Ledelse og strategi
Beslutningsanalyse
Akershus
Du har valgt: Høvik
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 9 200 kr
Kurset er praktisk rettet, presenterer en systematikk som kan benyttes innenfor alle industrisegmenter og gjennomgår eksempler på hvordan skadeanalyser bør gjennomføres i... [+]
I samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold som også er faglig ansvarlig.   Materialrelaterte skader påvirker sikkerhet, miljø og økonomi.Det å gjennomføre en materialskadeundersøkelse er viktig av to hovedårsaker; Læring Hindre gjentakelse Det er derfor viktig å vite hvordan man skal gjennomføre en skadeundersøkelse på mest mulig effektiv måte. Gjennom dette kurset ønsker vi å formidle ”beste praksis” innenfor området. Kurset er praktisk rettet, presenterer en systematikk som kan benyttes innenfor alle industrisegmenter og gjennomgår eksempler på hvordan skadeanalyser bør gjennomføres i praksis. Funksjonaliteten til strukturer, utstyr og komponenter avhenger i stor grad av hvilke materialer som velges og miljøet og driftsbetingelsene som de er eksponert mot. Dessverre oppstår det av og til materialrelaterte skader under drift. Noen ganger er det enkelt å fastslå skadetype og forklare årsaken til skaden. Andre ganger er vanskeligere og mer omfattende undersøkelser nødvendig for å finne rotårsaken til at skaden oppstod. I slike tilfeller er det viktig å ha etablert en systematikk for å sikre at alle muligheter gjennomgås og at alle viktige informasjonskilder (som prosess-/operasjonsbetingelser, driftshistorikk, vedlikehold, inspeksjon) blir systematisert og analysert. Materialskader skjer i de fleste bransjer som bygg og anlegg, transportsektoren, landbasert industri, havbruksnæringen og energi-produksjon. Selv om det ofte er det økonomiske aspektet som trekkes frem ved skader, har vi flere eksempler gjennom de siste årene hvor material relaterte skader også har ført til alvorlige personskader og dødsfall.   Forelesere: Mario Søfferud, Engineer, DNV GL ASMario ble utdannet ved NTNU, Materialteknologi i 2008 og har siden da jobbet hos DNV GL på Høvik. I DNV GL har han jobbet med skadeundersøkelser, feltundersøkelser, metallurgi samt rådgivning innenfor materialteknologi. Han har gjennomført skadeundersøkelser på forskjellige systemer og komponenter for kunder i olje & gass, maritim og annen industri. Mario er også ansvarlig for metall-urgisk laboratorium på Høvik. Roy Johnsen, professor, NTNU - institutt for maskinteknikk og produksjonRoy har mer enn 30 års erfaring fra korrosjon og korrosjons-beskyttelse i landbasert og offshore industri. Han har industrierfaring, men har de siste 12 årene jobbet som professor ved NTNU. Han jobber aktivt som rådgiver for industrien i tillegg til at han benyttes flittig som foredragsholder på kurs og konferanser.   Du kan være trygg på at gjeldende smittevernregler følges på alle våre kurs!   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer