Maritime kurs og shipping
Maritime sertifikater
Du har valgt: Fritidsskipper D5L
Nullstill
Filter
Ferdig

-

120 timer
Vi holder kurs i hele landet etter kundenes behov. Fritidsskippersertifikat (D5L/ D5LA) gir førerrettigheter inntil 24 meters lengde. Skal du føre et fritidsfartøy med sk... [+]
Fritidsskipper kurs Hva er D5L og D5LA? Med D5L kan du føre norske fritidsfartsøy i stor kystfart. D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann). Fritidsskippersertifikat (D5L/ D5LA) gir førerrettigheter inntil 24 meters lengde. Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra 15 meter og inntil 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat. Hva er kravene? Bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter (godkjent av Sjøfartsdirektoratet) Gyldig helseerklæring  Dokumentert godkjent fartstid Fylt 18år Det er også mulig å få utstedt fritidssertifikat dersom du er eller har vært innehaver av et sertifikat etter STCW-konvensjonen, eller har bestått en eksamen som dekker vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften. Hva kan vi tilby?  Vi har utviklet et kurs som skal gi deltagerne god praktisk forståelse av manøvrering, navigasjon, teknologi og sikkerhet. Dette vil skape et godt grunnlag for å utløse sertifikat etter endt kurs. Kurset er på totalt 120 obligatoriske skoletimer fordelt på 103t teori og 17t praksis. Våre instruktører gjør sitt ypperste for lære bort pensum på en lettfattelig måte og vil justere undervisningen etter deltagernes behov. Alle våre instruktører er meget motiverte for å lære opp nye skippere. I tillegg til utdannelse og erfaring, har instruktørene våre de fleste maritime sertifikat, minimum gyldig D3, GOC og kursledersertifikat i henhold til STCW. Våre kurs revideres fortløpende etter gjeldene regelverk. For mer informasjon se Pensum eller Sjøfartsdirektoratet sine sider. Vi er mobile, slik at vi kan komme til deg! Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer deg. Epost post@waypointmaritime.no   TLF 55 33 07 00.  [-]
Les mer
Tromsø 12 dager 22 000 kr
04 Jun
Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA Nettundervisning eller klasseromsundervisning helg/ettermiddag/dagtid. vi strekker oss langt for og tilpasse din opplæring. [+]
    Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart.   Læreplanen er delt inn i følgende emner: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/Motorlære Navigasjonshjelpemidler i praksis Håndtering av fartøy Eksamen skal bestå av skriftlig prøve i:  Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/Motorlære   Instruktører: Høy faglig kvalitet og dedikerte instruktører, som er aktiv og faglig oppdatert, til enhver tid.   Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kunde/elev. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eller andre behov.   Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud.    Vi tilbyr enkel servering på våre kurs!  Dette kan enkelt velges nede i påmeldingsskjema.   WWW.KOMPLETTKURS.NO     What do you want to do ? New mailCopy [-]
Les mer
Nettundervisning eller klasserom Oslo Bergen Og 11 andre steder 120 timer 16 900 kr
20 May
27 May
03 Jun
Fritidsskippersertifikat D5L for fritidsbåt mellom 15-24 meter. Online eller klasseromskurs. [+]
Det populære Fritidsskipper D5L kurset holdes over tre langhelger- torsdag-søndag. Online eller klasseromskurs PS: pr.april 2021 holdes det fortsatt kun online-kurs grunnes smittevern.   Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart og inneholder følgende hovedemner: Navigasjon  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon Navigasjonsmidler - praksis ombord  Sjøveisregler og brovakthold  Skipslære  Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nød) *)  Teknologi/Motorlære  Håndtering av fartøy - praksis ombord  *) Eller godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer Praksismodulene holdes ombord i en av våre godkjente skolebåter.  Informasjon om Fartstidskrav og helsekrav se: www.nmks.no   Hvert emne har en skriftlig prøve - totalt 6 stk. Praksismoduler noteres med deltatt. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.   Priser 2021 Inkl.kompendier og kursperm: kr. 16.900,-  Sikkerhetsmodul: kr. 2.900,- Eksamen pr. emne/prøve: kr. 495,- Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for sertifikatutstedelse: kr. 865,- Generelt om påmelding og avmelding les her:https://www.nmks.no/kurs   [-]
Les mer
Tromsø 12 dager 22 000 kr
04 Jun
Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA Nettundervisning eller klasseromsundervisning helg/ettermiddag/dagtid. vi strekker oss langt for og tilpasse din opplæring. [+]
  Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA  Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart.   Læreplanen er delt inn i følgende emner: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/Motorlære Navigasjonshjelpemidler i praksis Håndtering av fartøy Eksamen skal bestå av skriftlig prøve i:  Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/Motorlære   Instruktører: Høy faglig kvalitet og dedikerte instruktører, som er aktiv og faglig oppdatert, til enhver tid.   Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kunde/elev. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eller andre behov.   Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud.    Vi tilbyr enkel servering på våre kurs!  Dette kan enkelt velges nede i påmeldingsskjema.   WWW.KOMPLETTKURS.NO     What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy [-]
Les mer
120 timer 14 000 kr
Teoretisk og praktisk opplæring til fritidsskippersertifikatet/D5L [+]
Skal man føre en  fritidsbåt i størrelse 15 – 24 meter krever sjøfartsmyndighetene at man har fritidsskippersertifikat/D5L (over 24 meter er det høyere krav). På fritidsskipperkurset gjennomgås den teoretiske- og praktiske opplæringen til fritidsskippersertifikatet/D5L. Kurset er på 120 undervisningstimer og satt sammen av følgende emner: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakt Skipslære Sikkerhetslære Teknologi/Motorlære Navigasjonshjelpemidler i praksis Håndtering av fartøy Se også læreplaner for fritidsskippersertifikat D5L/D5LA hos Sjøfartsdirektoratet. For å løse Fritidsskippersertifikatet/D5L (som utstedes av Sjøfartsdirektoratet) kreves bestått eksamener fra kurset og at man også har minst 3 års fartstid ved å ha eid eller disponert båt på over 8 meter. Eller 12 måneders fartstid som ligger innenfor kravet til dekksoffisersertifikat. [-]
Les mer
8 måneder 10 800 kr
På forespørsel
Med dette sertifikatet kan du føre fritidsbåt over 15 m. lengde og inntil 50 Brt. i stor kystfart [+]
Kursprogrammet består av følgende delfag: Kystnavigasjon Skipslære, sjømannskap og meteorologi Teknologi m/motorlæere Småbåtjus m /sjøveisregler Instrumentlære Sikkerhet m/førstehjelp (Tilleggsfag for ”world wide” utvidelse: - Astronomisk navigasjon - Verdensmeteorologi og oceanografi ) Med dette sertifikatet kan du føre fritidsbåt over 15 m. lengde oginntil 50 Brt. i stor kystfart. Krav: Erfaring med lystbåt over 8 meter (26,6 fot) i minst 3 år. Fullføre, og bestå teorikursene til Fritidsbåtskippereksamen. Legeerklæring: Krav, erklæring fra lege med de samme krav til syn og hørsel som for bilsertifikat. Krav til fargesyn. Delfag:   Kystnavigasjon Kr. 2300,- Kurset er på 4 timer hver uke i 10 uker (Totalt: 40 timer) + eksamen. Kursene settes opp vår og høst. Kurslitteratur: Kystnavigasjon av Jon `Winge. Materiell som ikke inngår i kursavgiften: 2 stk kart, lærebok, stikkpasser og linjal. Dette kan kjøpes gjennom skolen på første kveld.   Skipslære, sjømannskap og meteorologi Kr.1500,- Kurset er på 15 timer og går over 4 kvelder + eksamen. Kurset dekker elementene meterologi, stabilitet, brovakthold og fortøyning. Kurslitteratur: Trygg Seilas av Jon Winge - I tillegg deler instruktøren ut materiell. Teknologi m/motorlære kr.1500,- Kurset er på 20 timer og kjøres en kveld i uken i 5 uker (+ eksamen). Kurslitteratur: Båtmotoren din venn, av Jon Winge, NKS forlag (Undervisningssted: Ullevål Stadion.)   Småbåtjus m.sjøveisregler Kr.1500,- Kurset er på 15 timer og kjøres en kveld i uken i 4 uker (+ eksamen). Kursliteratur: Småbåtjus: Sjøveisreglen. Materiell deles ut i tillegg av instruktøren. (Undervisningssted: Ullevål Stadion.)   Instrumentlære Kr.2500,- Kurslitteratur: Kystnavigasjon av Jon Winge (kap. 9-12).Kurset er på 24 timer og kjøres en veld i uken i 6 uker + eksamen. Kompendiummateriell deles ut. Lærebok inngår ikke i kursavgift. (Undervisningssted: Ullevål Stadion.)   Sikkerhet m/ førstehjelpKr.1500 – Kurset er på 15 timer (+ eksamen) og avholdes på Ullevål Stadion. Skolen holder nødvendig materiell. [-]
Les mer
Kurset gir sertifikat for fritidsfartøy over 15 meters lengde og opp til 50 bruttotonn i stor kystfart. [+]
Kursinnhold: Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler med radarplotting, skipslære og motorlære.   Mål: Fritidsbåtskippersertifikat Kurset dekker Sjøfartsdirektoratets krav til fagplan for Fritidsbåtskippersertifikat og fører fram til sertifikat for å før fritidsfartøy over 15 meters lengde og opp til 50 bruttotonn i stor kystfart.   Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Maritim Kveldsskole som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.   Kursstart: Høsten 2007    Kurssted: Leangbukta i Asker [-]
Les mer
1 dag 6 800 kr
Godskrives 3 årsfartstid [+]
 vi kjører utsjekk når du måtte ønske [-]
Les mer
12 dager 15 600 kr
Fører og styrmenn av fritidsbåter opp til 24 meter i stor kystfart Fiskeskipper Klasse C , fartøyer mellom 10,67-15 meter [+]
  For å få fritidsskippersertifikatet må du være fylt 18 år og oppfylle tre krav: bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet, gyldig helseerklæring fra lege og dokumentert godkjent fartstid  Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler, hvor hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen. Ved oppfylt fartstid og sikkerhetsopplæring er gir sertifikat rett til Fiskeskippersertifikat klasse C.   Innhold/moduler: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/motorlære Navigasjonshjelpemidler i praksis Håndtering av fartøy [-]
Les mer