Pedagogikk
Du har valgt: Fagdidaktikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Sentrum Tromsø 6 timer 1 890 kr
16 Sep
21 Oct
Naturfag og fysikk har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er kompetanser som vil bli enda viktigere i framtida... [+]
Likevel er det kun en liten andel elever i norsk skole som virkelig brenner for disse fagene. Det blir dermed stadig viktigere å finne konkrete undervisningsmetoder og didaktiske tips og triks som stimulerer elever. Å trigge elevenes motivasjon og glede ved å lære er utfordrende innenfor klasserommets rammer, og er derfor noe som står i fokus både for fysikklærere og forskere innen fysikkdidaktikk.En av grunnene til at elever opplever fysikk som lite relevant, kan ha opphav i innholdet i fysikklæreplaner hvor den «gammeldagse», eller klassiske, fysikken står sterkt i fokus. Kvantefysikk og Einsteins relativitetsteori representerer den moderne beskrivelsen av verden og har erstattet Newtons beskrivelse i fysikkens forskningsmiljøer - men ikke helt i læreplanene. Den moderne fysikken vekker begeistring blant elever, både fordi den svarer på store spørsmål om universets struktur, forklarer forbløffende fenomener som svarte hull og gravitasjonsbølger, og er relevant for elevenes mobile hverdag med GPS-teknologi og kvantekryptografi.Den nye læreplanen i naturfag inneholder kjerneelementer som fint kan knyttes til moderne fysikk. Naturfagene har et spesielt språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser.Ved å gjøre rede for hvordan kvantefysikk bryter med klassisk fysikk og ved å gi kvalitative beskrivelser av den generelle relativitetsteorien, får elevene utvikle evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.I dette kurset presenteres det innovative og nettbaserte undervisningsopplegg som gjør det enklere å undervise moderne fysikk i videregående skole. I ressursene trekkes koblinger til elevenes hverdag, og gjennom samarbeid og dialog mellom elever og lærer danner elevene en god forståelse for grunnprinsipper i moderne fysikk. Kurset vil gi en praktisk opplæring i bruk av ressursene med fokus på konkrete tips og eksempler som kan brukes i daglig undervisning. I tillegg skal vi se på hvordan lærere kan tilrettelegge for diskusjon, utforskende samtaler, og læring i fellesskap i tråd med de nye kjerneelementene. Kursinnhold Naturvitenskapelige tenkemåter og kvalitativ begrepslæring i fysikk Tilretteleggelse for stimulerende og utforskende læring i fellesskap Generell relativitet i et nøtteskall og innføring i bruken av programmet Generell relativitet på viten.no Kvantefysikk i et nøtteskall og innføring i bruken av programmet Kvantefysikk på viten.no Kursholder Magdalena Kersting er postdoktor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i fysikkdidaktikk og har forsket på elevers begrepsmessig forståelse i moderne fysikk. Hun har stor glød for faget sitt og ønsker å tilrettelegge for god undervisning i fysikk og naturfag. [-]
Les mer
6 timer 1 890 kr
Hva er god undervisning i matematikk? [+]
De nye kjerneelementene i matematikk er: 1) Utforskning og problemløsning 2) Modellering og anvendelser3) Resonnering og argumentasjon4) Abstraksjon og generalisering 5) Matematiske kunnskapsområder  Hvordan kan vi matematikklærere gjennom bruk av rike, gode oppgaver møte de nye kjerneelementene i faget og ikke minst tilpasse undervisningen vår til et stort spekter av elever uten å måtte lage hundre ulike opplegg til hundre ulike elever? I dette kurset ser vi på samtalegrep for å ha en god og fruktbar matematisk dialog i klasserommet. Det vil bli vektlagt hvordan man kan bruke typiske feil elevene gjør på en konstruktiv og læringsfremmende måte. Kursinnhold Visualisering Konkretisering Bruk av digitale hjelpemidler Praktiske matematiske oppgaver knyttet til aktualitet Rike matematikkoppgaver Kursholder Hanan M. Abdelrahman har jobbet som lærer i 14 år, både på barneskole, ungdomsskole og i voksenopplæringen. I dag er Hanan høgskolelektor i matematikk og matematikkdidaktikk på høgskolen i Innlandet Campus Hamar og underviser MGLU 1.-7. + kurs. Hun er forfatter hos Kikora og gründer og eier av Firmaet Matematikkhjelperen. Hanan har bachelor i språk fra UiO (fransk m/ tilleggsspråk spansk og arabisk). Hun har også bachelor faglærerutdanning fra HIOA (Oslo Met). Hanan har en mastergrad i grunnskoledidaktikk med hovedfordypning i matematikkdidaktikk og tilleggsfordypning naturfagdidaktikk. Hanan har tolkeutdanning fra UiO. Hanan vant Holmboeprisen i matematikk i 2017 https://holmboeprisen.no/arkiv/2017 [-]
Les mer
3 dager
Kurset som tilbys tar for seg fremmedspråkdidaktikk med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlig, IKT og regning i fokus [+]
Fremmedspråksenteret har fått midler til å gjennomføre kortere, praksisnære etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk. Målgruppen er lærere i ungdomsskolen og videregående skole som underviser etter læreplanen for fremmedspråk nivå I og II. Kursene vil ta utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene med en halv dag på hver av disse.   Påmelding: http://www.hiof.no/index.php?ID=16813   Program: http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=16250 [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Ønskjer du å utdanna deg til musikklærar og musikkformidlar? Er du opptatt av å læra meir om musikk, og å komponera, spela og syngja saman med andre? Vil du utvikla evnen... [+]
  I dette musikkstudiet legg me vekt på samanhengen mellom kunstnarisk utvikling som utøvar, lyttar og komponist, og det å formidla musikk på ein god måte. Eit viktig siktemål i studiet er difor å utvikla fagleg, kunstnarisk, pedagogisk og didaktisk kompetanse for arbeid med musikk i opplæring.   Arbeid med hovudinstrument, komponering/arrangering og pedagogiske emne er gjennomgåande i heile studiet. Som student blir du sett på som ein ressursperson som kan vera med å påverka studiet. Du får arbeida med både hovud- og biinstrument, og det vert arbeidd med samspel, leiing/direksjon komponering/ arrangering, ulike konsertproduksjonar, studioarbeid og liknande.   Gjennom rettleia praksis vil du også få prøva deg som lærar og instruktør i ulike samanhengar. Studiestad Stord har studio, konsertsal og gode øvingsrom. Du får ta del i våre internasjonale nettverk, og me dreg på studieturar til interessante musikkstader.   Som student ved HSH kan du ha eit opphald i utlandet i løpet av studietida. Etablerte program og samarbeidsavtalar gjer at opphaldet på tre til seks månader blir godkjent som del av ditt studium ved HSH, og du taper ikkje tid.   Vidare studium: Studieprogrammet gjev grunnlag for opptak til mastergrader, slik som vår eigen mastergrad IKT i læring, og vidare musikkstudium. Du kan òg bruka delar av bachelorutdanninga i musikk til å byggja opp ei allmennlærarutdanning. Slik kan du få både ei allmennlærarutdanning og faglærarutdanning i musikk på fem år.   Her får du jobb: Du får ein solid og unik kompetanse og blir kvalifisert for arbeid i grunnskule, vidaregåande skule og kulturskule. Andre moglege arbeidsstader er kor, korps, band, ensembleverksemd (arrangør, komponist, utøvar og dirigent) musikkorganisasjonar og musikkprosjekt av ulike slag. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Doktorgradsstudiet i musikkpedagogikk gir et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og musikkformidling. [+]
Musikkpedagogikk og musikkterapi Både musikkpedagogikk og musikkterapi er tverrfaglige disipliner som krever et tverrfaglig program. Et slikt program tilbyr NMH, i samarbeid med andre norske og nordiske institusjoner.   I tillegg vil en viktig del av opplæringen knyttes til de kurs som arrangeres innenfor nordiske nettverk. Her er det to nettverk som begge har utdanningen av doktorstipendiater som sine hovedmål: Et nordisk nettverk for musikkterapeutisk forskning ble etablert i 1993. Det har sin hovedbase ved Aalborg Universitetet , og har gjennomført en rekke forskersymposier o.l.   Et lignende nettverk ble etablert for musikkpedagogisk forskning. Dette nettverket arrangerer årlige forskerkurs og gir ut årbøker med vitenskapelige artikler. Dokumentasjonen av arbeidet skal være en doktorgradsavhandling, og studiet avsluttes med en disputas.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.