IT-kurs
Du har valgt: IT strategi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

80 treff i IT strategi
 

Oslo 2 dager 14 900 kr
11 Sep
Fast-paced, Interactive and Collaborative course in UX! [+]
Fast-paced UX is a broad field, covering psychology, research, analysis, design and prototyping. You will dive deeply into each topic, immersing yourself in the key skills and concepts. You will surface briefly (for coffee) before diving again... and again... Interactive We believe in learn-by-doing. So you will not be sitting through a two-day lecture. You will be on your feet, working in teams, getting hands-on practical experience. Because we know that people learn best when they get a chance to do it themselves. Collaborative We believe strongly in collaborative design: teamwork produces the best work. You will not be working solo. You will collaborate with your teammates on a genuine case study, to solve real design problems for a real company.  About Colman Walsh - instructor of this course Colman Walsh is the owner and founder of UXTraining.com, a specialist provider of user experience training throughout Europe and North America.  Colman started working as a UX designer in San Francisco in 1999.  Since then he has worked with blue-chip clients in New York, London and now Dublin.  His expertise runs across the entire spectrum of UX: from research and strategy to design and prototyping. A fun and engaging presenter, Colman is an accomplished trainer, facilitator and workshop moderator.  Read more about Colman Watch Colman speaking   A two-day program that follows the lifecycle of a UX project  MODULE 1: THEORY What is user experience? Functional, aesthetic and experience design The design process The remarkable benefits of the process User experience in the digital age Technology and complexity and usability What is wrong with software design Why UX became a necessity User experience and the web Active media v passive media Alan Cooper and personas Paradox of specificity What we need to know about users Goals, behaviours and context Mental models MODULE 2: RESEARCH Planning your research Deciding what you need to know Hypothesis and assumptions Bias and how to avoid it Desk research Benchmarking and heuristics Task analysis Third party research Qualitative research How to ask questions Interviews and observation Live usability test Quantitative research Online surveys Card sorting Analytics MODULE 3: RESEARCH ANALYSIS Harnessing your data The process of triangulation Identifying patterns Insight versus proof Personas The elements of a persona The pitfalls of personas Personas v marketing segments User scenarios and journeys Defining user scenarios Plotting a user journey Visualising your requirements From data to design Defining your feature set Prioritising your features Lean UX and the Minimum Viable Product MODULE 4: INTERACTION DESIGN Structure and organisation Mental models and concept models Information hierarchy and interaction flow Sitemaps and screenflows Interfaces and navigation Control, forgiveness and feedback Conventions and design patterns Storyboards and wireframes Designing for mobile Mobile mindsets Content versus navigation Tap targets Lean UX and design sprints Organising your sprint Design exercises Tips on facilitation MODULE 5: PROTOTYPING Planning your test Profiling your users Recruiting participants Creating a test script Building a prototype Minimum viable prototype Prototyping tools Building a prototype The test setup Desktop testing: hardware and software Mobile testing: hardware and software How to moderate a test Allowing participants to relax Giving instructions Open-ended questions [-]
Les mer
4 dager 23 150 kr
Kurset gir en samlet oversikt rundt ITIL® livssykluser og Service Management . Kurset er obligatorisk for de som ønsker å oppnå sertifiseringen ITIL® Expert. [+]
Oversikt Kurset gir en samlet oversikt rundt ITIL® livssykluser og Service Management . Kurset er obligatorisk for de som ønsker å oppnå sertifiseringen ITIL® Expert.   Mål Kurset er et avslutningskurs for kandidater som har samlet 17 credits   innenfor ITIL® sertifiseringsskjema og kurset vil gi grunnlag for å ta   siste sertifiseringstest som kvalifiserer til tittelen ITIL® Expert .   Hvem bør delta? Kandidatene må ha minst 17 credits før en kan gå opp til sertifiseringstest.   Faglige kvalifikasjoner Kurset avslutter det faglige programmet som består av kurs fra Capability eller Lifecycle serien. Eksamen består av en kompleks flervalgsoppgave og må   gjennomføres innen 90 minutter (120 minutter for kandidater som ikke har   engelsk som førstespråk – gjelder kun ved papirbasert eksamen). For å   bestå må en ha minimum 70 % korrekte svar.   Kurs struktur Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 28 timers selvstudie som forberedelse til eksamen.   Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:     Introduksjon til IT Service Management ledermessige forhold.   Lede og styre implementering av IT Service Management.   Risikostyring.   Lederfunksjoner.   Forstå de organisatoriske utfordringer.   Evaluering av prosesser.   Andre relevante industristandarder. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 17 950 kr
17 Oct
Formålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de... [+]
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset.Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Design og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor Service Design fasen i livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.MålFormålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de fem sentrale elementer av Service Design og hvordan dette kan forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon. Kurset tar også sikte på at elevene skal forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i Service Design. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Design eksamen.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av å designe tjenester. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Design. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• De viktigste prinsipper og mål innen Service Design• Organisatoriske forhold innenfor Service Design• De fem aspektene innen Service Design – design av tjenesteløsning, systemer, teknologiarkitektur, prosesser og overvåkningssystemer• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.• Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Design• Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Design• Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service DesignKurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor:• Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, IT Service Continuity Management [-]
Les mer
4 dager 21 150 kr
• Lær deg hvordan du skal bygge opp en effektiv endringsprosess! • Forstå hvordan testing tar utgangspunkt i forretningsmessige krav og brytes ned lagvis i fors... [+]
Release, Control & Validation   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Change Management, Release and Deployment Management, Service Validering og Testing, Service Asset and Configuration Management, Request Fulfilment, Service Evaluation og Knowledge Management som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell. Mål Formålet med Release, Control & Validation kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrert ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak.Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Release, Control & Validation eksamen. Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Release, Control & Validationprosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år. Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering. Kurs struktur 4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig. DokumentasjonOmfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: Service Management som praksis Release, Control & Validation i et livssyklus perspektiv. Change Management som sikrer at endringer gjennomføres på en god måte. Service Validation and Testing som sikrer at leveranse av nye tjenester gjennomføres på en sikker måte. Service Asset and Configuration Management som gir oversikt over alle eiendeler og verdier. Knowledge Management som sikrer at kunnskap og kompetanse bygges opp, brukes og forvaltes. Evaluation som sikrer at endringene leveres i henhold til avtalt nivå. Felles operasjonelle aktiviteter relatert til Release, Control & Validation prosesser. Organisering og beskrivelse av aktiviteter innen Service Operation som skal utføres innen Release, Control & Validation prosesser. Roller og ansvar innen Release Control & Validation. Vurderinger rundt implementering og teknologi. Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer. CSI som en konsekvens av effektive Release, Control & Validation prosesser. [-]
Les mer
Oslo 5 dager 24 500 kr
11 Sep
ITIL® Managing Across the Lifecycle (Malc) kurset er siste kurs og modul som kandidater må ta for å oppnå ITIL Expert sertifiseringen.
 [+]
Dette kurset er det avsluttende kurset innen ITIL® v3 og gir deltagerne grunnlaget for å oppnå ITIL® Expert sertifiseringen. På kurset oppsummeres kunnskapen fra Lifecycle og Capability kursene, og setter fokus på ferdigheter som kreves for å gjennomføre og håndtere tilpasning til Service Lifecycle. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Deltagerne får en ITIL V3 Managing Across the Lifecycle kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. Kurset går over 5 dager fra kl 09.00-17.00. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. Kurset består av følgende emner: Håndtere planlegging og implementasjon av IT Service Management Livssyklus posisjonering og overgang Hvordan oppnå forretningsverdi med mennesker, prosesser og funksjoner Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risiko med service management Risk Management Prosjektvurdering av livssyklusen Strategisk endringsledelse Forståelse for regler, retningslinjer og rammeverk     [-]
Les mer
Oslo 4 dager 23 150 kr
31 Oct
Formålet med Release, Control & Validation kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen ... [+]
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Change Management, Release and Deployment Management, Service Validering og Testing, Service Asset and Configuration Management, Request Fulfilment, Service Evaluation og Knowledge Management som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.Mål Formålet med Release, Control & Validation kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrert ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak.Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Release, Control & Validation eksamen.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Release, Control & Validationprosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager).Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.DokumentasjonOmfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• Service Management som praksis• Release, Control & Validation i et livssyklus perspektiv.• Change Management som sikrer at endringer gjennomføres på en god måte.• Service Validation and Testing som sikrer at leveranse av nye tjenester gjennomføres på en sikker måte.• Service Asset and Configuration Management som gir oversikt over alle eiendeler og verdier.• Knowledge Management som sikrer at kunnskap og kompetanse bygges opp, brukes og forvaltes.• Evaluation som sikrer at endringene leveres i henhold til avtalt nivå.• Felles operasjonelle aktiviteter relatert til Release, Control & Validation prosesser.• Organisering og beskrivelse av aktiviteter innen Service Operation som skal utføres innen Release, Control & Validation prosesser.• Roller og ansvar innen Release Control & Validation.• Vurderinger rundt implementering og teknologi.• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.• CSI som en konsekvens av effektive Release, Control & Validation prosesser. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 16 000 kr
21 Aug
Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Design-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknik... [+]
Dette er et av fem kurs innen ITIL® Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Design-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknikker innenfor Service Design, men ikke detaljer innen de understøttende prosesser. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Kurset går over 3 dager fra kl 09.00-16.30. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår.   Deltagelse på dette kurset vil gi deg flg kompetanse: Forstå Service Management i praksis og Service Design prinsipper, hensikt og mål Forstå hvordan alle Service Design-prosessene samhandler med andre livssyklus prosesser De sub-prosesser, aktiviteter, metoder og funksjoner som brukes i hver av Service Design-prosessene Roller og ansvar innenfor Service Design, samt aktiviteter og funksjoner for å oppnå optimal drift Hvordan man måler Service Design ytelsen Forstå teknologi og krav til implementering til støtte for Service Design Utfordringene, kritiske suksessfaktorer og risikoer forbundet med Service Design   [-]
Les mer
3 dager 16 150 kr
• Tilegne deg viktig kunnskap og metoder for å utvikle dine tjenester. • Lær hvordan du kan etablere en effektiv organisasjon for å sikre optimale tjenestelevera... [+]
Service Design   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Design og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor Service Design fasen i livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). MålFormålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de fem sentrale elementer av Service Design og hvordan dette kan forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon. Kurset tar også sikte på at elevene skal forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i Service Design. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Design eksamen. Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av å designe tjenester. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år. Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering. Kurs struktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Design. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig. Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: •De viktigste prinsipper og mål innen Service Design •Organisatoriske forhold innenfor Service Design •De fem aspektene innen Service Design – design av tjenesteløsning, systemer, teknologiarkitektur, prosesser og overvåkningssystemer •Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer. •Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Design •Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Design •Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service Design Kurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor: •Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, IT Service Continuity Management [-]
Les mer
Oslo Bergen Og 1 annet sted 3 dager 16 000 kr
30 Aug
18 Oct
08 Nov
Ensuring that an IT organization is competent in continuous improvement is absolutely essential to the success of Lean within IT. In the Lean IT Foundation, we looked at ... [+]
This Lean IT Kaizen training will help you on your journey to mastering continuous improvement, and becoming a Lean IT Kaizen Lead. The Lean IT Kaizen Leas is someone who is involving with improvement based on Lean principles. The Lean IT Kaizen Lead may come from any Level of the IT organization, in any "department". The Course Learning objectives After completing this course, you know the most important concepts regarding Kaizen, and you are able to: Organize a Kaizen Lead a Kaizen Teach others the DMAIC model Identify and define problems Create a data Collection plan Analyze the root cause of the problems Understand and apply different improvement Methods Make a Control plan Ensure the sustainability of improvements Concepts Covered 1. Introduction of Kaizen Introduction and Kaizen concepts Kaizen, Kakushin and Kaikaku The DMAIC model Kaizen mindset 2. Organizing Kaizen Kaizen team roles Improvement initiatives Plan and prepare a Kaizen event Gain support Select the team 3. A3 Method Goals of the A3 Method Difference between Summarazing, Analyzing and Synthesizing Structure communication according to the Pyramid principle Summarize information into the A3 format 4. Define Selecting a Problem and identifying owner Problem statement Scope of the problem Collect VoC information High Level Kaizen plan 5. Measure The Three generic types of units of work Measure and Validate Value Stream Map Data Collection plan Qualitative and Quantitative Measurement systems Baseline and a Benchmark Quick Wins 6. Analyze Seven basic Tools of Quality 5 whys Cause and Effects Matrix Failure Mode Effects Analysis (FMEA) Improve How to identify improvement options Idea generation techniques How to test a solution Best and good practice solutions within IT 8. Control How to ensure the sustainability of the improvement Measurement of improvement Control plan Types of documentation Communication to stakeholders This course prepares you for the Lean IT Kaizen Lead certificate. Information regarding the exam Closed book exam With 40 multiple Choice questions. the pass score is 65 % (26 out of 40 questions Exam duration is 60 minutes. The exam is compliant With the Lean IT Association Syllabus and APMG-International accredited [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Intranett og intranett-teknologi; Tjenesteinnhold i lokale informasjonssystemer; Sikkerhet i informasjonstjenester; Bedriftsopplæring; [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: IINI1001 IT Introduksjon eller tilsvarende forhåndskunnskaper. Innleveringer: Et større prosjektarbeid som gjennomføres som gruppearbeid. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Vurderingen i faget er basert på prosjektarbeidet. Prosjektene gjennomføres gruppevis. Individuelle karakterer kan gis ved manglende deltakelse eller ved kontraktsbrudd med øvrige medlemmer. Ansvarlig: Thor O. Olsen         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet «Lokale informasjonstjenester» skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kjenner til ulike typer informasjon som brukes i bedrifter og organisasjoner- har kunnskap om hvordan datateknologi og nettløsninger kan brukes i bedriftens forvaltning av informasjon- har kunnskap om moderne former for intern opplæring og oppbevaring og tilgjengelighet av kunnskapskapital FERDIGHETER:Kandidaten:- kan se behov for og være pådriver for små og mellomstore informasjonsløsninger for intern informasjon- kan komme med anbefalinger for bruk av moderne IT-kommunikasjonsløsninger - kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til informasjonsforvaltning og ivaretakelse av virksomheters kunnskapskapital GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- har forståelse for betydningen av aktiv informasjons- og kunnskapsforvaltning.- kan delta i planlegging og gjennomføring av informasjonshåndteringsprosjekter- kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre Innhold:Intranett og intranett-teknologi; Tjenesteinnhold i lokale informasjonssystemer; Sikkerhet i informasjonstjenester; Bedriftsopplæring;Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Lokale informasjonstjenester 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Oslo 4 dager 21 000 kr
30 Oct
Kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Planning, Protection & Optimization innen Service Lif... [+]
Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL. Kurset omfatter også Service Lifecycle, men kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Planning, Protection & Optimization innen Service Lifecycle i ITIL. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Deltagerne får en ITIL V3 Planning, Protection & Optimization kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. Kurset går over 4 dager fra kl 09.00-16.30. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. Kurset dekker følgende emner: Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Management IT Security Management Demand Management Challenges Roles and Responsibilities Technology [-]
Les mer
4 dager 21 000 kr
Målsetning Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få k... [+]
Målsetning Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak.Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Offerings & Agreements eksamen. Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Service Portfolio Management, Service Catalogue Management, Service Level Management, Demand Management, Supplier Management, Financial Management og Business Relationship Management som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.MålFormålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak.Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Offerings & Agreements eksamen.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Offerings & Agreements prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager).Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• Service Portfolio Management som sikrer at tjenester blir riktig faset inn og ut av porteføljen basert på foretningsmessige vilkår.• Service Catalogue Management som er opptatt av produksjon og dokumentasjon av tjenestekatalog.• Service Level Management som setter opp en Service Level Agreement (SLA) og sikrer at alle SLAs har en underliggende støttestruktur på plass.• Demand Management som identifiserer forbruksmønstret i virksomheten.• Supplier Management som sørger for alle partnere og leverandører styres i riktig retning og inkluderer kontraktsstyring.• Financial Management som inkluderer og sikrer forståelse av tjenestens verdi samt styring av alle økonomiske forhold.• Business Relationship Management som har ansvar for å håndtere kunder samt å sikre at tjenestekatalogen og porteføljen inneholder riktige tjenester.• Operasjonelle aktiviteter og prosesser som dekkes i andre livssyklusfaser eller prosesser.• Organisering av operasjonelle funksjoner som utføres innenfor tjenesteavtalene.• Roller og ansvar innenfor fagområdet.• Vurderinger rundt implementering og teknologi.• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.• CSI som en konsekvens av effektive tjenestavtaler. [-]
Les mer
Oslo Bergen Og 1 annet sted 2 dager 15 500 kr
28 Aug
06 Sep
02 Oct
ITIL Practitioner dekker Continual Service Improvement (CSI) tilnærmingen i måten å strukturere eventuelle forbedringstiltak. [+]
ITIL Practitioner dekker også tre nøkkelområder som er avgjørende for at forbedringstiltakene skal lykkes: Endringsledelse Kommunikasjon Måling og måleparameter ITIL Practitioner gir veiledning etter 9 prinsipper: 1. Fokus på verdi 2. Design for opplevelsen 3. Start der du er 4. Jobb helhetlig 5. Jobb iterativt 6. Observer direkte 7. Vær åpen 8. Samarbeid 9. Gjør det enkelt   Kurset går over 2 dager og på slutten av dag 2 tilbyr vi deg å ta sertifiseringseksamen. Kurset inkluderer: Nødvendig kursdokumentasjon (elektronisk format) Manualen: ITIL Practitioner Guidance Sertifiseringseksamen Inkludert i kursprisen er ITIL Practitioner eksamen Eksamen vil bli scenariobasert støttet av en case-studie som tester deg i kunnskap og best mulig anvendelse av ITIL rammeverket på en praktisk måte. For å ta eksamen må du ha gjennomgått og bestått ITIL Foundation eksamen. Testen er en åpen bok eksamen med flersvars oppgaver basert på et senario og du har 1 time og 45 minutter til rådighet i tillegg til evt. ekstra tid. [-]
Les mer
3 dager 15 800 kr
Learn how to effectively present, communicate and analyze your data. [+]
Stephen Few will be presenting his Visual Business Intelligence Workshop in Oslo from the 09-11 May 2017. This is your opportunity to learn from the world’s foremost thought leader in Data Visualization! We are overwhelmed by information, not because there is too much, but because we don't know how to tame it. Information lies stagnant in rapidly expanding pools as our ability to collect and warehouse it increases, but our ability to make sense of and communicate it remains inert, largely without notice. Computers speed the process of information handling, but they don't tell us what the information means or how to communicate its meaning to decision makers. These skills are not intuitive; they rely largely on analysis and presentation skills that must be learned. Stephen Few of Perceptual Edge focuses on the tools and techniques of visual business intelligence to help you make better use of your valuable information assets. Stephen’s insights and material on effective analysis and presentation are based upon the research completed for his three books, which his workshop is based on: Day 1-2 , May 09-10: Show Me the Numbers. Designing Tables and Graphs to Enlighten. This full-day course will teach you how to effectively communicate quantitative business data using tables and graphs. You will learn how to select the appropriate medium of communication (table vs. graph, and which type) and how to visually design each component to express your message clearly and compellingly. Each attendee receives a copy of the book Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten (second edition). Day 3, May 11: Information Dashboard Design. Creating Dashboards for At-a-Glance Monitoring. Dashboards offer an exciting new way to provide people at a glance with the critical information they must monitor to do their jobs. This full-day course reaches past the hype to give you the unique design skills required to build dashboards that really work. Each attendee receives a copy of the book Information Dashboard Design, Creating Dashboards for At-a-Glance Monitoring (second edition).   [-]
Les mer
Oslo 3 dager 15 000 kr
28 Aug
23 Oct
Dette MTA kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Database ad... [+]
Dette MTA kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Database administrasjon eller Business Intelligence .Kurset går over 3 dager og gir deg forståelse for grunnleggende Database administrasjon (kurset er versjonsuavhengig, dvs relevant for alle tilgjengelige versjoner), og forbereder deg på å bestå Microsoft Technology Associate eksamen 98-364. I løpet av kurset lærer du:  Grunnleggende Database konsepter Opprette Database objekter Data manipulasjon Datalagring Database administrasjon [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;