Ledelse og strategi
Du har valgt: Arbeidsledelse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

81 timer 11 800 kr
På forespørsel
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206-1. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet [+]
Deltaker uten ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre Del 1 og Del 2, og skal ha gjennomført kursene A1, A2 og A3, samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen.Deltaker med ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre Del 2, og skal ha gjennomført A3 kurset, samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen.Kursets Del 1 inneholder lærestoff som kan gi verdifullt oppdatering/faglig påfyll for denne kategori personer.Hensikt: Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206-1 for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker. Produksjonsleder skal også kunne gi råd om anvendelsen av betong til forskjellige formål.Målgruppe: Personell som skal bli produksjonsleder eller kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206-1. Kursbeskrivelse: Deltaker skal gis opplæring til å forstå de viktigste påvirkningsfaktorene ved produksjon av betong, herunder materialegenskaper, materialsammensetning, framstilling og påvisning av samsvar. Del 1 gir opplæring i basiskunnskap og beregningsteknikk knyttet til standardens dokumentasjonskrav, samt innføring i betongkjemi, betongfysikk og konstruksjonsforståelse.Del 2 gir opplæring i materialsammensetning/teknologi, spesialbetonger, herdeteknologi, alkalireaktivitet, og hensyn til utførelse, samt utstyr og installasjoner på produksjonsanlegget.Deltaker skal gjennomføre praktiske øvingsoppgaver og få trening i å regne og beregne manuelt med eller uten dataverktøy. Det oppfordres til at flest mulig tar med bærbar PC. Som en del av kurset skal deltaker utføre hjemmeoppgave tilknyttet produksjonen i bedriften.Varighet: Del 1 og Del 2: 52 timer kurs inkl. eksamen, samt hjemmeoppgave antatt til 40 timerDel 2: 29 timer kurs inkl. eksamen, samt hjemmeoppgave som nevnt ovenfor.Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen og godkjent hjemmeoppgave. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt [-]
Les mer
2 dager 9 300 kr
På forespørsel
Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen av et bygge- eller anleggsprosjekt. [+]
Byggelederen utfører en rekke oppgaver. Hvilke oppgaver han spesifikt skal utføre i det enkelte prosjekt, er det imidlertid ulike meninger om. NS 8403 - "Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag", vil bli fokusert på og er inkludert i deltakeravgiften. På dette kurset skal vi foreta en gjennomgang av byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Vi vil spesifikt gjennomgå byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet. Videre vil vi gå gjennom de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi. Veileder for kommunenes kontrahering av byggeleder vil bli gjennomgått. Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS. NS 8403 ble utgitt i mai 2005. Under kurset vil man foreta en grundig gjennomgang av standarden og belyse noen sentrale rettsavgjørelser for byggelederens rolle og ansvar. Som målgruppe for kurset vil særlig være de som opptrer på vegne av aktørene i forbindelse med byggeprosjekter; dvs. byggeleder- og prosjekteringsfirmaer, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter, og byggherrer (både offentlige og private). [-]
Les mer
Ullensaker 2 dager 5 900 kr
20 Mar
Kurset skal gjøre deg tryggere i rollen som BAS. Utvikling, opplæring og bevisstgjøring om basens sentrale posisjon er sentrale tema. [+]
Baskurs - 2 dager   Kurset tar for seg utvikling, opplæring og bevisstgjøring om basens sentrale posisjon. Det fokuseres på lederskap, økonomi og utfordringer som basen møter i hverdagen. Dag 1 Hva er basens hovedoppgave og utfordringer Kommunikasjon og konflikter Motivasjon og samarbeid Styring av Prosjekter Fremdriftsplaner/Milepælsplaner Etablering og oppstart Møter, Varebestilling, Lagerhold Gruppeoppgaver Dag 2 Gruppeoppgaver forts. med gjennomgang Endringsarbeid / tillegg Overlevering / ferdigstillelse Økonomi /Logistikk /Lønnsomhet Hva påvirker økonomien i prosjektet Produktiv-/uproduktiv tid Oppsummering/Avslutning Instruktør: Øyvind Jørstad - Leder for IKESS Norge.  Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no [-]
Les mer
8 timer 4 900 kr
Praktisk ledelse handler egentlig om å få jobben gjort og å ta vare på folkene dine. Hvis du ikke klarer det siste går det kraftig utover det første. [+]
Byggeplassen blir stadig mer kompleks og kravene til faglig og teknisk utførelse, kvalitet og HMS har økt. Sammen med dette blir også behovet for klar og tydelig kommunikasjon, koordinering og god ledelse viktig. Alle firma lever av sin driftsmargin og det er denne som blør når man mister fokus på god ledelse. Det kan i sin ytterste konsekvens gjøre forskjellen på å ha et firma eller ikke ha et firma.  Lunch er inkludert i prisen og selvfølgelig kaffe. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.