Kurs: Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering (repetisjon)
RS Sjøredningsskolen