Alle kategorier
Du har valgt: Hobbykurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Hobbykurs
 

11 timer 1 500 kr
Kurset omfatter Utspill mot farge, Utspill mot NT, Motspill mot farge og Motspill mot NT. Kurset passer for alle som mener de får for lite stikk i motspill. [+]
Starttid for kurset i Utspill og Motspill: Weekend 4. - 5. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Utspill og Motspill: På dette kurset lærer du hvordan du skal planlegge utspillet. Forberedelser i meldefasen. Innmeldinger av en farge og flere farger. Utspillsvisende doblinger. Passivt forsvar vs. aktivt forsvar. Utspill mot NT-kontrakter. Utspill mot fargekontrakter. Når skal det trumf ut og når skal det ikke trumf ut? Utspillet er den kanskje viktigste fasen i bridge, for i utspillet legger du grunnlaget for det som kan bli enten et godt planlagt og gjennomført forsvar eller du bereder grunnen for en katastrofe, slik at alle poengene går til motparten. På dette seminaret vil du lære deg å gi info til makker om hvor han kan finne deg når han skal spille ut. Du vil videre lære deg til å forsøke å forstå hva motparten sitter med på bakgrunn av deres meldinger ("Lesing" av meldingsforløpet). Motspillet er helt blindt når utspillet kommer. Derfor er det viktig å ha solide avtaler om hvilken "info" makker kan lese gjennom de kortene du legger. Her vil du lære om markeringer: Styrkekast, Fordelingskast og Lavinthal. Når skal du bruke hvilken type kast? Hvordan skal du kaste for å greie å gi makker informasjon om hva du sitter med og hvor du har det? Honnørmarkeringer. Utspillets rolle i motspillet. Returer når du kommer inn. Trumfekko. Smith Peter. Motspillet er det aller vanskeligste i bridge, men likevel det aller viktigste, siden du statistisk sett er spillefører i 25% av spillene, sitter som blindemann i 25% av spillene men spiller imot i hele 50% av alle spillene du spiller. På dette kurset lærer du hvordan du skal greie å sette alle de forskjellige typene markeringer i system, når du skal bruke hvilke kast og hva du skal lete etter når makkeren din legger en eller annen type markering. Gjennom å telle ut hva spilleføreren har, vil du lære å unngå å kaste kort som du absolutt ikke må kaste, og på denne måten vil du få flere stikk i motspillet enn du har fått hittil. Kurset består av en passelig blanding av teori og praksis. Først gjennomgår vi forskjellige bolker i teorien, og så får du prøve deg som motspiller i nettopp det du skal ha lært. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
15 timer 1 500 kr
Kurset for Viderekomne (Øvede) passer best for dem som har spilt i minst ett år, og som har gått begynnerkurs og kurs for litt øvede. Passer også for dem som føler ... [+]
Starttider for de forskjellige kursene for Viderekomne: Onsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 13. september. Onsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 13. september. Weekend 7. - 8. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 18. - 19. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Kurs for Viderekomne (Øvede) henvender seg først og fremst til dem som synes de kan en del bridge, og som har spilt i noen år, men som kanskje står litt i stampe når det gjelder selve spillingen, og som ønsker utdypende kunnskaper som vil øke prestasjonsevnen ved bordet. Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1500,- pr. person. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveld helst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
11 timer 1 500 kr
Bridgekurs i Spilleføring tar sikte på å hjelpe deg til å spille kortene dine på en best mulig måte når du er spillefører. [+]
Starttider for kursene i Spilleføring: Weekend 21. - 22. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 25. - 26. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Kurset i spilleføring inneholder alt det du trenger å vite i teorien om spilleføring, semt betydelig praksis. Det vil bli holde leksjoner om forskjellige områder som hører inn under spilleføring, og du vil få flere treningsspill tilknyttet hver leksjon. På denne måten vil du lære deg til å kjenne igjen de forskjellige teknikkene som står til din rådighet som spillefører. Spilleføring i NT: Honnørstikk. Langfargestikk. Viktighetene av å ha "Tempo". Primærplanlegging ved spilling av NT-kontrakter. Problemer du møter som spillefører: Innkomster, blokkering, dukking (lasjering), kommunikasjon og påspill til stikk 1. Spilleplanlegging. Sannsynligheter. Du lærer hvordan du skal legge en spilleplan før du spiller på til stikk 1. Du vil lære om stikktyper og om hvordan du skal utvikle og godspille dine stikk før motparten får tatt sine. Du vil dessuten lære hvordan du skal lete etter mulige problemer og finne løsninger på dem før du begynner å spille kontraktene. Spilleføring i farge inneholder en dimensjon til i forhold til spilleføring i NT, nemlig stjelestikk. På dette kurset lærer du om den gyldne tilpasning. Tapertelling. Spilleplan. Uttrumfing. Hva kan du bruke trumffargen til? Kommunikasjon mellom hendene. Kommunikasjon mellom motpartens hender. Hva er "Trumfmatt"? Du lærer om forskjellene mellom det å spille NT-kontrakter og det å spille fargekontrakter. Du vil få kunnskaper om hva du skal lete etter når du har en ekstra stikktype (trumf). Du vil dessuten få gjennomgått en del teknikker som vil forbedre din spilleføring og dermed ditt stikkpotensiale radikalt (Eliminasjon, Reverse Dummy. Kryssstjelinger. Avoidance play). Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
11 timer 1 500 kr
BUK (Best uten kort) er et stort sett naturlig meldesystem som vil gjøre det lettere for deg å vite når du skal konkurrere og når du skal passe. Systemet har en rekke... [+]
Starttid for kurset i overføringssystemet BUK: Weekend 9. - 10. desember. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Overføringssystemet BUK: BUK ("Best Uten Kort") er et helt nytt overføringssystem som er laget av Tommy Sandsmark. Systemet er en enhetlig sak. Med det menes at det ligger en filosofi og noen grunntanker i bunnen, og disse bør man ha full tillit til og være systemtro mot hvis det skal gå riktig godt. Dette til tross: systemet er modulbasert, noe som gjør at man kan lære inn deler av systemet mens man holder på det gamle når det gjelder de andre åpningene, helt til man føler at man er rede til å gå videre. Systemet er grunnleggende naturlig, men med langt større muligheter for å vise detaljer enn noe annet system vi kjenner til. I tillegg til at det forbedrer deg vesentlig som spiller, er det faktisk riktig morsomt å spille. Systemet bygger i det vesentlige på disse grunntankene: Man skal jage major-kontrakter, for disse spiller bedre enn både NT og minor når man finner en tilpass. Derfor er det viktigere å melde en 4-korts majorfarge på 1-trinnet enn en 6-korts minorfarge. Derfor er også systemet laget for å ta seg av 4-kortsstøtte, 3-kortsstøtte og også 2-kortsstøtte når åpningen er i en majorfarge. Man skal stort sett åpne på 11+HP. Dette krever at man legger om svarhånden litt, slik at det som før var 6-9HP er nå 7-10HP, og 11-13HP holder nå kun til invitt. I tillegg introduseres en helt ny håndtype, både på åpningshånden (ZAR = åpningshender som er rike på fordeling men fattige på HP) og på svarhånden (SUBMIN = en sub-minimums svarhånd på 3-6HP). Med lite HP men med god støtte til makkers farge(r) skal man sperre så fort som mulig for at motparten skal få oppleve å være på 3-trinnet før de får begynt å tenke på om de skal være med i meldingsforløpet. Det benyttes en rekke overføringsmeldinger, både over 1 kl, 1ru og også på 2-trinnet etter 1hj og 1sp. I tillegg har vi arbeidet svært mye med å forbedre svarsystemet etter 2kl, og har lagt inn overføringsmeldinger etter 2kl, noe som er litt av en forbedring. Overføringsmeldingene tjener minst 2 viktige formål. For det første misbruker vi fiendens farge(r) til å vise våre egne, og for det andre gir overføringene større melderom og plass til bedre oppdeling av alle hender i tillegg til at det finnes mange flere «negative» konklusjoner man kan trekke i dette systemet enn i et hvilket som helst annet naturlig system. På grunn av dette vil systemet virke slik at der du tidligere lurte på om du skulle være med en gang til eller ei, vet du det helt sikkert i dette systemet. Det finnes en rekke INV (invittmeldinger) til din disposisjon, noen av dem er selvstendige konvensjoner og noen av dem er innvevd i en del av systemets prioriterte meldesekvenser (PRI). Disse vil gjøre det mye enklere for deg og din makker å finne ut om dere skal være med videre eller om dere skal «gi opp» og la fienden styre showet. På samme tid vil det at du avstår fra bruk av INV gjøre det lettere for makker å vite om det du melder er kamp om kontrakten eller noe mer enn det. Det brukes en lang rekke velkjente og utprøvede konvensjoner og meldeprinsipper, og i tillegg blir du introdusert for noen nye, som aldri tidligere har vært beskrevet i verdensbridgen. Spesielt vil vi trekke fram utviklingen over 1 i Major, som er superbra, og mer eller mindre verdensrevolusjonerende i sin approach. Det samme med utviklingen over 2kl, som også er langt bortimot verdensrevolusjonerende. Du vil mye lettere enn tidligere i din bridgekarriére greie å finne ut om du skal i slem eller ei i dette systemet. Systemkompendiet er mer eller mindre komplett, noe som gjør det egnet til å være «facit» når du spiller systemet. Avtalen dere i mellom bør være at det som står i kompendiet er «gospel», helt til kompendiet blir endret! Overføringssystemet BUK består av: Åpning 1kl: 11-19HP 5+kl UBAL (4kl-4-4-1), eller 11-14NT (BAL/SEMIBAL 2+kl) med overføringer på 1/2-trinnet. Åpning 1ru: 11-19HP 5+ru UBAL (4-4-4-1kl), med overføringer på 1-trinnet, eller 18-19NT (BAL/SEMIBAL 2+ru). Åpning 1hj/sp: 5+M med overføringer på 2-trinnet og BUK Strukturhopp Åpning 1NT: 15-17HP med «DropDead Stayman», overføringer på 2- og 4-trinnet og «Smolen». Åpning 2kl: 20+ (farge) eller sterk NT (22-23/36-27HP) med overføringer, «Puppet Stayman» og overføringer på sterk NT. Åpning 2ru: «Multi». enten svake 2hj/sp eller sterk NT (20-21/24-25HP) med overføringer og «Puppet Stayman» på sterk NT. Åpning 2hj/sp: «Tartan»: 5-korts M og 4+ sidefarge i m. Åpning 2NT: Begge m (5+kl og 5+ru) og under åpning eller minst 15+HP Norske fordelingsutspill. Norske fordelingskast og Lavt kort = styrke. Hva er naturlig? BUK skiller seg fra andre naturlige systemer gjennom åpningssekvensene, som ofte innebærer en eller annen form for overføring til fargen over. Dessuten vil en del konvensjoner og prinsipper være innvevet i startmeldingene, slik at det å bruke disse skal ta PRI (prioritet) hvis du har til det. Dermed benekter du visse ting dersom du ikke bruker dem, men viser da også samtidig en del andre ting. Når åpningssekvensene er «unnagjort», så vil naturlige meldinger stort sett råde grunnen, slik dere er mer eller mindre vant til fra før. Hvorfor aggressivt? Jo, fordi jo mer aktive vi er, jo mer passive blir motparten. Fienden er alltid redd for motstandere som melder kortene fullt ut. I BUK ønsker man å melde mer og oftere. Derfor er åpningshendene senket til 11HP, noe som gjør at vi starter meldingene langt oftere. I tillegg introduserer vi ZAR-åpninger, der vi åpner med langt under åpningsstyrke, men med spesielt gode fordelingshender. Motparten har oftest et godt utviklet åpnings- og svarsystem, men sjeldnere gode defensive avtaler. BUK er spesielt aggressivt på de ”riktige” forutsetningene, dvs. at man melder svært hardt og aggressivt når man har god tilpasning i farge. Når du skjønner at du sannsynligvis ikke har høyeste kontrakt, men har god tilpasning i en farge, skal du sperre så høyt som mulig så tidlig som mulig. Dette gjør at motparten ofte vil befinne seg på minst 3-trinnet før de kan ta stilling til om de skal være med i meldingsforløpet eller ei. Svært ofte vil de være redde for å bli «meldt ut» av oss, og vil delta på skiftende premisser. De vil derfor melde for høyt og gå bet(er) eller rett og slett ikke finne sin beste felles farge fordi meldetrinnene er blitt tatt fra dem. Hvorfor overføringer? Overføringsmeldinger er ikke noe nytt i Norge. Allerede på 1960-tallet eksisterte det et svensklaget system, EFOS, som baserte seg på overføringsmeldinger. Den som overførte ble da «kaptein» i paret, men dette systemet var nok ikke helt gjennomtenkt, for den andre hånden slapp sjelden til for å fortelle hva han egentlig hadde. I BUK vil man noen ganger være «kaptein» og da be om opplysninger. Noen ganger må man fortelle hva man har. Andre ganger vil man bare utveksle opplysninger og deretter be om vurderinger.  Mange ganger vil disse tingene skje interaktivt innenfor det samme meldingsforløpet. Mange meldinger vil «love noe», mens andre meldinger vil «benekte noe», men totalt sett vil flere opplysninger se dagens lys på kortere tid. Overføringsmeldinger har opptil flere riktig gode, offensive egenskaper: De blokkerer fargene til motparten, slik at de ikke slipper så lett til på tidlige trinn. De genererer en kravsituasjon, der den som overfører får tid til å nyansere hendene på en langt bedre måte enn gjennom et vanlig naturlig meldesystem. De skaper ro i meldingsforløpet og gir både åpningshånd (ÅH) og svarhånd (SH) muligheter til raskt å kunne identifisere tilpasninger, spesielt i major (M). Fordi overføringene nyanserer hendene bedre, blir det mye lettere enn tidligere å bestemme seg for om man skal passe eller «være med» en gang til. Hvorfor Sperre? Ved å ta fra motparten melderom, oppnår vi flere mål samtidig: Vi ødelegger kommunikasjonen mellom motpartens hender. De får mindre plass til å utveksle info. De må ofte bestemme seg hurtig på et høyt meldetrinn om de skal være med. De kommer ofte for høyt eller i feil kontrakt. Det er svært vanskelig å straffedoble en direkte stamp. Men det å ta fra fienden melderom er et toegget sverd. Det tar også fra oss mye melderom. Derfor er det faktisk helt essensielt at våre sperremeldinger er av en slik kategori at de formidler hele håndens verdi, oftest gjennom en eller to meldinger. Alle sperremeldinger må derfor avgis på riktige premisser, slik at de er positive for oss og har stor sperrende effekt på motparten. Dette er grunnen til at sperremeldinger en integrert del av systemet. Alle ganger man avgir (hopp-)støtte til 3 i en av makker viste ekte farger (3©/ª og 3/4§/¨), vil dette innebære en svak SPERR, og altså ikke INV. Merk at det er en helt ny måte å tenke på her, i og med at når vi tror vi har høyeste kontrakt, er det om å gjøre å melde så tett opp til den optimale kontrakten som mulig, uten å «bikke over». Når man tror at motparten har høyeste kontrakt, er det ikke lenger et spørsmål om å finne det som står vår vei, men å finne en sperremelding som gjør det vanskelig for motparten å finne ut at de har høyeste kontrakt. Å finne en god melding betyr mye mere enn å komme i en kontrakt som står. Dette er et velkjent scenario:              Vest      Nord     Øst        Syd                1kl        pass     1ru       pass              2hj       pass     pass       ? Vanligvis kommer det nå en dobling, og 2sp hos Nord, og da hjelper det ikke at vi ofrer oss i utide:                                                    x              pass     2sp         3hj       ? Nå har motparten opptil mange for dem svært gode  muligheter. De kan kjempe om kontrakten med 3sp, INV til utgang eller en av dem kan straffedoble oss: 1)                                                3sp             pass       pass       pass 2)                                               pass             pass       3sp        pass    pass             pass 3)                                                 x             pass       3sp        pass    pass             pass 4)                                                 x             pass       4sp        pass    pass             pass 5)                                                 x             pass       3sp        pass     4sp             pass      pass       pass 6)                                                 x             pass      pass       pass 7)                                                pass             pass       x           pass      pass             pass Gjennom et så enkelt trekk som å høyne ett hakk før motparten kommer med, mister motstanderne alle disse mulighetene:               Vest      Nord     Øst        Syd               1kl        pass      1ru       pass               2sp       pass      3hj         ? eller:                                           pass               pass       ? Dette er det svært vanskelig for motparten å forholde seg til. En dobling nå vil være opplysende, og det skal solid gjettverk til for å gjøre om denne til STRAFF. Begge motstanderne vil dessuten omtrent alltid være i tvil om de har noe på 3-trinnet å gjøre, og en naturlig opparbeidet feighet hos gode spillere vil ofte gjøre at vi får beholde kontrakten 3hj, mens mindre gode spillere ofte vil mistenke oss for å stjele kontrakten  (hvilket altså er nettopp hva vi gjør), og kommer til å være med en gang til, på svært varierende premisser. Mange ganger vil dette føre til at det er motparten som kommer for høyt eller i feil kontrakt, og går bet(er) og ikke vi. Hvorfor Major? Hvis du skal ha suksess ved bridgebordet, bør du jakte på Major-kontrakter (M). De gir mye, mye bedre poenghøst enn minor (m), og hvis du har minst 4-4-tilpasning i M, gir dette nesten alltid et stikk mer enn i tilsvarende NT-kontrakter. Selv om NT-kontrakter gir 10 poeng ekstra, vil M-kontrakter på minst 4-4-tilpasning derfor være langt å foretrekke. Derfor er dette systemet konstruert slik at: Man skal finne fram til 8+-korts M-tilpasninger så tidlig som mulig. Man skal ha godt nok system til å håndtere slike opplysninger. I og med at man i BUK heller skal vise en 4-korts M enn en 5-6-korts m når man ikke har til å kreve til utgang, blir nok m-kontrakter noe «nedgradert» i systemet. Minorfargen blir eventuelt vist senere, oftest som Canapéfarge (= minorfargen er lenger enn majorfargen) på SH. Hvorfor PRI-sekvenser? Prioriterte meldesekvenser vil alltid både kreve og vise et meldenivå, der man skal melde på en spesiell måte dersom man har den typen hånd. Både svarene på slike sekvenser og det faktum at man eventuelt ikke benytter seg av slike PRI, selv om man har anledning, vil fortelle ganske meget om hendene. I moderne bridge er det ikke lenger noen hemmeligheter når det gjelder verken utspill, spilleføring eller motspill. Derimot kan det gjøres svært meget på systemfronten, for omtrent alle «naturlige» meldesystemer har store feil, mangler og unøyaktigheter. Prioriterte meldesekvenser har nettopp de kvaliteter som normale systemer mangler. I ethvert system er det slett ikke vanskelig å melde utgang eller holde seg unna dem, eller, for den saks skyld å «ta en sjanse». Overføringene sammen med PRI-sekvensene setter nettopp invittmeldinger (INV) i et helt nytt lys, for mange av PRI-sekvensene handler om nettopp INV kontra utgangskrav (GF) og ikke-krav (NF). Hemmeligheten bak gode resultater er at du finner ut når du skal melde utganger og når du skal la være. Hvis du vet, vil dette gi større poenghøst i det lange løp enn hvis du gjetter. Det har ingen hensikt å ”pugge” alle sekvensene, for alle dialoger fremkommer som et resultat av prinsipper, konvensjoner og prioriterte sekvenser. Det er faktisk mye bedre å studere prinsippene, startsekvensene i hver farge og forsøke å forstå de underliggende idéene. BUK ER GØY!! BUK er både morsomt, spennende og selv-utviklende. Det er laget etter prinsipper som ikke hittil har vært (mis)brukt i verdensbridgen, og for å spille systemet bra, må man legge bort all tidligere tankegang, og følge de regler for meldeutvikling som systemet tilsier til enhver tid. Hvis man "blander korta" her, vil resultatet sikkert bli festlig, men dog ikke fullt så poengskapende som hvis man er systemtro. Det har kostet tusenvis av timer å få dette systemet på plass, og ca. 8 år med prøving og feiling. Når man gjør nye ting, vet man ikke alltid helt nøyaktig på forhånd om disse vil virke slik de skal eller ei. Det finnes et par x-factors her. Den ene er makker, og den andre er motspillerne. LÆR DEG BUK! Du vil under innlæringen helt sikkert erfare at du glemmer vesentlige ting og at ikke alt går etter planen bestandig. Mange som ha spilt systemet for første gang har imidlertid erfart at selv om du melder feil, trenger dette slett ikke å føre til noen katastrofe. Tvert imot! Tor Inge Iversen, Bridgekameratene har uttalt at hver gang han meldte feil i begynnelsen, fikk han rene topper! Men med erfaring kommer sikkerheten, og alle de innledende meldesekvensene og prioriterte meldingene som inngår i systemet blir like enkelt å mestre som det du har vært vant til i ditt tidligere system. Overføringer er ganske sikkert fremtidens bridge, og du har nå en gylden mulighet til å gjøre dette til en del av ditt bridgeliv. Livet blir da mye morsommere, mye mer uforutsigbart og mye mer spennende. Når dette også fører til bedre poenghøst ved bridgebordet, kan man vel si det slik at du høster langt mer enn du sår. Livet er kort! Spill BUK! Meld deg til kurs NÅ!   Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
15 timer 1 500 kr
Kurset bygger på begynnerkurs, og gir både teori og praksis. Egner seg godt for dem som har mangelfulle eller usystematiske kunnskaper. [+]
Starttider for de forskjellige kursene for Litt Øvede: Mandag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 11. september. Mandag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 11. september. Tirsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 12. september. Tirsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 12. september. Torsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 14. september. Weekend 28.-29. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 25.-26. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 2.-3. desember. Begge dager kl. 11.00 -16.30.   Hverdagskursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1500,- pr. person. Betaling skjer ved fremmøte første gang (helst kontant eller pr. VIPPS til: 82599). Weekend-kursene varer i 2 dager og prisen er den samme som for alle de andre kursene. (NB: Ungdom under 25 år kan søke støtte fra NBF Oslo for å gå kurs til redusert pris!) Kursavgiften for begynnerkurset inkluderer undervisning, kurshefte og alt materiell. Kurset begynner med en hurtig gjennomgang av det man bør ha lært på nybegynnerkurset, og fortsetter videre med nytt stoff. Av nye ting vil vi nevne slemmeldinger, motspill, høyere åpninger og sterke åpningsmeldinger. Når kurset er ferdig, vil elevene ha tilegnet seg alle de grunnleggende prinsipper i “moderne ACOL”. Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne delta fullstendig i en bridgeturnering, og skal kunne kjenne til de mest nødvendige teknikker innen meldinger, utspill, spill og motspill. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveldhelst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
15 timer 1 500 kr
Innføringskurs i bridge. Man trenger ingen forkunnskaper, og man kan godt komme uten makker. Kurset varer 2,5 timer en gang i uken i 6 uker. [+]
Starttider for de forskjellige kursene for begynnere: Mandag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 11. september. Mandag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 11. september. Tirsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 12. september. Tirsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 12. september. Onsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 13. september. Onsdag kl. 18.00 -20.30. 6 uker med start 13. september. Torsdag kl. 11.00 -13.30. 6 uker med start 14. september. Weekend 14.-15. oktober. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 11.-12. november. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Weekend 16.-17. desember. Begge dager kl. 11.00 -16.30. Begynnerkurset er for dem som har liten eller ingen bakgrunn i bridge, eller som har usystematiske og/eller feil kunnskaper. Kurset går over 6 uker, 2 1/2 time pr uke, og eller over 1 weekend og koster kr. 1500,-. (Betaling første kursdag.) Det undervises etter et naturlig meldesystem, og vi starter det hele helt fra skratch. Når kurset er ferdig, vil elevene ha lært de aller mest grunnleggende prinsipper i “moderne ACOL”. Kursets mål er at elevene etter endt kurs skal kunne gjennomføre et helt spill og ha tilegnet seg de mest elementære kunnskaper om meldinger, utspill, spill og motspill. Du vil få utlevert et kurshefte. Innholdet i dette heftet vil danne grunnlaget for undervisningen. Alle elever får utdelt et kurshefte. Det vil bli spilt mellom 1 og 4 spill pr kveld, som alle har tilknytning til leksjonene.Omtrent en time ut i hver kurssesjon tar vi en liten pause (10-15 minutter), og da kan du få kjøpt kaffe/te, mineralvann, vafler, pølser og noen smørbrød i vår serveringsseksjon. Betalingen for kurset skjer første kurskveld helst kontant eller pr. VIPPS (Vippsnr: 82599) (vi har dessverre ikke muligheter for å ta imot kredittkort) eller senest innen andre kurskveld på en bankgiro, som du kan få utdelt første kurskveld. Etter endt kurs vil du få anledning til å spille videre i den gruppen der du har fått opplæring i Bridgesenteret BK. Der vil du få oppfølging av en bridgelærer og en introduksjon til turneringsbridge. Denne spillingen vil foregå hver tirsdag med start kl. 18.00, og vil koste kr. 120,- pr. person pr sesjon. For å få spille, må du være medlem av NBF, kretsen og Bridgesenteret BK. Dette koster normalt kr. 220,- + 200,- + 200,- = 620,- pr år, men de som nylig har gått kurs og som ikke tidligere har vært medlemmer, får medlemskapet i de to første årene for kun kr. 100,-! Påmelding kan du gjøre direkte gjennom å trykke på påmeldingsknappen på høyre side av logoen vår på nettstedet: www.bridgeskolen.no. Husk å svare i alle feltene der du har opplysninger å gi. Skal du melde på flere personer, må du melde på en og en. Påmelding kan også gjøres telefonisk til 92 44 30 50 eller pr. E-mail til tommy@sandsmark.org [-]
Les mer
5 dager 15 650 kr
Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. [+]
Hurtigbåt grunnkurs Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt.Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.Dette innebærer grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse av alle tilgjengelige ressurser under hurtigbåt operasjon.Opplæringen vil til dels gjennomføres som forelesninger i klasserom og som gruppeoppgaver, gruppediskusjoner og ”case- studies”.Opplæringen innbefatter bruk av simulator for å belyse aspekter innen stresshåndtering, kommunikasjon, situasjonsoppfatning, beslutningsprosesser og lederskap. Kurset er tilpassert ankomst med fly samme dag til kursstart kl 11.30 og avreise med fly siste kursdag kl 14.30. Krav til forkunskap: Det er ingen krav til forkunnskap. Læremål: Etter kurset skal deltakerene kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset er i henhold til: Godkjent emneplan for hurtigbåt grunnkurs og oppdatering inkludert BRM og ERM. FOR-2011-12-22-1523, § 65 Dekker også BRM og ERM kurs iht. STCW 1978 konvensjonen med senere endringer. Varighet: Grunnkurs 5 dager [-]
Les mer
4 timer 400 kr
Join Blank Space and Brazillian artist Theo Felizzola for this 4 hour class dedicated to contemporary impressionist figure painting. [+]
Join Blank Space and Brazillian artist Theo Felizzola for this 4 hour class dedicated to figure painting. Mr. Felizzola is traveling from Brazil for his conjoined solo exhibition at Blank Space opening August 5th. We invite you to come and see these works as well as attend his 1-time workshop in Oslo.https://www.facebook.com/events/711235679016747/ Theo Felizzola's paintings focus on a blend of traditional and contemporary techniques, as well as portraits and interesting use of color. The class will consist of demonstrations, technique building, critiques, and plenty of painting practice from a live model. We recommend you bring your own painting / drawing supplies, including brushes, paints (your choice of medium), charcoal, canvas, pallete. etc. Saturday, August 6th 12:00 - 16:00 Cost: 400kr , 350 for students at Blank Space (Smeltedigelen 2, in Kværnerbyen Oslo)   Artist's Statement: Subject and paint. Both can be so mysterious, energetic and beautiful. Somewhere between sight, heart, and thought resides the inspiration to keep moving forward. This energy comes during the act of painting from the figure, where I focus on seeing and painting the energy and beauty of my subject.   Out of everything that art can be, contemporary impressionism is my method and youthful women are my subject. Each subject has the capacity to influence my artwork in unforeseen ways. I combine the texture of paint with the emotional power of color to portray the delicate nature of my female models. Figure painting is a life long practice and with each painting I become more sensitive to this unique visual language. It is the powerful conversation between my subject and my painting, beauty inciting beauty, that drives me to be a figure painter.RESERVE YOUR SPOT HERE: https://www.eventbrite.com/e/colorful-moments-capturing-the-figure-with-theo-felizzola-tickets-26722206840   [-]
Les mer
15 timer 3 500 kr
Elsker du te? Har du lyst til å lage din helt egen tekanne med to kopper som du kan nyte egenbrygget te fra? Vil du i tillegg lære mer om deilige urter som egner seg go..... [+]
Tekurset er et helt nytt kurskonsept fra ingridk keramikk der du får lage din egen tekanne med to tilhørende tekopper! Her er det en fordel med litt erfaring med leire fra tidligere.   Tider: lørdag og søndag fra 09.00 til ca 15.00 + 3 t med te-brygging med økologiske urter dyrket på gården. Sted: Ramnes Søndre gård, Vestfold Pris: 3500 Inkludert: Alle materialer, brenning, frokost, lunsj og tur i urtehagen/te-brygging. En fordel med litt erfaring fra tidligere, for eksempel kurs i grunnleggende teknikker.   Vi møtes først en helg der vi bruker to dager på å forme og skape unike tekanner og kopper. Med forskjellige modelleringsteknikker bygger vi tekannene med fokus på praktiske og tekniske krav som stilles til dette avanserte produktet.   Tre uker senere møtes vi igjen for å hente de ferdig brente tesettene. Denne dagen skal dere også få lære mer om te og deilige urter som egner seg godt til tebrygging. Ingunn på Ramnes Søndre tar dere med ut i urtehagen og dere sanker inn deilige urter til å brygge te med. Ingunn deler av sin kunnskap om smak, bruk, og helsegevinst. Vi avslutter med en hyggelig tedrikkefest med urtene fra hagen i deres egne tesett.    Tenk å kunne ta i bruk dette settet som du selv har skapt med egne hender, alt starter med en klump leire.   [-]
Les mer
6 timer 2 500 kr
Forsvinn inn i grafikkens spennende verden i 6 timer. Umiddelbar moro og resultater som overrasker! [+]
Monoprint er et av mange spennende uttrykk innen grafikkens verden.Workshop'en går over 6 timer, 1 dag.HVORFOR DELUXE?*Fordi du får hele 6 timer til å arbeide med monoprint, i motsetning til3,5 time på medium/big varianten*Fordi du får 7 stk 56x76 cm ark i syrefritt 250g grafikkpapir av super kvalitet, i motsetning til 5 stk på medium/big varianten*Fordi du får bedre tid til å fordype deg i ett og ett monoprint DELUXE ser da slik ut:En kreativ og inspirerende workshop på hele 6 timer. Du arbeider med å lage unike (mono) trykkpå 250g grafikkpapir av super kvalitet. Papiret er 56x76 cm, og du har 7 stk å boltre deg med!Du arbeider med plexiplater, trykksverte, trykkeelementer, overføringsteknikker med mer.Ingen tegneferdigheter eller forkunnskaper er nødvendig, du får demonstrasjoner og veiledning.Passer for deg som vil utforske grafikkens magi via monoprint, enten det er en engangs-opplevelse ellerdu er kunstner og ønsker å fortsette å utvikle deg. Begrenset antall plasser, vær tidlig ute med å sikre deg plass.Påmelding og betaling skjer ved kjøp av workshop plass i nettbutikken. Ta kontakt om dere er en større gruppe som ønsker en egen dag eller kveld.Vi arrangerer også monoprint workshops i mindre format ute hos kunstforeninger og bedrifter. Opplegg etter behov.VIKTIG:Vi satser på en workshop der flest mulig kan delta, -også deg med allergi.Derfor ber vi alle deltakere møte opp parfymefrie.På atelieret benyttes luktfri sensitiv håndsåpe og ellers eddik, jif vindusspray og zalo.Det benyttes videre vannbasert sverte og acrylmaling. Ingen kjemikalier.Det vil være støv i atelieret i forbindelse med keramikk som blir laget.Ta gjerne kontakt på forhånd om du er allergisk eller sensitiv mot noe (annet), så vi kan vurdere hvordan vi best kan tilrettelegge. [-]
Les mer
9 000 kr
Akvarellkurs på Grøtøy Gamle Handelssted i vakre Steigen, Nordland [+]
FARGE, VANN, FLYT OG FORENKLING Vi har gleden av å kunne invitere til Akvarellkurs i væreierens bolig på Grøtøy i Steigen, Nordland.   Kursleder ; Synneva Heradstveit www.synnevaheradstveit.net   Vi tilbyr deg enkeltrom, sosialt samvær med max 12 deltakere og felles måltider med kortreist mat. Mer informasjon her ; file:///Users/LineHvoslef/Desktop/Akvarellkurs%202015.pdf           [-]
Les mer
3 timer 1 500 kr
Bli med på workshop og overfør fotografiene dine for hånd til metall, tre, lerret, papir og plexiglass. [+]
Bli med på en uhøytidelig og kreativ workshop med å overføre fotografier eller ord/tekster til papir, lerret, tre, metall og plexi/glass! Vi bruker en overføringsteknikk med printede bilder/tekster og ulike overføringsprodukter.Du jobber med alle materialene i løpet av de 3,5 timene workshop'en varer,og lærer de ulike teknikkene for de ulike underlagene. OBS:Innen fristen du får beskjed om før workshop'en må du sende over bilder (eller tekster) på epost 5 motiv/ca 10 bilder jobbes med på workshop!Bildene vil bli klargjort og printet ut for deg,og er bildene du skal jobbe med å overføre på workshop'en. (Det kan godt være færre motiv, slik at du fårflere stk av samme motiv å overføre.)Du vil jobbe i ca 10x15 størrelse på de fleste motiv, - noen ca A5.Ekstra materialer kan kjøpes på workshop'en, hvis du ønsker å starte på flere bilder.Ingen forkunnskaper er nødvendig, her får du fine og spennenderesultater  uansett, -og de nødvendige tekniske ferdigheter.Foto overføring workshop kan du delta på om og om igjen, -kom til galleriet og skap noei inspirerende omgivelser og i godt selskap av deltakere med samme interesse!Begrenset antall plasser, vær tidlig ute med å sikre deg plass.Påmelding og betaling skjer ved kjøp av workshop plass i nettbutikken. Ta kontakt om dere er en større gruppe som ønsker en egen dag eller kveld.Vi arrangerer også workshops ute hos kunstforeninger og bedrifter. Eget opplegg etter behov. Om Line Elghøy Marsdal:Line har til daglig sitt atelier i workshop-lokalet, og arbeider hovedsakelig med maleri og grafikk. Hun arbeider i flere ulike teknikker innen grafikk, og likergodt å kombinere teknikker og andre uttrykk utenfor grafikken for et endelig 'mixed media' resultat,- som foto overføring med gel medium. VIKTIG:Vi satser på en workshop der flest mulig kan delta, -også deg med allergi.Derfor ber vi alle deltakere møte opp parfymefrie.På atelieret benyttes luktfri sensitiv håndsåpe og ellers eddik, jif vindusspray og zalo.Det benyttes videre vannbasert sverte og acrylmaling. Ingen kjemikalier.Det vil være støv i atelieret i forbindelse med keramikk som blir laget.Ta gjerne kontakt på forhånd om du er allergisk eller sensitiv mot noe (annet), så vi kan vurdere hvordan vi best kan tilrettelegge.  [-]
Les mer
3 timer 1 500 kr
Bli med på en uhøytidelig og kreativ workshop i monoprint, en morsom trykketeknikk som gir spennende resultater. [+]
Bli med på en uhøytidelig og kreativ workshop med å lage unike (mono) MEDIUM og STORE bilder på papir ved hjelp av plexiplater, trykksverte, trykkeelementer, overføringsteknikker med mer.Velger du MONOPRINT MEDIUM jobber du i ca 28x38 cm liggende eller stående format.Du får laget 10 stk medium store monoprint i farger, -på glatt syrefritt grafikkpapir av super kvalitet. Velger du å jobbe i BIG SIZE  i stedet, - kan du lage 5 stk i ca. 56x76 cm i liggende eller stående format.Eller du blander og gjør litt av hvert! Ingen forkunnskaper eller tegneferdigheter er nødvendig.Monoprint workshop MEDIUM - BIG SIZE passer for deg som:-trenger påfyll av noe som overrasker-vil prøve deg på noe eget i et format som er glimrende å ramme inn og henge på vegg-vil samle noen venner og gjøre noe uvanlig sammen-ønsker tilgang til trykking jevnlig, men ikke har tilgang til verksted(Deltaker må være over 16 år)Begrenset antall plasser, vær tidlig ute med å sikre deg plass.Påmelding og betaling skjer ved kjøp av workshop plass i nettbutikken. Ta kontakt om dere er en større gruppe som ønsker en egen dag eller kveld.Vi arrangerer også monoprint workshops i mindre format ute hos kunstforeninger og bedrifter. Opplegg etter behov.Om Line Elghøy Marsdal:Line har til daglig sitt atelier i workshop-lokalet, og arbeider hovedsakelig med maleri og grafikk. Hun arbeider i flere ulike teknikker innen grafikk, og likergodt å kombinere teknikker og andre uttrykk utenfor grafikken for et endelig 'mixed media' resultat.Monoprint workshop med Line kan variere fra gang til gang, da det er utallige muligheter og kombinasjoner å utforske innen denne type 'på-sparket-grafikk'. VIKTIG:Vi satser på en workshop der flest mulig kan delta, -også deg med allergi.Derfor ber vi alle deltakere møte opp parfymefrie.På atelieret benyttes luktfri sensitiv håndsåpe og ellers eddik, jif vindusspray og zalo.Det benyttes videre vannbasert sverte og acrylmaling. Ingen kjemikalier.Det vil være støv i atelieret i forbindelse med keramikk som blir laget.Ta gjerne kontakt på forhånd om du er allergisk eller sensitiv mot noe (annet), så vi kan vurdere hvordan vi best kan tilrettelegge.  [-]
Les mer
1 uke
Botanisk kunstmaling studie uke på Åsgårdstrand, 24 juni til 1 juli 2016. Kjent botanisk kunstner fra Storbritannia med lang undervisnings erfaringer fra Norge, Englan... [+]
Lære om botanisk kunstmaling på Thon hotell, Åsgardstrand, Vestfold. Norge har så mange skjønne blomster og planter, særlig på denne tiden på året. Lære å se på det som finnes med andre øyer, for så å feste det ned på papiret til glede over vinter halvåret. Gaynor Dickeson er an botanisk kunstner nå bosatt i Storbrittania, men som bodde i Norge i 25 år. England er kjent for sine vakre hagene, men Norge har et vakkert natur generelt. Gaynor vil vise deg hvordan man observere plantelivet, tegne og male det i akvarelle farver eller farge blyanter. Nytt for iår er noen timer med penn og blekk, for de som er interesserte. Kurset begynne for de som bor på hotellet, med en samlet middag på fredag kvelden og undervisningen begynne på lørdags morgen etter frokost. Hver morgen blir brukte to undervisning på konferanser rom. Rommet har utsikt utover Oslo fjorden og er nyttig for å hvile øyene en gang iblant. Etter lunsj er det fri til å disponere som en selv vil; slappe av, tar en tur eller fortsette å male. Som oftest vil Gaynor holder på med eget arbeid på konferanser rommet og er disponebelt om en har spørsmål. Men det er også planlagt å ta seg en tur Mølen hvis det er nok transport. For de som ikke ønsker å ha heltidspensjon, finnes det en dagpakke løsning 09:00-16:30, lørdag til torsdag. Om en vil deltar på kveldsmåltidene, kan det også legges til. Kontakt Gaynor om prisenene. [-]
Les mer
12 timer 3 600 kr
PRIS GRUPPE KURS: 3200,-/ 12 timer total / 3t-4t daglig PRIS PRIVAT KURS: 3600,-/ 12 timer / 3t-4t daglig [+]
Kurset innholder: veiledning i lagging/ undervisning i forming av eget mønster. klipp og sydd etter eget lagget mønster. Formålet med kurset er å gi deg individuell veiledning til å videreutvikle dine sømferdigheter, som fortsettelse av Søm kurs del 1, Nybegynner.   Du tar med på kurset alt av sy tylbehør nødvendig i kurs timene.Hvis du har ikke egen symaskin , kan låne en hos oss for dagen.I vår atelier gir vi deg muligheten av å kjøpe alt  innen stoff og sytilbehør.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;