Alle kategorier
Du har valgt: IT-kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i IT-kurs
 

3 dager 1 500 kr
PowerPoint 2010 er et presentasjonsprogram som brukes når vi skal vise fram data – enten det er tekst, bilder, tall eller tegninger. [+]
PowerPoint 2010 er et presentasjonsprogram som brukes når vi skal vise fram data – enten det er tekst, bilder, tall eller tegninger. Programmet kan brukes til å lage lysark som skrives ut, eller vi kan vise presentasjonen ved hjelp av PC + videokanon. På kurset vil grunnleggende funksjoner vektlegges, men vi vil og se på hvordan en bygger opp og setter sammen en presentasjon. Forkunnskaper: Du må ha kunnskaper tilsvarende PC-begynnerkurs. Brukere av Powerpoint 2007 kan og følge dette kurset. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 22 900 kr
28 Aug
29 Nov
Big Data on AWS introduces you to cloud-based big data solutions such as Amazon Elastic MapReduce (EMR), Amazon Redshift, Amazon Kinesis and the rest of the AWS big data ... [+]
In this course, we show you how to use Amazon EMR to process data using the broad ecosystem of Hadoop tools like Hive and Hue. We also teach you how to create big data environments, work with Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, and Amazon Kinesis, and leverage best practices to design big data environments for security and cost-effectiveness. Course Objectives This course teaches you how to: Fit AWS solutions inside of a big data ecosystem Leverage Apache Hadoop in the context of Amazon EMR\Identify the components of an Amazon EMR cluster Launch and configure an Amazon EMR cluster Leverage common programming frameworks available for Amazon EMR including Hive, Pig, and Streaming Leverage Hue to improve the ease-of-use of Amazon EMR Use in-memory analytics with Spark and Spark SQL on Amazon EMR Choose appropriate AWS data storage options Identify the benefits of using Amazon Kinesis for near real-time big data processing Define data warehousing and columnar database concepts Leverage Amazon Redshift to efficiently store and analyze data Comprehend and manage costs and security for Amazon EMR and Amazon Redshift deployments Identify options for ingesting, transferring, and compressing data Use visualization software to depict data and queries Orchestrate big data workflows using AWS Data Pipeline [-]
Les mer
Oslo Hele landet 5 dager 22 500 kr
14 Aug
18 Sep
16 Oct
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions [+]
This course is intended for IT professionals who are familiar with managing on-premises IT deployments that include AD DS, virtualization technologies, and applications. The students typically work for organizations that are planning to locate some or all of their infrastructure services on Azure. This course also is intended for IT professionals who want to take the Microsoft Certification exam, 70-533, Implementing Azure Infrastructure Solutions. [-]
Les mer
Oslo København 5 dager 3 110 EUR
08 Jan
22 Jan
Students will set up a Ceph environment and its configuration as a back end for OpenStack, and configure and use the advanced features of OpenStack Neutron. [+]
The Red Hat OpenStack Administration III (CL310) course provides extensive hands-on training for experienced system administrators in how to use the distributed storage features of Red Hat® Ceph Storage and the networking capabilities of OpenStack® Neutron. Students will set up a Ceph environment and its configuration as a back end for OpenStack, and configure and use the advanced features of OpenStack Neutron. This course includes Red Hat Certified Engineer in Red Hat Openstack exam (EX310). Language: Spoken language in the training will be english unless all students are comfortable/familiar with norwegian. Training material is in english. Course overview Students will set up a Ceph environment and its configuration as a back end for OpenStack, and configure and use the advanced features of OpenStack Neutron. Course content summary Deploy Red Hat Ceph Storage Manage snapshots in Red Hat Ceph Storage Access Ceph storage through Ceph block device (RBD) and Ceph object gateway (RADOSGW) Configure Red Hat Ceph Storage as a storage back end for OpenStack Services Manage networks based on VXLAN, VLAN and GRE Deploy and using load-balancer-as-a-service (LBaaS) in OpenStack Neutron Troubleshoot Neutron issues Outline for this course Introduction to Red Hat Ceph Storage Introduce Red Hat Ceph Storage architecture, components, and attributes. Describe Red Hat Ceph Storage components and features Describe the components and features of Red Hat Ceph Storage. Deploy and access Red Hat Ceph Storage Create snapshots and clones for Red Hat Ceph Storage. Create snapshots and clones Manage snapshots and clones of a Ceph Block Device (RBD). Ceph with the Glance Image service Integrate Ceph with the OpenStack Glance Image service to store OpenStack images in Ceph. Ceph with the Cinder Block Storage service Integrate Ceph with the OpenStack Cinder Block Storage service to provide OpenStack volumes in Ceph. Ceph with the Nova compute service Integrate Ceph with the OpenStack Nova compute service to store instance data in Ceph. Introduce networking fundamentals Review networking concepts and deploy OpenStack with a separate Neutron networking node. Network interfaces Manage network interfaces manually (using the ip command) and persistently. Virtual bridging Install and manage virtual network bridges. Virtual network devices Create and deploy virtual network devices. Network namespaces Manage and implement networks inside a network namespace. Neutron services Verify and manage the Neutron services. Provisioning tenant networks Provision tenant networks using VXLAN tunnels, GRE tunnels, and VLANs. Implementing load-balancer-as-a-service (LBaaS) Implement LbaaS. Neutron networking services Diagnose and troubleshoot issues with the Neutron networking service. Comprehensive Review Review tasks from the Red Hat OpenStack III course. [-]
Les mer
Trondheim 3 000 kr
01 Sep
Foto: Wavebreakmedia - yayimages.com Mange skoler og lærere har et ... [+]
Foto: Wavebreakmedia - yayimages.com Mange skoler og lærere har et ønske om og behov for å få bedre innsikt i mulighetene som bruk av programmering i skolen kan gi. Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU utvikler nå et emne på 7,5 studiepoeng, som fokuserer på hvordan programmering og utvikling av digital kreativitet kan brukes i skolen.Emnet tar for seg programmering som fag og ferdighet, og skal gi innsikt i hvordan programmering brukes for å konstruere og styre teknologi. Emnet er praktisk rettet og legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. I emnet vil det være vekt på hvordan programmeringsfaget kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. Vi tar for oss grunnleggende programmering med eksempler fra spill, styring av enkel elektronikk og roboter (som Arduino, Raspberry PI), programmering brukt til enkle beregninger.Fem samlinger på ettermiddag/kveld. 31. august: Oppstart og samling I 28. september: samling II 19. oktober: samling III 9. november: samling IV 30. november: avsluttende samling med presentasjon av prosjekt. Samlingene varer fra 1445 til 2100, inkludert en time til middag. I tillegg arrangeres kvelder for veiledning med frivillig oppmøte.  [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
30 Jan
Generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettve... [+]
Generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. Brannmurer, VPN, IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og rutere. En del vanlige angrep, og mottiltak.Les mer om IFUD1016 Nettverkssikkerhet [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 900 kr
Kursinstruktør Kai og Tom Gilb Kurset vil bli ledet av Tom og Kai Gilb begge anerkj... [+]
Kursinstruktør Kai og Tom Gilb Kurset vil bli ledet av Tom og Kai Gilb begge anerkjente fagpersoner innen kvalitetssikring av softwareprosjekter nasjonalt og internasjonalt. De er et entusiastisk og dynamisk far og sønn-lag som alltid sørger for at du som kursdeltaker får en interessant og høyaktuell læreopplevelse.  De holder kurs over hele verden innen sitt fagfelt. De er konsulenter for mange internasjonale tungvektere innen IT, er foreleser ved universiteter, høgskoler og store konferanser både i inn- og utland og de skriver artikler og fagbøker. I 2012 ble Tom Gilb tildelt utmerkelsen "Honorary Fellow of the British Computer Society".  De har utviklet flere kjente metoder og teknikker innen kvalitetssikring og den første boken på emnet "software inspection" kom i 1993 – nå trykt opp 14 ganger. Kursinnhold Dag 1 AGENDA: Praktiske metoder for kartlegging og kvantifisering av kvalitet Interessent kvaliteter- Analyse og spesifisering av interessent kvaliteter Kvantifisering av kvaliteter- Alle kvalitetskrav trenger å kvantifiseres for å kartlegge alle kvalitetsdimensjonene Kvalitet ved engineering- Design kvalitet inn, ikke prøv å teste det inn!- Hvordan finne tekniske løsninger som skaper ønskede kvalitetsnivåer Verdi estimeringstabeller- Ett praktisk verktøy for å håndtere og prioritere flere kvaliteter, ressurser, og flere arkitekt løsninger kvantifisert Kvantifiserte kvalitets kriterier for inngang og utgangs prosesser Kontinuerlig kvalitets levering- Ett viktig steg foran standard smidig ved fokus på kontinuerlig levering av kvalitet- The Unity Method (111111) for å dele opp arkitektur i inkrementer av kvalitet Kvantifisering av krav til oppetid- Flyttbarhet, tilgjengelighet, tilpassningshet Dag 2:AGENDA: Agile Inspection Leader – smidig kvalitetssikring i praksisI løpet av denne kursdagen går vi dypere inn på hvordan du i praksis planlegger, gjennomfører og følger opp en smidig kvalitetssikringsprosess. Hvordan raskt måle og finne feil i spesifikasjoner og prosjektdokumenter Hvordan du kan bruke måleresultater for å sikre at dokumentene er korrekte med hensyn på økonomiske krav og viktige tidsfrister/milepæler Hvordan måle kvaliteten på et dokument ved hjelp av sjekklister, spesifiseringsregler, prosedyrer, og numeriske inngang- og utgangskriterier Hvordan rydde opp i allerede eksisterende dokumenter for å reduserer feilraten, spare kostnader og tid, og øke kvaliteten Learning by doing: Hvordan bruke systematiske tilbakemeldinger underveis i kravspesifikasjonsprosessen for å levere dokumentasjon med klare og tydelige testkriteria Praktiske metoder og verktøy for å skrive dokumentasjon som danner et godt grunnlag for design og test av softwaresystemer av høy kvalitet, til avtalt tid og under budsjett [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Adresser og pekere, kontainere, anonyme funksjoner, RAII, smarte pekere, tråder og asynkrone tjenes... [+]
Adresser og pekere, kontainere, anonyme funksjoner, RAII, smarte pekere, tråder og asynkrone tjenester, operator overloading, templates, STL, bruk av 3.parts API.Les mer om IFUD1048 C++ for programmerere [-]
Les mer
Oslo 5 dager 32 000 kr
04 Dec
Kursinnhold Course version: 015 Course announcementsGain knowledge in configuring SAP Process Integr... [+]
Kursinnhold Course version: 015 Course announcementsGain knowledge in configuring SAP Process Integration and learn how to implement different integration scenarios with SAP and non-SAP applications. GoalsThe participants will learn to configure scenariosUnderstand and configure the different options with which a back-end system can be connected to the SAP Process Integration (formerly known as SAP Exchange Infrastructure). AudienceBusiness Process ArchitectDeveloperDeveloper ConsultantSystem AdministratorSystem ArchitectTechnology Consultant PrerequisitesEssential: BIT100 Recommended: SAPTEC Fundamentals of SAP Web ASBasic knowledge of Integration TechnologiesBasic Understanding of XML Course based on software releaseSAP Process Integration 7.40 ContentSAP Process Integration Architecture- Describing SAP Process Integration Architecture- Explaining the Functionality and Utilization of SAP Process Integration The System Landscape Directory (SLD) Maintaining Products and Software Components in the System- Landscape Directory (SLD)- Implementing Technical Systems in the System Landscape Directory- Maintaining Business Systems for Use in the Integration Directory Interface Objects in the Enterprise Service Repository (ESR)- Listing Options for Navigating the Enterprise Services Repository (ESR) Analyzing Interface Objects in the Enterprise Services Repository(ESR)- Maintaining Interface Objects- Defining Message Processing Types and Quality of Services Object Mapping in the Enterprise Service Repository (ESR)- Creating Message Mapping Objects- Mapping Between Service Interfaces- Analyzing Asynchronous Integration Scenarios Configuration of Integration Directory Communication Objects- Using Configuration Views- Creating Communication Channels in the Integration Directory (ID) Configuration of Integration Directory Objects for ABAP Processing- Analyzing Objects Used in the Configuration of Integration- Engine (IE) Communication- Analyzing Routing Objects Used in Integration Engine (IE) Communication- Analyzing Multiple Receiver Objects Used in Integration Engine- (IE) Communication Configuration of Integration Directory Objects for Java Processing- Maintaining Objects for Advanced Adapter Engine (AAE)-Only- Processing- Maintaining Objects for Advanced Adapter Engine Extended (AEX)- Message Processing- Creating and Deploying Integration Flows to the Advanced Adapter- Engine Extended (AEX) Operations of SAP Process Integration- Using the Runtime Workbench- Using the Process Integration Monitoring (PIMon) Home- Using the SAP NetWeaver Administrator Connectivity Options for SAP Process Integration- Analyzing Connectivity Options between Back-End Systems with- SAP Process Integration HTTP Connectivity Options- Configuring the Simple Object Access Protocol (SOAP) Adapter- Using Proxy Technology- Checking the HTTP ABAP Adapter- Using the HTTP_AAE (Java) Adapter File Adapter Configuration- Configuring the Receiver File Adapter- Configuring a Sender File Adapter Intermediate Document (IDoc) Connectivity Options- Using the Intermediate Document (IDoc) Adapter with the Receiver- Intermediate Document Adapter for the ABAP Stack- Using the Sender Intermediate Document (IDoc) Adapter- Using the Intermediate Document (IDoc) Adapter in the Advanced- Adapter Engine (AAE)- Configuring a Complete Intermediate Document (IDoc) Scenario Configuration of SAP Business Application Programming Interfaces (BAPIs) Connectivity- Configuring the Receiver Remote Function Call (RFC) Adapter- Configuring the Sender Remote Function Call (RFC) Scenario Enterprise Services and B2B Connectivity- Analyzing Enterprise Services- Configuring Business-to-Business (B2B) Connectivity Cross-Component Business Process Management (ccBPM) Integration Processes- Analyzing the Runtime of the Cross-Component Business Process- Management (ccBPM)- Identifying the Steps to Create and Use an Integration Process [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 000 kr
15 Nov
Kursinnhold Course version: 002 Course announcementsThis course is designed to give participants a d... [+]
Kursinnhold Course version: 002 Course announcementsThis course is designed to give participants a detailed look at the administration tasks and activities necessary to support the SAP Fiori solution. Participants will learn how to install, configure and customize the Fiori landscape, as well as how to configure ancillary systems in the total solution (e.g. System Configuration, Trusted RFC, Gateway/System Aliases, FLP and App-specific services). Finally, learner will explore how to deploy, manage, and monitor SAP Fiori standard and customized applications. GoalsThis course will prepare you to:Understand the installation steps for SAP Gateway, Central UI, Product UI, and SAP Web DispatcherPerform system configuration for Trusted RFC, Gateway/System Aliases, FLP Services, and App-specific servicesPerform enterprise Search ConfigurationPerform HANA configuration (Functional Units, Data Models, OData Services, etc.)Understand securityUnderstand authenticationPerform monitoring AudienceSolution ArchitectSystem Administrator PrerequisitesEssential:SAPTECADM100 Recommended:General understanding of administration of enterprise systems Course based on software releaseUniversal Target 4.0 – SAP S/4HANA 1511 SP01 ContentIntroduction- Explore SAP Fiori App Types- Understand Implementation Planning System Landscape- Explain Product Versions- Understand the SAP Web Dispatcher- Explore the SAP Gateway- Explain SAP HANA SAP Fiori Infrastructure- Explore the SAP Fiori Launchpad- Use User Assistance Settings- Set Up SAP Fiori Search App Implementation- Explain User Management and Authorization Operations- Explain Monitoring- Explain SAP Gateway Monitoring- Explain Transportation [-]
Les mer
Stockholm København Og 1 annet sted 3 dager 2 190 EUR
14 Aug
21 Aug
28 Aug
This 3 day course introduces attendees to the SUSE Manager 3 product. Attendees will learn how to install SUSE Manager 3, register new and existing systems with SUSE Mana... [+]
This course will prepare students for the SUSE Certified Administrator in Systems Management certification. This course prepares attendees to install SUSE Manager 3, configure the SUSE Manager 3 server in their environment, register their existing or new servers to SUSE Manager, use Salt configuration management, search for CVE vulnerabilities, patch servers, use Subscription Matching, add Organizations and use the SUSE Manager Proxy Server. SUSE Manager 3 adds support for Salt based configuration management and a range of updates and improvements from the 2.1 release. Course Outline SUSE Manager 3 Technical Overview Installing SUSE Manager 3 Adding Users and Groups Channel Management Managed Client Registration Salt Overview Manage CVEs and Patching Configuration Management Subscription Matching System Deployment Organisations in SUSE Manager 3 Deploying the SUSE Manager 3 Proxy [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper inn... [+]
Gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Tabeller.Les mer om IFUD1025 Programmering i Java [-]
Les mer
Oslo 2 dager 8 400 kr
12 Sep
Kurset gir deg kunnskap om hvordan sette opp et prosjekt med basis i forskjellige underlag og forutsetninger. [+]
Autodesk Revit MEP Electrical VK – Prosjektstruktur og Arbeidsflyt med Naviate Fra kursagendaen: oppstart av prosjekt linke inn i modeller nullpunkt og koordinater lage sentrale og lokale modeller copy/monitor view template filter arbeide flere på samme sentralfil worksharing håndtere parametre organisere linker struktur prosjekt browser arbeidsflyt med Naviate funksjoner informasjonshåndtering smarte schedules finn og kombiner parametre tegningsproduksjon tegningsutesendelse revisjonshåntering export/import IFS Naviate er en heldekkende nordisk produktportefølje fra Symetri som inneholder løsninger for de som prosjekterer innen bygg og infrastruktur. Alle våre kurs gjennomføres med Naviate, men det er ingen forutsetning for gjennomføring av kurset. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 000 kr
02 Nov
Kursinnhold Course version: 012 Goals The objective of this course is to enable students to use the... [+]
Kursinnhold Course version: 012 Goals The objective of this course is to enable students to use the one-step migration procedure (DMO) to SAP HANA autonomously. The course covers the most important tasks for an SAP HANA administrator for the combined update and migration of an SAP system to the SAP HANA database. Furthermore, it provides details about the preparation of the procedure and technical details of the process. Audience This course has been designed for technical consultants and administrators who will plan a migration to SAP HANA Database. This course provides a step by step exercise how to prepare and start this kind of migration. The exercise covers the DMO specific steps. Due to the time constraints, it is not possible to conduct the complete migration during the course. After this course the participants are well prepared for a successfully migration to SAP HANA. PrerequisitesEssential:HA100 Recommended:TADM70ADM328 Course based on software releaseSAP HANA SPS12Software Update Manager 1.0 SP 17 Content DMO introduction: principle, benefits, covered steps DMO preparation: Maintenance Transaction, SAP Host Agent, User Interface DMO procedure: start, configuration, monitoring Using the benchmarking tool [-]
Les mer
Oslo 5 dager 32 000 kr
30 Oct
Kursinnhold Course version: 017 Course announcementsThis course will give you an introduction in the... [+]
Kursinnhold Course version: 017 Course announcementsThis course will give you an introduction in the SAP Solution Manager and its architecture. It continues with the explanation of IT Service Management and the integration in other phases of the Application Lifecycle Management. In the course the several main processes of IT Service Management are explained and demonstrated. The course ends with an introduction in the various customizing options to adopt the processes to customer needs. GoalsDescribe the idea of Application Lifecycle Management and how IT Service Management is integrated in this processExplain the standard IT Service Management Processes offered by SAP Solution ManagerConfigure the SAP standard processes for IT Service ManagementOutline how to customize the IT Service Management processes according to your needs.Understand the new functionalitites offered with SAP Solution Manager 7.2 AudienceSystem AdministratorTechnology ConsultantIT Service Helpdesk PrerequisitesEssential:none Recommended:SM100 - SAP Solution Manager Configuration and OperationsCR100 - CRM Customizing Fundamentals Course based on software releaseSAP Solution Manager 7.2 SP3 ContentSolution Manager Concept- Explaining the Benefits of SAP Solution Manager- Describing the SAP Solution Manager Architecture IT Service Management Overview- Describing ITSM and ALM- Describing ITSM Processes: Service Request, Incident, Problem and Knowledge Article- Describing Latest Innovations - New functions with Solution Manager 7.2 Basic Setup- Understanding Technical Prerequisites- Configuring ITSM Prerequisites- Basic ITSM Configuration Master Data- Explaining the Business Partner Concept- Creating Business Partners- Maintaining Organizational Model- Managing the Installed Base The Work Environment: Using the CRM Web Client UI & Solution Manager Launchpad- Explaining the Available Business Roles in IT Service Management- Accessing the WebClient UI- Accessing the Solution Manager Launchpad- Describing the WebClient UI - New Functionalities- Personalizing the Work Environment Service Catalog and Service Request Management- Explain the concept of Service Request Management and Service Request Fulfillment- Introducing the Service Catalogue- Requesting a Service- Processing a Service Incident & Problem Management Process- Outlining the ITIL Best Practice Process- Creating Incidents- Processing Incidents- Processing Problems Knowledge Management Process- Establishing a Full text search in SAP Solution Manager- Creating Knowledge Articles IT Service Management Customizing I- Explaining the Meaning of Transaction Types- Customizing the CRM Service Transaction ITSM Administration- Explaining the Multi-Level-Categorization- Describing the Organizational Model- Understand Partner Determination IT Service Management Customizing II- Explaining the Enhanced Customizing Options- Describing the Mailforms & Notification Framework- Configuring the Business Role- Enhancements of the User Interfaces- Describing the Widgets- Explaining the Service Level Agreements & Processing Times Reporting- Monitoring the ITSM Tickets- Describing the ITSM BW Reporting Service Asset & Configuration management- Overview: Service Asset and Configuration management- Overview: IT Infrastructure Management [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;