HMS og sikkerhet
Sikkerhetsledelse
Du har valgt: Evakuering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

På forespørsel
Sertifiseringskurs i varme arbeider. Obligatorisk for alle håndverkere som arbeider med verktøy som avgir varme /gnister. Det gjennomføres praktiske slukkeøvelser (obliga... [+]
Minso as har gjennomført sertifiseringskurs siden ordningen tråtte i kraft i 2001. Beskrivelse:  ”Hovedregelen er at den som skal bruke åpen ild, sveise, skjære eller slipe på tilfeldig arbeidsplass skal ha sertifikat i ”varme arbeider” Hva er varme arbeider? Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.  Varme arbeider innebærer økt brannrisiko. Brannene skyldes ofte menneskelig svikt, og mangel på kunnskap om hva som kan forårsake brann. Disse brannene vil for eksempel kunne innebærer tap av menneskeliv, materielle verdier og arbeidsplasser. De som utfører varme arbeider må forstå hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre arbeidet slik at brann ikke oppstår. Et av målene ved kurset er å unngå uaktsomhet i forbindelse med varme arbeider. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider. Sertifiseringsordningen ivaretas av Norsk brannvernforening.  Norsk brannvernforening registrerer og utsteder, på vegne av forsikringsselskapene, sertifikat til de som har gjennomgått og bestått opplæringen i ordningen med sikkerhetssertifikat for utøvere av varme arbeider. Sertifikatet er gyldig i 5 år før det må fornyes. Opplæringen i ordningen med sikkerhetssertifikat for utøvere av varme arbeider gjøres av instruktører som er godkjent av Norsk brannvernforening. [-]
Les mer
3 timer
Kurset bevisstgjør og oppdaterer personale med tanke på instrukser, riktig adferdsmønster under brann / evakueringssituasjon og viktigheten av at alle er forberedt på... [+]
Formål Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Dette innebærer at brannøvelse skal avholdes minst èn gang per år for de aller fleste virksomheter. Forskriften stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon av avholdte øvelser. Vi har gleden av å tilby kurs i brannøvelser / evakueringsøvelser for alle virksomheter som er pålagt å holde brannøvelser. Dette gjelder eksempelvis barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesenter og leiekomplekser. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.  Innhold For at din virksomhet skal oppfylle de nasjonale krav fra myndighetene, kan Trygg Kurs AS bistå med følgende:  Fullstendig plan for øvelsen Målsetning(er) med øvelsen Kontakt og samkjøring med offentlige etater Gjennomføring av øvelsen Evaluering Skriftlig oppsummering av øvelsen for at virksomheten oppfyller kravene til dokumentasjon Kurset gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Kursinnholdet skreddersys den enkelte kundes ønsker og behov basert på de ansattes kunnskapsnivå, antall som skal evakueres, om det er sengeliggende pasienter, branninstruks og rømningsveier. Vi kan eksempelvis tilby evakueringsøvelser kombinert med slukkeøvelser, brannteori og førstehjelpstrening.    [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.