Hobbykurs
Du har valgt: Bridge og sjakk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff i Bridge og sjakk
 

15 timer 1 500 kr
Innføringskurs i bridge. Man trenger ingen forkunnskaper, og man kan godt komme uten makker. Kurset varer 2,5 timer en gang i uken i 6 uker. [+]
Starttider for de forskjellige kursene for begynnere: Mandag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 11. september. Mandag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 11. september. Tirsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 12. september. Tirsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 12. september. Onsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 13. september. Onsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 13. september. Torsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 14. september. Weekend 14.-15. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 11.-12. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 16.-17. desember. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Begynnerkurset er for dem som har liten eller ingen bakgrunn i bridge, eller som har usystematiske og/eller feil kunnskaper. Kurset går over 6 uker, 2 1/2 time pr uke, og eller over 1 weekend og koster kr. 1500,-. (Betaling første kursdag.) Det undervises etter et naturlig meldesystem, og vi starter det hele helt fra skratch. Når kurset er ferdig, vil elevene ha lært de aller mest grunnleggende prinsipper i “moderne ACOL”. Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne gjennomføre et helt spill og ha tilegnet seg de mest elementære kunnskaper om meldinger, utspill, spill og motspill. Du vil få utlevert et kurshefte. Innholdet i dette heftet vil danne grunnlaget for undervisningen. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveld helst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
15 timer 1 500 kr
Kurset bygger på begynnerkurs, og gir både teori og praksis. Egner seg godt for dem som har mangelfulle eller usystematiske kunnskaper. [+]
Starttider for de forskjellige kursene for Litt Øvede: Mandag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 11. september. Mandag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 11. september. Tirsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 12. september. Tirsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 12. september. Torsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 14. september. Weekend 28.-29. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 25.-26. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 2.-3. desember. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1500,- pr. person. Betaling skjer ved fremmøte første gang (helst kontant eller pr. VIPPS til: 82599). Weekend-kursene varer i 2 dager og prisen er den samme som for alle de andre kursene. (NB: Ungdom under 25 år kan søke støtte fra NBF Oslo for å gå kurs til redusert pris!) Kursavgiften for begynnerkurset inkluderer undervisning, kurshefte og alt materiell. Kurset begynner med en hurtig gjennomgang av det man bør ha lært på nybegynnerkurset, og fortsetter videre med nytt stoff. Av nye ting vil vi nevne slemmeldinger, motspill, høyere åpninger og sterke åpningsmeldinger. Når kurset er ferdig, vil elevene ha tilegnet seg alle de grunnleggende prinsipper i “moderne ACOL”. Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne delta fullstendig i en bridgeturnering, og skal kunne kjenne til de mest nødvendige teknikker innen meldinger, utspill, spill og motspill. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
15 timer 1 500 kr
Kurset for Viderekomne (Øvede) passer best for dem som har spilt i minst ett år, og som har gått begynnerkurs og kurs for litt øvede. Passer også for dem som føler ... [+]
Starttider for de forskjellige kursene for Viderekomne: Onsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 13. september. Onsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 13. september. Weekend 7. - 8. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 18. - 19. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Kurs for Viderekomne (Øvede) henvender seg først og fremst til dem som synes de kan en del bridge, og som har spilt i noen år, men som kanskje står litt i stampe når det gjelder selve spillingen, og som ønsker utdypende kunnskaper som vil øke prestasjonsevnen ved bordet. Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1500,- pr. person. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveld helst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
11 timer 1 500 kr
Bridgekurs i Spilleføring tar sikte på å hjelpe deg til å spille kortene dine på en best mulig måte når du er spillefører. [+]
Starttider for kursene i Spilleføring: Weekend 21. - 22. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 25. - 26. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Kurset i spilleføring inneholder alt det du trenger å vite i teorien om spilleføring, semt betydelig praksis. Det vil bli holde leksjoner om forskjellige områder som hører inn under spilleføring, og du vil få flere treningsspill tilknyttet hver leksjon. På denne måten vil du lære deg til å kjenne igjen de forskjellige teknikkene som står til din rådighet som spillefører. Spilleføring i NT: Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. Du lærer hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære om stikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene. Spilleføring i farge inneholder en dimensjon til i forhold til spilleføring i NT, nemlig stjelestikk. På dette kurset lærer du om den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Hva er "Trumfmatt"? Du lærer om forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått en del teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt (Eliminasjon, Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play). Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
11 timer 1 500 kr
Kurset omfatter Utspill mot farge, Utspill mot NT, Motspill mot farge og Motspill mot NT. Kurset passer for alle som mener de får for lite stikk i motspill. [+]
Starttid for kurset i Utspill og Motspill: Weekend 4. - 5. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Utspill og Motspill: På dette kurset lærer du hvordan du skal planlegge utspillet. Forberedelser i meldefasen. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. Utspill mot NT-kontrakter. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Utspillet er den kanskje viktigste fasen i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført forsvar eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger ("Lesing" av meldingsforløpet). Motspillet er helt blindt når utspillet kommer. Derfor er det viktig å ha solide avtaler om hvilken "info" makker kan lese gjennom de kortene du legger. Her vil du lære om markeringer: Styrkekast, Fordelingskast og Lavinthal. Når skal du bruke hvilken type kast? Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Smith Peter. Motspillet er det aller vanskeligste i bridge, men likevel det aller viktigste, siden du statistisk sett er spillefører i 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i hele 50% av alle spillene du spiller. På dette kurset lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil. Kurset består av en passelig blanding av teori og praksis. Først gjennomgår vi forskjellige bolker i teorien, og så får du prøve deg som motspiller i nettopp det du skal ha lært. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
11 timer 1 500 kr
BUK (Best uten kort) er et stort sett naturlig meldesystem som vil gjøre det lettere for deg å vite når du skal konkurrere og når du skal passe. Systemet har en rekke... [+]
Starttid for kurset i overføringssystemet BUK: Weekend 9. - 10. desember. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Overføringssystemet BUK: BUK ("Best Uten Kort") er et helt nytt overføringssystem som er laget av Tommy Sandsmark. Systemet er en enhetlig sak. Med det menes at det ligger en filosofi og noen grunntanker i bunnen, og disse bør man ha full tillit til og være systemtro mot hvis det skal gå riktig godt. Dette til tross: systemet er modulbasert, noe som gjør at man kan lære inn deler av systemet mens man holder på det gamle når det gjelder de andre åpningene, helt til man føler at man er rede til å gå videre. Systemet er grunnleggende naturlig, men med langt større muligheter for å vise detaljer enn noe annet system vi kjenner til. I tillegg til at det forbedrer deg vesentlig som spiller, er det faktisk riktig morsomt å spille. Systemet bygger i det vesentlige på disse grunntankene: Man skal jage major-kontrakter, for disse spiller bedre enn både NT og minor når man finner en tilpass. Derfor er det viktigere å melde en 4-korts majorfarge på 1-trinnet enn en 6-korts minorfarge. Derfor er også systemet laget for å ta seg av 4-kortsstøtte, 3-kortsstøtte og også 2-kortsstøtte når åpningen er i en majorfarge. Man skal stort sett åpne på 11+HP. Dette krever at man legger om svarhånden litt, slik at det som før var 6-9HP er nå 7-10HP, og 11-13HP holder nå kun til invitt. I tillegg introduseres en helt ny håndtype, både på åpningshånden (ZAR = åpningshender som er rike på fordeling men fattige på HP) og på svarhånden (SUBMIN = en sub-minimums svarhånd på 3-6HP). Med lite HP men med god støtte til makkers farge(r) skal man sperre så fort som mulig for at motparten skal få oppleve å være på 3-trinnet før de får begynt å tenke på om de skal være med i meldingsforløpet. Det benyttes en rekke overføringsmeldinger, både over 1 kl, 1ru og også på 2-trinnet etter 1hj og 1sp. I tillegg har vi arbeidet svært mye med å forbedre svarsystemet etter 2kl, og har lagt inn overføringsmeldinger etter 2kl, noe som er litt av en forbedring. Overføringsmeldingene tjener minst 2 viktige formål. For det første misbruker vi fiendens farge(r) til å vise våre egne, og for det andre gir overføringene større melderom og plass til bedre oppdeling av alle hender i tillegg til at det finnes mange flere «negative» konklusjoner man kan trekke i dette systemet enn i et hvilket som helst annet naturlig system. På grunn av dette vil systemet virke slik at der du tidligere lurte på om du skulle være med en gang til eller ei, vet du det helt sikkert i dette systemet. Det finnes en rekke INV (invittmeldinger) til din disposisjon, noen av dem er selvstendige konvensjoner og noen av dem er innvevd i en del av systemets prioriterte meldesekvenser (PRI). Disse vil gjøre det mye enklere for deg og din makker å finne ut om dere skal være med videre eller om dere skal «gi opp» og la fienden styre showet. På samme tid vil det at du avstår fra bruk av INV gjøre det lettere for makker å vite om det du melder er kamp om kontrakten eller noe mer enn det. Det brukes en lang rekke velkjente og utprøvede konvensjoner og meldeprinsipper, og i tillegg blir du introdusert for noen nye, som aldri tidligere har vært beskrevet i verdensbridgen. Spesielt vil vi trekke fram utviklingen over 1 i Major, som er superbra, og mer eller mindre verdensrevolusjonerende i sin approach. Det samme med utviklingen over 2kl, som også er langt bortimot verdensrevolusjonerende. Du vil mye lettere enn tidligere i din bridgekarriére greie å finne ut om du skal i slem eller ei i dette systemet. Systemkompendiet er mer eller mindre komplett, noe som gjør det egnet til å være «facit» når du spiller systemet. Avtalen dere i mellom bør være at det som står i kompendiet er «gospel», helt til kompendiet blir endret! Overføringssystemet BUK består av: Åpning 1kl: 11-19HP 5+kl UBAL (4kl-4-4-1), eller 11-14NT (BAL/SEMIBAL 2+kl) med overføringer på 1/2-trinnet. Åpning 1ru: 11-19HP 5+ru UBAL (4-4-4-1kl), med overføringer på 1-trinnet, eller 18-19NT (BAL/SEMIBAL 2+ru). Åpning 1hj/sp: 5+M med overføringer på 2-trinnet og BUK Strukturhopp Åpning 1NT: 15-17HP med «DropDead Stayman», overføringer på 2- og 4-trinnet og «Smolen». Åpning 2kl: 20+ (farge) eller sterk NT (22-23/36-27HP) med overføringer, «Puppet Stayman» og overføringer på sterk NT. Åpning 2ru: «Multi». enten svake 2hj/sp eller sterk NT (20-21/24-25HP) med overføringer og «Puppet Stayman» på sterk NT. Åpning 2hj/sp: «Tartan»: 5-korts M og 4+ sidefarge i m. Åpning 2NT: Begge m (5+kl og 5+ru) og under åpning eller minst 15+HP Norske fordelingsutspill. Norske fordelingskast og Lavt kort = styrke. Hva er naturlig? BUK skiller seg fra andre naturlige systemer gjennom åpningssekvensene, som ofte innebærer en eller annen form for overføring til fargen over. Dessuten vil en del konvensjoner og prinsipper være innvevet i startmeldingene, slik at det å bruke disse skal ta PRI (prioritet) hvis du har til det. Dermed benekter du visse ting dersom du ikke bruker dem, men viser da også samtidig en del andre ting. Når åpningssekvensene er «unnagjort», så vil naturlige meldinger stort sett råde grunnen, slik dere er mer eller mindre vant til fra før. Hvorfor aggressivt? Jo, fordi jo mer aktive vi er, jo mer passive blir motparten. Fienden er alltid redd for motstandere som melder kortene fullt ut. I BUK ønsker man å melde mer og oftere. Derfor er åpningshendene senket til 11HP, noe som gjør at vi starter meldingene langt oftere. I tillegg introduserer vi ZAR-åpninger, der vi åpner med langt under åpningsstyrke, men med spesielt gode fordelingshender. Motparten har oftest et godt utviklet åpnings- og svarsystem, men sjeldnere gode defensive avtaler. BUK er spesielt aggressivt på de ”riktige” forutsetningene, dvs. at man melder svært hardt og aggressivt når man har god tilpasning i farge. Når du skjønner at du sannsynligvis ikke har høyeste kontrakt, men har god tilpasning i en farge, skal du sperre så høyt som mulig så tidlig som mulig. Dette gjør at motparten ofte vil befinne seg på minst 3-trinnet før de kan ta stilling til om de skal være med i meldingsforløpet eller ei. Svært ofte vil de være redde for å bli «meldt ut» av oss, og vil delta på skiftende premisser. De vil derfor melde for høyt og gå bet(er) eller rett og slett ikke finne sin beste felles farge fordi meldetrinnene er blitt tatt fra dem. Hvorfor overføringer? Overføringsmeldinger er ikke noe nytt i Norge. Allerede på 1960-tallet eksisterte det et svensklaget system, EFOS, som baserte seg på overføringsmeldinger. Den som overførte ble da «kaptein» i paret, men dette systemet var nok ikke helt gjennomtenkt, for den andre hånden slapp sjelden til for å fortelle hva han egentlig hadde. I BUK vil man noen ganger være «kaptein» og da be om opplysninger. Noen ganger må man fortelle hva man har. Andre ganger vil man bare utveksle opplysninger og deretter be om vurderinger.  Mange ganger vil disse tingene skje interaktivt innenfor det samme meldingsforløpet. Mange meldinger vil «love noe», mens andre meldinger vil «benekte noe», men totalt sett vil flere opplysninger se dagens lys på kortere tid. Overføringsmeldinger har opptil flere riktig gode, offensive egenskaper: De blokkerer fargene til motparten, slik at de ikke slipper så lett til på tidlige trinn. De genererer en kravsituasjon, der den som overfører får tid til å nyansere hendene på en langt bedre måte enn gjennom et vanlig naturlig meldesystem. De skaper ro i meldingsforløpet og gir både åpningshånd (ÅH) og svarhånd (SH) muligheter til raskt å kunne identifisere tilpasninger, spesielt i major (M). Fordi overføringene nyanserer hendene bedre, blir det mye lettere enn tidligere å bestemme seg for om man skal passe eller «være med» en gang til. Hvorfor Sperre? Ved å ta fra motparten melderom, oppnår vi flere mål samtidig: Vi ødelegger kommunikasjonen mellom motpartens hender. De får mindre plass til å utveksle info. De må ofte bestemme seg hurtig på et høyt meldetrinn om de skal være med. De kommer ofte for høyt eller i feil kontrakt. Det er svært vanskelig å straffedoble en direkte stamp. Men det å ta fra fienden melderom er et toegget sverd. Det tar også fra oss mye melderom. Derfor er det faktisk helt essensielt at våre sperremeldinger er av en slik kategori at de formidler hele håndens verdi, oftest gjennom en eller to meldinger. Alle sperremeldinger må derfor avgis på riktige premisser, slik at de er positive for oss og har stor sperrende effekt på motparten. Dette er grunnen til at sperremeldinger en integrert del av systemet. Alle ganger man avgir (hopp-)støtte til 3 i en av makker viste ekte farger (3©/ª og 3/4§/¨), vil dette innebære en svak SPERR, og altså ikke INV. Merk at det er en helt ny måte å tenke på her, i og med at når vi tror vi har høyeste kontrakt, er det om å gjøre å melde så tett opp til den optimale kontrakten som mulig, uten å «bikke over». Når man tror at motparten har høyeste kontrakt, er det ikke lenger et spørsmål om å finne det som står vår vei, men å finne en sperremelding som gjør det vanskelig for motparten å finne ut at de har høyeste kontrakt. Å finne en god melding betyr mye mere enn å komme i en kontrakt som står. Dette er et velkjent scenario:              Vest      Nord     Øst        Syd                1kl        pass     1ru       pass              2hj       pass     pass       ? Vanligvis kommer det nå en dobling, og 2sp hos Nord, og da hjelper det ikke at vi ofrer oss i utide:                                                    x              pass     2sp         3hj       ? Nå har motparten opptil mange for dem svært gode  muligheter. De kan kjempe om kontrakten med 3sp, INV til utgang eller en av dem kan straffedoble oss: 1)                                                3sp             pass       pass       pass 2)                                               pass             pass       3sp        pass    pass             pass 3)                                                 x             pass       3sp        pass    pass             pass 4)                                                 x             pass       4sp        pass    pass             pass 5)                                                 x             pass       3sp        pass     4sp             pass      pass       pass 6)                                                 x             pass      pass       pass 7)                                                pass             pass       x           pass      pass             pass Gjennom et så enkelt trekk som å høyne ett hakk før motparten kommer med, mister motstanderne alle disse mulighetene:               Vest      Nord     Øst        Syd               1kl        pass      1ru       pass               2sp       pass      3hj         ? eller:                                           pass               pass       ? Dette er det svært vanskelig for motparten å forholde seg til. En dobling nå vil være opplysende, og det skal solid gjettverk til for å gjøre om denne til STRAFF. Begge motstanderne vil dessuten omtrent alltid være i tvil om de har noe på 3-trinnet å gjøre, og en naturlig opparbeidet feighet hos gode spillere vil ofte gjøre at vi får beholde kontrakten 3hj, mens mindre gode spillere ofte vil mistenke oss for å stjele kontrakten  (hvilket altså er nettopp hva vi gjør), og kommer til å være med en gang til, på svært varierende premisser. Mange ganger vil dette føre til at det er motparten som kommer for høyt eller i feil kontrakt, og går bet(er) og ikke vi. Hvorfor Major? Hvis du skal ha suksess ved bridgebordet, bør du jakte på Major-kontrakter (M). De gir mye, mye bedre poenghøst enn minor (m), og hvis du har minst 4-4-tilpasning i M, gir dette nesten alltid et stikk mer enn i tilsvarende NT-kontrakter. Selv om NT-kontrakter gir 10 poeng ekstra, vil M-kontrakter på minst 4-4-tilpasning derfor være langt å foretrekke. Derfor er dette systemet konstruert slik at: Man skal finne fram til 8+-korts M-tilpasninger så tidlig som mulig. Man skal ha godt nok system til å håndtere slike opplysninger. I og med at man i BUK heller skal vise en 4-korts M enn en 5-6-korts m når man ikke har til å kreve til utgang, blir nok m-kontrakter noe «nedgradert» i systemet. Minorfargen blir eventuelt vist senere, oftest som Canapéfarge (= minorfargen er lenger enn majorfargen) på SH. Hvorfor PRI-sekvenser? Prioriterte meldesekvenser vil alltid både kreve og vise et meldenivå, der man skal melde på en spesiell måte dersom man har den typen hånd. Både svarene på slike sekvenser og det faktum at man eventuelt ikke benytter seg av slike PRI, selv om man har anledning, vil fortelle ganske meget om hendene. I moderne bridge er det ikke lenger noen hemmeligheter når det gjelder verken utspill, spilleføring eller motspill. Derimot kan det gjøres svært meget på systemfronten, for omtrent alle «naturlige» meldesystemer har store feil, mangler og unøyaktigheter. Prioriterte meldesekvenser har nettopp de kvaliteter som normale systemer mangler. I ethvert system er det slett ikke vanskelig å melde utgang eller holde seg unna dem, eller, for den saks skyld å «ta en sjanse». Overføringene sammen med PRI-sekvensene setter nettopp invittmeldinger (INV) i et helt nytt lys, for mange av PRI-sekvensene handler om nettopp INV kontra utgangskrav (GF) og ikke-krav (NF). Hemmeligheten bak gode resultater er at du finner ut når du skal melde utganger og når du skal la være. Hvis du vet, vil dette gi større poenghøst i det lange løp enn hvis du gjetter. Det har ingen hensikt å ”pugge” alle sekvensene, for alle dialoger fremkommer som et resultat av prinsipper, konvensjoner og prioriterte sekvenser. Det er faktisk mye bedre å studere prinsippene, startsekvensene i hver farge og forsøke å forstå de underliggende idéene. BUK ER GØY!! BUK er både morsomt, spennende og selv-utviklende. Det er laget etter prinsipper som ikke hittil har vært (mis)brukt i verdensbridgen, og for å spille systemet bra, må man legge bort all tidligere tankegang, og følge de regler for meldeutvikling som systemet tilsier til enhver tid. Hvis man "blander korta" her, vil resultatet sikkert bli festlig, men dog ikke fullt så poengskapende som hvis man er systemtro. Det har kostet tusenvis av timer å få dette systemet på plass, og ca. 8 år med prøving og feiling. Når man gjør nye ting, vet man ikke alltid helt nøyaktig på forhånd om disse vil virke slik de skal eller ei. Det finnes et par x-factors her. Den ene er makker, og den andre er motspillerne. LÆR DEG BUK! Du vil under innlæringen helt sikkert erfare at du glemmer vesentlige ting og at ikke alt går etter planen bestandig. Mange som ha spilt systemet for første gang har imidlertid erfart at selv om du melder feil, trenger dette slett ikke å føre til noen katastrofe. Tvert imot! Tor Inge Iversen, Bridgekameratene har uttalt at hver gang han meldte feil i begynnelsen, fikk han rene topper! Men med erfaring kommer sikkerheten, og alle de innledende meldesekvensene og prioriterte meldingene som inngår i systemet blir like enkelt å mestre som det du har vært vant til i ditt tidligere system. Overføringer er ganske sikkert fremtidens bridge, og du har nå en gylden mulighet til å gjøre dette til en del av ditt bridgeliv. Livet blir da mye morsommere, mye mer uforutsigbart og mye mer spennende. Når dette også fører til bedre poenghøst ved bridgebordet, kan man vel si det slik at du høster langt mer enn du sår. Livet er kort! Spill BUK! Meld deg til kurs NÅ!   Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer