Ledelse og strategi
Bedriftsledelse
Du har valgt: Brøndbyvester
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Brøndbyvester ) i Bedriftsledelse
 

Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
Hvordan strategisk utvikling kan være viktig som «grunnmur» for å øke den reelle verdien av virksomheten du er ansvarlig for. [+]
Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter - *Spesialkurs   * Ca. 3 timer kurs spesialtilpasset for mindre deltakergrupper (1 - 6 deltakere) med mulighet for dialog, spørsmål og avklaringer underveis. Kurset leveres normalt nettbasert - alternativt - som fysisk kurs etter avtale med kursholder, eller i henhold til særskilt annonsering / tilbud. Kurset / Alle våre kan også leveres som et eksklusivt kurs der kun du og foreleser deltar. Ved slik eksklusiv leveranse får du mulighet til personlig gjennomgang med en av våre profesjonell kursholdere og konsulenter innenfor det aktuelle tema. Ved bestilling av eksklusiv / personlig kursdato for deg selv, vil kursholder kontakte deg direkte, og avtale konkret kursdato. **Alle spesialkurs, kan også leveres som bedriftsinterne kurs, kurs for hele styret, hele ledergruppen etc.   En travel hverdag står ofte i veien for verdiskaping og utvikling av virksomheten. Det praktisk orienterte kurset «Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter, lærer deg mer om vanlige utfordringer på mange funksjonsområder, og om hvilke tiltak du kan gjennomføre for å sikre vekst og bedret inntjening i din virksomhet.   Lær mer om både strategisk utvikling og hvorfor det kan være viktig å ha en solid «grunnmur» og hvordan denne kan øke den reelle verdien av virksomheten du er ansvarlig i.  Hva står ofte i veien for vekst og utviklingen i virksomheten? Hvordan kan vi snu utviklingen? Hvordan kan en solid «grunnmur» øke virksomhetens verdi? Strategiarbeidet i virksomheten; trenger hverken være dyrt eller komplisert – «det enkle er ofte det beste»!   Kursinnhold: Organisering av ressursene i virksomheten; menneskene, interne og eksterne ressurser Ansvarsforhold; forstår alle sine oppgaver og ansvar og er disse kjent for andre? Hvilke fullmakter har den enkelte? Hvordan gjøre ansvaret kjent? Stillingsbeskrivelser og ansvarsoversikter. Styringssystemer – nå eller senere? Hvordan enkelt lage et styrende system for kvalitet i virksomheten? Daglig leder – den viktigste brikken i organisasjonen? Lederstil, mulige feller du kan gå i, tillitsbasert ledelse, informasjon og kommunikasjon. HMS; - hvilke forventninger og krav stiller Internkontroll-forskriften? GDPR; skjematisk oversikt over krav og forventninger – hvordan komme i gang med arbeidet selv? Økonomi; - hva er resultatregnskap, balanseregnskap? Hva er det viktigste du må forstå? Hva er egentlig bærekraft og hva kan det innebære for din virksomhet? Hvem kan hjelpe deg videre? Hva menes egentlig med digitalisering? Hva er viktig å passe på i digitaliseringsprosesser?     Målgruppe: Styreledere, styremedlemmer og daglig ledere i små og mellomstore virksomheter.   [-]
Les mer
Webinar 1 time 2 750 kr
16 Oct
06 Dec
Konkrete tips og råd for praktisk og taktisk håndtering av protokoller og referat fra styre- og generalforsamlingsbehandlinger. [+]
Medlemskurs: Protokoll & Referat (Gratis for medlemmer) Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent   Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell,  tips og råd. Se punktvis om gjennomføringsformen nederst!    Dette nettkurset tar utgangspunkt i aksejlovens § 6-29 om protokoller samt andre sentrale bestemmelser. Gjennom seminaret vil vi komme med minimum 25 konkrete tips og råd for praktisk og taktisk håndtering av protokoller og referat fra styre- og generalforsamlingsbehandlinger. Vi har med vilje brukt betegnelsen "praktiske og taktiske tips".   Kursinnhold: De rent praktiske tipsene om hva som skal være med er inkludert i kurset, men det mer interessante er: Hvordan skal saker og forhold tas med? Hvordan formulere viktige saker Oppfølging Forbehold Saksbehandlingen Uenighet/enighet Osv.   Vi gjennomgår selvfølgelig alle de sentrale regler og forhold omkring protokoller og referat. Lovkrav til innkalling, gjennomføring og oppfølging. Taktiske tips er mest spennende! Noen ganger må man arbeide taktisk i styresammenheng.  Finnes det en del taktiske grep det kan være nyttig å få med seg? Absolutt!    Kursmateriell: Det inngår ikke skybaserte filmapper med materiell og hjelpemidler for øvrig i våre GRATIS medlemskurs, men vi viser til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm på medlemsportalen under kurset slik at du kan benytte deg av det i ettertid.   NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no   Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato: alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm avklaringstime hvert halvår, medlemssupport pr telefon/epost anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no   [-]
Les mer