Ledelse og strategi
Du har valgt: Beredskapsplanlegging
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Beredskapsplanlegging
 

1 dag 4 000 kr
Dette er et praktisk kurs for ledere som ønsker en umiddelbare styrke av virksomhetens evne til å håndtere alvorlige avvik, ulykker og kriser. [+]
 Dette er kurset for deg som vil forebygge alvorlig skade på liv, helse og miljø for å sikre virksomhetens markedsverdi, omdømme og lønnsomhet. Kurset er praktisk og du får mange praktiske råd du kan ta med og bruke i ditt eget arbeid.   1. MålgruppeMålgruppen for dette kurset er ledere og nøkkelpersonell som vil bli oppdatert på grunnleggende krav til god beredskap, effektiv krisehåndtering og krisekommunikasjon.   2. Mål for kursetEtter kurset vil du ha fått: Oversikt over de utfordringer dere kan stå overfor ved alvorlige avvik, ulykker eller kriser Inspirasjon til å sikre en god risko- og sårbarhetsanalyse Praktiske råd om oppbygging av en operativ beredskapsplan En klar forståelse for de hovedgrep dere må gjøre når krisen rammer Tips om hva dere bør gjøre i etterkant av en alvorlig hendelse   3. MetodeDette kurset består av en god del kunnskapsdeling gjennom forelesninger og samtale. Etter lunsj blir det litt praktisk øving på håndtering av et knippe utfordrende scenarier som du og din virksomet kan komme til å stå overfor.   4. Program for dagenProgrammet for denne dagen ser slik ut: Presentasjonsrunde der du deler egne erfaringer og forventninger Krisens utfordringer og hovedgrep Mennesket i møte med ulykker og kriser: Involverte og pårørende Proaktiv beredskap: Risikoanalyse, forebygging, beredskapsplaner, trening og øving Krisekommunikasjon: Strategisk bruk av egne-, sosiale og redaksjonelle medier Lunsj Proaktiv kriseledelse: Ledelse og hovedgrep når krisen rammer Øvelse 1: Planlegging i grupper og presentasjon i plenum med tilbakemelding Øvelse 2: Planlegging i grupper, simulering av pressekonferanse og evaluering Oppsummering og evaluering   5. Erfaren og hyggelig instruktørKursleder Gunnar Angeltveit er Managing Partner i Strategene AS. Han har jobbet med beredskap og krisehåndtering siden 1986 i Forsvarsdepartementet, som leder for Regjeringens kriseinformasjonsenhet og som rådgiver for bedrifter, offentlige myndigheter og organisasjoner i Norge og utlandet. I 2014 han boka Krise sammen med Jon Gangdal. Gunnar har trent ledere i håndteringen av en rekke alvorlige avvik, ulykker og kriser. Han har også gjennom flere år deltatt i Politihøgskolens videreutdanning av politijurister, innsatsledere, etterforskningsledere og politiledere. På dette kurset deler han sin erfaring med deg og gir gode og praktiske råd om hvordan du bør opptre.   6. Om Strategene ASStrategene AS er et nordisk byrå som hjelper virksomheter med å: Revitalisere sitt verdigrunnlag i en involverende prosess med alle ansatte Kommunisere bedre internt og eksternt ved å utivkle gode relasjoner og bruke egne medier, sosiale medier og redaksjonelle medier på en smart måte Etablere et realistisk risikobilde, etablere en god proaktiv beredskap og håndtere alvorlige avvik, ulykker og kriser på en god måte Strategene gjennomfører oppdrag for offentlige etater, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i hele Norden og vi deltar i flernasjonale kampanjer gjennom vårt internasjonale nettverk.     Strategene tilbyr en rekke ulike kurs innen beredskap og krisehåndtering. Dette er et grunnkurs for ledere og nøkkelmedarbeidere i bedrifter, kommuner og organisasjoner som vil styrke sin egen beredskap raskt. Du får fersk kunnskap, praktiske råd og trening på aktuelle scenarier. Dette kurset gjennomføres i to varianter: Som et åpent kurs med deltakere fra en rekke ulike virksomheter eller som et bedriftsinternt kurs som er skreddersydd for din virksomhet. I de bedriftsinterne kursene bruker vi aktuelle saker og scenarier fra din bransje og selskap. Kurset består av både teori og praktisk øving i håndtering av noen vanskelige scenarier. Vi har også en egen variant av disse kursene som er spesialtilpasset kommunal beredskap og krisehåndtering. Grunnkurset er egnet for medlemmer i ledergruppen og andre nøkkelmedarbeidere med en rolle i virksomhetens beredskaps-/kriseorganisasjon inklusive resepsjon og sentralbord. Programmet har disse elementene: 08:30 Presentasjonsrunde der du deler egne erfaringer og forventninger09:00 Krisens utfordringer og hovedgrep10:00 Mennesket i møte med ulykker og kriser: Involverte og pårørende11:00 Proaktiv beredskap: Risikoanalyse, forebygging, beredskapsplaner, trening og øving12:00 Krisekommunikasjon: Strategisk bruk av egne-, sosiale og redaksjonelle medier12:30 Lunsj13:15 Proaktiv kriseledelse: Ledelse og hovedgrep når krisen rammer14:00 Øvelse 1: Planlegging i grupper og presentasjon i plenum med tilbakemelding15:00 Øvelse 2: Planlegging i grupper, simulering av pressekonferanse og evaluering15:45 Oppsummering og evaluering16:00 Slutt På de bedriftsinterne kursene har vi en innledende runde der vi identifiserer og samtaler omkring: Hva dere frykter skal skje og hvorfor dere frykter at akkurat dette skal inntreffe? Hva av dette dere er godt forberedt på å håndtere og hvorfor dere er godt forberedt? Hva dere ikke er godt nok forberedt på og hvorfor dere ikke er det? [-]
Les mer