Pedagogikk
Du har valgt: Barnehageassistent
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 treff i Barnehageassistent
 

Nettbasert kurs 1 semester 13 500 kr
Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og få kompetanse til å legge til ... [+]
Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og hvordan du legger til rette for barns utvikling gjennom lek og læring. Etter endt utdanning kan du søke arbeid i barnehage og i skolefritidsordningen.   Du oppnår Nivå: Yrkesrettet utdanning Program Barnehageassistent - 336 - 17 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Ingen spesielle.   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Studiet avsluttes med en 4 timers skriftlig hjemmeeksamen.   All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 13 500,- Pris eksamen 1 eksamen á kr 1 750,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned. Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Studiet er rettet mot barnehage og småskoletrinnet. Studiet vil sammen med musikk 2 utgjøre musikk årsstudium. [+]
Undervisningen forutsetter at studenten har kunnskaper i musikk - både notekunnskap og instrumentkunnskap. Semester: Vår ( ikke opptak våren 2009)   Studiet er rettet mot barnehage og småskoletrinnet. Studiet vil sammen med musikk 2 utgjøre musikk årsstudium.   I studiet inngår praksis i barnehage eller grunnskole. [-]
Les mer
3 år
Ønsker du å lære om hvordan maten vi spiser påvirker helsen vår? Vil du gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? [+]
Ernæringsfysiologi er læren om sammenhengen mellom helse og kosthold på celle-, individ- og gruppenivå. Fagområdet forutsetter kunnskap om biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon, kostholdsforskning og vitenskapelige arbeidsmetoder. Det er et betydelig behov for mer ernæringsfaglig kompetanse på ulike arenaer i det norske samfunnet. Gjennom kunnskap om nasjonale anbefalinger, mål og handlingsplaner for et sunnere kosthold vil du kunne bidra til ernæringsrelatert helsefremmende arbeid.   Hva lærer du? Bachelor i Ernæring lærer deg å beskrive den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du vil kunne gjøre rede for hvordan maten vi spiser, fordøyes og absorberes, og hvordan de forskjellige næringsstoffer og vitaminer/mineraler påvirker kroppen vår. Du vil få innsikt i de vanligste folkesykdommenes risiko- og årsaksfaktorer, forløp og behandling. Studiet ser også på hvordan kosthold og næringsstoffer kan fremme helse og forebygge sykdom, med hovedvekt på livsstilsykdommene. Fremtidsrettet studiumMed Bachelor i Ernæring får du kompetanse til å vurdere ernæringsstatus og gi kostholdsråd, veiledning og oppfølging til både enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser. Du vil også kunne beskrive de viktigste helseeffektene av basismatvarene i det norske kostholdet med bakgrunn i relevant forskning og vurdere trenddietter i lys av tilgjengelig vitenskapelig litteratur. Studiet vektlegger varierte arbeidsformer, hovedsakelig samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Høyskolen Kristiania har en egen studentklinikk der du får ferdighetstrening innen kostveiledning til individer og grupper under kyndig veiledning av våre kliniske ernæringsfysiologer.   Undervisningsopplegg På Bachelor i Ernæring benyttes varierte læringsformer som er relevante for din framtidige yrkesutøvelse. Mange av disse er studentaktiviserende, det vil si at du som student er den aktive part og ikke en passiv mottaker av informasjon. Øvelser for å fremme ferdigheter innen praktisk kostveiledning til individer og grupper vektlegges gjennom studiet. Vi har en egen studentklinikk som er viktig i denne ferdighetstreningen.   Videre studier Studenter ved Høyskolen Kristiania med en fullført Bachelor i Ernæring har mulighet til å ta en toårig Master i Klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England. Det engelske universitetet tilbyr mellom 15 og 35 masterstudieplasser per år forbeholdt studenter med Bachelor i Ernæring fra Høyskolen Kristiania.   Karrieremuligheter Studiet er praksisnært og profesjonsrettet, slik at du kan gå rett ut i jobb etter endte studier. Du vil være kvalifisert til spennende jobber innen ernæringsrådgivning, undervisnings- og opplysningsarbeid og helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid. Bachelor i Ernæring gir en bred ernæringsfaglig teoretisk kompetanse samt innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til relevante masterstudier i etterkant av bachelorgraden innen for eksempel helsevitenskap, matvitenskap og samfunnsernæring. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet henvender seg til lærere og førskolelærere med utenlandsk utdanning som ønsker å kvalifisere seg for undervisning i norsk skole. [+]
Studiet henvender seg til lærere og førskolelærere med utenlandsk utdanning som ønsker å kvalifisere seg for undervisning i norsk skole, og til studenter som har tatt deler av lærerutdanning i hjemlandet og ønsker å komplettere denne.   Igangsetting av studiet forutsetter et tilstrekkelig antall søkere.Muligens tilbys også pedagogikk 2 i faglærerutdanning for tospråklige lærere. [-]
Les mer
2 semester 20 000 kr
På forespørsel
I følge Rammeplan for barnehage,må de ansatte møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte digital aktivitet. [+]
I følge Rammeplan for barnehage,må de ansatte møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte digital aktivitet. Målet for studiet er at studentene tilegner seg:- kunnskaper og ferdigheter til å kunne bruke informasjons- og kommunikasjons- verktøy i pedagogisk ledelse av barnehage og i pedagogisk arbeid sammen medbarn- evne til å identifisere, gjennomføre, vurdere og dokumentere endrings- og utviklingsarbeid- økt bevissthet om informasjons- og kommunikasjonssamfunnet- evne til å reflektere over prosesser som blir støttet av digital kompetanse- evne til å reflektere over barndom i dag og i fremtiden Studiet består av:   Tre emner som hver gir 10 studiepoeng:1. Barn og digitale verktøy2. Pedagogisk dokumentasjon3. Pedagogisk programvare og dataspill     Undervisning:Undervisningen i studiet gis som nettundervisning og veiledning. Det avholdes dagssamlinger fra kl. 09.00 - 16.00 på følgende datoer:1. oktober, 9. januar, 6. februar, 17. april     Vurderingsform:Hvert av de tre emnene på 10 studiepoeng avsluttes med en dokumentasjon av eget arbeid,samt en vurdering av medstudenters arbeidsprosess. Dette vekter 20% pr. emne av total karakter.Med utgangspunkt i sine innleverte arbeider skriver studentene en oppgave om sin egen faglige utvikling i forhold til studiets mål og innhold. Oppgaven vekter 60% av total karakter.   [-]
Les mer
3 timer
Barnehagefaglige kurs Lederutviklingskurs Se mer informasjon på www.styd.no [+]
[-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Studiet skal sette studentene i stand til å stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse og nysgjerrighet ute i naturen. [+]
Studiet består av 15 studiepoeng kroppsøving + 15 studiepoeng naturfag. Studiet skal sette studentene i stand til å stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse og nysgjerrighet ute i naturen. Hovedemner er menneskets levesett og miljø, planters og dyrs levesett og miljø, barn og natur, barn og bevegelse samt fagdidaktikk og pedagogisk utviklingsarbeid. I studiet inngår tre obligatoriske ekskursjoner. Utgifter til disse må dekkes av studentene.   Studiet kan inngå som fordypningsenhet i førskolelærerutdanningen eller være valgdel i allmennlærerutdanningen og videreutdanning etter fullført lærerutdanning. [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Sosialt samspill, utvikling og læring Kultur og kulturformidling Utviklingsoppgave [+]
Studiet består av 3 moduler à 10 studiepoeng: - Sosialt samspill, utvikling og læring - Kultur og kulturformidling - Utviklingsoppgave [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;