Personlig utvikling
Du har valgt: Forståelse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 2 500 kr
For å hjelpe folk til en bedre forståelse av hva 2012 egentlig innebærer arrangerer BestSolution kurset "En reise mot 2012!" som byr deltagerne på omfattende 2012-innsikt... [+]
En reise mot 2012 Hvem er vi, hvor kommer vi fra, hva gjør vi her og hvor skal vi ? Hva vil skje i 2012 og hvilken betydning har 2012 for deg, meg og oss alle?  Folk over hele planeten søker etter svar på disse spørsålene.   Over hele verden er mange folk bekymret og engstlige mht hva 2012 kan bringe og Hollywood filmen 2012 har dessverre vært med på å øke denne bekymringen.     Folk leter etter svar, men hvor er svarene, hvem skal man lytte til, er det noe hold i de ulike profetiene fra Mayane, Hopi indianerne, Nostradmus, The Web Bot Project, Terrence McKennas Time Wave Zero med flere.     Man kan åpenbart søke etter en bedre forståelse av 2012 Fenomenet ved å forske på emnet.  Det er imidlertid så mange ulike oppfatninger, forslag, teorier og diskusjoner om den såkalte slutten å verden slik vi kjenner den" at det krever en enorm mengde tid, innsats og energi til å få selv den fjerneste grad av klarhet.     BestSolution arrangerer "En reise mot 2012!" For å hjelpe folk til en bedre forståelse av hva 2012 egentlig innebærer arrangerer BestSolution kurset "En reise mot 2012!" som byr deltagerne på omfattende 2012-innsikt som er blitt tilegnet over lang tid. Som kursdeltager vil du se at 2012 fenomenet handler om energi og bevissthet. Det handler om deg, meg og om vår kollektive bevissthet. Kurset byr på praktiske energi øvelser og meditasjon som vil hjelpe deg til å forstå hvor signfikant 2012 fenomenet egentlig er. Kursholderne Lilli Bendriss og Camillo Løken byr både på en vitenskaplig og en åndelige forståelse av det hele.     Klikk her for MER INFORMASJON   [-]
Les mer
3 dager 1 600 kr
Helgekurs i pilegrimsvandring og filosofisk samtale [+]
Målgruppen for kurset er voksne og ungdommer over 16 år. Deltakerne bør være interessert i å bruke det de lærer etter kurset hjemme etterpå. Ungdom over 16 år kan delta på kurset og være ungdomsledere for en ungdomsgruppe. Gjerne sammen med en voksen (korleder, foreldrekontakt, andre). Vi ser at det fungerer best med to fra samme kor eller ungdomsgruppe på kurset. Da kan de to samarbeide om det som skal skje videre. Men det er ingenting i veien for å delta alene, alle som har lyst er velkomne! Sagt etter forrige kurs: ”Først mot slutten av kurset begynte jeg å ane hva jeg kunne bruke dette til. Jeg prøvde det ut på første korøvelse etterpå og samtalemetoden fungerer veldig bra!” Flere kursdeltakere mener at ALLE korledere bør gå på dette kurset. Også ledere for andre typer ungdomsgrupper enn korsangere er godt fornøyd med kurset og erfaringene. Referanser oppgis! Kurset blander teori og praksis i løpet av helgen. Forbered dere på rike timer!Pilegrimsprest Arne Bakken vil gi informasjon om pilegrimsvandring, pilegrimens vei og mål, vandringer i undring, eksempler på enkle meditasjoner mm. Jørund Midttun fra Liturgisk Senter vise enkle tidebønner og liturgi, lære oss om mer om livets rytme og vandringens rytme. Noen korledere i Ung Kirkesang vil bidra med sin erfaring og kunnskap. Og endelig har vi med oss Barne- og ungdomsfilosofene ANS ved Øyvind Olsholt som har magistergrad i filosofi og har lang erfaring med filosofisk samtale medbarn og ungdom.   Filosofisk samtale er en samtalemetode som engasjerer hver enkelt til å undersøke, utfordre og videreutvikle sin egen tenkning. Når vi har filosofisk samtale med barn og ungdom, dreier det seg som regel om gruppesamtaler. Samtalelederen har her rollen som en moderne Sokrates som ”jordmoraktig” hjelper deltakerne å hente fram og betrakte ”tankebarna” sine. I en filosofisk samtale forsøker vi å frigjøre oss fra dagliglivets meninger og fordommer for isteden å gi rom for den klare, uhildede tanke. I løpet av kurset vil deltakerne få en forståelse av hva filosofisk samtalemetode går ut på, og hva som skal til for å vekke den filosofiske nysgjerrigheten i en gruppe. Vi vil gjennomføre en filosofisk samtale med deltakerne, og gjennomgå noen enkle grep som de selv kan bruke som samtaleledere. Kirken har lange tradisjoner for filosofisk refleksjon og kirken har lange tradisjoner for pilegrimsvandring som gir tid til refleksjon og ettertanke. Prosjektets tittel, ”På vandring gjennom livet”, er flertydig. Vi vandrer gjennom livet i åndelig vekst også, ikke bare i kilometer eller alder. Vi har stor tro på prosjektet og metodene. Velkommen til et spennende kurs og et utforskende prosjekt! [-]
Les mer