Frivillig arbeid
Du har valgt: Frivillige organisasjoner
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Frivillige organisasjoner
 

På forespørsel
Offiserer er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole til å være ledere i Frelsesarmeen. [+]
Offisertjenesten i Frelsesarmeen er mangfoldig: - menighetsarbeid, sosialt - og diakonalt arbeid, barn - og ungdomsarbeid, administrative stillinger, lærere, instruktører og musikerer etc. "Å være flyttbar" er et viktig prinsipp i offiserstjenesten. Dvs. at man er villig til å bli forflyttet fra et sted til et annet, eller mellom arbeidsgrenene innad i Frelsesarmeen, når det er behov for det. Det vil alltid være en samtale før en forflyttning finner sted. I denne samtalen vil både offiserens og Frelsesarmeens behov blir vektlagt og man prøver å finne den beste løsningen.Lønnsnivået for offiserer er nøkternt, og man bor i tjenesteboliger.   Hvem?En mangfoldig, fargerik gjeng med vanlige mennesker som tjener Gud og mennesker ved å arbeide (tjenestegjøre) i Frelsesarmeen.   Hvorfor?Fordi Gud på en eller har måte har vist at dette er hans vilje for livet, og fordi det er en spennende og utfordrende måte å tjene Gud på.Fordi Gud utfordrer oss til å være med å forandre verden ved å gjøre Jesus kjent for mennesker i vår tid, - i vår verden.    Hvordan?Som hovedregel er utdanningen ved Offisersskolen to-årig, og man bor på skolen. I noen tilfeller vil man kunne søke om et "fleksibelt skoleløp" - dette er i utgangspunktet et tilbud til de som er over 40 år og som er i en livssituasjon som gjør det vanskelig å gå et ordinert skoleløp. Men også et "vanlig" skoleløp vil være fleksibelt og tilpasset. Dvs. det blir tatt hensyn både til den utdannelse og erfaring man har fra før, og som man tar med seg inn i offisersutdannelse. [-]
Les mer