Ledelse og strategi
Du har valgt: Endringsledelse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettundervisning eller klasserom 3 900 kr
Effektiv forandringsledelse – hvordan lede en omstillings- eller nedbemanningsprosess [+]
Effektiv forandringsledelse – hvordan lede en omstillings- eller nedbemanningsprosess   Strukturendringer kan være nokså omfattende, hyppige og dyptgripende i både offentlig og privat sektor. Endringene spenner fra teknologiomlegginger og omorganiseringer til nedbemanning eller nedleggelse. Som leder må du forholde deg til at dette berører mennesker på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess.På dette kurset vil du få verktøy, trening og innsikt i hvordan tilrettelegge for at medarbeidere og organisasjon vil mestre permitteringer, eller en omorganisering uten at det går ut over stayerevne, entusiasme og produksjon i særlig grad.   Innhold: Effektiv forandringsledelse Hvordan tilrettelegge for mestring? Troverdighet i krise Ditt ansvar som leder Hvordan skape trygghet i utrygt terreng? Elementer som kan påvirke en omstilling negativt Elementer som kan på virke en omstilling positivt Kulturfarer ved omstilling Psykologiske forsvarsmekanismer Den nødvendige samtale Verdiforankring Kommunikasjon i endringstider Læringsmål:Å øke kompetanse og utvikle personlig styrke slik at du kan være og kan fremstå som stødig, troverdig, målrettet og ansvarlig leder i omstillinger. Arbeidsmåte:Nettkurs eller bedriftsintert kurs  [-]
Les mer
Oslo Bergen 3 dager 15 900 kr
07 Dec
07 Dec
14 Dec
The Change Management Foundation course provides participants with a basic but solid grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the refer... [+]
The Change Management Foundation course provides participants with a basic but solid grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature. The Change Management foundation course is aimed to get the basics to understand why change happens, how change happens and what needs to be done in order to make change a more welcomed concept. In particular this course should be delivered in organizations looking for insights into different frameworks and ways of approaching change at an individual, team and organizational level This course is delivered using a case study and an exercise kit designed to further enhance and cement the candidates understanding of the subject. Students who have attended this course are suitably prepared to successfully take the associated Change Management Foundation certification exam which is a requirement for attending the Change Management Practitioner course. Mock examinations are provided and used as a preparation to the final exam.  At the end of this course, you will be able to: Understand how to support people during change Appreciate different approaches to change management Appreciate why teams are important in change Understand what factors contribute to team success and team performance Familiarize with key metaphors describing how organizations change Understand what assumptions people may have about organizational change Be aware of what key areas need to be considered when planning organizational change Understand the difference between management and leadership Take the Change Management Foundation Certification exam   Course Content Participants will learn the principles and core elements of Change Management, namely: Managing change and the individual Managing change and the team Managing change and the organization Leadership and change An interactive approach is used combining lecture, discussion and case study experience to prepare participants for the Change Management Foundation certification exam as well as providing valuable practical knowledge that can be rapidly applied in the workplace. Mock examinations are provided and used as a preparation for the final test. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 15 900 kr
04 Mar
The Change Management practitioner course is aimed to get a deep understanding of why change happens, how change happens and what needs to be done to make change a more w... [+]
The Change Management Practitioner course provides participants with a thorough grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature. The Change Management practitioner course is aimed to get a deep understanding of why change happens, how change happens and what needs to be done to make change a more welcoming and achievable concept. In particular such course should be delivered in in organizations looking for real application of the different frameworks and of the ways of approaching change at an individual, team and organizational level. Course description: This course is delivered using a case study and an exercise kit designed to further enhance and cement the candidates understanding of the subject. Students who have attended this course are suitably prepared to successfully take the associated Change Management Practitioner certification exam.  Participants will learn a deep understanding of how to apply the principles and core elements of Change Management, namely: Managing change and the individual Managing change and the team Managing change and the organization Leadership and change   Course Content At the end of this course, you will be able to:  Understand how to support people learn what they need to during change Appreciate different approaches to change management and their implications for supporting individuals through change and understand why people react as they do and how delegates can help individuals through the change process Appreciate why teams are important in change, understand what factors contribute to team success and understand how teams change and develop and so help delegates to deliver improvements in team performance Identify key metaphors describing how organisations change and how these can help delegates plan appropriate action during change Understand what assumptions people may have about organisational change Formulate an integrated model of the change management process and how this can help delegates to introduce successful change within an organisation Know what key areas need to be considered are when planning organisational change and understand the difference between management and leadership Identify different leadership styles and their effects on the change process Understand the important role leaders have to play in change management Begin to develop a healthy response to the demands of change management leadership Take the Change Management Practitioner Certification exam Participants will learn a deep understanding of how to apply the principles and core elements of Change Management, namely: Managing change and the individual Managing change and the team Managing change and the organization Leadership and change An interactive approach is used combining lecture, discussion and case study experience to prepare participants for the Change Management Practitioner certification exam as well as providing valuable practical knowledge that can be rapidly applied in the workplace. Mock examinations are provided and used as a preparation to the final exam.   [-]
Les mer
2 dager 6 000 kr
Kurset gir en grundig innføring i Excel regneark for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. [+]
Kursbeskrivelse I løpet av to dager vil du lære de grunnleggende funksjonene i Excel.  Du vil lære å sette opp spennende diagrammer og lage dine egne beregninger. Lister og tabeller er også et tema på kurset, og du lærer å presentere resultatet profesjonelt og oversiktlig. Kurset har en praktisk tilnærming, og du arbeider aktivt med Excel på PC i løpet av kurset. Det blir tid til oppgaver for å prøve ut ting du har lært. Forkunnskaper Kurset gir en grundig innføring i Excel regneark for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. Små grupper gjør det enkelt å spørre om det du lurer på, og vi gir 3 måneders gratis support etter kurset. Her er litt av agendaen: – Navigere i Excel, viktige taster – Celler, kolonner og rader – Sette inn dato, tallserier, formler – Formler og funksjon – Enkle funksjoner: summer, gjennomsnitt, størst, min – Formatering – Hurtigtaster – Bruk av flere regneark i samme arbeidsbok – Sideformatering / Utskriftsoppsett – Diagrammer – Enkelt om listebehandling – Gode tips fra kursleder Spørsmål til kurset? Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no Rune Sagstad er en av våre mest erfarne kursledere.  Han er utdannet økonom og har lang erfaring med avansert bruk av MS Excel. Rune har over 20 års undervisningserfaring, og får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs. [-]
Les mer
Nettkurs 2 dager 6 500 kr
16 Dec
28 Jan
I dette online kurset vil du få økt innsikt i hvordan du leder mennesker gjennom effektive og bærekraftige endringsprosesser, med spesielt fokus på digital omstilling. [+]
  Kursinnhold Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologien gir. I takt med utvikling og innføring av ny teknologi utfordres vi på måten vi jobber, organiserer oss, samhandler og agerer. For å lykkes med digitalisering er det viktig å ha fokus på den menneskelige siden av endringen og vi ser et økt behov for kompetanse på endringsledelse. Vi deler: Våre erfaringer med hvorfor det er krevende å lede mennesker gjennom omstillingsprosesser og hvordan vi kan gjøre dette på en god måte Kunnskap om for hvorfor endringsledelse er viktig Rammeverk for endringsledelse og utvalgte verktøy:Verktøy for endringsanalyse som grunnlag for riktig endringsstrategi Verktøy for Interessenthåndtering Verktøy for endringskommunikasjon Praktiske øvelser og relevante caseeksempler på digitale omstillingsprosesser Hva trenger du i din verktøykasse? Tilgang til et nettverk av entusiastiske endringsledere med mulighet for kunnskapsdeling i etterkant av kurset via Slack Målgruppe: Innførings- og endringsledere Mellomledere Prosjekt- og prosessledere   Kursets ramme og form:  Kurset gjennomføres i Microsoft Teams 1 time innledende introduksjon til kurset og deltakerne, samt test av tilgang til det digitale kursrom.  3 + 3 timers online undervisning over 2 påfølgende dager. [-]
Les mer
6 timer 5 950 kr
24 Nov
10 Dec
Kurset gir deltakere innsikt i hvordan du lykkes med en endringsprosess. Uansett type endring eller omstilling, må du som leder mestre situasjonen og motivere medarbeide... [+]
Kurset gir deg innsikt i hvordan du lykkes med en endringsprosess. Uansett type endring, må du som leder mestre situasjonen og motivere medarbeidere til å bli med på prosessen. Kurset gir deg kompetanse slik at du kan håndtere motstand på en konstruktiv måte og fremstå som en målrettet, troverdig og ansvarlig leder i endringer og omstillinger. Råd basert på erfaringer og konkrete verktøy vil være til praktisk hjelp for deg i fremtiden.  Organisasjoner må endre seg. En velfungerende endringsprosess er verdiskapende og lønnsomt for bedriften. Endringsprosesser erfares ofte som energitappende og kostbare. Det å planlegge og gjennomføre en vellykket endringsprosess krever kunnskap og innsikt i de ulike faser av prosessen. Forståelse av den menneskelige siden av endringsledelse med forventet adferd og motstand er essensielt for å kunne lede og lykkes. Praktisk endringsledelse gir deg innsikt i hvordan du kan lede effektive endringsprosesser, slik at du unngår tap av motivasjon og produktivitet underveis. Formålet med kurset er at deltakere skal kunne; - identifisere og forstå underliggende årsaker til motstand- motivere medarbeidere til å bli med på endringer- planlegge en endrings- omstillingsprosess- fremstå som troverdig og ansvarlig leder- lykkes med endringer og omstillinger Kursinnhold: Endringsledelse, utfordringer og muligheter• Involveringsbehov avhengig av ulike typer endringer• Forståelse av autopilotagering ved bruk av modeller• Effektiv ledelse av den menneskelige siden, identifisere motstand som venn eller fiende • Tydeliggjøre endringsbehov med begrunnelse og målsetninger• Klar og god kommunikasjon i endringsprosesser • Skape eierskap, involvering av ledere og/eller endringsagenter• Alle faktorer som må hensyntas ved planlegging av endringsprosesser • Håndtering av manglende forståelse, bevisstgjøring av ulike typer av motstandsadferd • Påvirke ansattes perspektiv gjennom endringsdialog• Være forberedt på det uventede [-]
Les mer
2 timer
Er du HR ansvarlig, adm.dir. eller salgsansvarlig ? Gratis Frokostmøte m/gave! Adferdsøkonomi og endringsledelse [+]
  Er du HR ansvarlig, adm.dir. eller salgsansvarlig ?   Gratis Frokostmøte m/gave!   Adferdsøkonomi og endringsledelse   Mandag 12 mars. Vi starter kl 08.15   Dørene åpnes kl 07.30 for en god frokost og hyggelig prat.   Hvordan sikre vedvarende bedre resultater?   God endringsledelse er ikke lenger mulig uten innsikt i adferdsøkonomi; om hvordan vi vurderer muligheter, tar avgjørelser og utøver lederrollen.  Kom på kanskje ÅRETS VIKTIGSTE frokostmøte og ta del i forskningsbasert arbeid om lærende organisasjoner, Growth Mindset og hvordan få Suksess på Autopilot! En «game changer» i din leder- medarbeider og organisasjonsutvikling.       Har du råd til å være en av de 90 % som ikke greier å endre innarbeidede vaner selv med klare mål, nødvendig kunnskap om hva som skal til, vil endre deg og er motivert? 7 av 10 endringsprosesser som krever forandring av innarbeidede vaner får ikke ønsket resultat til tross for gode verktøy, klare strategier og et sterkt ønske om å lykkes. På møtet den 12. vil vi dele tanker og kunnskap om den nye adferds-økonomiske forskningen, og gi innspill til refleksjon over hvilke konsekvenser dette har for prestasjoner og lederutvikling i din virksomhet. Du vil få innblikk i de fire stegene for å ta filosofien i bruk. Møtet er gratis, og du får i tillegg en gave; Jon Ivar Johansens bok «Mestringskoden». 10.000 eks ble revet bort, og den produseres nå i sitt 3. opplag.   Målet med boken er å formidle hva vi i dag vet om adferds-økonomi og hva som skal til for å få folk flest til å knekke mestringskoden innen hvilket som helst område, og dermed nå våre høye mål.   Dagens foredragsholdere:   Torunn ØdegårdForedragsholder, fasitilator, executive coach for ledere og lederteam, veileder og mentor. Leder- og organisasjonsutvikling. Innsikt i, og utvikling av Growth Mindset kulturer i bedrifter, prosjekter og enkeltpersoner.   Kristoffer Omdal Har mer enn 30 års erfaring som konsulent, instruktør, coach og rådgiver. Kunder fra store børsnoterte selskap til små og mellomstore bedrifter. Med bakgrunn i 2.300 oppdrag er han en av landets mest erfarne.   [-]
Les mer
Ullern 14 kr
02 Dec
Lær beste praksis metoden for styring av endringsprosesser på vårt sertifiseringskurs i programstyring. [+]
På samme måte som med prosjektstyring, vil en systematisk tilnærming til programstyring basert på et etablert metodeverk bidra til å øke sjansen for å nå de overordnede målene.   OM KURSET MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent beste praksis metode for styring og ledelse av programmer. Metoden består av en rekke prinsipper, prosesser og styringstemaer og brukes av et tusentalls organisasjoner over hele verden. Metoden benyttes i store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor. Et program er en samling av prosjekter som har til felles at de er forankret i det samme overordnede målet og som sammen skal bidra til endringer og gevinster i en eller flere bedrifter. Ofte organiserer man som et program når det er snakk om en større strategisk satsing som bedriften gjør og programmet løper gjerne over en lang periode, gjerne over flere år. Programmet vil ha ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringen knyttet til leveransene fra det enkelte prosjektet. Det vil være programledelsen som har overordnet ansvar for styring av prosjektene i programmet og som ivaretar avhengigheter, koordinering og ressurskonflikter mellom prosjektene. Programstyring handler altså om å utføre koordinert organisering, ledelse og implementering av en portefølje av prosjekter, for å oppnå og realisere fordeler som er strategisk viktige for bedriften. Dette kurset hjelper deg til å bidra mer effektivt i et programmiljø ved hjelp av de grunnleggende prinsippene innenfor MSP. God programstyring vil legge til rette for å redusere dobbeltarbeid, utnytte ressurser mer effektivt og sørge for at prosjektene leverer i tråd med det overordnede strategiske målet og at programmet kan hente ut de planlagte gevinstene. LÆRINGSUTBYTTE MSP® Foundation sertifisering gir deg innsikt i Axelos beste praksis for programledelse. Du vil lære om hvordan et program etableres, og hvordan det styres effektivt gjennom hele programmets levetid. Få kunnskap om fordelene ved å bruke MSP® som metode for programstyringForstå hensikten med MSP metodens roller, prinsipper, temaer og prinsipperLær hvordan du samhandler mer effektivt med de som er involvert i styringen av et program     INNHOLD I KURSET • Introduksjon til MSP®• MSP® prinsipper: Fundamentet for effektiv programstyring• MSP® prosesser: Programmets flyt som fremmer endring og forbedret kompetanse• MSP® styrings temaer: Ulike kunnskapsområder som sikrer at programmet oppnår ønsket effekt og realiserer planlagt gevinst• Case study• MSP® sertifisering (Foundation)   KURSDETALJER OG FORBEREDELSERMSP® Foundation kurset går over 3 dager og avslutter med en eksamen på slutten av kurset (dag 3). • 60 minutter• 75 multiple choice spørsmål• 50 % riktig besvart = bestått sertifisering• Hjelpemidler er ikke tillatt• Kurset og eksamen er på engelsk Kurset holdes på norsk. Kursholder kobler de engelske begrepene til norske begreper og bruker eksempler fra norske prosjekter. Forberedelser: Ved påmelding får du tilsendt MSP® manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene. Andre standarder som fungerer godt sammen med MSP® er PRINCE2®, MoP®, P3O® og Managing Benefits™.   MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  [-]
Les mer
Hvordan får du til en god og effektiv endringsprosess i omstilling og nedbemanning? Her er kurset for deg som må foreta endringer i organisasjonen. [+]
Målsetningen med kurset:   å trygge bedriftens vurderinger, hjelpe til med god og riktig kommunikasjon, bidra til legitime prosesser, få færrest mulig tvister rundt eventuelle oppsigelser og best mulig forutsetninger for videre drift.   Omstilling- og endringskompetanse er avgjørende for bedrifters konkurranseevne.   Kurset i omstilling/endring gir en bred fremstilling av hvordan man kan oppnå en best mulig omstillings- eller nedbemanningsprosess. Vi tar for oss sentrale elementer som kommunikasjon internt og eksternt, endringsledelse, juss/arbeidsrett, konflikthåndtering, og motivasjon.   Kurset vil bidra slik at bedriften, den enkelte ansatte, og de som eventuelt må gå - får et best mulig utgangspunkt for å jobbe for gode resultater både før, under og etter nedbemanningen.   Temaer som gjennomgås:   Forberedelser prosessen Juridiske krav til en nedbemanning Konflikthåndtering Verneombudets og tillitsvalgtes rolle Effektiv endringskommunikasjon Endringsledelse – god når det gjelder Endringskynisme – hva gjør endringer med den enkelte Etter nedbemanningen - motivasjon   Læringsutbytte:   Kurset skal gi et overblikk over de mange sidene ved omstillinger – både i forhold til å forstå omstillingens innhold og prosess. [-]
Les mer
2 dager 12 950 kr
Det nye arbeidslivet krever forandring, utviklingen står ikke stille og endring er den nye normalen. For deg som er leder eller ansvarlig for andre medarbeidere er det sp... [+]
I dagens omskiftelig arbeidsliv er evnen til å kunne tilpasse seg avgjørende for virksomhetens konkurransekraft. Det krever et fleksibelt lederskap, men også kompetanse til å jobbe systematisk med endringer. Har du de menneskelige verktøyene som skal til for å lykkes? Dette programmet gir deg kjernekompetanse om hvordan mennesker opererer for å lede endringsprosesser på individnivå, teamnivå og organisasjonsnivå. • Slik tar du eierskap til endringen • Teknikker for å forklare hvorfor endringen må til • Balansen mellom utvikling og stabilitet • Knepene som snur motstand til motivasjon Ny teknologi introduseres hele tiden, men det det er vi mennesker som må tilpasse oss. Vi må levere på den nye strategien. Ofte må vi levere mer med mindre ressurser. Hver enkelt medarbeider må være villig til å justere måten de arbeider på, og da må du være stødig og tydelig i rollen. I løpet av disse to dagene vil du få helt konkret kompetanse og konkrete verktøy til å bruke for å jobbe systematisk med endring og endringsprosesser både på individ- og organisasjonsnivå. Innholdet baserer seg på nyere forskning og kursholdernes lange erfaring fra arbeid med endringsprosesser på ulike nivå og i ulike bransjer. [-]
Les mer
2 dager 8 600 kr
Det kommer endringer i ISO 9001 og ISO 14001 standardene, gjeldende fra høsten 2015. Vi tilbyr kurs som hjelper deg og din bedrift med å forberede dere for neste generasj... [+]
Kurs i endringer i ISO 9001 og ISO 14001 standardene   Våre kurs i den nye generasjonen ISO standarder hjelper deg med å forstå hvilke endringer som har skjedd på den overordnede strukturen i ISO standardene. De tar også for seg endringene som er gjort i ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøstyring) og hvordan disse hjelper din bedrift i å ivareta en bærekraftig forretningsdrift.   Målet med kursene Målet med kursene er å hjelpe deg og din bedrift med å forberede dere for neste generasjon ISO standarder innen ledelsessystemer.   Innhold På kursene får du førstehånds erfaring med endringene i ISO standardene, hvor DNV GL er aktive i ISO komiteen for utviklingen av standardene, og en større forståelse for fordelene og mulighetene endringene vil ha for ditt integrerte styringssystem. Gjennom interaktive oppgaver, diskusjoner og arbeidssesjoner hvor du får vurdert effekten dette har på din bedrifts ledelsessystem, setter kurset fokus på: Utviklingen av ISO standarder innen ledelsessystemer Bakgrunn for endringene i neste generasjon ISO standarder Introduksjon til High Level Structure - felles overordnet struktur for alle ISO standarder En oversikt over hovedendringene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 Detaljert gjennomgang av de foreslåtte endringene, med veiledning Bærekraft som en integrert del av de nye standardene Status for prosessen akkurat nå   Ved gjennomført kurs skal du ha en god forståelse for Hva må du vurdere når du oppdaterer ditt ledelsessystem for å møte kravene i High Level Structure (HLS) Kravene i de nye versjonene av ISO 9001 og ISO 14001 standardene, basert på siste oppdaterte versjoner fra ISO-komiteen Interessentene dine, hva vil de bety i denne sammenheng? Risikoanalyser, type risikoer som er knyttet til dine forretningsprosesser Endringene i standardene       [-]
Les mer
2 dager 12 000 kr
Endring er konstant. TIMBR har et to dagers program der du får mer innsikt i endring og deg selv. Etter to dager et du mer effektiv i endringsprosesser. [+]
  Det sies at det eneste som er forutsigbart er at vi er i konstant endring. Allikevel er det tydelig at mange organisasjoner har utfordringer med å håndtere endring i hvilken form den måtte oppstå: implementering av nye systemer, markedstilpasning, fusjon, prosessendringer osv. Uansett endring, er det noe felles: Når du endrer, må du få din organisasjon til å gjøre noe på en annen måte, og alt handler om mennesker.  Nylig forskning viser at fokus på Endringsledelse gir gode resultater.Benchmarking fra Prosci viser at dersom det dedikeres ressurser til endringsledelse: - er det 6 ganger større sannsynlighet for at et endringsprosjekt kommer i mål på eller over   forventning - holder 3/4 av prosjektene sin tidsplan - holder 4/5 av prosjektene sine budsjetter TIMBR tilbyr nå sin kompetanse på dette området gjennom et interaktivt to-dagers program der du kan få innsikt hva endringsledelse er, og hvordan du kan planlegge og lede endring i din organisasjon. I løpet av to-dagers programmet vil fasilitatorene fra TIMBR veilede deg gjennom: Hva er endring? Hva kreves av deg som leder i dagens endringstempo? Hvorfor er det behov for fokus på endringsledelse? Hvordan få mennesker og organisasjonen gjennom endring? Hvordan planlegger vi ledelse av endring? Hvordan håndterer vi motstand?   Det vil bli jobbet med egne problemstillinger ift. endringer i din organisasjon.     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.