Kurs: Revisjonsledelse / QA - QLA (m. mulighet for sertifisering)
Kvalitet og Risiko Norge - KRN Academy