Maritime kurs og shipping
Du har valgt: DP-Dynamisk posisjonering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

40 timer
Dynamisk Posisjonering (DP) er mye brukt i offshoreindustrien, på eldre og nye fartøy samt rigger. Systemet blir mer og mer vanlig, og kompetansen treng... [+]
Dynamisk Posisjonering (DP) er mye brukt i offshoreindustrien, på eldre og nye fartøy samt rigger. Systemet blir mer og mer vanlig, og kompetansen trengs på stadig flere fartøy.  DP er høyaktuelt og legger grunnlaget for en navigatørjobb offshore. Når undervannsutrustninger skal vedlikeholdes eller løftes på plass på store havdyp, må skipet bruke dynamisk posisjonering (DP) for å holde posisjonen. På mange felt er utstyrstettheten på havbunnen så stor at det er umulig å ankre opp. Med DP kan fartøyer og boreinnretninger til havs holde sin posisjon uten å ankre opp.  I løpet av kursuken gis innføring i posisjoneringssystemet som blir stadig mer vanlig på rigger og fartøy offshore. Du lærer å samle data som forteller nøyaktig hvordan vær og vind påvirker et fartøys posisjonering og manøvrering. Vi gir praktisk undervisning med simulatortrening som gir god trening og individuell oppfølging.  Hvem kan søke - forkunnskaper og deltakere Vi krever at det er fullført STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk. Kurset er også søkbart for 3. klassestudenter, både med og uten kadettplass. For mer faglig informasjon, kontakt fagansvarlig Magne Petter Sollid, Undervisningslektor Nautikk/DP instruktør, tlf. 776 60312.   SESiNOR kurssenter/ Senter for sikre operasjoner i nord.   [-]
Les mer
Ålesund 5 dager 18 500 kr
14 Jun
Dynamic Positioning Basic Training [+]
Innhold Dynamisk posisjonering (DP) er et datastyrt system for automatisk å opprettholde skipets posisjon ved å bruke skipets egne propeller og thrustere. Kurset gir deltakeren grunnleggende teroretisk og praktisk kunnskap om dynamisk posisjonering i samsvar med krav fra Nautisk Institutt (NI) sitt opplæringsløp, fase 1. Deltakerne får gjennomføre praktiske øvelser på ulike DP system og gjøre seg kjent med tilgjengelig funksjonalitet, prinsipp som ligger til grunn for virkemåte og praktisk bruk. MERK: Alt kursmateriellet og presentasjonsmateriell vil være på engelsk Emneoversikt Definisjoner og terminologi Hovedelementene i DP systemet, inkludert redundans Koblinger til andre system på skipet, blant annet Power Management Posisjonsreferansesystem og andre måleinstrumenter Manøvrering og styring (simulator) Lover og regler Alarmtilstander og begrensninger Forkunnskaper Deltakere må ha et STCW sertifikat (II-1, II-2, III-3 Dekk eller III-1, III-2, III-3 maskin) eller være under utdanning mot et STCW certificate. Etter kurset vil du Etter å ha bestått eksamen kan kandidaten starte å opparbeide 60 dager DP fartstid på et DP fartøy,for å kunne delta på DP Simulator kurs.  Kurset passer for Navigatører og maskinister som trenger kjennskap til DP system, spesielt de som ønsker å kvalifisere seg til Nautical Institute sitt DP Operator Certification program. Eksaminering Kurset avsluttes med eksamen. Kursdeltakere som ikke består eksamen ved første forsøk får tilbud å gjennomføre 2. forsøk samme dag. Ta derfor høyde for dette i forhold til hjemreise. [-]
Les mer
Ålesund 5 dager 22 900 kr
31 May
Dynamic Positioning Simulator Course [+]
Innhold Gi deltakeren dypere innsikt, kunnskap og selvtillit til å stå ansvarlig for DP kontrollpulten og planlegge og gjennomføre DP operasjoner. Deltakerne vil få gjennomføre praktiske øvelser på flere ulike typer DP system  Simulatorkurset er fase 3 i Nautisk Institutt sitt DP Operatør program. Emneoversikt Kurset baserer seg på at kandidaten tidligere har fullført DP Basic kurset. Kurset omfatter posisjoneringssystem, framdriftssystem, effekt fordeling og effekt regulering. Det er fokus på lover og regler fra relevante myndigheter så vel som sikkerhet og effektivitet. Gjennom forelesninger og simulatorøvelser får deltakerne lære om forberedelse og gjennomføring av ulike DP operasjoner. Ulike referansesystem og DP system fra Rolls-Royce, L-3, MT, Kongsberg og ALSTOM (Converteam) vill bli brukt under kurset.  Forkunnskaper Deltakere må ha fullført DP Basic kurset og familiarisering. Basic kurset kan ikke være eldre enn fem (5) år. Et gyldig STCW sertifikat (II-1, II-2, III-3 Dekk eller II I-1, III-2, III-3 maskin) kreves. Kurset passer for Navigatører, maskinister og DPO elever som har til hensikt å kvalifisere seg som DPO etter Nautical Institute sitt program.  Eksaminering Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen. Kursdeltakere som ikke består eksamen ved første forsøk får tilbud å gjennomføre 2. forsøk samme dag. Ta derfor høyde for dette i forhold til hjemreise. [-]
Les mer
4 dager 10 000 kr
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkre... [+]
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp. Målsetting:Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: Klargjøre livbåt for evakuering Organisere og lede ombordstigning Sjøsette livbåt Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet. Innhold:Omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp. Introduksjon Regelverk/Forskrifter Teknisk beskrivelse og utstyr i livbåt Beredskapsorganisasjon/Alarminstruks/Kommandoforhold/Stress Livbåtførers/Mannskapets plikter og oppgaver Alternative evakueringsmidler Relevant førstehjelp Praktisk og teoretisk test For mer informasjon, kontakt:Unni P. Salte (51 50 03 31, us@sots.no). [-]
Les mer