Alle kategorier
Du har valgt: Ledelse og strategi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Ledelse og strategi

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Kombinert klasserom og nettbasert 1 semester 25 000 kr
Course is divided in four phases: Phase one is a rapid introduction to - and an overview of basis is... [+]
Course is divided in four phases: Phase one is a rapid introduction to - and an overview of basis issues in OM. This will establish a common foundation for main topics. Phase two is within following main topics as example: - Theory of Constraints - Lean Management - Supply Chain/ Value Chain- Modeling tools for workflows Main topics may change from semester to semester. This part will consists of lectures and interactive Group work involving presentation of selected topics. The work is combined with essays in Phase three. Phase three involves CASE-work in groups where the groups are expected to use suitable methods in analysis of real organizations and companies in assignments provided. Contacts to suitable companies/organizations will be done based on the needs. The topics for analysis and essays can be selected based on specific interests/benefits to the company where the students are employed. Phase four is final delivery of 3 essays and exam. Exam is oral based on questions from the course made available 3-4 weeks before exam. Topics are from part 1-3. Student draws 3-5 questions one by one, answer the questions, and get additional questions within or related to the same topic. Even if many cases and issues will come from industry, the methods and focus in this course are just as applicable for service industry, shops, health sector, tourism etc. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 10 700 kr
31 Aug
Kurset bidrar til økt innsikt og forståelse for ulike roller og ansvar i et velfungerende styre. Kurset er skreddersydd for styremedlemmer i energibransjen. Det legges ... [+]
Verdiskapende styrearbeid - i en energibransje i stor endring Energibransjen står overfor store endringer i tiden fremover, hva forventes det av styret og styrets medlemmer i forhold til: Digitalisering og teknologiutvikling Nye aktører i markedet Strengere krav til nøytralitet Økt fokus på forsyningssikkerhet EUs regelverk Tema: Ansvar Krav Forventning, Styrets rolle Strategisk arbeid og risikostyring   Målgruppe: Eierrepresentanter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer og toppledere i energibransjen. Les mer im kurset her: https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2017/q3/verdiskapende-styrearbeid-for-kraftnaringen/ [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 6 dager 23 000 kr
Kurset skal gi deltakerne kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. [+]
Innhold Kurset legger vekt på hvordan profesjonelle organisasasjoner i private og offentlig sektor skaper og tilegner seg verdi gjennom bruk av eksterne ressurser i et samarbeid med leverandører. Det passer godt sammen med Strategisk markedsføring, og gir disse en grundig innføring i muligheter og utfordringer i en B-2-B kontekst. Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskap om: - Alternative ressurs- og produksjonsmodeller (marked eller intern organisering) - Ulike kontraktstyper (klassisk, neoklassisk, relasjonell) - Kontrakts prosesser fra forespørsel til kontrakt - Kontrakts relasjoner - Relasjonen som strategisk ressurs Arbeidsformer Samlingsbaserte forelesninger med tre samlinger à to dager. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig og i grupper med oppgaver og cases, gjerne i tilknytning til egen organisasjon. Det legges opp til at studentene er aktive og bidrar med egne erfaringer og/eller problemstillinger.  Hva man står igjen med etter endt kurs er i stor grad bestemt av egen innsats. Vurdering/eksamen For å avlegge eksamen må to skriftlige innleveringer med presentasjon, i grupper, være bestått. Eksamen: Hjemmeeksamen med varighet 7 dager og gis karakter A - F, hvor "F" er stryk. Dato oppgis senere. Det er anledning til å ta enkeltemner uten å gjennomføre hele mastergraden. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 år 25 300 kr
Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli førstelinjeleder eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er ... [+]
Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli førstelinjeleder eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.   Du oppnår Nivå: Fagskoleutdanning Antall Fagskolepoeng 30 Program Arbeidslederskolen - 10A - 4 Krav til deg Krav til forkunnskaper/praksis Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse. Opptakskrav Annet kompetansegrunnlag   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 12 Eksamen Eksamen Det arrangeres fire eksamener, en i hvert fag to ganger i året. Alle gjennomføringene er fire timers hjemmeeksamen. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 25 300,- Pris eksamen 3 eksamener á kr 1 750,- 1 eksamen á kr 1 950,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Oslo 1 dag 6 200 kr
29 Jun
20 Sep
Kursinstruktør Veronica Skjetlein Veronica Skjetlein er selv en prosessleder med omfatte... [+]
Kursinstruktør Veronica Skjetlein Veronica Skjetlein er selv en prosessleder med omfattende erfaring fra ulike typer møter i næringslivet. Veronica har tjue års erfaring som konsulent og rådgiver, med fokus innenfor strategisk rådgiving og prosessledelse. Hun har jobbet i store konsulentbedrifter som Capgemini og Bouvet, både i Sverige og Norge. Veronica har ledet rådgivningsteam for flere konsulentbedrifter og har en brennende interesse for utvikling, ledelse og formidling. Veronica motiveres av å lære og utvikle andre og hun er god på å se og bringe frem talenter. Veronica er utdannet ved Umeå universitet, Sverige, med Bachelor i Datavitenskap & bedriftsøkonomi. Kursinnhold Målgruppe:Erfarne møteledere som ønsker å gi sine møter et ytterligere løft med tanke på involvering, engasjement og effektivitet. Målsetting med dagen: Få kunnskap om hva du kan gjøre for å unngå vanlige utfordringer ved møter – og hvordan du kan takle de som likevel måtte dukke opp. Du lærer å holde fokus og motivasjon oppe, involvere og skape engasjement uten å miste styringa på tid og retning. Du lærer om hvordan du forankrer beslutninger og sikrer fremdrift. Få konkrete verktøy og teknikker for å kunne navigere deg smidig gjennom et møte. Kursinnhold: Vi jobber med hvordan du planlegger og forbereder et møte. Informasjon, innkalling og tilrettelegging på forhånd er viktige aspekter for at møtet skal starte med de beste forutsetninger for å lykkes. Vi trener på hvordan vi logger inn i møtet, bygger tillit og avklarer forventninger for å skape trygge rammer og positiv tilstedeværelse i et møte. Det blir teori og praktiske øvelser på møteledelse, roller, oppgavefordeling og konkret oppbygging av et møte. Vi trener på lukking av diskusjoner, fremdrift og videre avtaler – noe som er avgjørende for å sikre at resultatet av møtet blir videreført. I tillegg til relevant teori, er egen utprøving og refleksjon viktig for at du skal oppnå god læringseffekt av kursdagen. [-]
Les mer
Bergen Oslo Og 1 annet sted 3 timer 2 900 kr
01 Nov
16 Nov
20 Nov
Hvordan kan god risikostyring og kontroll på avvikshåndtering skape merverdi i virksomheten? [+]
Risikostyring og avvikshåndtering Hvordan kan god risikostyring og kontroll på avvikshåndtering skape merverdi i virksomheten? Kurset gir en praktisk gjennomgang av vesentlige elementer i HMS-arbeidet.   God risikostyring og struktur gir bedre kontroll Risikostyring er hjertet i HMS-arbeidet. Risikobegrepet er ofte forbundet med fare for fysisk skade, og i noen virksomheter er det også det som er den største risikoen. Men det er mange andre risikoer vi også må ha kontroll på.   På kurset vil du få konkrete innspill og råd om hvordan en kan skape en god HMS-kultur ved hjelp av god risikostyring og strukturert avvikshåndtering. God avvikshåndtering gir oss i tillegg nyttig informasjon om eksisterende og mulige risikoer i virksomheten. Slik sikrer du også kvaliteten på leveransene og skaper merverdi. Innhold Hva vi legger i begrepet risiko Risikostyring som prosess Risikostyring som ledelsesverktøy Hvorfor er det viktig å registrere avvik? Avvik i forbedringskontekst Avvikshåndtering som ledelsesverktøy Avvikshåndtering som saksbehandlingsprosess Risikovurdering og avvikshåndtering som kvalitetssikringsverktøy Praktiske eksempler på risikostyring og avvikshåndtering   Se også kurset Personaljuss i Sticos Personal som går samme dag kl. 12.30-15.30.   Autorisasjon 3 timer under fagområdet Rettslære Kursholder(e) Ranveig Fjellheim Tunaal og Kristin Grindstad   [-]
Les mer
Sandefjord 8 900 kr
07 Nov
Et kurs for alle som ønsker eller har behov for å lære mer om kvalitetsledelsessystem eller virksomheter som vurderer å etablere et system og sertifisere seg etter IS... [+]
ISO 9001:2015 standarden angir krav til et ledelsessystem for kvalitet der en organisasjon som skal bevise sin evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav, krav i lover og forskrifter og har som mål å bedre kundetilfredsheten ved virkningsfull anvendelse av systemet. I tillegg til å være et godt verktøy for å drive et kontinuerlig forbedringsarbeid, der kundens behov og krav er satt i fokus, vil en virksomhet med sertifisert kvalitetsledelsessystem være mer attraktiv i markedet. Virksomheter inn innehar akkreditert ISO 9001 sertiisering vil ofte ha en enklere vei i konkurranseprosesser siden de allerede har bevis på sitt arbeid med kvalitet, kontinuerlig forbedring og kundefokus.     Læringsmål for kurset   Etter gjennomført kurset er det mål at deltakeren skal:   ha økt sin forståelse for rammer og krav som er beskrevet i ISO 9001 ha økt sine forutsetninger for å kunne omsette standardens krav til et praktisk, effektivt  ISO 9001 tilpasset system for egen virksomhet. kunne identifisere de mest sentrale elementene som standarden består av ha økt sin kunnskap og forståelse for hensikten og verdien av standardisering ha økt sin innsikt og fortåelse  for hva sertifisering innebærer       Kurset form og ramme   Innføring av arbeidet med og tanken bak standardiseringsarbeidet Gjennomgang av NS ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet Bruk av eksempler og dialog for skape økt forståelse Gruppearbeide og diskusjoner       [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 9 dager 35 000 kr
Master i risikostyring og sikkerhetsledelse, obligatorisk modul 20 stp. [+]
Samfunnet, mennesker, institusjoner og infrastruktur utsettes for ulike former for påkjenninger. Emnet Risiko, sikkerhet og sårbarhet tar utgangspunkt i de påkjenninger som samfunnet kan utsettes for og hvordan disse påkjenningene kan håndteres ved hjelp av innebygd robusthet. Truslene mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte; som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Disse truslene krever at flere organisatoriske og institusjonelle nivåer engasjerer seg i sikkerhetsarbeidet og at det brukes ulike faglige perspektiver. Emnet egner seg derfor godt som en introduksjon til en del sentrale problemstillinger i forhold til risikostyring og samfunnssikkerhet. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert
Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i Serviceledelse på 90 studiepoeng. [+]
Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i Serviceledelse på 90 studiepoeng, som gjennomføres på deltid over tre år. Mastergraden består av tre emner på 20 studiepoeng hver, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning. Studiet passer for alle som jobber med tjenesteyting enten det er i tradisjonell industri som oljerelatert virksomhet eller på et sykehus, som selvstendig næringsdrivende eller i bank, bibliotek, på et arkitektkontor eller i hotell- og reiselivsbransjen. Kombinasjonen av deltagere fra både offentlig og privat virksomhet øker læringsutbyttet for alle studenter. I dag er servicekomponentene og fokus på kunden til stede i så godt som alle bransjer og virksomheter og den aktive leder innenfor servicevirksomhet trenger påfyll. Mastergraden i serviceledelse skal gi ytterligere kompetanse knyttet til samhandling med mennesker, håndtering av styringssystemer og samfunnskommunikasjon. Etter endt studium skal du være i stand til å begrunne dine valg i ledelsesfilosofi og serviceledelsens ulike aspekter. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 25 000 kr
The course addresses a number of challenges within Risk Governance and Communication in the interfac... [+]
The course addresses a number of challenges within Risk Governance and Communication in the interface between companies' own control of its operations with "self-regulation" and compliance with regulatory regimes and external control. The concepts of Risk Governance and risk regimes are put into a historical context with emphasis on the development of modern principles of safety management "risk-based supervision and control". Part of the analysis will be on legal issues, the use of legal standards and industrial and technical standards. Emphasis is placed on understanding the general principles Risk Governance and the interaction and communication between governmental agents, industries and enterprises, research communities and expert as various actors well as actors in the Civil Society. An important part of the course will be using cases and experiences from different industries. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 40 250 kr
Strategi og ledelse er et studium som gir deg grunnleggende kunnskaper for å kunne arbeide med strategi. Du lærer om strategi som fagområde, og får muligheten til å ... [+]
Strategi og ledelse er et studium som gir deg grunnleggende kunnskaper for å kunne arbeide med strategi. Du lærer om strategi som fagområde, og får muligheten til å fordype deg i arbeid med forretningsstrategi og HR-strategi.   Strategi og ledelse gir deg innsikt i strategi som fagområde. Du lærer om begreper, teorier, modeller, metoder og sammenhenger som inngår i strategiarbeidet. Du vil få innsikt i strategiarbeid på ulike plan og områder, og lærer om strategiprosessen – fra idé til iverksetting, kontroll og evaluering. Videre vil du få en innsikt i forretningsstrategi. Her vil du få kunnskap om mer omfattende strategisk tenkning. Både kjente og nye teorier, modeller og referanserammer utnyttes sammen for at virksomheten skal møte ulike strategiske utfordringer. Studiet vil også gi deg innsikt i hvordan man kan organisere og drive personalarbeid på en måte som øker ulike virksomheters konkurransekraft i markedet. Strategi og ledelse består av tre kurs: Innføring i strategi Innføring i strategi gir kunnskap og verktøy for å arbeide strategisk med organisasjoners langsiktige konkurranseevne. Forretningsstrategi Forretningsstrategi gir dypere innsikt i strategisk analyse, planlegging, utforming og gjennomføring av strategi for virksomheter. HR-strategi HR-strategi vil gi deg innsikt i hvordan man kan organisere og drive personalarbeid på en måte som øker bedriftens konkurransekraft i markedet.   Som student innen strategi og ledelse hos Høyskolen Kristiania Nettstudier får du tilgang til en stor videobase hvor kjente ledere deler sine viktigste erfaringer.   LÆRINGSMÅL I dette studiet skal du tilegne deg kunnskaper om strategi som fagområde. Du skal tilegne deg ferdigheter slik at du kan arbeide med strategi.   JOBBMULIGHETER Studiet passer godt for virksomhetsledere, personalansvarlige, ansatte i HR-avdelinger og andre som arbeider med strategi, forretningsutvikling, personalplanlegging og kompetanseutvikling. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 5 dager 20 000 kr
Hvordan kan vi styre risikoen og håndtere usikkerheten på en fornuftig måte. [+]
Boka og kurset gir en god innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet. Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 12 dager 38 kr
Kurset består av to deler; del 1 Filosofi og del 2 Serviceledelse; For ledere kan det være nyttig å arbeide med filosofiske tekster som utforsker sosiale tema, ideer s... [+]
Kurset består av to deler; del 1 Filosofi og del 2 Serviceledelse; For ledere kan det være nyttig å arbeide med filosofiske tekster som utforsker sosiale tema, ideer som er relevante for ledelse og verdispørsmål, osv. Arbeid med filosofiske tema kan bidra til avklaring omkring egne verdier og væremåte. Videre er det viktig å være kjent med de sosiale prosessene som ledelsesutøvelse inngår i, hvordan slike prosesser påvirkes, men også hvilke muligheter og begrensninger de gir i samspill med eksterne krefter. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 år 20 300 kr
Denne utdanningen gir deg kompetanse til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt i en handelsbedrift. Utdanningen passer for deg som jobber i en lederstilling i da... [+]
Denne utdanningen gir deg kompetanse til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt i en handelsbedrift. Utdanningen passer for deg som jobber i en lederstilling i dag og deg som søker deg inn i en ledende stilling innen varehandelen.   Du oppnår Nivå: Yrkesrettet utdanning Program Ledelse varehandel - 727 - 95 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Det er en fordel med fullført videregående skole eller relevant erfaring i forbindelse med jobb. Hvis du har ykeserfaring fra varehandelen vil det være lettere og mer interessant å tilegne seg det faglige innholdet i studiet.     Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Det er to eksamener: Varehandel modul 1: 4 timers hjemmeeksamen i fagene: Økonomi i varehandelen, Ledelse i varehandelen. Varehandel modul 2: 3 døgns hjemmeeksamen i fagene: Kommunikasjon i varehandelen, logistikk i varehandelen, Markedsføring i varehandelen. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 20 300,- Pris eksamen 2 eksamener á kr 1 750,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned. Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 4 dager 20 000 kr
Kurset behandler en rekke utfordringer i handlingsrommet mellom virksomhetenes egen kontrollvirksomhet, etterlevelse av lovpålagte regler og myndighetskontroll. [+]
Kurset behandler en rekke utfordringer i handlingsrommet mellom virksomhetenes egen kontrollvirksomhet, etterlevelse av lovpålagte regler og myndighetskontroll. Kurset setter tilsyn som utøvelse av statlig kontroll inn i en historisk sammenheng med hovedvekt på utviklingen av moderne tilsynsordninger som ”risikobasert tilsyn” og ”internkontroll”. Videre behandles rettslige tema ved tilsynsvirksomhet som forvaltningsrett, rettssikkerhet, påtalemyndighet og bruk av rettslige standarder. Det legges vekt på å forstå overordnede prinsipper for regulering, styring og kontroll med risiko og samspillet mellom myndigheter, virksomheter, ekspertmiljø og ulike aktører innen det sivile samfunn. En viktig del av kurset vil være å anvende eksempler og erfaringer fra flere tilsynsetater [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;