Maritime kurs og shipping
Maritime sertifikater
Fiskeskipper klasse C
Du har valgt: Troms
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Troms ) i Fiskeskipper klasse C
 

Virtuelt klasserom 13 dager 16 900 kr
20 Jun
27 Jun
04 Jul
Fritidsskippersertifikat D5L for fritidsbåt opptil 24 meter. Fleksible nettbaserte kurs med instruktør [+]
Det populære Fritidsskipper D5L kurset holdes over tre langhelger- torsdag-søndag. Kurset holdes som virituelt klasserom med instruktør + en praksisdel ombord i skolefartøy Fleksibelt: En kurshelg du ikke kan? Bli med neste gang modulen holdes. Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart og inneholder følgende hovedemner: Navigasjon  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon Navigasjonsmidler - praksis ombord  Sjøveisregler og brovakthold  Skipslære  Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nød) *)  Teknologi/Motorlære  Håndtering av fartøy - praksis ombord  *) Eller godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer Praksismodulene holdes ombord i en av våre godkjente skolebåter.  Informasjon om Fartstidskrav og helsekrav se: www.nmks.no   Hvert emne har en skriftlig prøve - totalt 6 stk. Praksismoduler noteres med deltatt. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet. Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for sertifikatutstedelse: kr. 943,-   [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Nordkapp 10 dager 32 000 kr
Opplæringen gir teoretisk grunnlag for å søke sertifikatene Fritidsbåtskipper D5L, Fiskeskipper klasse C og Dekksoffiser klasse 6. Samlingsbasert og e-læring. [+]
  Fritidsbåtsskipper/ Fiskeskipper kl. C/ Dekksoffiser kl. 6. E-læringen til kurset sendes ut ved kurspåmelding. Pris for e-læringen er kr 1500,-      Opplæringen gir teoretisk grunnlag for å søke sertifikatene Fritidsbåtskipper D5L, Fiskeskipper klasse C og Dekksoffiser klasse 6.   Fritidsskippersertifikat kan utstedes til den som har fylt 18 år og i tillegg til teoretisk opplæring har: Minst 12 måneders fartstid på fartøy over 15 meters lengde Disponert og brukt fartøy over 8 meter regelmessig i minst 3 år Har bestått praktisk utsjekk ved godkjent skole Har erklæring fra lege om tilfredsstillende syn, hørsel og fargesyn   Fiskeskippersertifikat klasse C kan utstedes til den som har fylt 18 år og i tillegg til teoretisk opplæring har: Minst 12 måneders fartstid på fiskefartøy med største lengde over 10,67 meter Har gyldig sikkerhetsopplæring for fiskere Har Minimum SRC/VHF sertifikat utstedt av Telenor kystradio   Dekksoffiser klasse 6 kan utstedes til den som har fylt 20 år og i tillegg til teoretisk opplæring har: Gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip Minst SRC/VHF sertifikat Minst godkjent sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip Ett av følgende alternativer: Gjennomført godkjent praktisk prøve Minst 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer         [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Vikna 120 timer 33 000 kr
26 Jun
Sikkerhetssenteret Rørvik AS har lang erfaring innen kursvirksomhet og vi vil gjerne tilby dette kurset for de som ønsker å løse ut Fiskeskipper klasse C sertifikat. [+]
Fiskeskipper C Kurset dekker teoretisk og praktisk opplæring for Fiskeskipper klasse C sertifikat (D6-sertifikat) som gir rett til å  tjenestegjøre som skipsfører på fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter i fartsområde bankfiske I, og som ansvarshavende vaktoffiser på fiskefartøy med bruttotonnasje under 50 og største lengde mellom 10,67 og 24 meter i fartsområde bankfiske I..   Den praktiske delen man trenger i tillegg for å få ut Fiskeskipper C er: 12 måneders fartstid med dekkstjeneste på fiskefartøy med største lengde 10,67 meter eller mer. Kurset er lagt opp for å være mest mulig tidseffektivt, så vil kreve en del egeninnsats for å komme seg igjennom kurset. Opplegget er som følger: 1. Kurset starter med obligatorisk oppstart her på Sikkerhetssenterets lokaler (1 dag), der man vil få generell info, vite hva man skal jobbe med og hva som er forventet av kursdeltakerne. utdeling av læremateriell og utstyr. Ta med headsett for pc. 2. Så er det 5 uker med egenstudier der man på egen hånd gjennomgår pedagogisk opplagte e-lærings-moduler og arbeidsoppgaver 3.Etter 5 uker med egenstudier så er det 5 dager med intensiv undervisning, eksamener og simulatorkjøring. Opplyser om at er beregnet lange dager i denne uken.  NB: Har man ikke gjennomført modulene i e-læringen som instruert, så vil man ikke kunne møte opp på eksamensuken.  Følger man ikke tidsplanen på e-læringsmodulene så vil man bli forsøkt kontaktet av Sikkerhetssenteret, men man er likevel selv ansvarlig for å gjennomføre e-læringen og sørge for at man er forberedt til eksamensuken. Å ta en eksamen på nytt vil koste 5000 kr pluss mva pr eksamen, samtidlg er det et krav om å være med på undervisningen helle dagen før eksamen holdes.  Kursprisen er uten mva. og eksamnesavgift. Ta kontakt hvis du er interessert.   Endring av kursdato: Må avtales senest 7 dager før kursstart i kontortid 0830-1500.   Avmelding: Må skje skriftlig til vår e-post adresse post@ssras.no Du kan avbestille inntil 14 dager før kursstart. Ved avbestilling under 14 dager før kursstart kreves 50% kursavgift. Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift. Ved avmelding pga. sykdom må legeerklæring fremvises. Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte. [-]
Les mer