Kurs: Endringsledelse, ett krav å mestre som leder
Timbr