HMS og sikkerhet
Du har valgt: GWO
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Egersund 24 timer 12 990 kr
26 Jan
07 Feb
09 Mar
GWO Avansert redning for vindbransjen. Inneholder flere moduler. [+]
Denne standarden er utarbeidet for å gi de som jobber i en vindturbin større forståelse for risikoen som er forbundet med redningsoperasjoner, og skal gi deltakerne ferdigheter i ulike former for effektive redningsoperasjoner fra ulike situasjoner, i ulike deler av en vindturbin. Opplæringen skal gi deltakerne større trygghet og ferdigheter i redning av en kollega som ikke er i stand til å evakuere på egenhånd, til et sted hvor profesjonelle beredskapsreaktører kan ta over ansvaret. Under treningen benyttes redningsutstyr, redningsmetoder og teknikker som overstiger den grunnleggende modulen GWOs Working at Heigths.Standarden består av to hovedmoduler og en enkelt redigeringsversjon av hver: Nacelle, Tower & basement Rescue (to dger) Hub, Spinner & Inside Blade Rescue (en dag) Single Rescuer - Hub, Spinner & Inside Blade (halv dag) Single Rescuer - Nacelle, Tower, basement (halv dag) De fleste etterspør "kun" hovedstandardene, tre dager - og det er dette vi i utgangspunktet tilbyr. Det er fullt mulig å melde seg på kun en modul.Ved opplæring gjennom Egersund Energy Hub inngår:  Ett sertifikat for hver av modulene som gjenomføres. Sertifikatene har en gyldighet på to år. Bruk av høykvalitets kursutstyr. Som del av kurspris inngår varm lunsj (for kurs som går over mer enn halv dag). [-]
Les mer
Egersund 2 195 kr
02 Feb
16 Feb
02 Mar
Ergonomikurs for vindbransjen [+]
GWO Manual Handling basic kurs:Dette kurset er for deltakere som skal jobbe i et vindkraftverk. Manual Handling basic kurset er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på én halv dag altså 4 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for ergonomi og oppmuntre til positiv manuell håndteringsadferd, trene operatører til å utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte i vindmøllenes konstruksjon. Viktige punkter for kurset:  Riktig ergonomi Oppmuntre til positiv manuall håndteringsadferd Trene operatører til å utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte  Gjøre deltaker klar over reglene for manualt arbeid Farer og risiko ved manuelt arbeid Anatomi Lære om T.I.L.E   [-]
Les mer
Egersund 16 timer 4 570 kr
03 Feb
17 Feb
03 Mar
Førstehjelpskurs for vindbransjen [+]
GWO First Aid basic kurs:First Aid  basic kurs er for deg som skal jobbe i vindmølle. First Aid basic kurs er en egen GWO modul for opplæringen. Med en varighet på 2 dager altså 16 timer. Deltakerer krever ingen forkunnskaper. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med grunnleggende førstehjelp, bruk av hjertestarter, bruk av førstehjelpsutstyr og CABCDE metoden.   Viktige punkter for kurset: Bruke førstehjelpsutstyr på en korrekt måte. Ha forståelse for viktigheten av og igangsette øyeblikkelig førstehjelp. Være i stand til og gjøre livreddende førstehjelp etter ABCDE metoden. Bruke hjertestarter på riktig måte.   [-]
Les mer
Egersund 8 timer 5 490 kr
01 Feb
15 Feb
01 Mar
Oppfriskningskurs for GWO Working at heights [+]
Working at Heights basic refresher kurs:Dette kurset er for de som har tatt GWO Working at Heights basic kurs. Working at Height basic refresher kurs er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på 1 dag, altså 8 timer. Målet våret er at du som refresher deltaker går fra kurset med god forståelse for regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene. [-]
Les mer
Egersund 2 dager 19 200 kr
22 Mar
23 May
First Aid for personel working at remote locations - with limited access to public health and safety. [+]
The aim of the module is to enable the Course Participants (Participants) to support and care for others working in the industry by possessing the knowledge, skills and attitude of Enhanced First Aid. Upon completion of the GWO EFA Course Participants(Participants) will be able to administer safe, effective and immediate lifesaving and enhanced first aid measures to save lives and give assistance in remote areas using advanced emergency equipment and medical teleconsultation. [-]
Les mer
Egersund 4 timer 2 600 kr
02 Feb
16 Feb
02 Mar
Brannforebygging for vindbransjen [+]
  GWO Fire Awareness basic kurs:Dette kurset er for deltakere som skal jobbe i et vindkraftverk. Fire Awareness basic kurset er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på en halv dag altså 4 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for hvordan en brann kan oppstå og hvilke prosedyrer som skal følges når en brann oppstår.  [-]
Les mer
Egersund 40 timer 16 890 kr
31 Jan
14 Feb
28 Feb
GWO BST Onshore, helt kurs. Består av brann, førstehjelp, arbeid i høyden og ergonomi [+]
Working at heights Bruke personlig vernetøy og utstyr på en korrekt og sikker måte. Sele, fangline, støttestropp, fallblokk og skinneglidere. Ha forståelse for farer som er forbundet med bruke av enkelt fallsikringsutstyr Kan ta enkelt vedlikehold og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset. Kan foreta enkel kameratredning. Ha kunnskap om gjeldende regler for arbeid i et vindkraftverk First Aid Bruke førstehjelpsutstyr på en korrekt måte. Ha forståelse for viktigheten av og igangsette øyeblikkelig førstehjelp. Være i stand til og gjøre livreddende førstehjelp etter ABCDE metoden. Bruke hjertestarter på riktig måte. Fire Awareness Riktig bruk av forskjellige typer slukkeutstyr. Riktig slukking av brann som oppstår på en person. Lære om lovverket på verdensbasis og EU. Få innføring av de forskjellige branntypene. Brannklasser A.B.C.D.F. Farene ved arbeid og reparasjoner. Forebygging av brann Manual Handling Riktig ergonomi Oppmuntre til positiv manuell håndteringsadferd Trene operatører til å utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte  Gjøre deltaker klar over reglene for manualt arbeid Farer og risiko ved manuelt arbeid Anatomi Lære om T.I.L.E [-]
Les mer
4 timer 1 700 kr
Trening i forflytting fra fartøy til fartøy/vindturbin i en offshore vindpark [+]
Dette kurset innholder deler av GWO Sea Survival (standard v12). Kursdeltakerne lærer om prinsippene for hvordan en trygt kan forflytte seg fra båt til vindturbin (trancition piece), fra vindturbin til vindturbin, og fra båt til båt. Siden dette ikker er et komplett GWO Sea Survival kurs så vil deltakerne ikke motta et GWO sertifikat, men et sertifikat som dokumenterer gjennomført 'Boat Transfer Training according to GWO'. Våre instruktører har mer enn 35 års kombinert erfaring, og vil sikre at kursedeltakerne får den nødvendige kompetansen. Opplæringen foregår ved Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund Havn, 75 km sør for Stavanger Lufthavn Sola. [-]
Les mer
43 500 kr
GWO Blade Repair gir deg kunnskapen til å reparere vingeblader. [+]
Et GWO-bladreparasjonskurs innebærer inspeksjon og reparasjon av vanlige skader forårsaket av erosjon, stress, lynnedslag, fugler og sprekker. Kursdeltakere vil lære å reparere skaden på bladet og bringe det tilbake til sin opprinnelige form mens de opprettholder en aerodynamisk tilstand. [-]
Les mer
8 timer 3 290 kr
Oppfriskningskurs for vindindustrien [+]
GWO First Aid basic refresher kurs:Dette kurset er for de som har tatt GWO First Aid basic kurs. GWO First Aid basic refresher kurs er en egen GWO modul for opplæringen. Med en varighet på 1 dager altså 8 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med grunnleggende førstehjelp, bruk av hjertestarter, bruk av førstehjelpsutstyr og ABCDE metoden. [-]
Les mer
Egersund 16 timer 7 720 kr
31 Jan
14 Feb
28 Feb
GWO Working at heigts, arbeid i høyden for de som skal jobbe i vindmøller. Modul i GWO BST [+]
Working at Heights basic kurs:Dette kurset er for deltakerer som skal jobbe i et vindkraftverk. Working at Heights basic kurs er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på 2 dager, altså 16 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.Working at Heights basic refresher kurs:Dette kurset er for de som har tatt GWO Working at Heights basic kurs. Working at Height basic refresher kurs er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på 1 dag, altså 8 timer. Målet våret er at du som refresher deltaker går fra kurset med god forståelse for regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.Viktige punkter for kurset:  Bruke personlig vernetøy og utstyr på en korrekt og sikker måte. Sele, fangline, støttestropp, fallblokk og skinneglidere. Ha forståelse for farer som er forbundet med bruke av enkelt fallsikringsutstyr Kan ta enkelt vedlikehold og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset. Kan foreta enkel kameratredning. Ha kunnskap om gjeldende regler for arbeid i et vindkraftverk Etter opplæring fra Energy Innovation:  Kursdokumentasjon og kursbevis på norsk eller engelsk med gyldighet på 2 år. Bruk av kursutstyr som er nødvendige. Én intruktør per 4 deltakere. [-]
Les mer