IT-kurs
IT strategi
Du har valgt: Digital strategi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Digital strategi
 

Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
Kurset gir en innføring i digitalisering og hvordan digitalisering påvirker og kan utnyttes til å skape økt vekst og innovasjon. [+]
Digital strategi i styrerommet - EN-til-EN kurs *  * 3 timers en-til-en kurs og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Ved bestilling tar kursholder kontakt med deg direkte, og avtaler kursdato.    Kurset gir en innføring i digitalisering og hvordan digitalisering påvirker og kan utnyttes til å skape økt vekst og innovasjon. Deltagerne får en innføring i et rammeverk for utvikling av en fokusert digital strategi tilpasset virksomheten.   I tillegg vil deltagerne vil bli kjent med nødvendige begreper, anerkjente metoder og strategiske verktøy, og få delta i spennende gruppearbeid. I tillegg ser vi på hvordan arbeid med digitalisering kan organiseres og hva som er de viktigste virkemidlene for å lykkes.    Kurset tar utgangspunktet i internasjonal forskning knyttet til digitalisering, og gir en grundig innføring i de sentrale elementene i en digital strategi som styre og ledelse i virksomhetene bør konsentrere seg om. Kurset avmystifiserer begrepet digitalisering med forenklet terminologi, og gir deltagerne det nødvendige grunnlaget for å kunne delta aktivt i å utvikle fokuserte digitale strategier. I en verden hvor digitaliseringen driver endringstakten stadig raskere, blir retning og et tydelig fremtidsbilde viktigere enn rene langsiktige mål. Samtidig må man ha et felles begrepsapparat, forstå driverne og ofte benytte utradisjonelle virkemidler og nye forretningsmodeller for å lykkes.    Formålet med kurset: Formålet er å gi deltagerne et forenklet rammeverk for å kunne diskutere og sette premisser ved utvikling av en fokusert digital strategi. Videre vil deltagerne få avmystifisert begrepet digitalisering, få en forståelse av hva digitalisering i realiteten betyr for virksomheten og få konkretisert hva man kan gjøre for å utnytte de mulighetene som digitaliseringen gir.   Kursinnhold:  Hvordan kan styret sette premisser gjennom en fokusert digital strategi? Hva er digitalisering egentlig, hva er driverne og hvor fort går det? Hvilke muligheter og trusler gir digitalisering? Hva kreves for å lykkes? Digitalisering vs. IT Digital innovasjon Digital forretningsutvikling Digital transformasjon Digitale forretningsmodeller Strategiprosesser Digital strategi Fremtidsscenario Virkemidler Strategiske partnerskap Organisering og kompetanse   Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer Kurset inngår som ett av 3 valgfrie grunnkurs i Autorisasjonsprogrammet for Styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.   Målgruppe:  Målgruppen er primært styreledere, styremedlemmer, eiere og ledere som er opptatt av prosessene omkring digitalisering og digital strategi i styrerommet.    [-]
Les mer
1 dag 5 500 kr
Kurset avsluttes med et ”live OPC UA prosjekt” der man får et gratis OPC UA toolkit, og får vist hvor enkelt man kan implementere OPC UA på hhv Linux og Windows. [+]
OPC UA har mange nye bruksområder, f.eks. er OPC UA kompatibel på tvers av plattformer og fungerer derfor like godt for embedded-løsninger som bedriftsapplikasjoner. Noe annet grunnleggende nytt ved OPC UA er mulighet for å innføre informasjonsmodeller slik at det er enklere for brukere å finne akkurat den informasjonen de har behov for. Dette muliggjør igjen at OPC UA kan bli et sentralt element i industribedrifters IT-strategier. Hensikten med kurset er å gi deltagerne en detal­jert oversikt over OPC teknologiene. Alle spesifikasjoner som anvendes i industrien, samt den nye OPC UA spesifikasjonen blir gjennomgått. Deltagerne vil etter kurset vite hvilke OPC tekno­logier som er aktuelle i en gitt situasjon, samt være vel forberedt på å ta disse i bruk i prosjekter.   [-]
Les mer