Personlig utvikling
Du har valgt: DISK kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 1 time 1 450 kr
På forespørsel
Få en bedre forståelse av eget adferdsmønster. Ta en Disk analyse i sammen med en Coachingsamtale. [+]
Hva er det som får oss til å ta et ekstra steg, og hva er det som gjør at vi velger og ikke gjøre det? Det er først når vi lærer oss selv å kjenne at vi blir i stand til å forstå andre mennesker.  Hvorfor fungerer vi så bra med enkelte mennesker, mens det med andre kan være mer utfordrende? Bli mer bevisst dine sterke sider. DISK testen avdekker sterke og svake side, og under hvilke omstendigheter vi fungerer optimalt. En DISK analyse i sammen med en coaching samtale, vil gi deg en del \"aha\" opplevelser, og verdifull hjelp i og kvalitetsikre viktige valg.  Blir du mer bevisst dine sterke sider, og hvor du selv fungerer optimalt vil det være lettere å ta valg man kan leve med senere.  Ofte forsøker man ubevisst å tilpasse seg andres krav, i stedet for å utføre oppgavene på egne premisser. En bevisstgjøring vil føre til en mer harmonisk og lettere hverdag, både profesjonelt og privat. [-]
Les mer
Bedriftsintern 4 timer
På forespørsel
Basis DISK personlighetsprofil. Meget annerkjent analyseverktøy, fundament for adferdsbaserte kommunikasjonskurs, salgskurs, teamarbeid, ledelse, rekruttering ol. [+]
 Mennesker er forskjellige, derfor må vi kommunisere på forskjellige måter til ulike mennesker.  Vi benytter DISK adferdsanalyse i flere av våre kurs. Ved å kjenne seg selv, og bli i stand til å kjenne igjen ulikheter hos andre, vil man kunne tilpasse sin adferd og kommunikasjon slik at man får kommunisert det man vil på best mulig måte   Kurset er et basis DISK kurs hvor hver deltager får en innføring i DISK og en personlig analyse.   DISK beskriver og forklarer menneskelig adferd og viser hvorfor vi reagerer som vi gjør i ulike situasjoner. DISK personprofil gir deg en innsikt som vil være til hjelp i alle mellommenneskelige relasjoner, både privat og profesjonelt.   Hva er dine styrker, hvilke områder må du kvalitetssikre, hva er motiverende omstendigheter for deg.  Slike ting blir kartlagt i en DISK analyse. [-]
Les mer
Nettstudier 2 timer 1 250 kr
På forespørsel
Disk adferdsanalyse med coachingsamtale. [+]
Få en bedre forstålse av ditt eget adferdsmønster.Hva er det som får oss til å ta et ekstra steg, og hva er det som gjør at vi velger og ikke gjøre det?Det er først når vi lærer oss selv å kjenne at vi blir i stand til å forstå andre mennesker. Hvorfor fungerer vi så bra med enkelte mennesker, mens det med andre kan være mer utfordrende? Bli mer bevisst dine sterke sider. DISK testen avdekker sterke og svake side, og under hvilke omstendigheter vi fungerer optimalt. En DISK analyse i sammen med en coaching samtale, vil gi deg en del "aha" opplevelser, og verdifull hjelp i og kvalitetsikre viktige valg. Blir du mer bevisst dine sterke sider, og hvor du selv fungerer optimalt vil det være lettere å ta valg man kan leve med senere. Ofte forsøker man ubevisst å tilpasse seg andres krav, i stedet for å utføre oppgavene på egne premisser. En bevisstgjøring vil føre til en mer harmonisk og lettere hverdag, både profesjonelt og privat. Vi leverer DISK analyser, kurs, trening og samtaler til enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. [-]
Les mer