Alle kategorier
Du har valgt: Teknologiske fag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 dager
IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, Technip FMC og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.     Kursbeskrivelse: IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. Kurset henvender seg til medarbeidere i produksjon, PT- og utviklingsavdeling.       Kursinnhold:   Intrudukson og prosedyrer Formål, tolkning og andvendelse av IPC WHMA-A-620 Forberedelse/klargjøring av ledninger Lodding av deningsforbindelser Crimpning av ledningsforbindelser (manuell og automatisk) IDC – Insulation Displacement Connection Ultralydsveising og spleising av ledninger Kontakt montering og instøpte kontakter Kabelforsamlinger Merking/krav til lesbarhet Coxiale- og Twinaxsiale samlinger/fleksible og semirigid (crimpning og lodding) Sikring av kabelbinding Skjermede kablebunter/elektrisk skjerming Mekanisk beskyttelse av kabelbinding, mekanisk montering Wire Wrap     Målsetting: Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.   [-]
Les mer
Gamle Oslo 2 dager 8 900 kr
01 Mar
Dette er et todagers introduksjonskurs til fiberoptikk og WDM for montører, med både teoretisk innføring og praktiske øvelser. [+]
På dette kurset ser vi både teoretisk og praktisk på oppbyggingen av en fiber og de helt grunnleggende komponentene som patchesnorer, konnektorer og transceivere. Det blir en forklaring av optiske effektnivåer, inkludert dB-skalaen. De viktigste begrensningene for optisk transport blir diskutert og demonstrert og man lærer å sette opp et enkelt dempingsbudsjett. Det blir også en kort introduksjon til WDM og ulike PON-teknologier. Viktigheten av renslighet blir diskutert og ulike rensemetoder demonstrert. Den praktiske delen inkluderer bruk av både kjernesentrerende og V-spor skjøtemaskiner samt sying/kveiling av fiber i vanlige typer paneler og skjøtebomber. Bruk av vanlige type måleinstrumenter som lyskilder, effektmetre og VFL («rødpenn») blir demonstrert. Det blir også en kort introduksjon til OTDR.   Se detaljert emneliste her   [-]
Les mer
8 timer 4 500 kr
Kurset rikter inn seg på dem momenter og produkter som brukes i installasjoner lokalt i næringsbygg. [+]
Kurset rikter inn seg på dem momenter og produkter som brukes i installasjoner lokalt i næringsbygg, bland annet skjøting av fiber og kabel i skjøteboks, terminering i panel og testing av fiber og konnektorer. Kurset retter seg til deg som som jobbar med kortere forbindelser internt i næringsbygg.   Kursen inneholder både teoretisk undervisning og praktiske øvelser for; Lover og standarder Grunnleggende lys og fiberteori Skjøtemaskin og skjøting Enkel kabelkunnskap ODF Renslighet Grunnleggende måleteori Vi kurser på de mest brukte merkene på markedet [-]
Les mer
På forespørsel
Fortløpende (etter avtale)sveisekurs og sertifisering, alle metoder og materialer, i Stavanger. [+]
  Fortløpende sveisekurs og sertifisering, alle metoder og materialer, i Stavanger.   Korte kurs rettet mot spesifikke fagemner. Se egne kursoppføringer for ønsket emne.   Kursene passer for alle som ønsker opplæring innen sveis og materialteknologi og er tilpasset lærlinger innen en rekke mekaniske fag og deres fagplan.   [-]
Les mer
8 timer
Dette er et praktisk og teoretisk endags-seminar om grunnleggende fiberoptikk. Her dekkes det viktigste man trenger for å jobbe med fiberoptiske løsninger og systemer. [+]
På dette kurset ser vi både teoretisk og praktisk på oppbyggingen av en fiber og de helt grunnleggende komponentene som konnektorer, dempeledd og transceivere. Det blir en forklaring av optiske effektnivåer inkludert dB-skalaen. De viktigste begrensningene for optisk transport blir diskutert og demonstrert og man lærer å sette opp et enkelt dempingsbudsjett. Det blir også en kort introduksjon til CWDM. Viktigheten av renslighet blir diskutert og ulike rensemetoder demonstrert.    Ta kontakt dersom du vil vite mer [-]
Les mer
Nettkurs 2 dager 8 400 kr
Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. [+]
I samarbeid med Norsk Eltavleforening som også er faglig ansvarlig.   I dette 2-dagers nettkurset vil du få innføring i nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori. Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder. Tavleforeningen erfarer at fagpersonell ofte mangler spesialkompetanse for vurdering av sikkerhetsnivået i tavler og at eksisterende normer ikke legger tilstrekkelig vekt på tilstandskontroll av tavlene som utstyr. Kurset er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori. Det legges vekt på regelverk og kritiske faktorer for sikkerheten i tavler. I tillegg presenterer kurset en sjekkliste, «Tavlesjekken», med kontrollpunkter for systematisk gjennomgang og vurdering av kritiske faktorer sikkerheten i tavlen. Det stilles også til rådighet en Håndbok for praktisk bruk av sjekklisten og nærmere forklaring av kontrollpunktene. Hjelpemiddelet blir også tilgjengelig i en web-utgave.   Forelesere: Hans-Petter NybakkFaglig lederNorsk Eltavleforening Kjell YtterdalProduktsjefMicro Matic Norge AS   Teknisk arrangør: Quality Norway AS. [-]
Les mer
4 timer 1 000 kr
test [+]
test [-]
Les mer
Webinar 4 timer 2 600 kr
Stasjonære batterisystemer brukes i dag spesielt som energilager og avbruddsfri strømforsyning. [+]
Dette kurset handler om batterisystemer til energilagring, som iblant annet: I kombinasjon med solcelleanlegg Effektutjevning, og flytting av strømforbruk i forbindelse med ny nettleiestruktur Fleksibilitetsmarkeder Alternativ til nett, spesielt ved elektrifisering av transport Målet med kurset er at deltakerne skal få en grunnleggende forståelse for batterisystemer, for å kunne velge batterisystem som tilfredsstiller kundens behov. Videre skal deltakeren få innføring i hvordan overnevnte driftsscenarioer påvirker valg av batterisystem. I tillegg skal deltakerne få overordnet innføring i elektroniske normer og standarder som er viktige å kjenne til for batteriinstallasjoner, samt andre rammebetingelser som kan påvirke prosjektkostnader. Agenda for kurs Innledning Forklaring av viktige begreper og størrelser:Oppbygging av battericeller og hovedtyper av litium-ion batterier. C-rate State of charge (SOC). Depth of charge (DoD) og hvordan det påvirker levetiden. Battery management system (BMS). Levelized cost of storage (LCOS). Eksempler på batterisystemer og deres oppbygning. Normer og standarder Endringer i nye NEK 400: 2022. Viktige standarder, som spesielt nye NEK 486 (sikkerhet i litium-ion batterisystemer)  Funksjonskrav og styring Kostnader for ulike driftsscenarioer og dimensjonering av batterisystemer. Funksjonsnivåer og styring av batterisystemer. Vehicle to Grid (V2G) og Vehicle to Home (V2H). Prosjekteksempler. Dette er ikke et produktspesifikt kurs.For innføring i installasjon og drift av gitt systemprodukt anbefales opplæring av leverandør, eller produsent. Varighet4 timer Det forventes at deltakerne tar med egen PC. [-]
Les mer
På forespørsel
Sveisekurs og sertifisering, alle metoder og materialer. [+]
Fortløpende sveisekurs og sertifisering, alle metoder og materialer.   Kursene holdes i Stavanger.   [-]
Les mer
2 dager
For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenste... [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, Technip FMC og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.   Kursbeskrivelse: For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenstemmelse mellom kravene til sluttproduktet og produksjonsprosessene. Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet.   Kursinnhold: Montasje og lodding av ledninger på terminaler Kvalitetssikring og inspeksjon av elektroniske komponenter Coating og innstøping Rework   Målsetting: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i de kravene som gjelder for å kunne produsere i henhold til standarden. [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 3 900 kr
Matrikkelkurset i adresse gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til føre adresser i dette programmet. [+]
Matrikkelkurset i adresse gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til føre adresser i dette programmet.   Innhold av kurset Knapper og funksjoner Ny vegadresse Ny matrikkeladresse Adresse tilleggsnavn Omadressere Atkomstkoordinat Ny veg Planlagt adresse   Forkunnskaper GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE.Det er krav at en er godkjent matrikkelfører og har bruker og passord for føring i aktuell kommune. Mer informasjon om å bli godkjent matrikkelfører finnes her: http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Kurs-i-foring-av-matrikkelen/   [-]
Les mer
Nettkurs 6 timer 2 900 kr
Få frem gode data til publikum og saksbehandlere på en enkel måte. Innføring og grundig opplæring i oppsett med Norkart Tjenestepanel. [+]
Velkommen til kurs i Norkart Tjenestepanel  Kurset gir deg kunnskaper i Norkart Tjenestepanel for å lage gode Kommunekart-klienter for din organisasjon.   Norkart Tjenestepanel er et administrasjonsverktøy der du setter opp utseende og innhold til Kommunekart-klienter, og du gir brukertilgang til Kommunekart Proff-klienter.   Karttjenester som legges inn i Norkart Tjenestepanel må være av typen WMS. Dette kurset henger dermed tett sammen med kurset i GISLINE Dataflyt som går på å få egne kartdata fra GISLINE Forvaltning til egen WMS.  Opplæringen i kurset er fordelt på teori og oppgaveløsning.   Kursinnhold:  Opprette og vedlikeholde kartklienter  Opprette karttjenester ut fra kommunens GISLINE WMS og fra andre WMS-er  Legge kartlag inn i karttjenestene  Lage lenker og koblinger til kart og andre nettsider  Oppsett av regler for kartinformasjon (GFI) Oppsett av temakart Publisere web-klienter til URL-er og velge hvilke funksjoner som skal være med der Tilgangsstyring/brukerstyring til Kommunekart Proff-klienter Tips til innhold i ulike Kommunekart-klienter   PS. Pakkepris med kurs i GISLINE Dataflyt kr 4.900,- - Skriv pakkepris i kommentarfeltet.   [-]
Les mer
Nettkurs 8 timer 3 900 kr
Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. [+]
Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. I dette kurset ser vi på en hensiktsmessig arbeidsløype for mottak og kontroll av arealplaner. Deltakerne kan også sende inn en plan de ønsker å kontrollere, slik at læring blir utført på relevante feilsituasjoner. Stikkord fra kursinnholdet: Kort om regelverket i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon Aktuell funksjonalitet i GISLINE – Arealplan Topologi- og flatesjekk Datakontroll Endre egenskaper Baseoperasjoner Øvinger: Bruke arbeidsløype for mottak og kontroll på aktuelle planer som deltakerne har sendt inn Bruke datakontroll i GISLINE og SOSI-kontroll Rydde vanlige feilsituasjoner i planer med GISLINE Arealplan   [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 3 900 kr
Matrikkelkurset i bygning og tiltak gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til føre bygg/tiltak i dette programmet. [+]
Matrikkelkurset i bygning og tiltak gir deg grunnleggende kunnskaper i GISLINE Matrikkel, og gjør deg i stand til føre bygg/tiltak i dette programmet. Innhold av kurset  Innstillinger  Registrere nytt bygg  Registrere ferdigattest  Registrere bygning revet  Finne revet bygning og endre opplysninger på den  Registrere bygningsendring  Endre bygningsendring     Forkunnskaper GISLINE grunnkurs eller tilsvarende kunnskap i bruk av GISLINE.Det er krav at en er godkjent matrikkelfører og har bruker og passord for føring i aktuell kommune. Mer informasjon om å bli godkjent matrikkelfører finnes her: http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Kurs-i-foring-av-matrikkelen/   [-]
Les mer
Nettkurs 12 timer 4 900 kr
Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart. [+]
Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart. Kurset gjør deltakerne i stand til å utarbeide digitale reguleringsplaner med tegnforklaring. Det gir et godt grunnlag for å forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart og setter deltakerne i stand til å arbeide med arealplaner i GISLINE Arealplan. Kravene til utforming av arealplan i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon: Digital plan – SOSI for plan Plankart med tegnforklaring Arealplanfunksjoner Datakontroll     [-]
Les mer