Ledelse og strategi
A3-problemløsing
Oslo
Du har valgt: Frogner
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 11 995 kr
Dette kurset gir deg hands-on læring i hvordan drive en design thinking-prosess med praktiske eksempler fra offentlig sektor. [+]
Design thinking er en stadig mer etterspurt kompetanse i offentlig sektor når det gjelder å jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige opplevelser. Det er en tverrfaglig prosess som kobler design, teknologi og økonomi i et effektivt og virkningsfullt verktøy for å løse komplekse problemstillinger. Det involverer ulike fagområder som tjenestedesign, gevinstrealisering, teknologi, organisasjonsutvikling og ledelse. Praktisk kurs Vi vil legge særlig vekt på det praktiske perspektivet – hvordan bruke det du lærer inn i din egen arbeidshverdag. Du vil selvsagt få godt innblikk i både teori og metodikk – men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen. Dette kurset er en inspirerende læringsprosess hvor du får: Bedre forståelse for hvordan design thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger i offentlig sektor – og hjelpe deg til å tenke nytt Kunnskap og verktøy du kan ta i bruk i din organisasjon - empati, analyse, inspirasjon og nye ideer Praktisk opplæring i alle delene av design thinking-prosessen Hands-on læring i hvordan drive en tesign thinking-prosess Matnyttige tips og triks basert på erfaring fra offentlig sektor Gjennomføring av kurset Design thinking-kurset er en dynamisk blanding av korte moduler av teori og metodikk, blandet med praktiske øvelser, gruppeoppgaver og interaktiv læring. I små grupper på 4-6 personer vil du jobbe med brukerbehov som gir innsikt, definere kjernen i problemstillingen, generere ideer og lage prototyper for testing. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis, samt en lang, og god lunsj! Hvorfor lære design thinking nå? Design thinking er et tankesett, en verktøykasse og en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Den brukes ofte for å utforske og eksperimentere med muligheter, og er utviklet for å løse komplekse problemstillinger med brukeren i fokus. Det kan være utvikling av nye og/eller bedre tjenester, helhetlige opplevelser eller prosesser. Design thinking er utviklet for å løse komplekse problemstilling som kjennetegnes av en helhetlig tilnærming med behovsprøving, samskaping, involvering, åpenhet og testing; alltid med brukeren i sentrum. Mange mener at design thinking vil være en suksessfaktor for omstilling i offentlig sektor. Hvem passer kurset for? Kurset passer for deg som ønsker å få en større innsikt i hva design thinking er og hvordan det kan brukes i praksis. Du kan være prosjektleder, designer, ingeniør, fagekspert, teknolog, leder, uansett hvilken sektor i det offentlig du jobber i, det være seg kommunal, stat, fylke, helse, it, infrastruktur etc. Vi har eget kurs for design thinking i privat sektor med praktiske eksempler og innspill spesialtilpasset næringslivet.  Design thinking er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.   [-]
Les mer