringen.   Kursinnhold: Gjennomgang av dokumentasjonskrav og hva det innebærer i praksis med utgangspunkt i bestemmelsene i: Bokføringsloven God regnskapsføringsskikk Risikostyringsforskriften Hvitvaskingsloven Regnskapsførers krav til oppdragsdokumentasjon vs. kundens oppbevaringsplikter Plassering av oppbevaringsplikten Avtale om oppbevaring for hverandre Oppbevaringsmedium Elektronisk tilgjengelighet i bokføringsloven Oppbevaringstid Hovedreglene for regnskapsfører og kunde Dokumentasjon som har annen oppbevaringstid enn fem år Oppbevaringssted Sikring Regnskapsfører:   Bokf. 3,5 t   RF/GRFS 3,5 t   Revisor:   Regn 3,5 t   Annet 3,5 t [-]
Les mer
Trondheim 5 250 kr
28 Aug
Foto: animix - yayimages.com Å oppnå ferdigheter og kunnskaper i stat... [+]
Foto: animix - yayimages.com Å oppnå ferdigheter og kunnskaper i statistikk som studentene kan anvende innenfor økonomiske fag. Innenfor økonomiske fag diskuteres usikkerhet og risiko og hvordan håndtere dette. Innsikt i statistikk er derfor viktig for å kunne bli dyktige økonomer.Undervisningsform Forelesninger, oppgavetrening Emneoversikt Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsfordelinger Hypoteseprøving Parametriske og ikke-parametriske tester Normalfordeling Estimering Kategoriserte variable Samvariasjon og regresjonsanalyse Undervisning tirsdag kveld kl 17.30-20.00 i NTNU Handelshøyskolens lokaler, Klæbuveien 72. Oppstart uke 35. Informasjon om eksamen kommer. [-]
Les mer
Trondheim 5 250 kr
28 Aug
Illustrasjon: JanPietruszka - yayimages.com Kurset tar sikte på å... [+]
Illustrasjon: JanPietruszka - yayimages.com Kurset tar sikte på å gi innsikt og forståelse for ulike modeller for driftsregnskap og budsjettering, samt å gi forståelse for økonomistyring ved hjelp av driftsregnskap og budsjettering. Videre vil kurset gi grunnlag for å kunne analysere hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner.Undervisningsform Forelesninger og øvinger.  Emneoversikt Ulike modeller for driftsregnskapet: Selvkost- og bidragsmetode Standardkostregnskapet Aktivitetsbasert kalkulasjons (ABC) Lønnsomhetsanalyser Internprising Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen Delbudsjetter og hovedbudsjetter  Undervisning torsdag kveld kl 17.30-20.00 i NTNU Handelshøyskolens lokaler, Klæbuveien 72. Oppstart i uke 35. Informasjon om eksamensdato kommer. [-]
Les mer
Bergen Trondheim Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
13 Nov
27 Nov
04 Dec
Kurset gir en innføring i regnskapslovens krav til konsernregnskap og en innføring i hvordan utarbeide konsernregnskap. [+]
Kurset gir en innføring i regnskapslovens krav til konsernregnskap og en innføring i hvordan utarbeide konsernregnskap for små og mellomstore konsern. Kurset vil ta for seg de normale elimineringer/regnskapsføringer for å komme fra selskapsregnskapet til konsernregnskapet. Kurset vil også ta for seg emner som trinnvise oppkjøp av datterselskap og behandling av minoritetsinteresser i konsernet. Kursinnhold Regnskapslovens krav til konsernregnskap Notekrav til konsernregnskapet herunder konsekvent og lik prinsippanvendelse i konsernenhetene Eliminering av interne kjøp og salg, og fortjenester Regnskapsføring av trinnvise oppkjøp Konsernkontinuitet ved kjøp/salg mellom konsernselskaper Behandling av minoritetsinteresser Nøkkelkontroller som ledd i kvalitetssikring av konsernregnskapet Skattekostnad i konsernet Behandling av utbytte og konsernbidrag i konsernregnskapet Kontantsstrømsoppstilling etter den indirekte metoden Regnskapsfører:   Regn 7 t   Revisor:   Regn 7 t [-]
Les mer
Bodø Trondheim Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
13 Nov
21 Nov
24 Nov
Kurset er todelt. I første del ser vi på kravene og rammeverket for yrket, og i andre del drøfter vi oppdragsansvarliges rolle [+]
Formålet med dette kurset er todelt. Først ser vi kort på kravene og rammeverket for yrket vårt ved å drøfte sentralt innhold i regnskapsførerloven, forskrifter, risikostyringsforskriften og GRFS. I kursets andre del drøfter vi oppdragsansvarliges rolle. Vi drøfter hvordan dette praktisk utføres på regnskapskontoret, og vi drøfter samhandlingsplikten og dialogen mellom oppdragsansvarlig, saksbehandler og kunde. Kursinnhold Hvordan sikrer kontoret en god overordnet risikostyring Krav – fra formalitet til mening Hvordan sikrer den oppdragsansvarlige god kvalitet i det kunderelaterte arbeidet Nødvendig dialog i «trekantforholdet» kunde, saksbehandler og oppdragsansvarlig Kundens ansvar i samhandling med regnskapsfører Hvordan kommuniseres avvik? Både ved kontorets kvalitetssikring og overfor den enkelte kunde. Praktiske bokføringseksempler; hva kan gå vesentlig galt i avstemming, periodisering og rapportering? Regnskapsfører:   Regn 1,5 t   Bokf. 2,5 t   RF/GRFS 3 t Revisor:   Regn 4 t Annet 3 t [-]
Les mer
Oslo Kristiansand Og 6 andre steder 7 timer 4 100 kr
04 Sep
05 Sep
06 Sep
Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og har fokus på gode rutiner som sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. [+]
Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen og har som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming.   Kursinnhold Overordnet rammeverk Regelverk KS Komplett God regnskapsføringsskikk (GRFS) Regnskap Norges kvalitetskontrollordning Kontrollerfaringer  Forberedelser og forarbeid før kontrollen Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner Forhold i egen virksomhet Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag Risikostyring og intern kontroll Registrerings- og legitimasjonsrutiner Avstemminger Rapporteringsrutiner Kvalitetskontrollrutiner Dokumentasjon av eget arbeid Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner Periodisk regnskapsrapportering Formelle krav og dokumentasjoner Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer
Trondheim 5 250 kr
28 Aug
Kurset består av en innføring i regnskapslære og en bedriftsøkonomidel/ driftsregnskapsdel.M&ari... [+]
Kurset består av en innføring i regnskapslære og en bedriftsøkonomidel/ driftsregnskapsdel.Mål Innføring i regnskapslære (5 undervisningskvelder) består av et grunnkurs i regnskapslære. Kurset tar sikte på at studentene skal beherske manuell føring og avslutning av finansregnskap for enkeltpersonforetak. Bedriftsøkonomidelen (9 undervisningskvelder) skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller. Videre skal det gis innføring i bruk av ulike kalkulasjonsmodeller som grunnlag for analyse og prissetting. Undervisningsform Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver. Emneoversikt Innføring i regnskapslære behandler følgende emner: Formålet og bruk av regnskap Periodisering av inntekter og kostnader Bokføring av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift Avslutning av regnskapet Det dobbelte bokholderisprinsipp Bedriftsøkonomidelen behandler følgende emner: Innledning til bedriftsøkonomi, økonomisk styring og økonomisk modellbegrep Kostnader og kostnadsforløp Etterspørsel, pristeori og markedstilpasning Kalkulasjon, kalkylemodeller og kostnadsbasert prissetting Kostnad, resultat og volumanalyse Produktvalg og flaskehalsberegninger Introduksjon til investerings- og prosjektanalyse  Undervisning mandag kveld fra kl 17.30-20.00, i NTNU Handelshøyskolens lokaler i Klæbuveien 72. Oppstart i uke 35. Eksamensdato kommer senere. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;