Alle kategorier
Du har valgt: Hobbykurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

95 treff i Hobbykurs
 

5 uker 2 900 kr
Lær deg å male gode portretter, eller bli en profesjonell portrettmaler! [+]
Kurset som gir deg faglig solid innføring i portrettmaleriets prinsipper og problemstillinger, med mulighet for å nå et profesjonelt nivå.   For påmelding, gå til http://ckunstakademi.no/category/kurs/   Det males etter levende portrettmodell, vekselvis kvinne/mann hver 5. gang.  Vi gjennomgår forskjellige faglige problemstillinger knyttet til form, volum og proporsjoner, og fargens funksjoner i dette. Kurset legges opp opp ut ifra hver og en deltakers nivå faglige nivå, om du er nybegynner eller mer erfaren tilpasses leksjoner og veiledning individuelt.  Det er valgfritt om du vil bruke olje eller akryl.   Kurslærer Frode Mikal Lillesund har jobbet som profesjonell billedkunstner og skulptør i over 10 år. Han har master i skulptur fra KhiO, og lang erfaring med å videreformidle sin kunnskap som lærer. Blant annet har han undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo, Norsk Billedhoggerforening, NISS og Christiania Kunstakademi.   Mulighet for videre utvikling:  Når du mestrer portrettmaling kan du avansere til aktmaling, som byr på enda mer komplekse problemstillinger. Kurset fungerer også som en progressiv utdannelse som portrettmaler hvis du følger kurset kontinuerlig. Kurset lar seg også godt kombinere med andre kurs som for eksempel akt eller skulptur. For de som velger å bli faste deltakere på kurset, vektlegges det å utvikle elevens personlige ”stemme” som kunstner. Da går en inn i mer avanserte aspekter av portretteringen, som blant annet fysisk likhet: Likhet i portretteringen er noe som bestemmes av kunstnerens proporsjonsforståelse, formsans, valør og evt. bruk av farger. Utover dette er det kunstnerens abstraksjonsevne og følelse for form og rytme, som skaper et levende og psykologisk uttrykk til portrettet. Anbefalt utstyr: • Malepapir evt. lerret på rull• Flate pensler i div. størrelser• Palett / palettpapir og palettkniv med ”bøy”• Maskeringsteip (ikke blå) og en saks/papirkniv• Maleklut/filler, og klær du ikke er redd for å søle til. Og hvis du har; et par tomme syltetøyglass til vann, olje, pensler o.l. Forslag til farger:• Sort og titanhvit• Røde: Varm (lys kadmium) og kald rød (Karmin/Krapplack/Alizarin)• Blå: Varm og kald blå; Ultramarin blå – Preussean blå/Pariserblå og Cyan blå.• Gule: Kadminum sitron og Kadmium dunkel• Jordfarger: Gul oker, Brent sienna, Raw umbra, Brent umbra, Grønn jord. For øvrig: Innesko/sokker og evt matpakke, og forkle eller klær du ikke er redd for å søle til. [-]
Les mer
5 uker 2 900 kr
Vi tegner etter modell og lærer form, volum, proporsjoner, lys og skygge, hodets plassering i billedflaten m.m. [+]
Velkommen til portrettegning! Dette kurset gir en solid innføring i portrettets grunnleggende problemstillinger. Vi tegner etter levende modell, og alle starter enkelt med å tegne hodets store former og få proporsjonene på plass.   For påmelding, gå til http://ckunstakademi.no/category/kurs/   Kursets innhold Vi tegner etter levende modell, vekselvis kvinne/mann. Det gis grunnleggende undervisning i hodets proposjoner og plastiske anatomiske oppbygging. Vi lærer om form, volum, lys og skygge, og om betydningen av billedplanet, hodets plassering i billedflaten og komposisjonens betydning for det kunstneriske utrykket.Vi jobber med blyant og kull, kritt og rødkritt.   Muligheter for videre utvikling Når du etterhvert behersker portretttegningens problemstillinger, kan du gå videre til portrettmaling. Kurset er også en svært god forløper til kurset i akttegning, og evt deretter aktmaling. Eventuelt kan kursene følges parallelt, hvis du har noe akt-/anatomierfaring fra før.   Materiell Ta med skisseblokk A3, tegneblyanter HB, B2 - B7, knettgummi og kull. Tonet tegnepapir i stort format for kull og kritt får du på kurset, samt staffeli og plate for de som ønsker å tegne stort format.   [-]
Les mer
5 uker 5 700 kr
Frihåndstegning er kurset for alle som vil utvikle sine tegneferdigheter. Et solid og grundig tegnekurs av god gammeldags kvalitet. [+]
Ønsker du å bli bedre til å tegne, men synes det er vanskelig å se hva som er feil? Er du ute etter å lære deg å tegne fremfor å "leke deg med blyanten"? Da er dette kurset hva du trenger. Vi starter enkelt og bygger på etterhvert.    For påmelding, gå til http://ckunstakademi.no/category/kurs/   Kursets innhold Dette kurset gir konkret og solid innføring i tegningens grunnleggende prinsipper og teknikker.  Det undervises i perspektiv, eksteriør / interiør, gjenstandstegning, materialkarakterisering / grafiske strukturer, stillebensmotiver, lys & skygge, form, rom og billedkomposisjon. Vi lærer hvordan å gjenskape et tredimensjonalt objekt på en todimensjonal flate. Vi tegner også dyr og tester ut kull, kritt og rødkritt i stort format. Trinn 1 og 2 foregår parallelt, læreren deler inn klassen etter nivåer og gir både felles undervisning og individuell veiledning/korrektur ut ifra den enkeltes nivå. Du kan gå flere omganger av kurset for å øke din dyktighet. Muligheter for videre utvikling Når du etterhvert behersker tegningens grunnleggende funksjoner og prinsipper, kan du avansere til portretttegning, og fordype deg i portrettets problemstillinger. Kurset lar seg godt kombinere med helgekursene Grunnleggende tegning, som for hver helg går i dybden på de samme temaene som gjennomgås på Frihåndstegning-kurset. Kurset gir også konkret kompetanseheving for de som skal søke opptak til kunst,-arkitekt,- og designhøyskoler med opptaksprøver. Vi bistår i løsing av oppgavene i opptaksprøvene. Rådfør deg i så fall med kurslærer om dette.   Materiell Ta med skisseblokk A4 eller A3, tegneblyanter HB, B2, B4, B6-8, (gjerne også trykkblyanter), knettgummi, kull og kritt i sort, brun, rød og hvit.       [-]
Les mer
12 timer 2 700 kr
Kurset som gir deg grunnlaget for å bli en dyktig tegner og maler! Konkret og solid faglig innføring i grunnleggende tegning. Velg én eller flere helger med ulikt te... [+]
Dette er tegnekurset som gjør deg god til å tegne. Gjennom grundig og konkret undervisning med presise forklaringer lærer du tegnefagets grunnleggende prinsipper og funksjoner, som er helt nødvendige å mestre for å kunne uttrykke deg slik du vil på papir eller lerret.    Dersom du allerede har litt skolering og/eller erfaring, får du individuell veiledning på ditt nivå. Dette er et 2-i-1 opplegg: Det er både et fullverdig studie i grunnleggende tegning som går over 8 helger fra september til april. Helgene bygger da progressivt på hverandre, og du blir en del av akademiets studenter med dertil fordeler. Samtidig er det også 8 forskjellige frittstående helgekurs: Hvert av kursene gir solid faglig innføring i utvalgte temaer innenfor grunnleggende tegning, som form og volum, perspektiv, proporsjoner, valører, grafiske virkemidler, materialbeskrivelse, m.m. Du velger da ut den/de helgene/temaene som er mest relevante for deg:   Høsten 2015 1. helg, 19.-20. september: De mest grunnleggende tegneriske funksjoner. 2. helg, 10.-11. oktober: Perspektivtegning og enkel analytisk tegning. 3. helg, 31. oktober-1. November: Konstruktiv bruk av valører, lys og skygge. 4. helg, 21.-22. november: Materialbeskrivelse og stilleben.   Våren 2016 5. helg, 13.-14. februar: Formbygging og romforklaring. Komposisjon. 6. helg, 5.-6. mars: Komplekst stilleben, eller landskap. Valgfritt motiv. 7. helg, 2.-3. april: Farge og form. 8. helg, 23.-24. april: Uttrykk.   Undervisningen består av én del prinsippforklaring og teori, én del øvelser, og én del tegning på frihånd.    Materiell / ta med:Ta med skisseblokk A4 eller A3, tegneblyanter HB, B2, B4, B6-8, (gjerne også trykkblyanter) og knettgummi. Forøvrig; Innesko/tøfler, evt. matpakke. Det serveres te/kaffe og snacks. Flere caféer i nærområdet for å kjøpe seg lunsj.   Videre muligheter: Ikke bare kan du si at du kan tegne etter dette studiet, men du er også klar for å gå videre til mer avansert tegning som portrettegning eller dyretegning, evt akttegning. Helgekursene lar seg også godt kombinere med kveldskurset i frihåndstegning, hvor de samme prinsippene gjennomgåes men i et raskere tempo. Helgene vil da fungere som en supplerende fordypning i utvalgte temaer. [-]
Les mer
5 dager 15 650 kr
Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. [+]
Hurtigbåt grunnkurs Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt.Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.Dette innebærer grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse av alle tilgjengelige ressurser under hurtigbåt operasjon.Opplæringen vil til dels gjennomføres som forelesninger i klasserom og som gruppeoppgaver, gruppediskusjoner og ”case- studies”.Opplæringen innbefatter bruk av simulator for å belyse aspekter innen stresshåndtering, kommunikasjon, situasjonsoppfatning, beslutningsprosesser og lederskap. Kurset er tilpassert ankomst med fly samme dag til kursstart kl 11.30 og avreise med fly siste kursdag kl 14.30. Krav til forkunskap: Det er ingen krav til forkunnskap. Læremål: Etter kurset skal deltakerene kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset er i henhold til: Godkjent emneplan for hurtigbåt grunnkurs og oppdatering inkludert BRM og ERM. FOR-2011-12-22-1523, § 65 Dekker også BRM og ERM kurs iht. STCW 1978 konvensjonen med senere endringer. Varighet: Grunnkurs 5 dager [-]
Les mer
5 uker 3 000 kr
Solid innføring i klassisk figurtegning og -maleri etter levende modell, med grundige studier av bl.a. proporsjoner, form og volum, Iys- og skyggelegging. [+]
Akttegning og aktmaleri etter modell.   Dette kurset gir en solid og konkret innføring i figurtegning og -maleri i et konstruktivt formspråk, med utgangspunkt i grunnleggende klassiske regler for plastisk anatomisk oppbygging av menneskekroppen. For påmelding, gå til http://ckunstakademi.no/category/kurs/   Kursets innhold 
 Vi tegner etter levende modeller hver gang. Ny modell etter 5 kvelder, vekselvis kvinne/mann. Vi starter med å tegne kroppens store former og får proporsjonene på plass, og forståelse for modellens motvektsbalanse og stilling i rommet. Deretter veiledes det i form, rom, volum, dynamikk og rytme, proporsjonstrening, Iys og skyggelegging. Vi gjør studier av menneskekroppen i stort format med kull, kritt og rødkritt. Krokitegning (hurtige skisser) med blyant og kull. Undervisningen består av fellesundervisning og individuell korrektur og veiledning. Hver kveld avsluttes med croquis.  Muligheter for videre utvikling Når du etterhvert behersker akttegningens problemstillinger, kan du gå videre til aktmaling, og fordype deg i fargenes betydning for form. Kurset lar seg også godt kombinere med portretttegning/maling, for å utforske ulike og sammenfallende prinsipper i hode og helfigur. Mange av våre kursister og studenter følger dette kurset over flere år, fordi aktstudiet gir grenseløse muligheter for fordypning i form, volum dybde, dynamikk, rytmikk og andre billedbyggende problemstilinger, med utgangspunkt i den klassiske fagkunnskapen vi formidler. Du kan med andre ord avansere til en profesjonell akt tegner og -maler over tid. Hvorvidt du til slutt ønsker å uttrykke deg i et figurativt, halv- eller nonfigurativt formspråk spiller ingen rolle for de underliggende billedbyggende prinsippene vi formidler.     [-]
Les mer
10 uker 4 900 kr
Solid innføring i portrett- eller aktskulpturering i leire, etter levende modell. Lær form, proporsjoner og anatomiske prinsipper og bli en dyktig skulptør. [+]
Å arbeide med skulptur er fantastisk måte å utvikle form- og romforståelse på. Vi jobber med leire og etter levende modell, med fokus på å utvide vår evne til å observere, samtidig som vi utvikler den abstrakte forståelsen som trengs for å oversette det vi ser til leiren og skulpturen. I tillegg til at du lærer grunnleggende forståelse for form, volum og proporsjoner, går vi også igjennom enkel overflate- og bevegelsesanatomi, for å få grunnleggende forståelse for hva man skal fokusere på for å skape en mest mulig levende skulptur.    For påmelding, gå til http://ckunstakademi.no/category/kurs/   Videre utvikling: Kursene kan også fungere som en progressiv utdannelse til skulptør, eller i kombinasjon med andre kurs som f. eks. portrett-/akttegning eller maleri: Skulpturmodellering er et fantastisk verktøy for de som ønsker å bli dyktige i tegning eller maleri. I både tegning og maleri er det abstraksjonsevnen (særlig form og romforståelse) som skiller den profesjonelle kunstneren fra en amatør. Som skulptør vil du ha en kjempefordel når du skal gjengi et motiv på papir eller lerret. Utstyr: Vi har det du trenger av utstyr og verkrtøy på kurset, men du er velkommen til å anskaffe deg ditt eget verktøy etterhvert. [-]
Les mer
5 uker 2 700 kr
Kom i gang med maleri! På disse kursene får du enkel, grundig og konkret undervisning i maleriets og fargenes verden. [+]
  Oljemaling Trinn 1 Dette er kurset for deg som vil ha en grundig innføring i maleri! Vi maler etter stilleben, med vekt på studie av form, linje og flate, samt fargelære og komposisjonslære. Innledende innføring i materialbruk. Et glimrende kurs for nybegynnere og litt øvede.   For påmelding, gå til http://ckunstakademi.no/category/kurs/   Oljemaling Trinn 2 På dette kurset utforsker vi fargenes verden. Kurset passer for de som har gått trinn 1 eller er litt trenede. Du får enkle maleoppgaver i et progressivt kursopplegg. Du får også praktisk trening i fargebruk og gjør lette teoretiske øvelser i form og farge, fargeform og komposisjonslære. Alle får individuell korrektur ut ifra sitt nivå.   Muligheter for videre utvikling Når du etterhvert behersker maleriets og fargenes grunnleggende teknikker og prinsipper, kan du gå videre til portrett- eller aktmaling, hvis du har tegnet portrett/akt. Kurset er også en god forløper til helgekursene i landskaps-/blomstermaling.  Det er en fordel å styrke sine tegnekunnskaper hvis du ønsker å beherske maleri. Tegning er forløperen til maleriet. Når du i tegning behersker billedlige funksjoner som form, flate, linje, volum, dybde og dynamikk, så får du et sikrere grep på hvor og hvordan å bruke fargene i arbeid med de samme funksjonene.Vi anbefaler deg derfor å vurdere våre tegnekurs også, enten parallelt eller som forberedelse til maleri.   Materiell Du velger selv om du vil male med olje eller akryl. Bortsett fra staffeli tar du med eget maleutstyr. Liste over anbefalt utstyr sendes ut i forkant av kurset.   [-]
Les mer
3 timer 1 500 kr
Bli med på en uhøytidelig og kreativ workshop i monoprint, en morsom trykketeknikk som gir spennende resultater. [+]
Bli med på en uhøytidelig og kreativ workshop med å lage unike (mono) MEDIUM og STORE bilder på papir ved hjelp av plexiplater, trykksverte, trykkeelementer, overføringsteknikker med mer.Velger du MONOPRINT MEDIUM jobber du i ca 28x38 cm liggende eller stående format.Du får laget 10 stk medium store monoprint i farger, -på glatt syrefritt grafikkpapir av super kvalitet. Velger du å jobbe i BIG SIZE  i stedet, - kan du lage 5 stk i ca. 56x76 cm i liggende eller stående format.Eller du blander og gjør litt av hvert! Ingen forkunnskaper eller tegneferdigheter er nødvendig.Monoprint workshop MEDIUM - BIG SIZE passer for deg som:-trenger påfyll av noe som overrasker-vil prøve deg på noe eget i et format som er glimrende å ramme inn og henge på vegg-vil samle noen venner og gjøre noe uvanlig sammen-ønsker tilgang til trykking jevnlig, men ikke har tilgang til verksted(Deltaker må være over 16 år)Begrenset antall plasser, vær tidlig ute med å sikre deg plass.Påmelding og betaling skjer ved kjøp av workshop plass i nettbutikken. Ta kontakt om dere er en større gruppe som ønsker en egen dag eller kveld.Vi arrangerer også monoprint workshops i mindre format ute hos kunstforeninger og bedrifter. Opplegg etter behov.Om Line Elghøy Marsdal:Line har til daglig sitt atelier i workshop-lokalet, og arbeider hovedsakelig med maleri og grafikk. Hun arbeider i flere ulike teknikker innen grafikk, og likergodt å kombinere teknikker og andre uttrykk utenfor grafikken for et endelig 'mixed media' resultat.Monoprint workshop med Line kan variere fra gang til gang, da det er utallige muligheter og kombinasjoner å utforske innen denne type 'på-sparket-grafikk'. VIKTIG:Vi satser på en workshop der flest mulig kan delta, -også deg med allergi.Derfor ber vi alle deltakere møte opp parfymefrie.På atelieret benyttes luktfri sensitiv håndsåpe og ellers eddik, jif vindusspray og zalo.Det benyttes videre vannbasert sverte og acrylmaling. Ingen kjemikalier.Det vil være støv i atelieret i forbindelse med keramikk som blir laget.Ta gjerne kontakt på forhånd om du er allergisk eller sensitiv mot noe (annet), så vi kan vurdere hvordan vi best kan tilrettelegge.  [-]
Les mer
12 timer 3 200 kr
Redesign er en miljøvennlig måte å fornye din garderobe på, så vi ønsker med dette kurset å forsterke ideen av gjenbruk for et bedre bruk av våre resursser. [+]
  forberede et mønster for klipping og søm.  undervisning i de ulike sytekniske prisippene. Du tar med egne stoff, mønster og det sytilbehøret som du trenger. Hvis du har egen symaskin og ønsker å bruke den i timene det er også ok. Mål for kurset Har du lyst til å lære å lage klær og samtidig få brukt noe av det som ligger innerst i skapet eller på loftet, med andre ord fornye garderoben ? Eller har du klær du liker, men de passer bare ikke helt til din kropp? Ta med brukte klær som du vil redesigne eller sy om. Kursleder er Claudia Nordbustad – klesdesigner, stylist- modist og grunnlegger av klesmerket CLAUDIA N COUTURE www.claudia-n.no. Lære prosessen  varer vanligvis 12 timer total, 3 timers daglig, 1 gang i uken, og er både en interessant erfaring og en avslappet opplevelse.  Kursansvarlig skal være til stede og veilede deg/ dere gjennom en veldig lærerik prosess.  Påmelding og spørsmål: post@claudia-n.no Frist:  Ta kontakt for mer info. Vi har vente liste for våre kurs! Pris: kr 3300- Gruppe Kurs         kr 3600-    Privat Kurs   [-]
Les mer
3 timer 1 500 kr
Bli med på workshop og overfør fotografiene dine for hånd til metall, tre, lerret, papir og plexiglass. [+]
Bli med på en uhøytidelig og kreativ workshop med å overføre fotografier eller ord/tekster til papir, lerret, tre, metall og plexi/glass! Vi bruker en overføringsteknikk med printede bilder/tekster og ulike overføringsprodukter.Du jobber med alle materialene i løpet av de 3,5 timene workshop'en varer,og lærer de ulike teknikkene for de ulike underlagene. OBS:Innen fristen du får beskjed om før workshop'en må du sende over bilder (eller tekster) på epost. 6 motiv/ca 18 bilder jobbes med på workshop!Bildene vil bli klargjort og printet ut for deg,og er bildene du skal jobbe med å overføre på workshop'en. (Det kan godt være færre motiv, slik at du fårflere stk av samme motiv å overføre.)Du vil jobbe i ca 10x15 størrelse på de fleste motiv, - noen ca A4.Ekstra materialer kan kjøpes på workshop'en, hvis du ønsker å starte på flere bilder.Ingen forkunnskaper er nødvendig, her får du fine og spennenderesultater  uansett, -og de nødvendige tekniske ferdigheter.Foto overføring workshop kan du delta på om og om igjen, -kom til galleriet og skap noei inspirerende omgivelser og i godt selskap av deltakere med samme interesse!Begrenset antall plasser, vær tidlig ute med å sikre deg plass.Påmelding og betaling skjer ved kjøp av workshop plass i nettbutikken. Ta kontakt om dere er en større gruppe som ønsker en egen dag eller kveld.Vi arrangerer også workshops ute hos kunstforeninger og bedrifter. Eget opplegg etter behov. Om Line Elghøy Marsdal:Line har til daglig sitt atelier i workshop-lokalet, og arbeider hovedsakelig med maleri og grafikk. Hun arbeider i flere ulike teknikker innen grafikk, og likergodt å kombinere teknikker og andre uttrykk utenfor grafikken for et endelig 'mixed media' resultat,- som foto overføring med gel medium. VIKTIG:Vi satser på en workshop der flest mulig kan delta, -også deg med allergi.Derfor ber vi alle deltakere møte opp parfymefrie.På atelieret benyttes luktfri sensitiv håndsåpe og ellers eddik, jif vindusspray og zalo.Det benyttes videre vannbasert sverte og acrylmaling. Ingen kjemikalier.Det vil være støv i atelieret i forbindelse med keramikk som blir laget.Ta gjerne kontakt på forhånd om du er allergisk eller sensitiv mot noe (annet), så vi kan vurdere hvordan vi best kan tilrettelegge.  [-]
Les mer
3 dager 2 500 kr
Keramikkurs som passer for både nybegynnere og de som har litt bakgrunn innen keramikk. [+]
Vi lagar stor krukke/vase/skulptur, skrin og veggbilete. Gjenstandane må tørke ca 14 dagar, så møtast vi igjen for glasering, og til slutt for henting. Grunnteknikkane blir plateteknikk, utholingsteknikk og litt småmodellering. Kurset har plass til maks 8 personar. [-]
Les mer
3 dager 2 500 kr
Vi lagar stor krukke/vase/skulptur, skrin og veggbilete. Gjenstandane må tørke ca 14 dagar, så møtast vi igjen for glasering, og til slutt for henting. [+]
Grunnteknikkane blir plateteknikk, utholingsteknikk og litt småmodellering. Kurset har plass til maks 8 personar. [-]
Les mer
12 timer 3 600 kr
PRIS GRUPPE KURS: 3200,-/ 12 timer total / 3t-4t daglig PRIS PRIVAT KURS: 3600,-/ 12 timer / 3t-4t daglig [+]
Kurset innholder: veiledning i lagging/ undervisning i forming av eget mønster. klipp og sydd etter eget lagget mønster. Formålet med kurset er å gi deg individuell veiledning til å videreutvikle dine sømferdigheter, som fortsettelse av Søm kurs del 1, Nybegynner.   Du tar med på kurset alt av sy tylbehør nødvendig i kurs timene.Hvis du har ikke egen symaskin , kan låne en hos oss for dagen.I vår atelier gir vi deg muligheten av å kjøpe alt  innen stoff og sytilbehør.   [-]
Les mer
4 timer 400 kr
Join Blank Space and Brazillian artist Theo Felizzola for this 4 hour class dedicated to contemporary impressionist figure painting. [+]
Join Blank Space and Brazillian artist Theo Felizzola for this 4 hour class dedicated to figure painting. Mr. Felizzola is traveling from Brazil for his conjoined solo exhibition at Blank Space opening August 5th. We invite you to come and see these works as well as attend his 1-time workshop in Oslo.https://www.facebook.com/events/711235679016747/ Theo Felizzola's paintings focus on a blend of traditional and contemporary techniques, as well as portraits and interesting use of color. The class will consist of demonstrations, technique building, critiques, and plenty of painting practice from a live model. We recommend you bring your own painting / drawing supplies, including brushes, paints (your choice of medium), charcoal, canvas, pallete. etc. Saturday, August 6th 12:00 - 16:00 Cost: 400kr , 350 for students at Blank Space (Smeltedigelen 2, in Kværnerbyen Oslo)   Artist's Statement: Subject and paint. Both can be so mysterious, energetic and beautiful. Somewhere between sight, heart, and thought resides the inspiration to keep moving forward. This energy comes during the act of painting from the figure, where I focus on seeing and painting the energy and beauty of my subject.   Out of everything that art can be, contemporary impressionism is my method and youthful women are my subject. Each subject has the capacity to influence my artwork in unforeseen ways. I combine the texture of paint with the emotional power of color to portray the delicate nature of my female models. Figure painting is a life long practice and with each painting I become more sensitive to this unique visual language. It is the powerful conversation between my subject and my painting, beauty inciting beauty, that drives me to be a figure painter.RESERVE YOUR SPOT HERE: https://www.eventbrite.com/e/colorful-moments-capturing-the-figure-with-theo-felizzola-tickets-26722206840   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;