Juridiske kurs
Du har valgt: Aksjeloven
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Aksjeloven
 

Bergen Trondheim Og 1 annet sted 1 dag 4 100 kr
03 Oct
17 Oct
19 Oct
Få oversikt over sentrale bestemmelser i aksjeloven som det er viktig å være klar over enten du er aksjonær, styremedlem, leder, regnskapsfører eller revisor. [+]
Selskapsrett - aksjeloven Aksjeselskap - fra stiftelse til avvikling. Dette kurset gir deg en oversikt over sentrale bestemmelser i aksjeloven som det er viktig å være klar over enten du er aksjonær, styremedlem, leder, regnskapsfører eller revisor.   Aksjelovens bestemmelser NB! Kurset er oppdatert med de nye reglene som er foreslått av departementet. Vi gjennomgår reglene for de viktigste hendelsene i et aksjeselskaps liv, fra stiftelse til avvikling, med vekt på de krav som må oppfylles for å drive aksjeselskap. Kurset fanger opp de sentrale bestemmelsene i aksjeloven. Vi legger vekt på de formelle sidene som regnskapsførere og rådgivere må ha rede på i utøvelsen av sin rolle. Det legges opp til en bred innføring i regelverket. Kurset anbefales også til deg som ønsker en oppfriskning og gjennomgang av den siste utviklingen. Innhold Definisjoner i aksjeloven Stiftelse av aksjeselskap Handleplikt ved tap av egenkapital Overgang av aksjer og omsettelighet Selskapets ledelse og generalforsamling Aksjeeierrettigheter Egne aksjer Forhøyelse og nedsettelse av kapital Fusjon og fisjon - formalreglene Oppløsning/avvikling Straffebestemmelser ved brudd på regelverket Utbytteregler   Autorisasjon7 timer under fagområdet Rettslære   Kursholder Øyvind Harila     [-]
Les mer
Oslo Stavanger Og 5 andre steder 7 timer 4 100 kr
16 Oct
08 Nov
09 Nov
Dette kurset gir en oversikt over de endringer «alle» må ha inngående kjennskap til i forbindelse med aksjeloven. [+]
Det er foreslått vesentlige endringer i aksjelovene som forventes vedtatt vår 2017. Kurset gir en oversikt over de endringer «alle» må ha inngående kjennskap til. Kursinnhold Kravet til minste aksjekapital  Endringer i reglene om særattestasjoner Hva trenger ikke revisor å attestere lenger Endret oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon Digitale løsninger Regnskapsmessige konsekvenser Lovendring vedrørende styrets handleplikt ved tap av egenkapital Hva må styret gjøre? Blir styreansvaret endret? Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv. Endringer i revisjonsplikten Endringer i reglene om fravalg av revisjon  Nye regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer Endring i reglene om avvikling av aksjeselskap Hvilke endringer gjelder for henholdsvis AS og ASA Andre aktuelle selskapsrettslige problemstillinger med blant annet dommer og uttalelser Regnskapsfører:   Rettsl. 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer
Oslo 1 dag 4 100 kr
30 Nov
Unngå fallgruvene ved transaksjoner mellom selskap og eiere. Kurset dekker hele prosessen rundt avtalen, fra utarbeidelse av dokumenter til offentliggjøring. [+]
Transaksjoner mellom selskap og eiere Unngå fallgruvene ved transaksjoner mellom selskap og eiere. Når det inngås avtaler eller gjennomføres transaksjoner med aksjonær eller eier er det viktig å stille de rette spørsmålene. Vi gjennomgår regelverket slik at du blir trygg på at alt blir riktig behandlet, at du blir kjent med hvilke transaksjoner du bør være oppmerksom på og hvilke som er lovlige.   Mange fallgruver Et av hovedtemaene i kurset blir aksjelovens § 3-8 «Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv.». Vi jobber med konkrete case der vi skal vurdere om ulike avtaler omfattes av § 3-8. Kurset dekker hele prosessen rundt avtalen, fra utarbeidelse av dokumenter til offentliggjøring.   Du lærer også om skattemessige problemstillinger i tilknytning til transaksjoner med aksjonær. Det innebærer spørsmål om uttak, kostnader som kan bli omgjort til lønn/utbytte, skatt for aksjonær og regnskapsføring. Vi gjennomgår konkrete case som kjøp av bil, utleie av bolig, garasje eller lager. I tillegg ser vi på nytt regelverk rundt lån til aksjonær. Problemstillinger knyttet til transaksjoner innen et konsern omhandles også. Innhold Hvilke transaksjoner omfattes av aksjelovens § 3-8 Prosess og dokumenter som må utarbeides når det er en §3-8 transaksjon Hvilke konsekvenser kan det få hvis du ikke følger regelverket? Skattemessige problemstillinger som uttak og skatt for aksjonær, samt regnskapsføring av disse Lån til aksjonær - skattemessig utbytte og praktisk løsning i regnskapet Hvordan unngå fallgruvene? Problemstillinger i tilknytning til transaksjoner innen konsern Praktisk case   Autorisasjon: 3 timer under fagområdet Rettslære 2,5 timer under fagområdet Skatt/avgift 1,5 timer under fagområdet Finansregnskap   Kursholder: Mette Alfstad Johansen   [-]
Les mer
3 timer 1 790 kr
Med utgangspunkt i konkrete tilfeller ser vi på utfordringer knyttet til disposisjoner mellom selskap og aksjonær [+]
[-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;