Maritime kurs og shipping
Du har valgt: ECDIS - AIS kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 dager 21 400 kr
ECDIS/AIS-kurs som bygger på de nye kravene til slik opplæring i STCW-konvensjonen (fra 1. januar 2012). Dette er seilingssertifikatet internasjonalt farevann krever. [+]
ECDIS/AIS-kurs som bygger på de nye kravene til slik opplæring i STCW-konvensjonen (fra 1. januar 2012). Dette kurset har som målsetting å gi kunnskap, ferdigheter og forståelse av ECDIS og elektroniske kart, slik at navigering med ECDIS blir sikkert. De som fullfører kurset skal ha god nok kompetanse til a kunne ivareta en sikker brovakt ved bruk av ECDIS som det primere navigasjons hjelpemiddel. Dette kurset gir en generell opplæring i AIS, dens oppbygging, fordeler og farer. Delmål for kurset: Grunnleggende kunnskaper om muligheter og begrensninger ved bruk av ECDIS og elektroniske kart Grunnleggende ferdigheter i bruk, tolking og analysering av informasjon innhentet fra ECDIS. Kunne stille inn og bruke alle relevante sikkerhetsfunksjoner i en ECDIS. Kjenne til de potensielle feil i dataene som vises og mulige feil tolkninger. Kjenne til faren for at man stole for mye på ECDIS og elektroniske hjelpemidler. Kunne utføre alle relevante operasjoner, stille inn kart detaljer, bruke elektroniske kart, ruteplanlegging og rute monitorering mm. Kjenne til viktigheten av å ta <> og <>. Kunne bestille, oppdatere og administrere ENC kart. Kunne beskrive formålet med AIS, og hvordan AIS systemet fungerer. Kjenne til fordeler og farer med AIS. Kunne stille inn skips AIS data. Kunne demonstrere kompetanse i bruk av AIS som et ekstra navigasjons verktøy.     Annet Alle som har fullført kurset og tilegnet seg den kunnskapen som kreves, tildeles kursdokumentasjon. Kursdeltakere som har bestått kurset vil bli registrert. Overnatting "full kost og losji for kr. 925,- pr. døgn" på: PolitihøgskolenJustissektorens Kurs- og Øvingssenter (JKØ) Stavern Besøksadresse: Fredriksvern Verft, Helgeroveien 9, 3290 StavernPostadresse: Postboks 204, 3291 Stavern Mer info på http://io.no/info/politihogskolen-br-justissektorens-kurs-og-br-ovingssenter-jko-stavern-378646 ! [-]
Les mer
3 dager 16 400 kr
ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), dette er ett pliktig kurs for offiserer [+]
ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) ECDIS er et pc basert navigasjons verktøy som kan brukes som et alternativ til tradisjonelle papirkart, såkalt papirløs navigasjon. ECDIS  og elektroniske kart (ENC) er en total forandring fra å navigere med tradisjonelle papirkart, med mange fordeler og nye muligheter. Brukt på riktig måte kan ECDIS være med på å sikre og effektivisere dagens ”moderne” navigasjon. På den annen side så er det mange nye utfordringer.  Manglende kunnskap om ECDIS og om kompleksiteten i elektroniske kart (ENC) vil være en risk faktor.          Dette kurset et vil gi grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og forståelse av ECDIS og elektroniske kart (ENC).  Kurset har ikke som mål å lære bort grunnleggende navigasjon, men hvordan man bruker ECDIS til sikker navigering.  ECDIS kurset er i henhold til IMO-modell kurs 1.27 (2012 EDITION), og STCW Chapter II, Section A-II/1 and Table A-II/1, Table A-II/2 og Table A-II/3. MÅL: Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: ·          bruke ECDIS på det samme trygge og effektive nivå som ved bruk av konvensjonelle papirkart. ·          Kunnskap om  muligheter og begrensninger med ECDIS ·          vurdere all relevant informasjon og kunne gjøre riktige tiltak i tilfelle en feil. ·          Bli kompetent og få en god forståelse av elektroniske kart (ENC). ·          Operasjonelle prosedyrer. ·          Prosedyrer for elektroniske kart (oppdatering, bestilling, permits etc.)  MÅLGRUPPE: Skipsoffiserer, ruteplanleggere, loser som bruker ECDIS. FORKUNNSKAP: De som deltar på kurset må ha erfaring med kartarbeid og bør være i stand til å utføre alle vanlige navigasjonsoppgaver på en skipsbro. VARIGHET: 5 dager (40 timer iht. IMO modell kurs) INNHOLD: Kurset er jevnt fordelt mellom teori og parktiske oppgaver på ECDIS med egen bro simulator. ·          Regler og forskrifter ·          ENC ·          Sensorer ·          Ruteplanlegging og monitorering ·          Alarmer ·          Dokumentasjon / Back-up ·          Kartoppdatering ·          GNSS ·          Safety settings ANNET: Kurset gjennomføres på et eget ECDIS desk-top klasserom med 12 ECDIS stasjoner. Hver deltager får ”hands on training” på hver sin egen ECDIS stasjon. Det kan simuleres avanserte og troverdige senarioer og simulatoren har Radar, Radar overlay, AIS, Visuell sene samt kontroll over eget skip m.m For 2 dagers familiserings kurs  på Telko TECDIS og MARIS ECDIS 900 klikk her [-]
Les mer
3 dager 16 600 kr
ECDIS - Electronic Chart Display and Information System [+]
Opplæringen skjer ved bruk av studentaktive læringsformer med veiledning underveis. Metodene inkluderer en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper og simulatorøvelser. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.   Kurset gir kunnskap, erfaring og forståelse av ECDIS og elektronisk kart for trygt å navigere fartøy ved bruk av ECDIS.   [-]
Les mer
3 dager 16 900 kr
09 Nov
Kurset gir informasjon generell bruk av ECDIS(Electronic Chart Display and Information System). [+]
ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) Kurset gir informasjon generell bruk av ECDIS(Electronic Chart Display and Information System). Det er ment for offiserer med ansvar for brovakt (OOW) på skip som er utstyrt med ECDIS. Krav til forkunskap: Det er ingen krav til forkunnskap. Læremål: Forstå målene med ECDIS og hvordan ECDIS fungerer, samt de begrensninger som ECDIS har. STCW kapittel A-II/1, A-II/2, A-II/3. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 24 timer på 3 dager. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Leknes 17 000 kr
03 Oct
09 Jan
ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) [+]
ECDIS er et pc basert navigasjons verktøy som kan brukes som et alternativ til tradisjonelle papirkart, såkalt papirløs navigasjon. ECDIS  og elektroniske kart (ENC) er en total forandring fra å navigere med tradisjonelle papirkart, med mange fordeler og nye muligheter. Brukt på riktig måte kan ECDIS være med på å sikre og effektivisere dagens ”moderne” navigasjon. På den annen side så er det mange nye utfordringer.  Manglende kunnskap om ECDIS og om kompleksiteten i elektroniske kart (ENC) vil være en risk faktor.          Dette kurset et vil gi grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og forståelse av ECDIS og elektroniske kart (ENC). Kurset har ikke som mål å lære bort grunnleggende navigasjon, men hvordan man bruker ECDIS til sikker navigering.  ECDIS kurset er i henhold til IMO-modell kurs 1.27 (2012 EDITION), og STCW Chapter II, Section A-II/1 and Table A-II/1, Table A-II/2 og Table A-II/3.  Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: bruke ECDIS på det samme trygge og effektive nivå som ved bruk av konvensjonelle papirkart. Kunnskap om  muligheter og begrensninger med ECDIS vurdere all relevant informasjon og kunne gjøre riktige tiltak i tilfelle en feil. Bli kompetent og få en god forståelse av elektroniske kart (ENC). Operasjonelle prosedyrer. Prosedyrer for elektroniske kart (oppdatering, bestilling, permits etc.)  Undervisningen gjennomføres i et ECDIS desk-top klasserom med egen ECDIS stasjon til hver av deltakerne.  [-]
Les mer