Teknologiske fag
Du har valgt: Energi og miljø
Nullstill
Filter
Ferdig
5 900 kr
Kurset tar for seg alle kontrakts- og entrepriserettslige sider ved et elektroprosjekt, og er derfor svært relevant for prosjektledere og baser i elektrobransjen. [+]
Kontrakts- og entreprisekurs for el-entreprenører   Det blir gitt en innføring i de ulike kontraktstypene som er relevant for el-entreprenørene, og de standardkontraktene (NS 8405 / NS 8417 m.fl) som disse kontraktene er basert på. Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no   Målgruppe: Prosjektledere og baser som arbeider i elektrobransjen.  Kursinnhold  • Prosjekt- og entreprisemodeller i el-prosjekter  • Kontrakts- og tilbudsfasen  • Tilleggs- og endringsreglene  • Fremdrift / fristforlengelse / forsering / dagmulkt  • Overtakelse og sluttoppgjør  • Mangels- reklamasjons- og garantisaker [-]
Les mer
1 dag 1 300 kr
På forespørsel
VA-virksomheten i Norge er i hovedsak organisert som kommunale etater, og enkelte større interkommunale selskaper. Er tiden nå moden for å sette i gang større samarbeidsp... [+]
VA-faget sliter med rekruttering til bransjen, og dette vil VA-etatene og VA-verkene merke i årene framover. I tillegg stilles det stadig strengere krav til effektiv forvaltning og drift, og effektive beslutningsprosesser.   Kan større og sterkere fagmiljøer gjennom samarbeid mellom flere kommuner være en løsning på noe av dette? Større og sterkere fagmiljøer kan etableres ved at VA-virksomhetene i flere kommuner samarbeider, og ved evt. utvidelse av eksisterende samarbeid.   Seminaret vil trekke inn myndighetenes syn på dette, samt vise eksempler på samarbeid som fungerer. I tillegg vil utfordringer ved slikt samarbeid belyses.   [-]
Les mer
1 dag 4 500 kr
Kurset arrangeres på Kuben i samarbeid med Norsk Solenergiforening og Solcellespesialisten.no. Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om solcelleanlegg. [+]
Kurset arrangeres på Kuben i samarbeid med Norsk Solenergiforening og Solcellespesialisten.no. Kurset skal gi grunnleggende forståelse av solcelleanlegg. Tidspunkt og varighet Torsdag 25.10.2108, kl 08:45 - 15:30.  Kursholdere Lærerne Geir Hammer og Finn Egil Høyer Grimnes, Kuben videregående skole Bakgrunn for oppstart av solcellekurs Solenergi representerer det største potensialet for ren og fornybar energi. Det skjer en teknologisk og samfunnsmessig utvikling som er i ferd med å skape et marked for solcelleanlegg i Norge. Det er et behov for grunnleggende kompetanse om solcelleanlegg hos installatørbedrifter og andre håndverkere, for å skape et tilbud til kunder som etterspør eller vil ha tilbud på slike anlegg. På Kuben har vi et eget lite solcelleanlegg til utdanningsformål hvor deltakerne kan se effekten av ulike typer solceller. I tillegg til teoriundervisning innholder kurset også en del hvor deltakerne deltar i en praktisk øvelse med montering av solcellepaneler. Kursinnhold Introduksjon Budsjett, økonomi Tekniske løsninger Sammenkobling, avlesning, måling Deler i et solcelleanlegg Tilkobling Praksis Avslutning Sluttkompetanse Deltakere som fullfører kurset mottar kursbevis fra Kuben kurs- og teknologisenter. Antall deltakere Maksimum 12, minimum 5 deltakere. Pris Kr 4500,- inkl lunsj.     [-]
Les mer
2 dager 2 800 kr
På forespørsel
Bransjetreff for alle som arbeider med miljø og avfall. [+]
Den 15. avfallskonferansen for Innlandet arrangeres på Quality Hotel & Resort Hafjell. Nye og gamle deltakere og utstillere ønskes velkommen.     Avfall Innlandet 2010 arrangeres av Tekna – Teknisknaturvitenskapeligforenings lokale fagråd i Hedmark ogOppland i samarbeid med miljøvernavdelingene hos fylkesmenneneog Avfallsforum Innlandet. Programkomiteenbestår av representanter for disse, lokale avfallsselskaper,næringslivet og Naturvernforbundet lokalt.     Gjennom 14 tidligere konferanser har Avfall Innlandet skapten felles møteplass for avfall og miljøbransjen. Her kan manoppdatere og fylle på sine fagkunnskaper, og utveksleerfaringer med kolleger. Konferansen samler årlig om lag 120deltagere fra administrasjonen i fylker og kommuner, driftspersonellog ledere fra avfallsselskaper samt konsulenter.I tillegg presenterer vi en fagmesse med produkter og utstyrfra etablerte norske leverandører.     Årets konferanse tar blant annet for seg miljøgifter og hvilkeavfallstyper disse finnes i. Det stilles mange spørsmål:• Hva gjør disse giftene med oss?• Tar miljøgiftene knekken på spermiene?• Medfører substitusjonsprinsippet bare at vi bytter uten miljøgift med en annen?• Vil naturen tilpasse seg?Videre tar vi for oss avfallskrav til bygge- og anleggssektoren– hvordan takler vi disse?Vår bransje er underlagt mange skatter og avgifter. Skaperdisse et bedre miljø, eller er de en melkeku for staten?Og hvilke miljøkonsekvenser medfører kildesorteringenfor deponiene?Dette og mer til får du skikkelig belyst på Hafjell.   Velkommen til konferansen i 2010! [-]
Les mer
2 dager 8 700 kr
På forespørsel
Teknas møteplass for oppdatering innen CO2-håndtering og teknologiutvikling. [+]
Teknas møteplass for oppdatering innen CO2-håndtering og teknologiutvikling. Konferansen gjennomføres nå for 4 år på rad under Kursdagene og er blitt et etablert forum for bransjen. Tid: 7. - 8. januar 2010Sted: Kursdagene ved NTNU, TrondheimBakteppeIfølge IEA vil fangst og lagring av CO2 være avgjørende for å kunne redusere globale CO2-utslipp! Norge har valgt å innta en offensiv rolle i disse spørsmålene, og har på visse områder også spesielle forutsetninger for å være en pioner. Programmet har høy fokus på teknologi og status innen pågående prosjekter.Konferansens formål og hovedfokusKonferansen skal gi en forståelse av energirealitetene og klimautfordringene. Det globale og nasjonale perspektivet på CCS sett i et total energiperspektiv. Hvilken rolle vil Norge ha som CCS aktør, hvilken rolle vil ulike energiformer spille for å oppnå de internasjonale miljøkravene vi har satt oss? Konferansens dag 2 vil gi en oversikt over teknologiutvikling og status innen fangst, lagring og transport.ForeleserneNøkkelpersoner fra OED, Miljøverndepartementet, myndigheter, forskning, NTNU, energiselskaper samt selskaper fra olje- og gassindustrien. Sterkt faglig fokus og læringTekna ønsker at studenter ved NTNU deltar på konferansen. Den vil være av interesse for de med studieretning maskin, prosess, kjemi, men også studenter fra studieretningene energi og miljø" og industriell økologi. Man vil få hands-on informasjon, samtidig som det er en glimrende mulighet til å treffe fagmilijøet og knytte kontakter.   Unik mulighet for Studenter ved NTNU!Hvem vil ha nytte av å delta?Personell fra kraftindustrien, olje- og gassindustrien, forskningsinstitusjoner, universiteter, politikere samt studenter med studieretning innen maskin, prosess, kjemi, energi og miljø" og industriell økologi. Vil være interessant for personell med lang erfaring, men også for de som er nysgjerrig på utviklingen, status og videre utfordringer.Sett av datoene, møt sentrale aktører innen forskning og industri og bli oppdatert! [-]
Les mer
6 timer 3 500 kr
Kurset gir deg essensiell kunnskap som er nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. I tillegg gir kurset kompetanse på strategier for forretningsutvikl.... [+]
 Solcelleinstallasjoner   Målsetning Kurset skal gi deg kunnskap som er nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. I tillegg gir kurset kompetanse på salg og montering av solcelleanlegg.      Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no Bakgrunn: Et av de mest omtalte temaene i 2017 er solcelleinstallasjoner. Temaet aktualiseres ytterligere i 2018 med NEK 400-2018. Hovedtema på kurset Markedet Teknologi for solceller og solcellepanel Nøkkeltall ved et solcellesystem Komponenter i et solcellesystem Demonstrasjon av komponenter i et PV system Systemdesign Smart styring/lagring Rammebetingelser i Norge   Hvem passer kurset for:Kompetansebehovet vokser hos installatørbedrifter, elektrikere, arkitekter og entreprenører i takt med kundenes økte etterspørsel etter slike anlegg. Kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Kurset er spesielt utviklet for elektroinnstallatører, elektrikere, arkitekter, entreprenører og andre som er interessert i temaet. Det er ikke krav om forkunnskaper.   ArbeidsformKurset kombinerer teori med praktiske øvelser. Der det er mulig legges det til rette for å bli kjent med de viktigste komponentene i et solcellesystem som: solcellepaneler, vekselrettere og montasjesystem. Kursholder: Per Lindberg, MulticonsultPer Lindberg har lang erfaring innen dette temaet. Hans fagkunnskap og gode formidlingsevne gjør at deltakerne har fått stort utbytte av å delta på dette kurset.     [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Næringslivet har stort behov for nye elkraftingeniører. [+]
Næringslivet har stort behov for nye elkraftingeniører. Ikke minst gjelder dette energiselskapene som trenger folk som kan kombinere elkraftteknisk kompetanse med bred kunnskap om energi generelt, og hva som kreves av fremtidens energisamfunn. Dette studiet er et elkraftstudium som samtidig har en profil innenfor fornybar energi og fremtidens energiløsninger. Du lærer om produksjon, overføring, omforming og effektiv bruk av elektrisk energi.   Studiet omfatter også opplæring i bruk av elektronikk og datateknikk som er viktig for styring av kraftsystemet og dets komponenter, slik som for eksempel brenselceller basert på hydrogen, vannkraftverk, elektriske maskiner, solcelleanlegg og andre elektriske installasjoner. Studieretningen tar dermed vare på og gir en grundig opplæring i klassisk elkraftteknikk samtidig som det fokuseres på fremtidens bærekraftige energisystem, og hvordan elkraftteknikken spiller en sentral rolle i dette.   Deler av undervisningen foregår i Energiparken på Dømmesmoen, Nasjonalt senter for fornybar energi. Her blir studentene kjent med hydrogen, solceller, bioenergi, varmevekslere og lagring av varme i grunnen.   Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.   [-]
Les mer
4 år
På forespørsel
Ta Teknisk Fagskole hos oss og få drømmejobben [+]
Skolen starter et nytt fordypningstilbud i KEM (klima, energi og miljø) høsten 2008. KEM erstatter den tidligere VVS-fordypningen. Vi planlegger å starte både deltids-og heltidstilbud. Først starter vi med deltidstilbudet som vil gå over 4 år. Rent praktisk betyr dette: To kvelder per uke, og to fredag ettermiddager med påfølgende lørdagsundervisning per måned. Opptaksgrunnlag er fagbrev som rørlegger, fagbrev innen ventilasjon eller fagbrev som industrirørlegger. Det nye fagskolestudiet er utarbeidet i nært sammarbeid med bransjen og både NVEF (Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening), NRL (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening) og VBL (Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund har vært aktive støttespillere og pådrivere. Den nye KEM-utdanningen er bygd opp av moduler og fordypningen består av vanlig undervisning, praksis og hjemmearbeid   Generell informasjon om utdanningsmuligheter innen bygg ved Stavanger offshore tekniske skole. Velkommen til en avdeling med gode kontakter til industrien.   Bygg- og anlegg tilbyr et miljø i nær kontakt med byggebransjen. Her arbeider studentene med prosjekter innen planlegging, konstruksjon, kvalitetssikring og intern-kontroll. Bruk av data er en naturlig del av undervisningen, og skolen er opptatt av å anvende ny teknologi. Typiske arbeidsoppgaver for en fagtekniker er å kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og være ressurspersoner i byggeprosjekt. Med fordypning bygg som utgangspunkt kan du løse mesterbrev. Linjen kan også være ditt første steg mot høyere studier.   Nye læreplaner ivaretar samfunnets generelle behov for kunnskap hos folk for å fungere i en moderne tid, samtidig som de sikrer en vesentlig kompetanseheving innen fagområdet bygg.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Energiselskapene trenger folk som kan kombinere elkraftteknisk kompetanse med bred kunnskap om energi generelt, og hva som kreves av fremtidens energisamfunn. [+]
Næringslivet har stort behov for nye elkraftingeniører. Ikke minst gjelder dette energiselskapene som trenger folk som kan kombinere elkraftteknisk kompetanse med bred kunnskap om energi generelt, og hva som kreves av fremtidens energisamfunn.   Dette studiet er et elkraftstudium som samtidig har en profil innenfor fornybar energi og fremtidens energiløsninger. Du lærer om produksjon, overføring, omforming og effektiv bruk av elektrisk energi. Studiet omfatter også opplæring i bruk av elektronikk og datateknikk som er viktig for styring av kraftsystemet og dets komponenter, slik som for eksempel brenselceller basert på hydrogen, vannkraftverk, elektriske maskiner, solcelleanlegg og andre elektriske installasjoner. Studieretningen tar dermed vare på og gir en grundig opplæring i klassisk elkraftteknikk samtidig som det fokuseres på fremtidens bærekraftige energisystem, og hvordan elkraftteknikken spiller en sentral rolle i dette.   Deler av undervisningen foregår i Energiparken på Dømmesmoen, Nasjonalt senter for fornybar energi. Her blir studentene kjent med hydrogen, solceller, bioenergi, varmevekslere og lagring av varme i grunnen. Fullført toårig ingeniørutdanning (120 studiepoeng) gir graden høgskolekandidat i ingeniørfag.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Næringslivet har stort behov for nye elkraftingeniører. [+]
Utdanningen er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at de kan få bachelorgrad i ingeniørfag på ordinær tid. For personer med slik bakgrunn er det altså ikke krav om generell studiekompetanse, toårig teknisk fagskole eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan du altså spare ett helt år i forhold til å måtte ta forkurset først.     Næringslivet har stort behov for nye elkraftingeniører. Ikke minst gjelder dette energiselskapene som trenger folk som kan kombinere elkraftteknisk kompetanse med bred kunnskap om energi generelt, og hva som kreves av fremtidens energisamfunn. Dette studiet er et elkraftstudium som samtidig har en profil innenfor fornybar energi og fremtidens energiløsninger. Du lærer om produksjon, overføring, omforming og effektiv bruk av elektrisk energi.   Studiet omfatter også opplæring i bruk av elektronikk og datateknikk som er viktig for styring av kraftsystemet og dets komponenter, slik som for eksempel brenselceller basert på hydrogen, vannkraftverk, elektriske maskiner, solcelleanlegg og andre elektriske installasjoner. Studieretningen tar dermed vare på og gir en grundig opplæring i klassisk elkraftteknikk samtidig som det fokuseres på fremtidens bærekraftige energisystem, og hvordan elkraftteknikken spiller en sentral rolle i dette.   Deler av undervisningen foregår i Energiparken på Dømmesmoen, Nasjonalt senter for fornybar energi. Her blir studentene kjent med hydrogen, solceller, bioenergi, varmevekslere og lagring av varme i grunnen. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
En bærekraftig global klimautvikling krever bruk av fornybar energi innen alle samfunnssektorer, som industri og næring, transport og i husholdningene. [+]
Om studiet: En bærekraftig global klimautvikling krever bruk av fornybar energi innen alle samfunnssektorer, som industri og næring, transport og i husholdningene. Derfor er det stort behov for ingeniører med relevant, bred og tverrfaglig kompetanse. Studieprogrammet hviler på fem solide fagsøyler: Fornybar energi og ressurser, Termisk energi, Elektrisk energi, Hydrogensamfunnet og materialer, Miljø, modellering og prosjekt.   Studiet utmerker seg spesielt ved at det gir en bred og dyp bakgrunn i fornybar energi og miljøproblematikk samtidig som det gir en god oversikt over ikke-fornybare energiressurser og teknologier, og de mest relevante deler av den klassiske elkraftteknikken. Slik får du god breddekompetanse og helhetsperspektiv. Nå kan nettopp du bli en av dem som i årene framover gir betydningsfulle bidrag til konkrete løsninger av problemene knyttet til fremtidens bærekraftige energiforvaltning.   Deler av undervisningen foregår i Energiparken på Dømmesmoen, Nasjonalt senter for fornybar energi. Her blir studentene kjent med hydrogen, solceller, bioenergi, varmevekslere og lagring av varme i grunnen. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.